Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 
 
 
Adresa Tribunalului VÂLCEA este:
       Scuarul Revoluţiei nr. 1
 
Telefon:
       (0250)73 91 20
 
Fax:
       (0250)73 22 07
 
 
Incepand cu data de 21.05.2018 corespondenta se va trimite pe urmatoarele adrese :
 
E-mail - primire documente dosare :
 
Pentru sectia CIVILĂ I
  
Pentru sectia CIVILĂ II, de CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
 
Pentru sectia PENALĂ
 
 
Cererile de chemare în judecată, căile de atac şi alte acte de sesizare ale instanţei, precum şi documentele ce trebuie ataşate la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Vâlcea se vor trimite la următoarele adrese de e-mail:
 
SECŢIA I CIVILĂ tr.valcea.civil1@just.ro
SECŢIA II CIVILĂ tr.valcea.civil2@just.ro
SECŢIA PENALĂ  tr.valcea.penal@just.ro
 
În cazul în care veţi înainta astfel de documente pe adresele de e-mail ale Biroului de Informare şi Relaţii Publice, primului grefier sau purtătorului de cuvânt, există riscul ca documentele să ajungă la dosar cu întârziere, ţinând cont de faptul ca acestea urmează un alt circuit în instanţă.
 
 -----------------------------------------------------------
 
E-mail - Biroul de Informare si Relatii Publice:
 
Pe această adresă se vor transmite doar petiţii şi cereri formulate în baza legii 544/2001.
 

E-mail - Prim Grefier:
 
Persoane de contact: 

       Judecător Vasilică Stoinea - purtător de cuvânt
 
--------------------------------------------------
 

Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

 
COORDONATE DE CONTACT ALE TRIBUNALULUI 
         Prim grefier                                                         - 739120 
         Arhiva Penală                                                     - 739120 int. 121  
         Arhiva Civilă                                                       - 739120 int. 129
        Arhiva Comercial si Contencios Administrativ şi Fiscal       - 739120 int. 118
         Biroul local pentru expertize judiciare
                   tehnice şi contabile                                 - 732321     
         Biroul de informare şi relaţii publice              - 739120 int. 109
 
 
PROGAMUL IN PERIOADA VACANTEI JUDECĂTORESTI (iulie - august) 
- Program servicii apostile: de luni pana vineri
         - depunere acte:   9:00    -   11:00
         - ridicare acte:     12:00    -   13:00
 
 
- Program arhivă
         - Program primire acte: marţi şi joi:  10:00 -12:00
        -  Program arhivă - studiu dosare: marţi şi joi: 10:00  -  12:00
 
 
ACCESUL PUBLICULUI ESTE PERMIS 
         - În sălile de şedinţă, începând cu ora 830 
         - La compartimentele care au relaţii cu publicul:
                   - Arhivă, între orele 9-13 
                   - Judecător de serviciu, între orele 900-1200 
                  - Biroul de expertize judiciare:
0       luni,marţi, miercuri şi vineri 8-12 
0       marţi între orele 14-16
0       joi între orele 14-18
 
                   - Serviciul pentru protecţia victimelor şi reintegrarea socială a  
                      infractorilor, între orele 800-1530 
         Notă: Publicul nu are acces în birourile judecătorilor.
 
 PROGRAM  ELIBERARE  RECIPISE
 JOI
ORELE  900 – 1400
 
PROGRAM INTERPREŢI ŞI TRADUCĂTORI
                                                                                          JOI
                                                                              ORELE 1400 - 1530
 
PROGRAMUL DE LUCRU  BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
            În conformitate cu:
-           Art. 78, alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor     judecătoreşti (Hotărârea CSM nr. 1375/2015)
-            Legea 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public
 
PROGRAM ZILNIC
LUNI – VINERI: 0800  - 1500
JOI: 1500 - 1800
 
AUDIENŢE
JOI: 0830 - 1030
 
Date de contact: Purtator de cuvânt – Judecator Vasilică Stoinea                                     
                        Tel: 0771.148.767             
                        Mail: vasilica.stoinea@just.ro
                        Expert asistent BIRP – Bularga Loredana
 
                        Tel: 0250 739 120
                        Mail: tribunalul-valcea@just.ro
 
 
 
Coordonatele de contact pentru judecătoriile din circumscripţia tribunalului:
 
Instanţa
Sediul
Telefon
Fax
Judecătoria Râmnicu Vâlcea
Str. Carol I nr. 8
0250/731536
0250/731657
Judecătoria Drăgăşani
Str. Gib Mihăescu nr. 25
0250/810631
0250/814362
Judecătoria Horezu
Str. 1 Decembrie
nr. 8
0250/860879
0250/861355
0250/860716
Judecătoria Bălceşti
Str. 1 Decembrie nr.1
0250/840379
0250/ 840379
Judecătoria Brezoi
Str. Eroilor nr. 163
0250/778993
0250/778994
 
 
PROGRAM APOSTILĂ
 
Luni – Joi : 900 - 1100 – depunere acte
Luni – Joi : 1300 - 1400- eliberare acte

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta