Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2025/89/2017
Data inregistrarii20.06.2017
Data ultimei modificari:14.12.2018
Sectie:CIVILĂ
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea creditorului - REFERĂ DOSARUL 928/89/2016-stabilită competenţa prin decizia nr. 50/30.05.2017 -verificare stadiu procedură
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC MOPAN SA- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ROVIGO SPRL- FILIALA BRAŞOVDebitor
TRANSOIL ENTERPRISE HOLDING SARL-CU SEDIU DE CORTESPONDENŢĂCreditor
OTP BANK ROMÂNIACreditor
SC AGRIMOL TRADE SRLCreditor
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) SA-PRIN REPREZ. MIHAELA CRACIUNCreditor
SC AGRIUM AGROPORT ROMÂNIA SA - CU SEDIUL PROCESUALCreditor
SC ROXIGIMAF SRL -CU SEDIU DECLARA PT. COM. ACTE PROCEDURĂCreditor
BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SACreditor
SC N.B.I. FINANCIAL INVESTMENTS SRL -CU SEDIUL PROCESUAL ALESCreditor
BOCA NICANOR REPREZENTAT DE RĂILEANU NICOLAEIntervenient în numele altei persoane INTERVENIENT ACCESORIU ÎN INTERESUL DEBITOAREI SC MOPAN SA
PATRIA BANK (FOSTĂ BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA)Creditor
DAMIAN CIPRIAN IULIANCreditor
HERON GP SRLCreditor
SC FLOAREA INTERNATIONAL SRL- PRIN REPREZENTANT GREGORIO FAZZONECreditor
MUNICIPIUL FĂLTICENICreditor
ORKLA FOODS ROMÂNIA SACreditor
SCA GLONT, ARSENESCU ŞI ASOCIAŢIICreditor
SC FLEISCHPARTY SRLCreditor
SC AGRIMOL TRADE SRLCreditor
TRANSPORT TRADE SERVICE(TTS)SA. PRIN REPREZ. MIHAELA CRACIUNCreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

18.12.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: - CF 3
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

18.09.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: - CF 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen ptr. verificare stadiu procedură
Document: Încheiere de şedinţă    18.09.2018

19.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: - CAMERA DE CONSILIU
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Ia act de Hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei MOPAN S.A. din data de 08.06.2018. Desemnează în calitate de administrator judiciar al debitoarei MOPAN S.A. pe ROVIGO S.P.R.L.- FILIALA BRAŞOV, Dispune încetarea atribuţiilor administratorului judiciar provizoriu ROVIGO S.P.R.L., desemnat prin sentinţa de deschidere a procedurii. Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Vaslui sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.06.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    19.06.2018

15.05.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: - CF 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Ia act de raportul nr. 3 al administratorului judiciar. Admite cererea privind majorarea termenului pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au determinat insolvenţa debitoarei, cu 40 de zile. Admite cerererea de prelungire a perioadei efectuarea inventarierii bunurilor debitoarei, cu 90 de zile.
Document: Încheiere de şedinţă    15.05.2018

26.04.2018
Ora estimata: 12:30
Complet: - CF 3
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de ROVIGO SPRL Bucureşti, în calitate de administrator judiciar al SC MOPAN SA. Dispune prelungirea termenelor pentru verificarea crean?elor, de întocmire ?i publicare în BPI a tabelului preliminar, de definitivare a tabelului crean?elor ?i a datei primei ?edin?e a Adunării creditorilor, cu 30 zile. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac va fi depusă la Tribunalul Vaslui. Pronunţată în şedinţa publică azi 26.04.2018.
Document: Hotărâre intermediară  145/2018  26.04.2018

15.02.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: - CF 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 406 C.pr.civilă ia act de cererile de renunţare la judecată formulate de către creditorii OTP Bank ROMÂNIA SA, Banca de Export-Import a României Eximbank SA, FLOAREA INTERNA?IONAL SRL ?i TRANSPORT TRADE SERVICES SA . Respinge ca fiind rămase fără obiect contestaţiile formulate de debitoarea SC MOPAN SA cu sediul în jud. Vaslui în contradictoriu cu OTP Bank România SA, cu sediul în Bucureşti, Calea Buzeşti, nr.66-68, sector 1, TTS ( TRANSPORT TRADE SERVICES) SA ?i Banca de Export-Import a României Eximbank SA. Respinge cererea de interven?ie în interesul debitoarei SC MOPAN SA formulată de intervenientul Boca Nicanor prin mandatar Răileanu Nicolae. Admite cererile formulate de către următorii creditorii : - AGRIUM AGROPORT ROMÂNIA SA, cu sediul procesual ales la Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH Co KG SCA, cu sediul în Bucureşti, sector 1 str. Gh. Polizu nr.58-60 , etj.13, Clădirea Bucharest Corporate Centre; - AGRIMOL TRADE SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Vaselor nr.34, sector 2, - SC ROXGIMAF SRL, cu sediul procesual ales la Cab. Avocat Vitalie Iascencu, cu sediul în Bucureşti, str. Nicodim nr.31, sector 6; - TRANSOIL ENTERPRISE HOLDING Sarl, cu sediul social în 70, route d Esch, L-1470, Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg ; - SC NBI FINANCIAL INVESTMENTS SRL cu sediul în Bucure?ti, str. Poiana Florilor nr.15, et.3, ap.7, sector 4 ?i cu sediul procesual ales la Cabinet avocat ”Rîndunel Stan”cu sediul în Bucure?ti, str. Ghiocei nr.30, bloc 30 c, sc. B, ap.86, sector 2; - DAMIAN CIPRIAN –IULIAN, cu domiciliul în Vaslui, str. Libertă?ii nr.31, jud. Vaslui; - HERON GP SRL, cu sediul în Timişoara, str. Semenic nr.14, apt.3, jud. Timiş , în contradictoriu cu debitoarea SC MOPAN SA, cu sediul în Vaslui, str. Podu Înalt nr.1, corp C1, jud. Vaslui. Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC MOPAN SA, cu sediul în Vaslui, str. Podu Înalt nr.1, corp C1, jud. Vaslui, CUI 3177520, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J37/694/2008. În temeiul art.73 Legea privind procedura de insolvenţă, Numeşte administrator judiciar provizoriu pe ROVIGO SPRL, societate profesională de practicieni în insolven?ă, cu sediul în Bucure?ti, str. Mare?al Josef Pilsudschi (Fosta Intrare Polonă) nr. 2, etaj 2, sector 1 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu de 1000 lei/lunar. În temeiul art.99 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit prev. art.67 al.1 lit.c ori, după caz, potrivit prev. art.74, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului sau, după caz, altor registre unde debitorul este înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. În temeiul art. 100 din legea privind procedura insolvenţei, Fixează termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă la 28.03.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 16.04.2018. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 07.05.2018. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 20.04.2018 în loca?ia ce va fi stabilită de administratorul judiciar care va convoca creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. În baza art.101 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune efectuarea de către administratorul judiciar, în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii,a procedurii de inventariere a bunurilor din averea debitoarei, pe baza informaţiilor primite de la debitor şi a celor solicitate de la autorităţile competente potrivit legii. Stabileşte termen pentru verificare stadiu procedură la 15 mai 2018. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac va fi depusă la Tribunalul Vaslui. Pronunţată în şedinţa publică , azi 15.02.2018.
Document: Hotărâre intermediară  48/2018  15.02.2018

06.02.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: - CF 3
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amana pronunţarea la: 15.02.2018
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    06.02.2018

09.01.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: - CF 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen ptr repetarea proc de citare cu creditorul Transoil Enterprise Holding SARL la sediul social din Louxemburg cu men?iunea să procedeze la alegerea unui nou sediu procesual şi a unui reprezentant convenţional care să îi reprezinte interesele.
Document: Încheiere de şedinţă    09.01.2018

19.12.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: - CF 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen 09.01.2018
Document: Încheiere de şedinţă    19.12.2017

31.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: - CF 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: acordă termen debitoarei în vederea distribuirii sumelor după plata pre?ului de către adjudecatar urmare a licita?iei din 30.10.2017
Document: Încheiere de şedinţă    31.10.2017

12.09.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: - CF 8
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt: termenul a fost preschimbat pentru data de 31.10.2017
Document:    

11.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: - CAMERA DE CONSILIU
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite sesizarea din oficiu a instanţei privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Încheierii civile din data de 05 septembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 2025/89/2017. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul Încheierii din data de 05.09.2017 cu privire la termenul de judecată acordat în cauză în sensul că ultimul aliniat va avea următorul conţinut: „Amână judecarea cauzei la 31 octombrie 2017”. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 11 septembrie 2017.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    11.09.2017

05.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: - CF 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: termen ptr comunicare înscrisuri către părţi
Document: Încheiere de şedinţă    05.09.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.