Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

1. Legislaţie 

          1.1. Legislatia care reglementeaza organizarea instantei

 
2. Conducere 
          2.1. Conducerea Instanţei
 
3. Organizare
          3.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare - H.C.S.M. nr.1375/2015
          3.4. Cariera
 
4. Programe şi stategii proprii
           4.1. Programe şi strategii
 
5. Rapoarte şi studii  

Actualitate

1.0      Actualitate

 

Anunt - prev. rasp. Covid 19.pdf

 

HG prelungire stare de alerta.pdf

 

 


 

 
 1.1.    Anunţuri
 
 
Dosarele aflate pe rol la data de 19 noiembrie 2021,  la completul CS2 ACD, respectiv 1073/88/2021, 897/88/2019/a6, 897/88/2019, 4233/88/2011, 982/88/2009, 780/88/2021/a1, 780/88/2021,  se vor lua la sala 1,  începând cu ora 12.30.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proces Verbal TRAGERE LA SORTI - Desemnare 3 judecatori - membrii in Biroul electoral de Circumscriptie judetean.pdf

 
 

ANUNT TRAGERE LA SORTI MEMBRI IN BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA TULCEA 25 sept 2020 ora 12.pdf 

Proces Verbal TRAGERE LA SORTI PRESEDINTE BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE - 10 Carcaliu 21 sept 2020 ora 13.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pentru buna funcționare a aplicației INFODOSAR instalată la nivelul Curții de Apel Constanța, ce poate fi accesată la adresa https://www.curteapelconstanta.eu , începând cu 03 iulie 2017 Tribunalul Tulcea solicită tuturor părților din dosare să comunice la următoarea adresă de email a instanței: registratura.TLTT@just.ro  copiile scanate în format pdf ale documentelor sau documentele în format word depuse prin registratură.
    Precizăm că documentele nu ar trebui să aibă dimensiuni mai mari de 60 KB/pagină și 12 MB/document. În acest sens se recomandă scanarea documentelor la o rezoluție de 200 dpi.
    Comunicat scanare pentru aplicatia  Infodosar.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunţ
       Dosarele privind cauzele referitoare la adopţii nu sunt publicate pe site, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal inserate în Legii 677/2001, precum şi a prevederilor Legii 273/2004 privind adopţiile.
 

Informaţii de interes public

 1.1.  Informaţii de Interes Public

art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date

   Redăm mai jos în integralitate prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date
”Articolul 12
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care aceasta persoana poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizata poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibila sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”

Contact