Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :745/88/2017
Data inregistrarii03.04.2017
Data ultimei modificari:14.12.2017
Sectie:Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
S.C. UZTEL S.A.Creditor
ROMINSOL I.P.U.R.L., ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI S.C. ALTEX S.R.L. TULCEADebitor
S.C. BAUSTRCTUR S.R.L.Creditor

Şedinţe

19.01.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: CS10-NGD
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

08.12.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: CS10-NGD
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 19 ianuarie 2018, pentru a se cita creditorii cu ordine de zi-deschidere faliment.
Document: Încheiere de şedinţă    08.12.2017

22.09.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: CS10-NGD
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de către creditoarea SC Uztel SA şi creditoarea SC Baustrctur SRL. În temeiul art. 3 alin. 1, art. 38 alin. 1, art. 65 alin. 1 şi art. 70 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă de debitoarea SC ALTEX SRL, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei, nr. 36, biroul nr. 1, parter, judeţ Tulcea. În temeiul art. 73 din Legea 85/2014, Desemnează în calitate de administrator judiciar pe ROMINSOL I.P.U.R.L., care va exercita atribuţiile prev. de art. 58 din Lg. 85/2014 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin, cu o retribuţie de 3000 lei şi un procent de 0% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe. In temeiul art. 85 alin. 3 din lege, ridică în parte dreptul de administrare al debitoarei, în sensul că întreaga activitate curentă a acesteia se va efectua sub supravegherea administratorului judiciar. In temeiul art. 82 din Lg. 85/2014 Obligă debitoarea să pună la dispoziţia administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. In temeiul art. 74 din Legea 85/2014, Obligă debitoarea să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. de art. 67 alin. 1 în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii. In temeiul art. 80 din Legea nr. 85/2014, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială numită generic „accesorii”, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia creanţelor garantate care se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidator . În temeiul art. 86 alin. 1 din Lg.85/2014. Dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar. In temeiul art. 92 şi art. 58 alin.1 lit. a din Lg. 85/2014, Dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să prezinte în termen de 20 zile de la desemnare, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. Stabileşte termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei, prev. de art. 58 alin. 1 lit. b din lege la data de 20 octombrie 2017. În temeiul art. 73 din Lg. 85/2014 raportat la art. 99 şi art. 100. Dispune ca administratorul judiciar să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: - termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă la 27 octombrie 2017 - termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la 06 noiembrie 2017. - termenul de depunere a contestaţiilor în 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar ; - termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 24 noiembrie 2017. Administratorul judiciar va publica notificarea şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 99 alin. 3 din Lg. 85/2014. Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc la data de 10 noiembrie 2017 şi va fi prezidată de administratorul judiciar. Fixează termen pentru analiza activităţii administratorului judiciar la data de 08 decembrie 2017. Administratorul judiciar va convoca adunarea generală a asociaţilor în maxim 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în vederea desemnării administratorului special. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, care se va depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 22 septembrie 2017.
Document: Hotărâre intermediară  1511/2017  22.09.2017

15.09.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: CS10-NGD
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22 septembrie 2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    15.09.2017

30.06.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: CS10-NGD
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 15 septembrie 2017, având în vedere cererea de amânare depusă la dosar.
Document: Încheiere de şedinţă    30.06.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.