Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :116/87/2018
Data inregistrarii17.01.2018
Data ultimei modificari:06.06.2019
Sectie:SECTIA CIVILĂ 1
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
TEL DRUM SA ALEXANDRIA J34/211/1998 CUI 2695680Debitor
SC EUROPROTECT SECURITY SRLCreditor
AVERSA MANUFACTURING SRL - CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA ONCESCU SI ASOCIATII SCACreditor
SPECIALIST CONSULTING SRL - ÎN INSOLVENŢĂ, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL ROMICA CEZAR ŞERBAN ŞI LICHIDATOR JUDICIAR PRIME INSOLV PRACTICE SPRLCreditor
SC DON CONSTRUCTION CHEMICALS SRLCreditor
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRLCreditor
WIRTEGEN ROMANIA SRLCreditor
NFC CARGO SRLCreditor
SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SACreditor
SC ALIBANTRANS SRLCreditor
ADE & MAR TRANSPORTURI SRLCreditor
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GIUVĂRĂŞTICreditor
SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRLCreditor
SC MHS TRUCK SERVICE SRLCreditor
SC ANYNA SERVCOM IMPEX SRLCreditor
SC DOMAV TRANS SRLCreditor
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP Z.O.O. - SUCURSALA ROMÂNIA IFNCreditor
SOCIETATEA COMERCIALĂ "POLARIS M HOLDING"Creditor
SOCIETATEA ELPRECO S.A.Creditor
AVERSA MANUFACTURING SRLCreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

11.09.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: C4 Fond NCPC
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

22.05.2019
Ora estimata: 11:00
Complet: C4 Fond NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviin?ează cererea formulată de administratorul judiciar şi acordă un nou termen în acest sens, pentru continuarea procedurii.
Document: Încheiere de şedinţă    22.05.2019

27.03.2019
Ora estimata: 11:00
Complet: C4 Fond NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Instanţa ia act ca s-a menţinut măsura preventiva a interdicţiei iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, conform adresei Tribunalului Bucureşti. Admite cererea formulată de către administratorul judiciar pentru debitoare prin care a solicitat acordarea unui nou termen de judecată pentru continuarea procedurii insolvenţei în vederea supravegherii activităţii curente a societăţii debitoare şi în vederea întocmirii unui Raport de evaluare şi a Tabelului definitiv de creanţe, după soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar, aflate pe rol. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice cu confirmare de primire şi să depună la dosar dovada punctului de vedere cu privire la cererea formulată de către Eurogas Prescom SRL. Pune în vedere administratorului judiciar să se pronunţe asupra cererilor de creanţă depuse de către Vlamiro Concept Design SRL, UAT Năvodari şi de către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa care să fie comunicate cu confirmare de primire părţilor. Confirmă încheierea contractului de tranzacţie încheiat între administratorul judiciar şi UAT Saelele. Pune în vedere administratorului judiciar să modifice tabelul preliminar de creanţe.
Document: Încheiere de şedinţă    27.03.2019

07.11.2018
Ora estimata: 11:00
Complet: C4 Fond NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Instanta ia act ca s-a mentinut masura preventiva a interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, conform adresei Tribunalului Bucuresti. Pune in vedere administratorului judiciar sa se pronunte asupra cererii de creanta depuse de catre Vlamiro Concept Design SRL, precum si asupra solicitarii de radiere a conditiei suspensive a creantei, formulate de catre Eurogas Prescom SRL. Acorda un nou termen de judecata pentru continuarea procedurii de insolventa a debitoarei, intocmirii unui Raport de evaluare si a Tabelului definitiv de creante, după solutionarea contestatiilor la tabelul preliminar, aflate pe rol.
Document: Încheiere de şedinţă    07.11.2018

13.08.2018
Ora estimata: 11:00
Complet: C4 Fond NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Se va acorda un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii şi pentru ca administratorul judiciar să depună un punct de vedere cu privire la cererea de plată formulată de Municipiul Alexandria precum şi un punct de vedere cu privire la cererea creditoarei Digitech SRL.
Document: Încheiere de şedinţă    13.08.2018

24.05.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C7 Fond NCPC
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Respinge cererea. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata astăzi, 24.05.2018, in sedinta publica.
Document: Încheiere – recuzare    24.05.2018

23.05.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C4 Fond NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza, în vederea solutionarii cererilor de recuzare formulate în dosarele: 116/87/2018, 116/87/2018/a6, 116/87/2018/a10, 116/87/2018/a12, 116/87/2018/a14, cu termen de judecata la data de 24.05.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    23.05.2018

30.03.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C4 Fond NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea de majorare a termenelor procedurale, formulată de administrator judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL. Majorează până la data de 18.04.2018 termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe. Majorează până la data de 25.05.2018 termenul de definitivare a tabelului creanţelor. Cu apel în 7 zile de la comunicarea încheierii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Teleorman. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.03.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    30.03.2018

14.03.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C4 Fond NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea de majorare a termenelor prevăzute de art. 97 alin.1 şi art. 101 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 formulată de administratorul judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL. Majorează până la data de 23.04.2018 termenul de depunere a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei cu menţionarea persoanelor care le-ar fi imputabilă. Majorează până la data de 04.06.2018 termenul de inventariere a bunurilor debitoarei. Cu apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Teleorman. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi,14.03.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    14.03.2018

05.02.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C4 Fond NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge ca nefondate cererile creditorilor. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Teleorman. Examinată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.02.2018.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    05.02.2018

29.01.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C4 Fond NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea debitoarei TEL DRUM SA. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei. În baza art. 73 raportat la art. 45 alin. 1 lit. d şi art.57 din legea insolvenţei, desemnează administrator judiciar provizoriu pe C.I.T.R. FILIALA ILFOV SPRL care va îndeplini atributiile prevăzute de art. 58 si 53 alin.1 si 2 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1500 lei din averea debitoarei. Pune în vedere debitoarei conform art.74 din legea insolvenţei că este obligată să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează termene limită pentru: - depunerea opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea notificării şi termenul pentru soluţionarea opoziţiilor – 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora; - înregistrarea cererilor pentru admiterea creanţelor – 15.03.2018; - verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în B.P.I a tabelului preliminar - 04.04.2018; - depunerea contestaţiilor – 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă ; contestaţiile vor fi însoţite conform art. 111 alin.3 din Legea nr. 85/2014 de dovada achitării în original a taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile de care se foloseşte, cu arătarea probelor pe care le solicită, sub sancţiunea anulării; contestaţia se trimite cu confirmare de primire administratorului judiciar, creditorului a cărei creanţă este contestată, precum şi administratorului special; - soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor - 27.04.2018.; Fixează data şedinţei creditorilor la data de 06.04.2018, ora 10:00, la sediul debitoarei cu convocarea creditorilor. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune notificarea de către administratorul judiciar, în condiţiile art. 100 din lege, a deschiderii procedurii generale a insolvenţei conform Codului de procedură civilă, publicarea într-un ziar de largă circulaţie şi în B.P.I. pe cheltuiala debitoarei, creditorilor cu menţiunea de a anexa documentele justificative ale creanţei şi dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman pentru efectuarea menţiunii, OCPI Teleorman, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la Registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Conform art. 100 alin.1 din Legea nr. 85/2014 notificarea va fi comunicată creditorilor cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Pune în vedere administratorului judiciar în temeiul art. 101 din Legea nr. 85/2014 să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr.85/2014 califică cererile formulate de SC EUROPROTECT SECURITY SRL, AVERSA MANUFACTURING SRL şi SC SPECIALIST CONSULTING SRL – în insolvenţă, drept declaraţii de creanţă ce vor fi analizate de administratorul judiciar CITR FILIALA ILFOV SPRL. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 23.05.2018. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Teleorman. Examinată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29.01.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    29.01.2018


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
05/02/2018 SC EUROPROTECT SECURITY SRL, Apel
20/02/2018 AVERSA MANUFACTURING SRL - CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA ONCESCU SI ASOCIATII SCA, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.