Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Preşedinte:                   Gheorghe Codrean
 
Vicepreşedinte:             Luminiţa Froicu
 
Colegiu de conducere:   Gheorghe Codrean - preşedinte
                                   Anca Cazacu
       
                                   Andrei Cosovăţ
                                   Luminiţa Froicu
                                   Mărioara Ignat
                                   Laura Iuliana Mitric
                                   Emanuela Morişcă
 
Prim grefier:    Elena Moldovan            

Structură organizatorică şi organigramă

Secţia I civilă
Preşedinte secţie: Nadia Codău 
Judecători secţia I civilă: 
                 Maria Apostol Iordăchioaia
               Alexandru Asiminei
              
    Liliana Condrovici
                  Delia Daragiu
                  Luminiţa Froicu
                  Florina Flavia Grapini
                  Elena Delia Holbocianu
                  Mărioara Ignat                  
                  Georgeta Ilaş
                  Anca Logigan
                  Cătălina Puianu
                  Mariana Teodorescu
                  Florin Verciuc
                  Oana Daniela Victoria
                   
Asistenţi judiciari:
                  Ovidiu Arbureanu
                  Liliana Biscan
                  Marina Iulia Nichitoaia
                  Petronela Negrea

Grefieri secţia I civilă:
                 Lăcrămioara Popescu - grefier şef secţie
                
 Felicia Bordei
                 Adrian Nicolae Coriciuc
                 Mihaela Dănilă
                 Cleopatara Ilie
                 Adriana Lavric
                 Tudor Popescu
                
Ionel Popovici
                 Lidia Robciuc
                 Madi Rusu
                 Ana Maria Savin
                 Augustina Stoler
                 Loredana Gabriela Șargan
                 Laila Ştefănescu
                 Ioana Diremia - temporar
                 Raluca Pașcovici - temporar


                 Simona Maria Cocriş - grefier statistician
                  
Grefieri arhivari: 
                
 Geta Negru
                 Mugur Stoler
                 Mihaela Negru - temporar
 
Secţia a II-a civilă
Preşedinte secţie: Gheorghe Onofreiciuc Dranca
 
Judecători secţia a II-a civilă:
                Costel Aiftincă
                Gheorghe Codrean
                Demetriad Cojocaru Şchiopu
                Andrei Cosovăţ
                Iuliana Garabet
                Laura Iuliana Mitric
               
Cristina Diana Puha
                Rodica Turcu
 
Grefieri secţia a II -a civilă:
                 Ilie Popescu - grefier şef secţie
                 Mirela Lăcătuş-Agapie
                 Cornelia Clipa
                 Elena Mihaela Hrişcă
                 Rodica Marţuneac
                 Alina Manuela Mocanu
                 Doru Moldovan
                 Andrei Niţan
                 Mihai Ştefan
                 Tompoș Constantin Alexandru
 
Grefieri arhivari:
                 Georgiana Baboi
                 Claudia Traci
 
 
Secţia penală
Preşedinte secţie:  Emanuela Morişcă
 
Judecători secţia penală:
            
                 Iuliana Brumă
                 Claudiu Adrian Holbocianu
                 Gabriel Adrian Simionescu
                 Marius Gabriel Sîrghi                
                 Nicolae Şepelea
              
                                
Grefieri secţia penală:
                 Mihaela Alexandriuc - grefier şef secţie
                 Gabriela Alexandrescu
                
Liliana Băițan Tureschi
                 Cristina  Crihan
                 Georgeta Chiriac
                 Elena Lungu
                 Camelia Florentina Marian
                 Paula Măriuță
                 Mirela Milici
                 Violeta Mîndrescu
                 Daniela Moraru
                 Florina Genoveva Moroșan
                 Liteanu Oana - temporar
              

             
Grefieri-arhivari:
                 
 Florentina Otilia Găitan - grefier arhivar șef
                  Andreea Bistriceanu
                  Mihai Crăciun
                 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Preşedinte secţie: Anca Cazacu 
 
Judecători secţia de contencios administrativ şi fiscal:
                Ioan Doru Bunduc
                Constantin Bălan
                Cristina Dănilă
                Lavinia Huţuleac
                Ciprian Constantin Miron
                Aura Florentina Murariu
                Gabriela Onciuleanu
                Cristina Pleşca
                Corina Mariana Zaharia

Grefieri secţia de contencios administrativ şi fiscal:
               
Oana Vasilovici - grefier șef secție
                Mihaela Eliza Aiordăchioaie
                Cornelia Bejenariu
                Rodica Ciobanu
                Mihaela Ciobanu
               
Cristina  Iliuțe
                Tatiana Ivasiuc
                Anca-Oana Irimia
                Ioana Jitar
                Nicoleta Lucescu
                Loredana Rusu
                Angela Rotari
                Elena Ștefania Sveduneac
                Cătălin Vințilă
                Bejenariu Mariana - temporar
               
               
Grefieri-arhivari:
                Irina Lacatuş
                Angela Miron
                Mihaela Țicu
 
Registratura generală:
           
                    Mariana Coca
                    Eugen Artimon
 
Departamentul economico-financiar şi administrativ
Manager economic:  Maria Grosu
        
 
  Daniela Hulubaş - expert
  Ancuţa Ştriblea - expert economist
  Larisa Cristina Drîmbă - consilier economic
 
Mirela Cătălina Dorneanu - expert
  Tatiana Macovei - expert
  Mircea Ciuciuc - merceolog
 
 
Biroul de informare şi relaţii publice
           Gheorghe Codrean- purtător de cuvânt
           În lipsa preşedintelui instanţei, atribuţiile specifice purtătorului de cuvânt vor fi îndeplinite de către d-na Mihaela Ungureanu, consilier pentru informaţii publice, iar în lipsa acesteia de către vicepreşedintele instanţei şi de către preşedintele secţiei a II-a civilă.
           Mihaela Ungureanu - consilier pentru informaţii publice
           trsv-birp@just.ro

 
Compartimentul resurse umane
          Angela Gheaţău - expert
 
 
Compartimentul de informatică
          Rodica Afloarei
          Silviu Bîdiu
          Camelia Boicu
          Mihaela Haliuc
          Luminiţa Popovici
          Laurenţiu Ţicu
          Claudiu Maga
 
 
Biroul local pentru expertize tehnice judiciare şi contabile de pe lângă Tribunalul Suceava
          Roxana Vasiliu - consilier economist
 

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei


Programe şi strategii

...

Competenţa şi instanţele arondate

Secția I Civilă, Secţia a II-a Civilă, Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Potrivit art. 95 Cod procedură civilă, tribunalele judecă:

1. în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe;

2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă;

3. ca instanţe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege;

4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.


Secţia penală

 

Potrivit art. 36 Cod procedură penală, tribunalul judecă în primă instanţă:

a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188-191, art. 209-211, art. 254, 263, 282, art. 289-294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi art. 360-367;

b) infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei persoane;

c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia Naţională Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe ierarhic superioare;

c1) infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

d) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.

     Tribunalul soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din circumscripţia sa, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorie în cazurile prevăzute de lege.

    Tribunalul soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

 


Hotărâri de colegiu

Extras din hotărârea nr.16 a Colegiului de Conducere din data de 17.04.2018

Extras din hotărârea nr.13 a Colegiului de Conducere din data de 20.03.2018

Extras din hotărârea nr.5 a Colegiului de Conducere din data de 25.01.2018

Extras din hotărârea nr.4 a Colegiului de Conducere din data de 23.01.2018

Extras din hotărârea nr. 3 a Colegiului de Conducere din data de 18.01.2018

Extras din hotărârea nr.1 a Colegiului de Conducere din data de 03.01.2018

 

Extras din hotărârea nr.32 a Colegiului de Conducere din data de 17.10.2017

Extras din hotărârea nr.31 a Colegiului de Conducere din data de 27.09.2017

Extras din hotărârea nr. 23 a Colegiului de Conducere din data de 13.06.2017

Extras din hotărârea nr. 22 a Colegiului de Conducere din data de 12.06.2017

Extras din hotărârea nr. 21 a Colegiului de Conducere din data de 26.05.2017

Extras din hotărârea nr.15 a Colegiului de Conducere din data de 28.03.2017

Extras din hotărârea nr.9 a Colegiului de Conducere din data de 27.02.2017

Extras din hotărârea nr.3 a Colegiului de Conducere din data de 26.01.2017

Extras din hotărârea nr.2 a Colegiului de Conducere din data de 17.01.2017 
 
Extras din procesul verbal al şedinţei Colegiului de Conducere din data de 04.02.2014
 
Extras din procesul verbal al şedinţei Colegiului de Conducere din data de 08.01.2013