Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


Chestionar "Percepţia opiniei publice asupra sistemului judiciar din municipiul Suceava"

După completarea chestionarului, vă rugăm să îl transmiteţi pe adresa de e-mail: trsv-birp@just.ro


Tribunalul Suceava   
 Datele de contact ale autorităţii:
    Denumire: TRIBUNALUL SUCEAVA
    Adresa: mun. Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062  
    Telefon: 0230/214948,  0230/523290
    Fax: Secția penală și birou executări penale: 0230/252800
           Secţia civilă şi de contencios administrativ şi fiscal: 0230/522296

    E-mail:
Corespondenţa adresată Tribunalului Suceava poate fi transmisă astfel:
 - pentru Biroul de informare şi relaţii publice:
email: trsv-birp@just.ro (adresă de poştă electronică destinată primirii petiţiilor şi cererilor  întemeiate pe Legea 544/2001).
   telefon: 0230 214948 – int. 200
pentru Compartimentul de registratură:  
 email: trsv-registratura@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv primirii de cereri de chemare în judecată sau cereri de reexaminare referitoare la anumite dosare aflate pe rolul Tribunalului Suceava).
    fax:  0230 522296
- pentru Arhiva Secţiei I Civilă:    
email: trsv-arh1civila@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii).
   fax:  0230 522296
- pentru Arhiva Secţiei a II-a Civilă:    
email: trsv-arh2civila@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii).
   fax:  0230 522296
pentru Arhiva Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal:    
email: trsv-arhcont@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii).
   fax:  0230 522296
pentru Arhiva Secţiei penală: 
   email: trsv-arhpen@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de  natură administrativă adresată acestei secţii).
   fax: 0230 523290 – int. 168
   fax: pentru secţia penală şi birou executări penale: 0230 252800; 0230 214948 – int. 123
   Corespondenţa cu caracter confidenţial se transmite la email: mihaela.alexandriuc@just.ro .
- pentru Prim-grefier :
email: tr-suceava@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă).
   telefon: 0230 214874
 
Lista și datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea instituției:
 

Judecătoria Câmpulung Moldovenesc:

Adresă: Calea Bucovinei, Nr. 62-64, judeţul Suceava, cod poştal 725100
Telefon: 0230/312444
Persoane de contact: Dorin Zbranca - judecător delegat mass-media
 
  • Judecătoria Fălticeni:
Adresă: Str. Republicii nr. 23, judeţul Suceava
Telefon: 0230/544363
Fax: 0230-540028
e-mail: jud-falticeni@just.ro;irina.ghiduc@just.ro
Persoane de contact: Irina Maria Ghiduc - judecător delegat mass-media
 
  • Judecătoria Gura Humorului:
Adresă: B-dul Bucovina, nr. 21, jud. Suceava, cod poştal 725300
Telefon: 0230/232422, 0230/230967
Fax: 0230/232422
Persoane de contact: Mandici Olga - judecător delegat mass-media
 
  • Judecătoria Rădăuți:
Adresă: str. Piaţa Unirii, nr. 64, județul Suceava, cod poştal 725400
Telefon: 0230/561828
Fax: 0230/562952
Persoane de contact: Ursuliac Mihaela - judecător delegat mass-media
 
  • Judecătoria Suceava:
Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 62, județul Suceava, cod poştal 720062
Telefon: 0230/214948, 0230/523290
Fax: 0230/530025
e-mail: jud-suceava@just.ro; oana.morosanu@just.ro
Persoane de contact: Moroșanu Oana Mihaela - judecător delegat mass-media
 
  • Judecătoria Vatra Dornei:
Adresă: str. Mihai Eminescu, nr. 16A, județul Suceava, cod poştal 725700
Telefon: 0230/374341
Fax: 0230/524082
Persoane de contact: 
        Preşedinte - judecător Marian Felicia 0230-375 519;
        Birou relaţii cu publicul: judecător Marian Felicia: 0230/375519 sau 0230/374341 int. 111.

Camere de lucru cu publicul

Sălile de şedinţă ale Tribunalului Suceava:
Etaj I (intrarea pe la parter): cam. 232: sala de contencios administrativ şi fiscal
cam.246: civil şi contencios
cam.247: civil şi contencios
Parter, cam. 126: penal şi civil
Parter, cam. 118: civil şi penal
            Parter, cam. 124: falimente şi penal
 
Arhiva şi registratura Tribunalului Suceava - parter:
cam. 114 - arhivă falimente
            cam. 115 - arhiva civilă
cam. 122 -arhiva de contencios administrativ
cam. 123 - registratura
cam. 125 -arhiva penală
Program cu publicul:
Luni – vineri: 09.00-13.00

În perioada 03 august 2020 - 28 august 2020, programul cu publicul la compartimentele arhivă ale celor 4 secții ale Tribunalului Suceava, precum și la registratura Tribunalului Suceava este următorul:

Marți și joi: 09.00 -12.00

Biroul de informare şi relaţii publice: – parter, cam. 124 bis
Telefon: 0230/214948 int.200 e-mail:trsv-birp@just.ro
Program cu publicul:
Luni- vineri: 08.00-16.00
Joi: 16.00-19.00
         

În perioada 03 august 2020 - 28 august 2020, programul cu publicul la Biroul de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Suceava este următorul:

Luni - vineri: 09.00 - 12.00


                      Supralegalizare (apostile): - parter, cam. 115
Program cu publicul:

Primiri cereri: luni şi joi – 09.00 – 10.00

Eliberări acte: luni şi joi – 11.00 – 12.00

         În perioada 03 august 2020 - 28 august 2020, programul cu publicul este următorul:

   Joi (6,13,20,27 august): 09.00 - 11.00


Documente necesare:
- cerere solicitant;
- copie carte / buletin identitate solicitant;
- taxa judiciară de timbru 10 RON, care se va achita conform art. 40 al. 1 OUG 80/2013:
“Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei”.
 
Important: pe Hotărârea ce trebuie apostilată să fie aplicată ştampila Judecătoriei care a pronunţat-o. 
 
Biroul Local de Expertize tehnice, judiciare şi contabile - parter, cam.102 tel.: 0230/522130


Program de funcţionare

 

                                            
         Conducerea Tribunalului Suceava adresează justiţiabililor următoarea rugăminte: în situaţia în care se depun ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar ca aceasta să se facă cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, aşa cum rezultă din prevederile art. 1141 din Codul de procedură civilă de la 1864 şi art. 254 din noul Cod de procedură civilă. Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar membrii completului de judecată au timpul necesar pentru studierea lor.
          În caz contrar, Tribunalul Suceava nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor la termen, la dosare.
 
 

Programul de funcţionare:

Luni- vineri: 08.00 – 16.00
 
 
Arhiva şi registratura Tribunalului Suceava - parter:
Program cu publicul:
Luni – vineri: 09.00-13.00 

        În perioada 03 august 2020 - 28 august 2020, programul cu publicul la compartimentele arhivă ale celor 4 secții ale Tribunalului Suceava, precum și la registratura Tribunalului Suceava este următorul:

Marți și joi: 09.00 -12.00

 
Biroul de informare şi relaţii publice – parter, cam. 124 bis
Telefon: 0230/214948 int.200
e-mail:
trsv-birp@just.ro
Program cu publicul:
Luni- vineri: 08.00-16.00
Joi: 16.00-19.00 

      În perioada 03 august 2020 - 28 august 2020, programul cu publicul la Biroul de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Suceava este următorul:

Luni - vineri: 09.00 - 12.00


 Supralegalizare (apostile) - parter, cam. 115
Program cu publicul:
Primiri cereri : luni şi joi -09.00 - 10.00
Eliberări acte: luni şi joi - 11.00 - 12.00 

          În perioada 03 august 2020 - 28 august 2020, programul cu publicul este următorul:
                     Joi (6,13,20,27 august): 09.00 - 11.00      


Biroul Local de Expertize tehnice, judiciare şi contabile - parter, cam.102
Telefon: 0230/522130
 


Program de audienţe

Conform art.7 din Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii -Atribuțiile președintelui tribunalului nu prevăd acordarea de audiente iar conform art. 78, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.

 


Petiţii

              
Adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor - trsv-birp@just.ro
 

Relaţia cu presa

 

 

Relaţii cu presa:  Mihaela Ungureanu - consilier pentru informaţii publice

tel. 0230/214948 – int 200, adresă e-mail: trsv-birp@just.ro 

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001


Harta

​...