Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

În conformitate cu prevederile art. 40 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru:
“Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei”.
 
Pentru persoanele domiciliate în municipiul Suceava, taxele judiciare de timbru se pot achita la Primăria Suceava:
Cod Fiscal: 4244792
Cont: RO84TREZ59121070203XXXXX deschis la Trezoreria Suceava
 
Conturile în care se vor achita sumele cuvenite experţilor judiciari sunt deschise  la CEC BANK  SA Sucursala Suceava:
1.Pentru plăţi numerar:
- cont  RO45CECESV01G9RON0486979
- C.U.I   4265841;
- titular - Ministerul Justiţiei – Biroul local pt. expertize judiciare tehnice şi contabile Suceava; 
2.Pentru plăţi cu ordin de plată:
- cont  RO18CECESV0137RON0106355
- C.U.I.  4244415.
- titular – Tribunalul Suceava - Biroul local pt. expertize judiciare tehnice şi contabile Suceava
 
Pe formularul de depunere la rubrica „reprezentând” se va menţiona obligatoriu  numele şi prenumele expertului şi numărul de dosar.

Formulare