Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


 Comunicat de presă privind rearondarea unor localităţi din judeţul Suceava​


TRIBUNALUL SUCEAVA, prin împuternicit BĂIȚAN ADRIAN - din judeţul Suceava, Suceava,
str. Ştefan cel Mare, titular al
PLAN URBANISTIC DE DETALIU "Sediul Judecătoriei Suceava", împrejmuire, organizare de şantier/racorduri, branşamente la reţelele urbane de utilităţi,
î
n judeţul Suceava, Suceava, B-dul George Enescu
anunţă publicul interesat că
în Comitetul Special Constituit la data de 05.03.2021 s-a luat decizia ca
planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată,
prin procedura simplificată fără aviz de mediu.


Informaţiile şi observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului,
al planului propus pot fi consultate şi primite la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava,
str. Bistriţei, nr. 1A, în termen de 10 zile de la data anunţului.

 


În atenţia instituţiilor publice - proceduri transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
 

 
Comunicare şi acces electronic la dosar
 
Vă recomandăm ca, în dosarele instanţei, să completaţi şi să trimiteţi Cererea de comunicare documente în format electronic (care cuprinde adresa dvs. de e-mail şi numărul de telefon mobil), pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar şi de comunicarea documentelor în format electronic (link-uri prin e-mail şi SMS).
 
Dosarul electronic poate fi accesat la  adresa  www.curteadeapelsuceava.ro
 
Cererea de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf sau sub formă de formular online.
 
Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosar, citind aceste instrucţiuni.
 
Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţelor din raza Tribunalului să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
 
  
COMUNICAT
 
Privind modalitatea de soluţionare a apelurilor date în competenţa Tribunalului Suceava – Secţia I-a Civilă cu privire la cererile de chemare în judecată formulate în temeiul Legii nr. 136/2020:
 
Apelurile declarate împotriva hotărârilor judecătoriei, de competenţa Tribunalului Suceava, potrivit dispoziţiilor art. 17 alin (7) şi (8) din Legea nr. 136/2020 se vor transmite către instanţă EXCLUSIV în format electronic, la adresa de e-mail jud-suceava@just.ro , care va fi verificată de luni până vineri, în timpul programului de lucru, 08.00-16.00, iar în zilele nelucrătoare, la orele 09.00, 14.00, 16.00.
  În situaţia în care apelurile declarate împotriva hotărârilor judecătoriei de competenţa Tribunalului Suceava, potrivit dispoziţiilor art. 17 alin (7) şi (8) din Legea nr. 136/2020, vor fi transmise pe alte căi, acestea vor fi înregistrate potrivit procedurii de drept comun.
 Prin cererea formulată, apelantul va indica obligatoriu: numărul de telefon şi adresa de e-mail la care urmează a se îndeplini actele de procedură, numărul Hotărârii instanţei de fond, numele avocatului ales dacă este cazul (inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon al acestuia). În măsura în care se află în posesia sa, apelantul va anexa copii (scanate sau fotografiate), înaintând odată cu cererea de apel, înscrisuri în dovedirea motivelor de apel. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.
 
    
LISTE DE ŞEDINŢE 
 
 


         Conducerea Tribunalului Suceava adresează justiţiabililor următoarea rugăminte: în situaţia în care se depun ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar ca aceasta să se facă cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, aşa cum rezultă din prevederile art. 1141 din Codul de procedură civilă de la 1864 şi art. 254 din noul Cod de procedură civilă. Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar membrii completului de judecată au timpul necesar pentru studierea lor.
În caz contrar, Tribunalul Suceava nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor la termen, la dosare. 

Informaţii de interes public


Contact

 Adresa Tribunalului Suceava este:
Str. Ştefan cel Mare nr. 62, Suceava, cod poştal 720062
 
Telefon:
       Centrală 0230/214.948, 0230/523290
Fax:
        0230/252800 - secţia penală birou executări penale
        0230/522296 - secţia civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

E-mail:
Corespondenţa adresată Tribunalului Suceava poate fi transmisă astfel:
 
- pentru Biroul de informare şi relaţii publice:
email: trsv-birp@just.ro (adresă de poştă electronică destinată primirii petiţiilor şi cererilor  întemeiate pe Legea 544/2001).
   telefon: 0230 214948 – int. 200
pentru Compartimentul de registratură:  
 email: trsv-registratura@just.ro  (adresă de poştă electronică destinată exclusiv primirii de cereri de chemare în judecată sau cereri de reexaminare referitoare la anumite dosare aflate pe rolul Tribunalului Suceava).
    fax:  0230 522296
- pentru Arhiva Secţiei I Civilă:    
email: trsv-arh1civila@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii - dosare înregistrate la această secţie, în procedură prealabilă sau căi de atac).
   fax:  0230 522296
- pentru Arhiva Secţiei a II-a Civilă:    
email: trsv-arh2civila@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii - dosare înregistrate la această secţie, în procedură prealabilă sau căi de atac).
   fax:  0230 522296
pentru Arhiva Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal:    
email: trsv-arhcont@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă adresată acestei secţii - dosare înregistrate la această secţie, în procedură prealabilă sau căi de atac).
   fax:  0230 522296
pentru Arhiva Secţiei penală: 
   email: trsv-arhpen@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de  natură administrativă adresată acestei secţii - dosare înregistrate la această secţie, în procedură prealabilă sau căi de atac).
   fax: 0230 523290 – int. 168
   fax: pentru secţia penală şi birou executări penale: 0230 252800; 0230 214948 – int. 123
   Corespondenţa cu caracter confidenţial se transmite la email: mihaela.alexandriuc@just.ro 
- pentru Prim-grefier:
email: tr-suceava@just.ro (adresă de poştă electronică destinată exclusiv corespondenţei de natură administrativă - care nu este destinată dosarelor).
   telefon: 0230 214874
 
Persoane de contact: 
       Mihaela Ungureanu - consilier birou de informare şi relaţii publice