Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul SIBIU  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

 Concurs - Anunt ocupare post vacant grefier arhivar

 

CURTEA DE APEL ALBA IULIA organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu la data de 29 octombrie 2013. Pentru mai multe informații accesați secțiunea Informații de interes Public. 

 

Tabel final al candidatului declarat admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu azi 05.11.2013 ora 14:00 - tabel final.pdf

 

Proces Verbal de soluţionare a contestaţiilor  la concursul  pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu azi 05.11.2013 ora 14:00 - proces verbal solutionare contestatie.pdf
 
Hotărârea comisiei de examinare: hotarare.pdf
 
RECTIFICARE privind tabelul de clasificare a candidaţilor pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu

publicat azi 01.11.2013 ora 15:00 tabel 01112013.pdf

  

Tabel de clasificare a candidaţilor la concursul pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu,

publicat 31.10.2013 ora 16:00 rezultate 31102013.pdf

 

Barem proba scrisa, publicat 29.10.2013 ora 16:10 barem corectare.pdfbarem corectare.pdf

 

Subiecte Varianta 2, publicat 30.10.2013 ora 15:50  Subiecte Variana 2.pdfSubiecte Variana 2.pdf

 

Lista candidaţilor admişi la proba practică, publicat 29.10.2013 ora 13:15 tabel candidati admisi.pdf

 

Anunt ocupare post vacant grefier arhivar.pdf

Lista Candidati Admisi.pdf - 22.10.2013 - ora. 12.00

Cererile împreună cu actele necesare înscrierii la concurs se vor depune la sediul Tribunalului Sibiu, camera 5, etajul I, între orele 11,00 - 15,00, până la data de 18 octombrie 2013 inclusiv.


TRIBUNALUL SIBIU

 

În prezent, Tribunalul Sibiu își  desfășoară  temporar activitatea în municipiul Sibiu, str. J.S.Bach nr. 4, din cauza lucrărilor de consolidare, renovare şi modernizare a Palatului de Justiţie situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr.11.
Lucrările la Palatul de Justiţie au început în 10 noiembrie 2011, termenul prevăzut în contract pentru finalizarea lucrărilor, fiind mai 2014.
În clădirea  situată în Sibiu, str. J.S.Bach nr. 4,  își desfășoară  activitatea  Tribunalul Sibiu  și Judecătoria Sibiu.
În cadrul Tribunalului Sibiu funcţionează o grefă, o registratură, o arhivă, o bibliotecă şi un Birou de Informare şi Relaţii Publice. 
Compartimentul registratură, compartimentul arhivă,  biroul de informare şi relaţii publice, precum și cele 10 săli de şedinţă  sunt situate la parterul clădirii, facilitând astfel accesul publicului.
Tribunalul Sibiu are în circumscripţia sa următoarele judecătorii: Judecătoria Sibiu, Judecătoria Mediaş, Judecătoria Agnita, Judecătoria Sălişte şi Judecătoria Avrig.

 


Istoric

PALATUL DE JUSTIȚIE

 

poza tribunal.jpg
 

 

 

Istoric

  
Date despre această construcţie există încă înainte de ridicarea ei, respectiv din anul 1904, din nr.51 al publicaţiei "Foaia Poporului" care menționează:
"Noul palat în Sibiu. Nu peste mult se va ridica în Sibiu un nou palat, anume palatul justiţiar pentru tribunal şi celelalte judecătorii. Noul palat va fi zidit în grădina Flora ( suburbiul Iosefin) pe care guvernul a cumpărat-o cu 99.700 coroane de la consistorul nostru de aici. Noul palat va costa 800 mii de coroane."
Tot în "Foaia Poporului", de data aceasta anul 1908, nr.44, se consemnează inaugurarea construcţiei:
"Noul palat de Justiţie din Sibiu fiind gata, săptămâna trecută s-au mutat toate judecătoriile acolo, în strada S.Hewis (poarta Cisnădiei). În parter este judecătoria cercuala, în primul etagiu e tribunalul (prezidiul) iar în al doilea procuratura"
Potrivit legii de organizare judecătorească din anul 1924, sistemul instanțelor judecătorești cuprindea: judecătoriile, tribunalele, Curţile de Apel, Curţile cu Juraţi şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Legea de organizare judecătorească adoptată în1952 a prevăzut importante modificări, înfiinţarea tribunalelor populare, de raion, de oraş şi de raion orăşenesc.
Odată cu reorganizarea administrativă din anul 1968, se desfiinţau formele existente până la acea dată, înfiinţându-se judecătoriile, tribunalele judeţene alături de tribunalele militare teritoriale şi tribunalele militare de mari unităţi, iar ca instanţă superioară Tribunalul Suprem.
Tribunalul Judeţean Sibiu, la acea vreme, avea în circumscripţie Judecătoria Sibiu şi Judecătoria Mediaş.
Începând cu acel an, instanţele sibiene, au fost obligate sa-şi desfăşoare activitatea într-o clădire improprie şi necorespunzătoare,  iar clădirea Palatului de Justiție a devenit sediul fostului Comitet Județean de Partid. 
În 1990, ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești, Tribunalul Sibiu  și Judecătoria Sibiu au revenit în clădirea Palatului de Justiție unde şi-au desfășurat activitatea până la data de 11 noiembrie 2011.
În 1992 s-a reorganizat sistemul judiciar cu curți de apel, tribunalele județene  au devenit tribunale, s-au înființat noi judecătorii în circumscripția Tribunalului Sibiu, fiind înființate judecătoriile: Avrig, Săliște şi Agnita.
În anul 2004 s-a adoptat pachetul de legi în domeniul justiţiei: Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea nr. 304/2004  privind organizarea judiciară şi Legea nr. 317/2004  privind Consiliul Superior al Magistraturi.
Adoptarea Legii nr. 317/2004,  privind  Consiliul Superior al Magistraturi, a adus o modificare importantă în ce privește organizarea sistemului judiciar, Consiliul Superior al Magistraturi  constituindu-se în organismul responsabil în ce priveşte cariera magistraților.