Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul SIBIU  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Informaţii potrivit Memorandumului pentru creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public
 
1.    Prezentare
     1.1. Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei - Legea 304/2004
     1.2. Conducere
     1.3. Organizare
               Organigrama instituţiei
               Carieră
     1.4.   Rapoarte
               Raport anual de activitate
               Raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici
               Raport anual de audit
               Raportul consilierului de etică
 
2.    Informaţii de interes public
     2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public
               Legea nr. 544/2001
               Normele de aplicare (H.G. 123/2002) 
      2.1.1. Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 şi datele de contact
                Expert Cornelia Elena Prundaru, tel: 0269.217104 - int. 131
      2.1.2. Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001 (în acest moment, aceste informaţii nu sunt prezentate pe site)
      2.1.3. Modalitatea de contestare a deciziei (în acest moment, aceste informaţii nu sunt prezentate pe site)
      2.1.4. Formular refuz la solicitare
      2.1.5. Formular - nu s-a răspuns în termen legal
      2.1.6. Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie
      2.1.7. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001.
              
      2.2.   Buletinul informativ al informaţiilor de interes public 
     2.3.   Buget
          2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare
          2.3.3. Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii
 
     2.4.   Bilanţuri contabile
   
     2.5.   Achiziţii publice
          2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice
          2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice
 
     2.6.   Contractele de achizitiţie publică, conform H.G. 901/2015
 
     2.7.   Declaraţii de avere şi de interese ale personalului instituţiei publice - la secţiunea Declaraţii de avere si interese
            
3. Contact
             Datele de contact ale autorităţii:
             Denumire: TRIBUNALUL SIBIU
             Adresa: mun. Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 30 , cod 550324  
             Telefon: +40-269-217104
             Fax: +40-269-217702
             E-mail: tribunalul.sibiu@just.ro
  
     3.1.   Relaţii cu presa: Popa Laura Roxana
     3.2.   Programul de funcţionare al instituţiei:  luni-vineri între orele 8:00– 16:00
              Program arhivă:  luni-joi între orele 08:20 -12:30, vineri între orele 8:30 – 11:30
     3.3.   Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere – conform art.7 din Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii - Atribuțiile președintelui curții de apel nu prevăd acordarea de audiente iar conform art. 78, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.
     3.4.   Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor – tribunalul.sibiu@just.ro
 
 
  

TRIBUNALUL SIBIU

 

      În prezent, Tribunalul Sibiu își  desfășoară  temporar activitatea în municipiul Sibiu, Calea Dumbravii nr. 30, din cauza lucrărilor de consolidare, renovare şi modernizare a Palatului de Justiţie situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr.11.

     Lucrările la Palatul de Justiţie au început în 10 noiembrie 2011, termenul prevăzut în contract pentru finalizarea lucrărilor, fiind 2017.
     În clădirea  situată în Sibiu, Calea Dumbravii nr. 30,  își desfășoară  activitatea  Tribunalul Sibiu  și Judecătoria Sibiu.
     În cadrul Tribunalului Sibiu funcţionează o grefă, o registratură, o arhivă, o bibliotecă şi un Birou de Informare şi Relaţii Publice. 
     Tribunalul Sibiu are în circumscripţia sa următoarele judecătorii: Judecătoria Sibiu, Judecătoria Mediaş, Judecătoria Agnita, Judecătoria Sălişte şi Judecătoria Avrig.

 


Istoric

PALATUL DE JUSTIȚIE

 

poza tribunal.jpg
 

 Istoric

     Date despre această construcţie există încă înainte de ridicarea ei, respectiv din anul 1904, din nr.51 al publicaţiei "Foaia Poporului" care menționează:
     "Noul palat în Sibiu. Nu peste mult se va ridica în Sibiu un nou palat, anume palatul justiţiar pentru tribunal şi celelalte judecătorii. Noul palat va fi zidit în grădina Flora ( suburbiul Iosefin) pe care guvernul a cumpărat-o cu 99.700 coroane de la consistorul nostru de aici. Noul palat va costa 800 mii de coroane."
     Tot în "Foaia Poporului", de data aceasta anul 1908, nr.44, se consemnează inaugurarea construcţiei:
"Noul palat de Justiţie din Sibiu fiind gata, săptămâna trecută s-au mutat toate judecătoriile acolo, în strada S.Hewis (poarta Cisnădiei). În parter este judecătoria cercuala, în primul etagiu e tribunalul (prezidiul) iar în al doilea procuratura"
Potrivit legii de organizare judecătorească din anul 1924, sistemul instanțelor judecătorești cuprindea: judecătoriile, tribunalele, Curţile de Apel, Curţile cu Juraţi şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
     Legea de organizare judecătorească adoptată în1952 a prevăzut importante modificări, înfiinţarea tribunalelor populare, de raion, de oraş şi de raion orăşenesc.
     Odată cu reorganizarea administrativă din anul 1968, se desfiinţau formele existente până la acea dată, înfiinţându-se judecătoriile, tribunalele judeţene alături de tribunalele militare teritoriale şi tribunalele militare de mari unităţi, iar ca instanţă superioară Tribunalul Suprem.
     Tribunalul Judeţean Sibiu, la acea vreme, avea în circumscripţie Judecătoria Sibiu şi Judecătoria Mediaş. 
     Începând cu acel an, instanţele sibiene, au fost obligate sa-şi desfăşoare activitatea într-o clădire improprie şi necorespunzătoare,  iar clădirea Palatului de Justiție a devenit sediul fostului Comitet Județean de Partid.  
     În 1990, ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești, Tribunalul Sibiu  și Judecătoria Sibiu au revenit în clădirea Palatului de Justiție unde şi-au desfășurat activitatea până la data de 11 noiembrie 2011.
     În 1992 s-a reorganizat sistemul judiciar cu curți de apel, tribunalele județene  au devenit tribunale, s-au înființat noi judecătorii în circumscripția Tribunalului Sibiu, fiind înființate judecătoriile: Avrig, Săliște şi Agnita. 
     În anul 2004 s-a adoptat pachetul de legi în domeniul justiţiei: Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea nr. 304/2004  privind organizarea judiciară şi Legea nr. 317/2004  privind Consiliul Superior al Magistraturi.
     Adoptarea Legii nr. 317/2004,  privind  Consiliul Superior al Magistraturi, a adus o modificare importantă în ce privește organizarea sistemului judiciar, Consiliul Superior al Magistraturi  constituindu-se în organismul responsabil în ce priveşte cariera magistraților. 

                                                                                                                                                             

 

ARHIVĂ
Documente şi taxe necesare
 
Cererile de eliberare a copiilor şi certificatelor sunt supuse taxelor de timbru prevăzute de O.U.G nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, după cum urmează:
1. LEGALIZARE:
 - cerere legalizare;
 - copie a hotărârii a cărei legalizare se solicită;
 - taxă judiciară de timbru, în valoare de:
           - 5 lei pentru legalizare cu mențiunea definitivă, pentru  fiecare exemplar de copie;
                    - 1 leu/pagină pentru legalizarea conform cu originalul.
2. ELIBERARE CERTIFICAT:
- cerere;
- taxă judiciară de timbru în valoare de 1leu/pagină.
3. COPII SIMPLE DUPĂ DOCUMENTELE DIN DOSAR:
- cerere;
- taxă judiciară de timbru în valoare de 0,2 lei pentru fiecare pagină, atunci când sunt efectuate de către instanță.
Termenul de întocmire al certificatelor şi al copiilor după actele din dosar este de 3 zile, de la data înregistrării cererii însoţite de dovada achitării taxei judiciare de timbru.
                                                                                                                                                                            
 
DOSARE ARHIVATE LA JUDECĂTORIA SĂLIŞTE
 
Dosarele instanţei mai vechi de anul 2005, sunt arhivate temporar la Judecătoria Sălişte.
Cererile de eliberare a copiilor şi certificatelor din dosarele mai sus arătate, însoţite de dovada achitării taxei judiciare de timbru, vor fi soluţionate în termen de 10 zile, de la data înregistrării cererii.
                                                                                                                                                                            
 
 
TAXE JUDICIARE DE TIMBRU
 
 
Pentru achitarea taxelor judiciare de timbru, contul este: 
Cont IBAN: RO45TREZ57621070203XXXXX deschis la Trezoreria Sibiu
                                                                                                                                                                              
 
BIROUL LOCAL DE EXPERTIZE JUDICIARE, TEHNICE ŞI CONTABILE SIBIU
 
Pentru achitarea onorariilor experţilor judiciari, contul Biroului Local de Expertize Judiciare, Tehnice și Contabile Sibiu este:
Cont IBAN: RO08CECESB0137RON0297997 deschis la CEC Bank Sibiu pentru plata cu ordin de plată
sau
RO97CECESB01G9RON0624011 deschis la CEC Bank Sibiu pentru plăţi numerar (cu chitanţă)
Beneficiar: Tribunalul Sibiu - Biroul  Local de Expertize Judiciare, Tehnice și Contabile
Cod fiscal Tribunalul Sibiu: 4406347
*Pe chitanță sau O.P. este obligatoriu să se precizeze  numărul dosarului  și numele expertului pentru care se efectuează plata. 
                                                                                                                                                                            
 
BIROUL APOSTILE
 
Taxe judiciare de timbru necesare pentru aplicarea apostilei
- 20 lei pentru cererea prin care se solicită apostilarea (se achită o singură dată, doar pentru cerere), la care se adaugă:
- 10 lei pentru fiecare exemplar de act pentru care se solicită apostilarea.
Nu se mai percepe timbru judiciar.

 

                                                                                                                                                                                 

 

                                   BIROUL DE INFORMARE SI RELAȚII PUBLICE este situat la etajul 1 al clădirii;
           PROGRAM CU PUBLICUL: 
          Luni - Vineri: 08.00 – 16.00 
          Miercuri: 16.00 - 19.00