Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2054/85/2014
Data inregistrarii13.05.2014
Data ultimei modificari:05.09.2019
Sectie:Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
BOGAVAC SLAVISACreditor
MAROJEVIC RADOMIRCreditor
RADETIC BOJANCreditor
SHILOH KYLECreditor
COŞEREANU VALENTINCreditor
DUMITRESCU TUDORCreditor
S.C. SIDE BY SIDE S.R.L.Creditor
ŢENTER MARCELCreditor
CLUB SPORTIV GAZ METAN MEDIAŞ, CUI 6442311Debitor
CLUB SPORTIV GAZ METAN MEDIAŞ, CUI 6442311 PRIN CABINER DE INSOVENŢĂ DRAGOŞ GIURA RZY &PARTENER SPRL FILIALA ALBADebitor
OFICIU REGISTRULUI COMERŢULUIIntimat
PFA DEAC ŞUTEU DORIN VASILECreditor
SC CENTRUL MEDICAL DE ELITĂ MEDIAŞ SRLCreditor
DRAGOSTE MIREL CLAUDIUCreditor
SC LUCS SPORTS SYSTEMS SRLCreditor
SC JOMA ROMANIA SRLCreditor
SC E . ON ENERGIE ROMÂNIA SACreditor
SC MARVIS -MED SRLCreditor
SC RAZMATAZ -CON SRLCreditor
ASOCIAŢIA REFEREE SIBIUCreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

24.09.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

11.06.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea de lămurire a sentin?ei civile nr. 224/2019 .
Document: Încheiere finală camera consiliu    11.06.2019

14.05.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 24.09.2019.Admite în parte cererea formulată de către RTZ&PARTNERS SPRL, CUI RO28531126, nr înregistrare RFO II 0339, nr. matricol 2A0339, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.74-76, et.2, jude?ul Cluj, în calitate de administrator judiciar al CLUB SPORTIV GAZ METAN MEDIA?, şi în consecinţă: Ridică în parte dreptul de administrare al administratorului special al debitoarei CLUB SPORTIV GAZ METAN MEDIA?, dl. Mărginean Ioan. Dreptul de administrare al administratorului special al debitoarei CLUB SPORTIV GAZ METAN MEDIA?, dl. Mărginean Ioan se restrânge la toate activită?ile activită?ile sportive (baschet, fotbal) ce ?in de specificul clubului care nu implică ?i efectuarea plă?ilor, respectiv: - negocierea încheierii, modificării ?i rezilierii contractelor tututor jucătorilor clubului, antrenori, staff tehnic ?i prezentarea ofertelor administratorului judiciar pentru aprobare, - negocierea transferurilor jucătorilor ?i prezentarea ofertelor administratorului judiciar pentru aprobare, - activită?ile legate de organizarea antrenamentelor ?i cantonamentelor, competi?iilor, deplasărilor jucătorilor, - activită?i legate de organizarea ?i supravegherea punerii în vânzare ?i a vinderii biletelor, - negocierea cu eventualii sponsori ai clubului ?i prezentarea ofertelor administratorului judiciar pentru aprobare, - activită?i legate de pregătirea meciurilor, precum: pregătirea transmisiei TV, prezen?a unei ambulan?e specializate la meci, promovarea meciului, etc.. - activită?i legate de întocmirea ?i depunerea actelor/dosarului la FRF în vederea licen?ierii clubului. - alte măsuri necesare desfă?urării activită?ii clubului. Activită?ile sau opera?iunile care implică plă?i urgente sau neprevăzute ce ?in de specificul clubului (interven?ii chirurgicale, internări, etc.) pot fi efectuate de către administratorul special, cu autorizarea prealabilă a administratorului judiciar, cu condi?ia justificării necesită?ii ?i urgen?ei. Activită?ile sau opera?iunile care implică plă?i sau încheierea actelor/contractelor de orice fel se vor efectua numai sub conducerea administratorului judiciar, care vor fi supuse aprobării/autorizării acestuia. În baza art.106 din Legea nr.85/2006 administratorul judiciar va prezenta trimestrial rapoarte comitetului creditorului asupra situa?iei financiare a averii debitorului, care vor fi supuse aprobării de către comitetul creditorilor. În baza art.106 alin.2 din Legea nr.85/2006 administratorul judiciar va prezenta lunar comitetului creditorilor printr-un raport situa?ia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activită?ii ?i a plă?ilor crean?elor curente, care va fi supus avizării de către comitetul creditorilor. Dă dispozi?ie tuturor băncilor la care debitoarea CLUB SPORTIV GAZ METAN MEDIA? are conturi deschise să nu dispună de disponibilul din cont fără un ordin al administratorului judiciar. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la publicarea în BPI. Cererea de apel se depune la Tribunalul Sibiu. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor,prin mijlocirea grefei instanţei azi, 14 mai 2019.
Document: Încheiere de şedinţă    14.05.2019

08.05.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronun?area la data de 14.05.2019.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    08.05.2019

24.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronun?area la data de 8.05.2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    24.04.2019

23.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronun?area la data de 24.04.2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    23.04.2019

09.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordat termen la data de 23.04.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    09.04.2019

26.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 09.04.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    26.02.2019

11.12.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordat termen la data de 26.02.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    11.12.2018

09.10.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordat termen la data de 11.12.2018
Document: Încheiere de şedinţă    09.10.2018

12.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordat termen la data de 09.10.2018
Document: Încheiere de şedinţă    12.06.2018

27.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordat termen la data de 12.06.2018
Document: Încheiere de şedinţă    27.03.2018

12.12.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 27.03.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    12.12.2017

10.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Confirmă modificarea planului de reorganizare . Acordă termen la data de 12.12.2017.
Document: Hotarâre  594/2017  10.10.2017

20.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordat termen la data de 10.10.2017.,
Document: Încheiere de şedinţă    20.06.2017

27.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Preschimbă termenul de pronunţare asupra cererii de confirmare a planului de reorganizare a debitoarei CS Gaz Metan Mediaş de la data de 3.05.2017 la data data de 27.04.2017. HOTARESTE Admite cererea formulată de administratorul judiciar RTZ -Parteners SPRL şi , în consecinţă: Confirmă planul de reorganizare al debitoarei Club Sportiv Gaz Metan Mediaş, cu sediul în Mediaş, P-ţa Regele Ferdinand I , nr. 12 aprobat de adunarea creditorilor din data de 13.04.2017.
Document: Hotărâre intermediară  314/2017  27.04.2017

25.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea asupra confirmării planului de reorganizare. Acordă termen pentru continuarea procedurii la data de 20.06.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    25.04.2017

16.02.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Îndreaptă eroarea materială strecurată în dispozitivul încheierii civile pronunţate la data de 31.01.2017 în sensul că : Constată că adunarea generală a creditorilor a confirmat în calitate de administrator judiciar pe RTZ & PARTNER SPRL cu sediul în Clui Napoca str. Turzii nr. 74.76 etr.2 jud. Cluj. în loc de Cabinetul de Insolvenţă Dragoş Giura şi Societatea profesională RTZ & Partner SPRL / Filiala Alba , cum din eroare s-a reţinut.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    16.02.2017

31.01.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordat termen la data de 25.04.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    31.01.2017

25.10.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Deschide procedura insolven?ei privind pe debitoarea Club Sportiv Gaz Metan Mediaş .
Document: Hotarâre  898/2016  25.10.2016

14.06.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordat termen la data de 25.10.2016
Document: Încheiere de şedinţă    14.06.2016

26.06.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: admite contestaţia formulată de către debitoare; respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către creditori
Document: Hotarâre  652/2015  26.06.2015

23.06.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    23.06.2015

16.06.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    16.06.2015

26.05.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pt studiul notelor de şedinţă depuse la acest termen
Document: Încheiere de şedinţă    26.05.2015

21.04.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: având în vedere cererea de amanare din motive medicale depusă la dosar
Document: Încheiere de şedinţă    21.04.2015

07.04.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pt studiul înscrisurilor depuse de către creditori
Document: Încheiere de şedinţă    07.04.2015

17.02.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru comunicarea înscrisurilor depuse către creditori
Document: Încheiere de şedinţă    17.02.2015

20.01.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pt ca debitoarea să depună la dosar statutul acesteia
Document: Încheiere de şedinţă    20.01.2015

28.10.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: C2 Fond Litigii Profesionisti
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pt depunerea actelor anexate la contestaţie
Document: Încheiere de şedinţă    28.10.2014


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
17/08/2015 BOGAVAC SLAVISA, Apel
31/05/2017ANAF,Apel
03/11/2017AJFP SIBIU,Apel
18/06/2019 SC RTZ & PARTNERS SPRL, Apel
08/07/2019 SC RTZ & PARTNERS SPRL, Apel
08/07/2019SC RTZ & PARTNERS SPRL,Apel
09/07/2019 MARGINEAN IOAN, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.