Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Coordonatele de contact
Denumirea: Tribunalul SIBIU
Adresa: Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu,   România
Telefon: +40-269-217104
Fax:+40-269-217702
 
 
 

Camere de lucru cu publicul

 
Programul compartimentelor care desfășoară activități cu publicul 
 
Registratura:
         Luni –Joi: 08:30 – 12:30
         Vineri : 08.30 – 11.30 
                    (Telefon +40-269-217104, interior 152)
Arhiva: 
        Luni –Joi: 08.30 – 12.30
         Vineri: 08.30 – 11.30
        (Telefon: +40-269-217104, interior 153) 
 
Biroul de informare și relații publice: 
          Luni - Vineri: 08.00 – 16.00 
          Miercuri: 15.00 - 18.00
          (Telefon: +40-269-217104, interior 131)  
 
Biroul apostile și înregistrarea traducătorilor și interpreților autorizați:
Luni - Miercuri: 09.00 – 11.00 preluare - eliberare acte

Program de funcţionare

Programul de funcționare al instanței:
luni-vineri între orele 08:00 – 16:00
 
 

Program de audienţe

În conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015, președintele tribunalului exercită atribuțiile prevăzute la art. 9, acestea  neprevăzând  acordarea de audiențe. Conform art. 78 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de  informare și relații publice.
 

Petiţii

Petiții:
           e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro
 
 

Relaţia cu presa

Date contact pentru relația cu presa:
Purtător de cuvânt, expert Cornelia Elena Prundaru
Telefon: +40-269-217104, interior 131
Mobil: 0771-629297 (doar pentru relaţii cu presa!!!)
 
Înlocuitor purtător de cuvânt: judecător Ana Maria Langtaler

Harta