Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru demararea procedurii de închiriere a unui imobil cu destinaţie de sediu administrativ pentru desfăşurarea activităţii TRIBUNALULUI SIBIU şi JUDECĂTORIEI SIBIU (verificaţi secţunea ACHIZIŢII PUBLICE)
 
Dosarul electronic 2019.jpgANUNȚ
 
 Vă aducem la cunoștință că informații despre dosare se pot obține și accesând următoarele link-uri:
 
 http://www.tribunalulsibiu.ro  secțiunea INFO DOSAR.
 
 
 
DATE CU CARACTER PERSONAL
 
  
1.1. Legislația privind organizarea și funcționarea instituției
§  Constituția României;
 
§   Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015;   
 
§   Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată şi completată; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64951#id_artA396
 
§   Legea nr.  303/2004 privind statutul magistraţilor, modificată şi completată;
 
§  Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, modificată şi completată;
 
§  Legea  nr. 544/2001 privind informațiile de interes public;
 
§   Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată;
 
§  Ghidul privind relația dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482 din 1 iunie 2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014, forma consolidată
 
§  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulație a acestor date, actualizată;personal şi libera circulație a acestor date, actualizată;
 
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 
Art. 12 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 
 
 

Actualitate

            
 
MESAJ INFORMARE pentru INFODOSAR
 
Adresăm rugămintea persoanelor juridice şi persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentaţia scrisă pe care o înaintează instanţei sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiaşi document pentru a facilita operaţiunea de scanare.
Documentele electronice nu pot şi nu vor fi folosite oficial în relaţia cu alte persoane fizice sau juridice. Acestea sunt oferite justiţiabililor exclusiv în scop consultativ.
În continuare documentele oficiale vor fi obţinute de la registratura instanţelor de judecată sau comunicate conform codurilor de procedură în vigoare.
 
CONDUCERE INSTANŢĂ
 
 
 
Lamurire nr. posturi - doua liste.pdfLamurire nr. posturi - doua liste.pdf, Cerere de inscriere la concurs.pdfCerere de inscriere la concurs.pdf, Tematica si bibliografie Drept penal si Drept procesual penal.pdfTematica si bibliografie Drept penal si Drept procesual penal.pdf, Tematica si bibliografia de concurs - Dr civil si procesual civil.pdfTematica si bibliografia de concurs - Dr civil si procesual civil.pdf, Calendar detaliat privind desfasurarea concursului.pdfCalendar detaliat privind desfasurarea concursului.pdf, Lista posturilor de procuror in privinta carora se poate dispune suplimentarea.pdfLista posturilor de procuror in privinta carora se poate dispune suplimentarea.pdf, Lista posturilor de procuror scoase la concurs.pdfLista posturilor de procuror scoase la concurs.pdf, Lista posturilor de judecator in privinta carora se poate dispune suplimentarea.pdfLista posturilor de judecator in privinta carora se poate dispune suplimentarea.pdf, Lista posturilor de judecator scoase la concurs.pdfLista posturilor de judecator scoase la concurs.pdf,  Tabel cu selectia dosarelor candidatilor.pdfTabel cu selectia dosarelor candidatilor.pdf, Anunţ organizare concurs ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdfAnunţ organizare concurs ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdf, Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdfBibliografie si tematica pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdf, Calendar pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdfCalendar pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdf, Formular de înscriere pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdfFormular de înscriere pentru concursul de ocupare post vacant muncitor Tribunalul Sibiu.pdfProces verbal solutionare CONTESTATII - concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdfTabel final de clasificare pentru concursul de grefier arhivar Tribunalul Sibiu-23 noiembrie 2017.pdf, Proces verbal solutionare CONTESTATII - concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdfTabel de clasificare candidaţi concurs grefier arhivar Tribunalul Sibiu - 23.11.2017.pdf, Proces verbal solutionare CONTESTATII - concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdfProces verbal solutionare CONTESTATII - concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdf, BAREM Proba scrisă, la concursul de grefier arhivar (23.11.2017).pdfBAREM Proba scrisă, la concursul de grefier arhivar (23.11.2017).pdf, Tabel de clasificare la proba practica eliminatorie PC, la concursul de grefier arhivar (23.11.2017).pdfTabel de clasificare la proba practica eliminatorie PC, la concursul de grefier arhivar (23.11.2017).pdf, LISTA DEFINITIVĂ candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdfLISTA DEFINITIVĂ candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdf , ERATĂ (Concurs grefier arhivar 23.11.2017).pdfERATĂ (Concurs grefier arhivar 23.11.2017).pdf, Listă candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de grefier arhivar 23.11.2017.pdfListă candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de grefier arhivar 23.11.2017.pdf, Anunt concurs grefier arhivar 23.11.2017.pdfAnunt concurs grefier arhivar 23.11.2017.pdf , Calendar estimativ concurs grefier arhivar 23.11.2017.pdfCalendar estimativ concurs grefier arhivar 23.11.2017.pdf, cerere de înscriere concurs 23.11.2017.docxcerere de înscriere concurs 23.11.2017.docxZiua Europeana a Justitiei.pdfZiua Europeana a Justitiei.pdfTabelul de clasificare final la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdfTabelul de clasificare final la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdf, Proces verbal de afișare rezultate obținute la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdfProces verbal de afișare rezultate obținute la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdf, Tabelul candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdfTabelul candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru aprod - Judecătoria Medias.pdf, CALANDAR concurs post APROD la Judecatoria Medias 12 decembrie 2016.pdfCALANDAR concurs post APROD la Judecatoria Medias 12 decembrie 2016.pdf, Concurs post APROD la Judecatoria Medias 12 decembrie 2016.pdfConcurs post APROD la Judecatoria Medias 12 decembrie 2016.pdfCalendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfRezultate Finale Grefier Judecatoria Medias.pdfCalendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfRezultate Concurs Grefier 22032016.pdf, Calendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfErata tabel clasificare 22032016.pdf, Calendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfRaspuns Contestatie 24032016.pdf
 
  

Informaţii de interes public

...

Contact

...