Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru demararea procedurii de închiriere a unui imobil cu destinaţie de sediu administrativ pentru desfăşurarea activităţii TRIBUNALULUI SIBIU şi JUDECĂTORIEI SIBIU (verificaţi secţunea ACHIZIŢII PUBLICE)
 
 
 
 
ANUNȚ
 
 Vă aducem la cunoștință că informații despre dosare se pot obține și accesând următoarele link-uri:
 
 http://www.tribunalulsibiu.ro  secțiunea INFO DOSAR.
 
 
 
DATE CU CARACTER PERSONAL
 
  
1.1. Legislația privind organizarea și funcționarea instituției
§  Constituția României;
 
§   Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015;   
 
§   Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată şi completată; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64951#id_artA396
 
§   Legea nr.  303/2004 privind statutul magistraţilor, modificată şi completată;
 
§  Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, modificată şi completată;
 
§  Legea  nr. 544/2001 privind informațiile de interes public;
 
§   Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată;
 
§  Ghidul privind relația dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482 din 1 iunie 2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014, forma consolidată
 
§  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulație a acestor date, actualizată;personal şi libera circulație a acestor date, actualizată;
 
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 
Art. 12 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 
 
 

Actualitate

            
 
MESAJ INFORMARE pentru INFODOSAR
 
Adresăm rugămintea persoanelor juridice şi persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentaţia scrisă pe care o înaintează instanţei sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiaşi document pentru a facilita operaţiunea de scanare.
Documentele electronice nu pot şi nu vor fi folosite oficial în relaţia cu alte persoane fizice sau juridice. Acestea sunt oferite justiţiabililor exclusiv în scop consultativ.
În continuare documentele oficiale vor fi obţinute de la registratura instanţelor de judecată sau comunicate conform codurilor de procedură în vigoare.
 
CONDUCERE INSTANŢĂ
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT
        
Începând cu data de 01.11.2017, Tribunalul Sibiu și judecătoriile din circumscripția acestuia, oferă spre consultare dosarul electronic, accesibil la următoarea adresa de internet: www.tribunalulsibiu.ro
Dosarul electronic cuprinde documentele scanate și depuse la dosar de părți și documentele emise de instanță.
Documentele emise de instanță pot fi vizualizate doar în momentul în care acestea sunt finalizate și închise.
Prin autentificarea cu o parola de acces, pusă exclusiv la dispoziția parților, se pot vizualiza în integralitatea lor  aceste documente.
Aplicația va fi disponibilă pentru dosarele  înregistrate pe rolul Tribunalului Sibiu și a judecătoriilor din circumscripția acestuia,  după data de 1 noiembrie 2017.
Implementarea acestei aplicații la nivelul Tribunalului Sibiu, vine în sprijinul justițiabililor, al avocaților, consilierilor juridici și al altor persoanelor care justifică un interes legitim, prin îmbunătățirea mecanismelor de furnizare a informațiilor pentru părți și a accesului la actele instanței în timp util.
În vederea asigurării unui flux eficient în procedura de arhivare electronică, adresăm rugămintea avocaților, părților și experților de a depune actele și expertizele cu cel puțin 5 zile înainte de ședința de judecată și în format electronic (CD, Stick).
         Documentele electronice nu pot și nu vor fi folosite oficial în relația cu alte persoane fizice sau juridice. Acestea sunt oferite justițiabililor exclusiv în scop consultativ. Astfel, în continuare, documentele oficiale vor fi obținute de la instanța de judecată prin consultarea dosarului în arhivă sau comunicate conform codurilor de procedură în vigoare.
Opinia celor care apelează la serviciul public de înfăptuire a justiției este necesară și utilă, fiind de natură a ne permite identificarea eventualelor disfuncționalități ce pot surveni odată cu implementarea acestei aplicații, astfel vă adresăm  rugămintea să ne comunicați eventualele deficiențe constatate, în vederea rezolvării acestora, și totodată să manifestați înțelegere în acest sens.
 
 
 

 

 

 

Proces verbal solutionare CONTESTATII - concursul de grefier arhivar din 23.11.2017.pdfTabel final de clasificare pentru concursul de grefier arhivar Tribunalul Sibiu-23 noiembrie 2017.pdf

 
 
 
 
 
 
 
Lista cu persoanele desemnate ca președinți si locțiitori ai Birourilor electorale de circumscripție din județul Sibiu, pentru Alegerile locale din data de 05.06.2016
 
 
 
 
 
 
 
                                              Publicat azi 22.03.2016  : Ora 9:00
 
Tabel de clasificare pentru  CONCURSUL DE GREFIER ARHIVAR din data de 21. MARTIE.2016
 

 

 Calendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfRezultate Concurs Grefier 22032016.pdf

 
Publicat azi 21.03.2016  : Ora 15:30
 

Baremul probei scrise din data de 21.MARTIE.2016 pentru CONCURSUL DE GREFIER ARHIVAR 

 Calendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfBarem proba scrisa 21032016.pdf

 

Publicat azi 21.03.2016  : Ora 12:30
 

Rezultatele probei practice din data de 21.MARTIE.2016 pentru CONCURSUL DE GREFIER ARHIVAR 

Calendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfRezultate proba practica 21032016.pdf

 
 
Publicat azi 09.03.2016
 
 
 
Publicat azi 16.03.2016
 
 
 Calendar estimativ concurs grefier arhivar  Medias  - 21 martie 2016.pdfANUNT IMPORTANT - Rectificare tematica concurs grefier arhivar 21 martie 2016
 
                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
 
CURTEA DE APEL ALBA IULIA organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante temporar, de grefier arhivar la Judecătoria Sibiu şi de grefier arhivar la Judecătoria Saliste, la data de 19 mai 2014
 
Tabel final al candidaţilor declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante temporar, de grefieri arhivari, unul la Judecătoria Sibiu şi unul la Judecătoria Sălişte azi 26.05.2014 ora 12:00 Tabel final al candidaţiilor declaraţi admişi
 
Proces Verbal de soluţionare a contestaţiei  la concursul  pentru ocuparea unui post vacant temporar, de grefier arhivar la Judecătoria Sălişte azi 26.05.2014 ora 12:00 Proces verbal solutionare contestatie
 
TABEL CLASIFICARE CONCURS GREFIER ARHIVAR JUDECATORIA SIBIU - 21.05.2014 ora 16:00:
 
TABEL CLASIFICARE CONCURS GREFIER ARHIVAR JUDECATORIA SALISTE - 21.05.2014 ora 16:00:
  
Barem de corectare proba scrisă: Barem de corectare proba scrisa.
Solutionare contestatie: Soluționare contestație
Candidați admiși proba practica Judecătoria Sibiu: candidati admisi proba practica judecatoria SIBIU.pdf
Candidați admiși proba practică Judecătoria Săliște: candidati admisi proba practica judecatoria SALISTE.pdf
 
Publicat azi 19.05.2014
 
 
Calendar Desfășurare : Calendarul Concurs Grefier Arhivar
Formular înscriere : Formular de Înscriere
Precizare anunţ concurs grefier arhivar 19 mai 2014:  Persoanele care urmează să depună cereri de înscriere pentru concursul organizat la data de 19 mai 2014, pentru ocuparea unui post vacant temporar de grefier arhivar la Judecătoria Sălişte şi a unui post vacant temporar de grefier arhivar la Judecătoria Sibiu,  va menţiona pe cererea de înscriere una din cele două instanţe pentru care optează.
 
* Cererile împreună cu actele necesare înscrierii la concurs se vor depune la sediul Tribunalului Sibiu, camera 5, etajul I, între orele 11.00 - 15.00, până la data de 8 mai 2014, inclusiv.
 
Publicat azi 28.04.2014 ora 16
 
CURTEA DE APEL ALBA IULIA organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat la Tribunalul Sibiu la data de 14 mai 2014.
Tabel rezultate finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor:
 
Tabel final clasificare: Tabel final clasificare 12.05.2014
Tabelul Candidaților Respinși: Tabelul Candidaților Respinsi 06052014
Tabelul Candidaților Admși:  Tabelul Candidaților Admisi 06052014
 
Bibliografie și tematică: Bibliografie și Tematică
Formular înscriere: Formular de înscriere
Calendar concurs: Calendar Concurs Muncitor
 
* Cererea împreună cu actele necesare înscrierii la concurs se depun până la data de 30 aprilie 2014, inclusiv, la sediul Tribunalului Sibiu, la Biroul de Informare și Relații Publice situat la parterul Tribunalului Sibiu, între orele 09-12.
 
Publicat azi 23.04.2014 ora 14
  
CURTEA DE APEL ALBA IULIA organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu la data de 29 octombrie 2013. Pentru mai multe informații accesați secțiunea Informații de interes Public. 
  
Tabel final al candidatului declarat admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu azi 05.11.2013 ora 14:00 - tabel final.pdf
Proces Verbal de soluţionare a contestaţiilor  la concursul  pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu azi 05.11.2013 ora 14:00 - proces verbal solutionare contestatie.pdf
Hotărârea comisiei de examinare: hotarare.pdf
RECTIFICARE privind tabelul de clasificare a candidaţilor pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu
publicat azi 01.11.2013 ora 15:00 tabel 01112013.pdf
Tabel de clasificare a candidaţilor la concursul pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu,
publicat 31.10.2013 ora 16:00 rezultate 31102013.pdf
Barem proba scrisa, publicat 29.10.2013 ora 16:10 barem corectare.pdfbarem corectare.pdf
Subiecte Varianta 2, publicat 30.10.2013 ora 15:50  Subiecte Variana 2.pdfSubiecte Variana 2.pdf
Lista candidaţilor admişi la proba practică, publicat 29.10.2013 ora 13:15 tabel candidati admisi.pdf
 
Lista Candidati Admisi.pdf - 22.10.2013 - ora. 12.00
Cererile împreună cu actele necesare înscrierii la concurs se vor depune la sediul Tribunalului Sibiu, camera 5, etajul I, între orele 11,00 - 15,00, până la data de 18 octombrie 2013 inclusiv.
                                                                                                                                                                                                                               
 
CURTEA DE APEL ALBA IULIA organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Tribunalul Sibiu la data de 29 octombrie 2013. 
Cererile împreună cu actele necesare înscrierii la concurs se vor depune la sediul Tribunalului Sibiu, camera 5, etajul I,  între orele 11,00 - 15,00,  până la data de 18 octombrie 2013 inclusiv.
 
Lista Candidati Admisi.pdf - 22.10.2013 ora 12.00
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea CSM nr.387/2005, cu modificările ulterioare;
Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea CSM nr.145/2005, cu modificările ulterioare;
Codul de procedură civilă + Noul Cod de procedură civilă, art.200-201
Codul de procedură penală, modificat cu Legea nr.202/2010.
Norme privind conduita deontologică a grefierului
Legea nr. 567/2004, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările ulterioare
Cunoştinţe de operare pe calculator (operare MICROSOFT OFFICE 2010)
 
                                                                                                                                                                                                                              
 
Drept la replică: Drept la replică.pdf
                                                                                                                                                                                                                             
 

Informaţii de interes public

...

Contact

...