Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul SĂLAJ  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

 

 
Tribunalul Sălaj  are sediul  în municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr.12, judeţul Sălaj. Instanţa  se  regăseşte în circumscripţia Curţii de Apel Cluj  alături de Tribunalul  Cluj, Tribunalul  Comercial  Cluj, Tribunalul  Bistriţa  şi  Tribunalul Maramureş.
         Conform dispoziţiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în circumscripţia Tribunalului Sălaj  îşi desfăşoară activitatea 3 judecătorii, respectiv:  Judecătoria Zalău, Judecătoria  Şimleu Silvaniei  şi  Judecătoria Jibou.
 Din  anul  1968,  Tribunal  judeţean  Sălaj  are în subordine  două  judecătorii  la  Zalău  şi  la  Şimleu  Silvaniei.
Mai recent, prin  Hotărârea CSM nr. 1202 din 13 Noiembrie 2008, din data de 01 Decembrie 2008,  începe să-şi desfăşoare activitatea  şi Judecătoria Jibou.
 
               Conform  Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară:
  Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei, prevăzute în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.
  Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţele judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe externe.
            ART. 1
    (1) Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege;
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei;
    (3) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii.          
           ART. 2
    (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi;
    (2) Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti:
    a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    b) curţi de apel;
    c) tribunale;
    d) tribunale specializate;
    d^1) instanţe militare;
    e) judecătorii.
    Competenţa organelor judiciare şi procedura judiciară sunt stabilite de lege.(art.3)
    Ministerul Justiţiei asigură buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public. (art.5)
   Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil. (art.6, alin.1)
      Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit. (art.6, alin.2)
      Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări. (art.7, alin.1)
      Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau de orice alte criterii discriminatorii. (art.7, alin.2)
      Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii acesteia.(art.46, alin.1)
       În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un Colegiu de conducere, care hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere ale instanţei şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 38.(art.52,alin.1)
       În circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din judeţ . 
             ART. 36
    (1) Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, organizate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucuresti, potrivit anexei din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară.
    (2) Localităţile care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
 
 

Istoric

ISTORICUL INSTANŢELOR DIN JUDEŢUL SĂLAJ
 
           Legea de organizare judecătorească din 25 iunie 1924 prevede ca pe întreg teritoriul ţării să fie înfiinţate noi instanţe de judecată.
          Judecătoriile, la început erau denumite judecătorii de ocol, iar după 1938, judecătorii de pace. În funcţie de categoria localităţii din raza lor de competenţă, acestea erau urbane, mixte sau rurale. Arhivele Naţionale, prin Direcţia judeţeană Sălaj, deţin documente provenite de la judecătoriile mixte Zalău şi Şimleu Silvaniei, precum şi de la judecătoriile rurale: Cehu Silvaniei, Jibou, Ileanda, Hida, Gârbou şi Crasna. Numărul acestora este posibil să fi fost mai mare, însă Arhivele Naţionale Sălaj nu deţin documente care să fi provenit de la aceste instituţii.
          Tribunalele au rămas în continuare principalele instanţe de judecată, lucrările acestora desfăşurându-se, de obicei, în trei secţiuni: civilă, penală şi comercială, fiecare având un preşedinte. Pe lângă fiecare tribunal funcţiona câte un parchet condus de un prim procuror.
          Curţile de Apel funcţionau în centrele urbane mai mari, fiecare având în circumscripţia sa mai multe judeţe. Judeţul Sălaj făcea parte din circumscripţia Curţii de Apel Oradea.
          Alte modificări legislative se produc prin Legea 341/1947 şi Decretul 132/1949, pentru ca la 3 iunie 1952 să se adopte o nouă lege de organizare judecătorească.
          Legea în cauză adapta organizarea instanţelor judecătoreşti noilor realităţi administrative ale ţării – înfiinţarea regiunilor, raioanelor şi comunelor. Astfel pentru judeţul Sălaj au funcţionat 4 tribunale populare raionale cu sediile în oraşele: Cehu Silvaniei - regiunea Baia Mare; Şimleu Silvaniei - regiunea Oradea; Jibou şi Zalău - regiunea Cluj. Totodată prin Legea 6/1952 a fost reglementată activitatea Procuraturii.
          În anul 1968, după reorganizarea administrativ teritorială, potrivit Legii nr. 58 din 26 decembrie 1968, sistemul instanţelor de judecată suferă câteva modificări. Prin această lege pe teritoriul judeţului Sălaj funcţionau un tribunal judeţean cu sediul în Zalău şi două judecătorii la Zalău şi la Şimleu Silvaniei.
          Legea nr. 92/04.08.1992, pentru organizarea judecătorească, prevede înfiinţarea la Cluj, Curtea de Apel Cluj care are în circumscripţie Tribunalul Cluj, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş şi Tribunalul Sălaj. Tot prin acceaşi lege Tribunalul Sălaj are în circumscripţie Judecătoria Zalău, Judecătoria Şimleu Silvaniei şi Judecătoria Jibou.
Doar prin Hotărârea CSM nr. 1202 din 13 Noiembrie 2008, din  data de 01 Decembrie 2008,  Judecătoria Jibou începe să-şi desfăşoare activitatea.
           
Prin Hotărârea de Guvern nr.794/2015 s-au arondat Judecătoriei Jibou Oraşul Cehu-Silvaniei, comunele Românaşi, Mirşid, Sălăţig, Almaşu, Sânmihaiul Almaşului, Fildu de jos, Zimbor şi Cuzăplac, care până acum erau la circuscripţia Judecătoriei Zalău.HG 794.2015.CIRCUMSCRIPTIE JIBOU.docHG 794.2015.CIRCUMSCRIPTIE JIBOU.doc