Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul SĂLAJ  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

 

 
 


      Tribunalul Sălaj  
are sediul  în municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr.10, judeţul
Sălaj.   Instanţa  se  regăseşte în circumscripţia Curţii de Apel Cluj  alături de Tribunalul
Cluj, Tribunalul  Comercial  Cluj,
Tribunalul  Bistriţa  şi  Tribunalul Maramureş.
         Conform dispoziţiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în circumscripţia
Tribunalului Sălaj  îşi desfăşoară activitatea 3 judecătorii, respectiv: 
 Judecătoria Zalău,
Judecătoria  Şimleu Silvaniei 
şi  Judecătoria Jibou.
  
 

 Din  anul  1968,  Tribunal  judeţean  Sălaj  are în subordine  două  judecătorii  la  Zalău  şi  la  Şimleu  Silvaniei.
Mai recent, prin  Hotărârea CSM nr. 1202 din 13 Noiembrie 2008, din data de 01 Decembrie 2008,  începe să-şi desfăşoare activitatea  şi Judecătoria Jibou.
 
        Conform  Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară:
Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a
libertăţilor fundamentale ale persoanei, prevăzute în principal, în următoarele documente:
Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării
Constituţiei şi a legilor ţării.
Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului
la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţele judecătoreşti în mod
imparţial şi independent de orice influenţe externe.
 Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit. (art.6, alin.2)
 Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări. (art.7, alin.1)
 Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine
etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie
socială sau de orice alte criterii discriminatorii. (art.7, alin.2)
Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită atribuţiile
manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii acesteia.(art.46, alin.1)
În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un Colegiu de conducere, care hotărăşte
cu privire la problemele generale de conducere ale instanţei şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute
la art. 38. (art.52,alin.1)
În circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din judeţ . 
             ART. 36
 (1) Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, organizate în judeţe şi în
sectoarele municipiului Bucuresti, potrivit anexei din Legea nr.304/2004 privind organizarea
judiciară.
 (2) Localităţile care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior
al Magistraturii.
 
 

Istoric

ISTORICUL INSTANŢELOR DIN JUDEŢUL SĂLAJ
 
           Legea de organizare judecătorească din 25 iunie 1924 prevede ca pe întreg teritoriul ţării să

fie înfiinţate noi instanţe de judecată
.
          Judecătoriile, la început erau denumite judecătorii de ocol, iar după 1938, judecătorii de pace. În funcţie de categoria localităţii din raza lor de competenţă, acestea erau urbane, mixte sau rurale. Arhivele Naţionale, prin Direcţia judeţeană Sălaj, deţin documente provenite de la judecătoriile mixte Zalău şi Şimleu Silvaniei, precum şi de la judecătoriile rurale: Cehu Silvaniei, Jibou, Ileanda, Hida, Gârbou şi Crasna. Numărul acestora este posibil să fi fost mai mare, însă Arhivele Naţionale Sălaj nu deţin documente care să fi provenit de la aceste instituţii.
          Tribunalele au rămas în continuare principalele instanţe de judecată, lucrările acestora desfăşurându-se, de obicei, în trei secţiuni: civilă, penală şi comercială, fiecare având un preşedinte. Pe lângă fiecare tribunal funcţiona câte un parchet condus de un prim procuror.
          Curţile de Apel funcţionau în centrele urbane mai mari, fiecare având în circumscripţia sa mai multe judeţe. Judeţul Sălaj făcea parte din circumscripţia Curţii de Apel Oradea.
          Alte modificări legislative se produc prin Legea 341/1947 şi Decretul 132/1949, pentru ca la 3 iunie 1952 să se adopte o nouă lege de organizare judecătorească.
          Legea în cauză adapta organizarea instanţelor judecătoreşti noilor realităţi administrative ale ţării – înfiinţarea regiunilor, raioanelor şi comunelor. Astfel pentru judeţul Sălaj au funcţionat 4 tribunale populare raionale cu sediile în oraşele: Cehu Silvaniei - regiunea Baia Mare; Şimleu Silvaniei - regiunea Oradea; Jibou şi Zalău - regiunea Cluj. Totodată prin Legea 6/1952 a fost reglementată activitatea Procuraturii.
          În anul 1968, după reorganizarea administrativ teritorială, potrivit Legii nr. 58 din 26 decembrie 1968, sistemul instanţelor de judecată suferă câteva modificări. Prin această lege pe teritoriul judeţului Sălaj funcţionau un tribunal judeţean cu sediul în Zalău şi două judecătorii la Zalău şi la Şimleu Silvaniei.
          Legea nr. 92/04.08.1992, pentru organizarea judecătorească, prevede înfiinţarea la Cluj, Curtea de Apel Cluj care are în circumscripţie Tribunalul Cluj, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş şi Tribunalul Sălaj. Tot prin acceaşi lege Tribunalul Sălaj are în circumscripţie Judecătoria Zalău, Judecătoria Şimleu Silvaniei şi Judecătoria Jibou.
Doar prin Hotărârea CSM nr. 1202 din 13 Noiembrie 2008, din  data de 01 Decembrie 2008,  Judecătoria Jibou începe să-şi desfăşoare activitatea.
           
Prin Hotărârea de Guvern nr.794/2015 s-au arondat Judecătoriei Jibou Oraşul Cehu-Silvaniei, comunele Românaşi, Mirşid, Sălăţig, Almaşu, Sânmihaiul Almaşului, Fildu de jos, Zimbor şi Cuzăplac, care până acum erau la circuscripţia Judecătoriei Zalău.
HG 794.2015.CIRCUMSCRIPTIE JIBOU.docHG 794.2015.CIRCUMSCRIPTIE JIBOU.doc