Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de muncitor la Judecătoria Carei, organizat la data de 4.12.2020
         - Anunt concurs
         - Tematica si bibliografie
 
 
 
 
ANUNȚ
 
Raportat la contextul actual epidemiologic și la dispoziţiile Legii privind Alegerile Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, depunerea la TRIBUNALUL SATU MARE a dosarelor privind candidaturile la funcția de președinte al consiliului județean sau consilier județean, se va face în perioada 7 august -19 august 2020 inclusiv, între orele 10:00-14:00, de luni până duminică, cu programare la telefon nr. 0261713650 sau 0261716375, în acelaşi interval orar.
 
Contestaţiile formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii la funcția de președinte al consiliului județean sau consilier județean se depun DOAR pe adresa de e-mail: tr-satumare-reg@just.ro, sau prin fax la nr. 0261713760.
 
În atenţia participanţilor la procedurile judiciare
 
Pentru buna desfăşurare a activităţii de judecată şi pentru asigurarea distanţării sociale, în vederea respectării regulilor de disciplină sanitară, vă rugăm să vă prezentaţi la instanţă doar la ora la care aţi fost citat, cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie, să respectaţi indicaţiile personalului de pază privind modul de acces şi de deplasare în sediul instanţei şi să respectaţi perioada de timp necesară prezenţei  dumneavoastră în sediul instanţei după finalizarea dosarului/operaţiunii care a necesitat prezenţa  în acest loc.
Vă aducem la cunoştinţă faptul că, accesul în clădire va fi permis doar cu 15 minute înainte de ora indicată în citaţie sau ora indicată personalului de bază pe listele de şedinţă de către preşedintele de complet pentru şedinţele de judecată la care citarea nu s-a făcut pe intervale orare.
 De asemenea, vă adresăm recomandarea
-         de a indica instanţei datele dumneavoastră de contact: telefon, fax,       e-mail, whatsapp, pentru a vă fi comunicate actele de procedură în acest mod;
-         de a transmite corespondenţa adresată Tribunalului Satu Mare cu precădere în format electronic, prin e-mail;
-         de  evitare a prezenţei în sediul Tribunalului Satu Mare atunci când această prezenţă nu este obligatorie,  având posibilitatea de a solicita judecarea  cauzei şi în lipsă, de a solicita amânarea acesteia  din considerente de boală, dacă este cazul, posibilitatea de a fi reprezentaţi în instanţă prin intermediul unui avocat ales.
                                Conducerea  Tribunalului Satu Mare
 

omunicat de presa - 18.03.2020 

 
 
Începând cu data de 16 martie 2020, se suspendă activitatea cu publicul la Compartimentele Arhivă și Registratură, urmând ca cererile și celelalte acte de procedură să fie transmise de justițiabili prin e-mail si fax sau prin serviciul postal/ curierat.
Accesul justițiabililor în incinta instanței va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.
Jandarmii au obligația de a întreba fiecare persoană care solicită accesul în clădirea instanței pentru a participa la ședința de judecată dacă se află în una din următoarele situații: a) are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;
b)           a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale infecției cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanță;
c)            a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanță, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se află ori s-au aflat în carantină/izolare/autoizolare.
În acest sens, fiecare persoană va completa o declarație pe proprie răspundere, conform modelului anexat prezentei,
Vor fi respectate masurile stabilite prin Hotarârea Adunarii Generale nr. 8/11.03.2020:
Începând cu data de 12 martie 2020 la nivelul Tribunalului Satu Mare se suspendă activitatea de judecată, cu excepția judecării cauzelor urgente.
În considerarea prevederilor de mai sus, în materiile civile, litigii cu profesioniști și contencios administrativ și fiscal, după caz, vor fi judecate doar cauzele având ca obiect:
- ordin de protecție;
- suspendare provizorie a executării silite;
- grevă;
- suspendarea executării actului administrativ, întemeiat pe dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004;
- achiziții publice;
În materia insolvenței vor fi soluționate doar cauzele care nu presupun ședință publică și procedurile administrative.
În materie penală vor fi soluționate cauzele urgente în materia măsurilor preventive, unde se pun în discuție verificarea și temeinicia măsurilor preventive, precum și cererile privind luarea, prelungirea, înlocuirea sau revocarea măsurilor preventive.
 
 
 
În vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu noul coronavirus COVID-19 :
 
Recomandăm tuturor persoanelor implicate în proceduri judiciare, limitarea perioadei de timp petrecută în incinta Palatului Justiției, respectiv în sălile de judecată sau în încăperile destinate relațiilor cu publicul, strict pe durata necesară derulării procedurilor judiciare în care sunt implicate, depunerea actelor sau  obținerea informațiilor solicitate.
 
 
 
 
 
 

În zilele lucrătoare din preajma sărbătorilor de iarnă, respectiv în zilele de 23, 24, 27, 30, 31 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020, programul cu publicul la compartimentele registratură și arhivă se va desfășura între orele 09:00 – 11:00.
 
 
 
 
ZIUA UŞILOR DESCHISE LA TRIBUNALUL SATU MARE 2017
  

Informaţii de interes public

 
În vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu noul coronavirus COVID-19 :
 
Recomandăm tuturor persoanelor implicate în proceduri judiciare, limitarea perioadei de timp petrecută în incinta Palatului Justiției, respectiv în sălile de judecată sau în încăperile destinate relațiilor cu publicul, strict pe durata necesară derulării procedurilor judiciare în care sunt implicate, depunerea actelor sau  obținerea informațiilor solicitate.
 
 
 
 
 
Buget
    
 
 
Achiziții publice
       Solicitări oferte
 
 

Contact