Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

              Judecătoria Podu Turcului a fost înfiinţată la data de 01.10.2000. Clădirea în care funcţionează instanţa este o clădire nouă, modernă, cu 3 nivele, şi anume demisol, parter şi etaj. Alături, sunt două apartamente de serviciu spaţioase pentru magistraţii instanţei. Clădirea este încălzită de o centrală termică proprie.
 
                          33654.JPG
                               
                  Instanţa are 2 săli de judecată, dotate cu 2 staţii de amplificare de ultimă generaţie.
                 La demisol sunt situate arhivele vechi, un birou destinat jandarmilor instanţei şi alte 3 birouri, la parter se află arhiva curentă, cele 2 săli de judecată şi biroul pentru poliţia instanţei, iar la etajul I se află situate birourile preşedintelui instanţei, ale celor 3 magistraţi, ale grefierului şef, ale grefierilor, un oficiu, o sală de consiliu şi o bibliotecă. 
              Judecătoria Podu Turcului se află în comuna Podu Turcului, strada Tudor Vladimirescu nr.96, judeţul Bacău.
            Localitatea Podu Turcului este situată în estremitatea sud-estică a judeţului Bacău, la 85 de Kilometri de municipiul, reşedinţă de judeţ.
         Comunele arondate acestei instanţe sunt următoarele: Podu Turcului, Glăvăneşti, Motoşeni, Stănişeşti, Răchitoasa, Vultureni, Onceşti, Dealu Morii, Găiceana, Huruieşti şi Tătărăşti.
           De la un an la altul gradul de procesivitate în circumscripţia Judecătoriei Podu Turcului este în creştere, concluzia firească fiind că, cetăţenilor le-a crescut încrederea în actul de justiţie, că înfiinţarea şi menţinerea în funcţiune a acestei instanţe sunt de bun augur.

Actualitate


ANUNŢ :          Programul de lucru cu publicul în perioada 01.07.2019 - 31-08-2019  la compartimentul :

 

ARHIVĂ -în intervalul orar : 09.00 - 12.00 

 

Informații privind datele cu caracter personal - art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

    Drepturile persoanei vizate în contextul datelor cu caracter personal

    ART. 12 -  Informarea persoanei vizate

    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege. 

Informaţii de interes public


Contact