Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresă: Calea Plevnei, nr. 145A, sector 6, Bucureşti

email: tmtb@cma.ro

Tel. 021-3109090 int. 19318 - arhiva şi registratură
                          int. 19313 - executări penale
         
Fax. 021-3196027


Camere de lucru cu publicul

Lucrul cu publicul se realizează la Registratură/Arhivă aflat la parterul instanței.


Program de funcţionare

Program cu publicul - arhivă şi registratură

În perioada 06.07 - 31.08.2021 Marţi și Joi: 19:00 - 12:00

Începând cu 01.09.2021 se reia programul normal  Marţi - Joi: 10:00 - 13:00   

Tel. 021.310.90.90 int. 19318 sau e-mail: registratura.arhiva.tmb@cma.ro​

Fax: 021.319.60.27

​        Pentru accesul la arhivă-registratură se recomandă efectuarea unei programări prealabile, telefonic sau prin email, pentru a se evita timpii de aşteptare. Programarea se va face la numerele de telefon sau adresa de email afișate pe site-ul instanței. La efectuarea programării, solicitantul îşi va indica numele şi prenumele, dosarul solicitat spre consultare/activitatea de care este interesat, calitatea avută şi numărul de telefon, precum şi adresa de poştă electronică.
         Programările se pot face și on-line accesând link-ul: https://www.cma.ro/programari​.
         Cererile adresate de justițiabili se recomandă a fi transmise prin poştă, poștă electronică sau fax, cu indicarea obligatorie a numărului de telefon şi a adresei de email.
         Adresarea de cereri și depunerea de înscrisuri se poate face și accesând formularul online​.


Program de audienţe

        Conform Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, la nivelul Tribunalului Militar București nu este prevăzut un program de audienţă cu publicul.
        Conform art.78 alin.2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.
        Actele de sesizare a instanţei, cererile, sesizările, petiţiile, vor fi depuse personal sau prin reprezentant la registratura instanţei, ori vor fi trimise prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod prevăzut de lege.

Petiţii

        Conform art.78 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
        Biroul de informare şi relaţii publice asigură, conform art.78 alin.3, activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor (cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri) cetăţenilor sau organizaţiilor legal constituite, în numele colectivelor pe care le reprezintă, în condiţiile legii.
        Petițiile se pot formula în scris sau prin poștă electronică.

Relaţia cu presa

         Biroul de informare şi relaţii publice

         e-mail: relatiipublice.tmb@cma.ro
         Tel. 021-312.2278
         Fax. 021-3196027

Program:
Luni: 08:00-19:00
Marți - Vineri: 08:00-16:00
 
Conducătorul biroului şi purtător de cuvânt:
Judecător colonel Vrabie Cristian
         
Responsabil desemnat la Biroul de informare şi relaţii publice
Tvardochlib-Iașcinschi Eduard-Raymond - specialist IT​
Înlocuitor:​
Grefier arhivar Angiu Ramona-Marceana
 
Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.
Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele instanţei. Conducătorul biroului îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt.
Se recomandă justițiabililor să nu se deplaseze la sediul instanţei pentru depunerea cererilor specifice acestui compartiment şi să utilizeze mijloace alternative, precum poştă, poştă electronică, fax, email, asigurând posibilitatea stabilirii certe a identităţii expeditorului.​

Harta

​​