Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1022/119/2018
Data inregistrarii21.03.2019
Data ultimei modificari:10.09.2019
Sectie:Secţia Contencios administrativ şi fiscal
Materie:Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:obligaţia de a face
Stadiu procesual:Recurs

Părţi

NumeCalitate parte
ASOCIAŢIA CIVICĂ PENTRU DEMNITATE ÎN EUROPA (ADEC)Intimat Reclamant
PRIMARUL COMUNEI MICFALĂURecurent Pârât

Şedinţe

05.09.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: Recurs C1
Tip solutie: Menţine hotărârea atacata
Solutia pe scurt: Respinge recursul formulat de recurentul pârât Primarul Comunei Micfalău împotriva sentinţei civile nr. 78/15.02.2019 pronunţată de Tribunalul Covasna – Secţia civilă, pe care o menţine. Obligă recurentul la plata către intimata Asociaţia Civică pentru Demnitate în Europa a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă. Pronunţată azi, 05.09.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  673/2019  05.09.2019

04.09.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: Recurs C1
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casare şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, formulată de recurentul-pârât prin apărător ales, în temeiul dispoziţiilor art. 519 din codul de procedură civilă. Deliberând asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de recurentul-pârât prin apărător ales, instanţa constată ca fiind îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 doar în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 2 lit. a, art. 7 alin. 1 şi 3, art. 8 şi art. 20 din Legea nr. 75/1994; cererea de sesizare a Curţii Constituţionale fiind inadmisibilă în ceea ce priveşte dispoziţiile prevăzute de art. 2 alin. 1 şi art. 6 din HG 1157/2001, potrivit art. 21 alin. 1 din Legea nr. 47/1992. În consecinţă, dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiile art. 2 lit. a, art. 7 alin. 1 şi 3, art. 8 şi art. 20 din Legea nr. 75/1994 şi continuarea judecăţii cu privire la recursul declarat în cauză. Respinge cererea de suspendare a judecăţii recursului până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, formulată de recurentul-pârât prin apărător ales, având în vedere faptul că partea în cazul admiterii excepţiei de neconstituţionalitate are la dispoziţie calea revizuirii, în acest sens sunt efectuate şi modificările codului de procedură civilă şi Legii nr. 47/1992. Cu privire la recursul dedus judecăţii, amână pronunţarea la data de 05.09.2019. Pronunţarea hotărârii se va face în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    04.09.2019

12.06.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: Recurs C1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecata la data de 04 septembrie 2019, pentru a se comunica intimatie reclamante un exemplar al notei depune de recurentul pârât prin care invocă excepţia de neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 2 lit. a, art.7 alin.1 şi 3, art.8, art.20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, coroborate cu art. 2 alin.1 şi art.6 din HG nr. 1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. Se solicită acesttei intimate să îşi exprime punctuld e vedere cu privire la excepţia de neconstituşionalitate invocată de recurenta pârâtă. Prorogă pentru termenul următor pronunţarea sesizării ICCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chesituni de drept.
Document: Încheiere de şedinţă    12.06.2019

22.05.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: Recurs C1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de reprezentanta convenţională a recurentului pârât, pentru imposibilitatea prezentării la acest termen de judecată din motive medicale, amână soluţionarea cauzei la data de 12.06.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    22.05.2019


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
11/03/2019 PRIMARUL COMUNEI MICFALĂU, Recurs


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.