Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

Informatii potrivit art 33 din Legea 153 din 20017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice:
        - 30.03.2018.pdf30.03.2018.pdf
        - 01.11.2017.pdf01.11.2017.pdf
 

Ghid practic - modele de cereri pentru justitiabili

Lista Mediatorilor
Procedura sedintelor de informare

Anunt important

Procedura sedintelor de informare

Mod de utilizare Speak to Me la CA Craiova video

 

Taxele judiciare de timbru se achită în contul RO80TREZ29121070203XXXXX deschis la Trezoreria Craiova, Cod Fiscal 4417214, beneficiar Primaria municipiului Craiova.

Relatii suplimentare Primaria Craiova: tel. 0251/416235 sau 0251/416236
Onorariile pentru expertize judiciare tehnice şi contabile se achită în următoarele conturi:
- pentru persoanele fizice: Cont colector al Ministerului Justiţiei - Birou local expertize judiciare RO81CECEDJ01G9RON0547955 CEC Bank - Sucursala Craiova specificându-se dosarul şi instanţa- pentru persoane juridice: Birou local expertize judiciare Dolj RO47CECEDJ0137RON0157372 CEC Bank - Sucursala Craiova CF 4553879 specificându-se dosarul şi instanţa

 

Comunicat - Inaugurare sediu nou Tribunalul Dolj
BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE.doc
1. Ghid pentru justitiabili
2. Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media
3. Circuitul cererii de chemare in judecata
4. Despre competenta instantelor
5. Glosar de termeni
6. Reguli de conduita in instanta
7. Ghid practic pentru jurnalisti
8. Dreptul pe intelesul tuturor
9. Buletin informativ 2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
10. Model cerere pentru ACREDITARE reprezentanti media
11. Model cerere – tip
12. Categorii de informatii exceptate de accesul liber al cetatenilor
13. MENIU CALL CENTER CURTEA DE APEL CRAIOVA
14. INFORMATII CALL CENTER CURTEA DE APEL CRAIOVA
15. Raport activitate 2016 BIRP 2017.pdf

 

Lista cuprinzând informaţiile de interes public:
- Actele normative care reglementează organizarea instanţei;
- Organigrama;
- Bugetul şi bilanţul contabil;
- Buletin informativ;
- Raportul periodic de activitate al instanţei;
- Programul;
- Registrele din arhivele instanţei;
- Listele şedinţelor de judecată;
- Declaraţiile de interese ale judecătorilor şi ale magistraţilor asistenţi.

 

Birou Apostile
  PROGRAM de LUCRU
    - primire şi verificare înscrisuri: luni-vineri 8.00 - 11.00
    - Birou Registratură: luni-vineri 8.00-12.00
    - restituire înscrisuri supralegalizate şi cu aplicarea amprentei apostilei: în aceeaşi zi (luni-vineri), între orele 13.00 - 15.30
    - Biroul de Informare şi Relaţii cu publicul:
        - Luni, Marţi, Miercuri 08.00-16.00
        - Joi 08.00-19.00
        - Vineri 08.00-16.00

 

 Componență complete

 
 

 Biroul local de expertize tehnice judiciare - Extrase cont si ajutor public judiciar

 
PROGRAM DE LUCRU
Studiere dosare experți Luni-Joi 8.30-12.30
     
Depunere facturi
Decontare onorarii
Relații publice
Luni-Joi 8.30-12.30
     
Program bănci Vineri 15.00-16.00
     
Lucrări birou Luni-Joi
Vineri
12.30-16
8.00-15.00
 
 
Telefon/Fax: 0251/414.185
 
ANUNŢ IMPORTANT! 
 
        Vă comunicăm că potrivit art. 5 din OG 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică şi contabilă judiciară, activitatea de expertiză se poate exercita la alegere de către experţi, individual sau în societăţi comerciale, care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize tehnice şi contabile.
        Dumneavoastră vă puteţi exercita profesia fie individual (PFI, PFA), fie în forma societăţi (SRL) (nu ambele forme!), plata onorariului fiind efectuată ori în contul PFA, ori în contul societii care are ca obiect de activitate efectuarea de expertize tehnice şi contabile, conturi care se vor indica de către experţii judiciari.
        Pentru SRL-uri, aveţi obligaţia, conform circularei nr. 4/55105/26.07.2016 a Ministerului Justiţiei să prezentaţi la Biroul Local de Expertiză din cadrul Tribunalului Dolj actele/documentele, în copie, din care să reiese forma de organizare (CIF, statut societate, certificat menţiuni de la ORC Dolj din caresă rezulte calitatea expertului judiciar în societate).
        NU SE VOR EFECTUA PLĂŢI CĂTE SOCIETĂŢILE ÎN CARE EXPERTUL JUICIAR ARE CALITATEA DE ANGAJAT.
 
 
              Experții judiciari tehnici și contabili trebuie obligatoriu să fie înregistrați fiscal.
 
       Orice modificare a contului IBAN, sau a băncii unde trebuie virați banii aferenți onorariilor de expertiză trebuie anunțată urgent, altfel plata va fi făcută luna următoare. Pe factura de decont să se facă precizarea dacă contul este deschis pe CIF sau pe CNP.
 
 
DECONTAREA ONORARIILOR
 
      Depunerea facturilor fiscale pentru plata sumelor către expertul judiciar numit de organul cu atribuţii jurisdicţionale va trebui însoţită şi de documentele justificative prevăzute în ”Procedura privind desfășurarea activității birourilor locale de expertiză” avizată de Ministerul Justiției prin Ordinul nr. 3786/C din 19-11-2012 (decont justificativ; dovada depunerii raportului de expertiză la instanță; dovada achitării onorariului-chitanță/OP; incheierea de şedinţă în cazul ajutorului public judiciar; ordonanța de numire/incheierea de sedință cu numirea expertului și a onorariului avizat). 
 
 

Situatie plati la ajutor public judiciar cf.OUG 512008.pdfSituatie plati la ajutor public judiciar cf.OUG 512008.pdf

 

 EXTRASE DE CONT

Situatie expertize 2018.05.pdfSituatie expertize 2018.05.pdf

Situatie expertize 2018.04.pdfSituatie expertize 2018.04.pdf

Situatie expertize 2018.03.pdfSituatie expertize 2018.03.pdf

Situatie expertize 2018.02.pdfSituatie expertize 2018.02.pdf

Situatie expertize 2018.01.pdfSituatie expertize 2018.01.pdf

Situatie expertize 2017.12.pdfSituatie expertize 2017.12.pdf

Situatie expertize 2017.11.pdfSituatie expertize 2017.11.pdf

Situatie expertize 2017.10.pdfSituatie expertize 2017.10.pdf

Situatie expertize 2017.09.pdfSituatie expertize 2017.09.pdf

Situatie expertize 2017.08.pdfSituatie expertize 2017.08.pdf

Situatie expertize 2017.07.pdfSituatie expertize 2017.07.pdf

Situatie expertize 2017.06.pdfSituatie expertize 2017.06.pdf

Situatie expertize 2017.05.pdfSituatie expertize 2017.05.pdf

Situatie expertize 2017.04.pdfSituatie expertize 2017.04.pdf

Situatie expertize 2017.03.pdfSituatie expertize 2017.03.pdf

Situatie expertize 2017.02.pdfSituatie expertize 2017.02.pdf

Situatie expertize 2017.01.pdfSituatie expertize 2017.01.pdf

Situatie expertize 2016.12.pdfSituatie expertize 2016.12.pdf

Situatie expertize 2016.11.pdfSituatie expertize 2016.11.pdf

Situatie expertize 2016.10.pdfSituatie expertize 2016.10.pdf

Situatie expertize 2016.09.pdfSituatie expertize 2016.09.pdf

Situatie expertize 2016.08.pdfSituatie expertize 2016.08.pdf

Situatie expertize 2016.07.pdfSituatie expertize 2016.07.pdf

Situatie expertize 2016.06.pdfSituatie expertize 2016.06.pdf

Situatie expertize 2016.05.pdfSituatie expertize 2016.05.pdf

Situatie expertize 2016.04.pdfSituatie expertize 2016.04.pdf

Situatie expertize 2016.03.pdfSituatie expertize 2016.03.pdf

Situatie expertize 2016.02.pdfSituatie expertize 2016.02.pdf

Situatie expertize 2016.01.pdfSituatie expertize 2016.01.pdf

Situatie expertize 2015.12.pdfSituatie expertize 2015.12.pdf

Situatie expertize 2015.11.pdfSituatie expertize 2015.11.pdf

Situatie expertize 2015.10.pdfSituatie expertize 2015.10.pdf

Situatie expertize 2015.09.pdfSituatie expertize 2015.09.pdf

Situatie expertize 2015.08.pdfSituatie expertize 2015.08.pdf

Situatie expertize 2015.07.pdfSituatie expertize 2015.07.pdf

Situatie expertize 2015.06.pdfSituatie expertize 2015.06.pdf

Situatie expertize 2015.05.pdfSituatie expertize 2015.05.pdf

Situatie expertize 2015.04.pdfSituatie expertize 2015.04.pdf

Situatie expertize 2015.03.pdfSituatie expertize 2015.03.pdf

Situatie expertize 2015.02.pdfSituatie expertize 2015.02.pdf

Situatie expertize 2015.01.pdfSituatie expertize 2015.01.pdf

Situatie expertize 2014.12.pdfSituatie expertize 2014.12.pdf

Situatie expertize 2014.11.pdfSituatie expertize 2014.11.pdf

Situatie expertize 2014.10.pdfSituatie expertize 2014.10.pdf

Situatie expertize 2014.09.pdfSituatie expertize 2014.09.pdf

Situatie expertize 2014.08.pdfSituatie expertize 2014.08.pdf

Situatie expertize 2014.07.pdfSituatie expertize 2014.07.pdf

Situatie expertize 2014.06.pdfSituatie expertize 2014.06.pdf

Situatie expertize 2014.05.pdfSituatie expertize 2014.05.pdf

Situatie expertize 2014.04.pdfSituatie expertize 2014.04.pdf

Situatie expertize 2014.03.pdfSituatie expertize 2014.03.pdf

Situatie expertize 2014.02.pdfSituatie expertize 2014.02.pdf

Situatie expertize 2014.01.pdfSituatie expertize 2014.01.pdf

Situatie expertize 2013.12.pdfSituatie expertize 2013.12.pdf

Situatie expertize 2013.11.pdfSituatie expertize 2013.11.pdf

Situatie expertize 2013.10.pdfSituatie expertize 2013.10.pdf

Situatie expertize 2013.09.pdfSituatie expertize 2013.09.pdf

Situatie expertize 2013.08.pdfSituatie expertize 2013.08.pdf

Situatie expertize 2013.07.pdfSituatie expertize 2013.07.pdf

Situatie expertize 2013.06.pdfSituatie expertize 2013.06.pdf

Situatie expertize 2013.05.pdfSituatie expertize 2013.05.pdf

Situatie expertize 2013.04.pdfSituatie expertize 2013.04.pdf

Situatie expertize 2013.03.pdfSituatie expertize 2013.03.pdf

Situatie expertize 2013.02.pdfSituatie expertize 2013.02.pdf

Situatie expertize 2013.01.pdfSituatie expertize 2013.01.pdf


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Buget

​...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

 

 Declaratii de interese si de avere - Asistenti judiciari

 
​Nume si prenume Interese Avere​​
Condurat Mihaela Interese 2015 Avere 2015
Didu Marinela Interese 2015 Avere 2015
Dragomirescu Augusta Interese 2015 Avere 2015
Dur Corina Interese 2015 Avere 2015
Găină Ioana Interese 2015 Avere 2015
Ignat Claudia Interese 2015 Avere 2015
Iriza Ştefana Interese 2015 Avere 2015
Maroga Mădălina Interese 2015 Avere 2015
Mărculescu Gabriela Interese 2015 Avere 2015
Popa Antoaneta Interese 2015 Avere 2015
Segărceanu Burneci Laura Interese 2015
Smărăndache Mihaela Interese 2015
Stoiculescu Cătălin Interese 2015 Avere 2015
Velican Adriana Interese 2015 Avere 2015
 

 Declaratii de interese si de avere - Contabilitate

 
​Nume si prenume Interese Avere​​
Burtea Marcela Interese 2015 Avere 2015
Crivăţ Marian Interese 2015
Dorobanţu Liliana Interese 2015 Avere 2015
Dragomir Samo Cezar Interese 2015 Avere 2015
Mainerici Georgeta Interese 2015 Avere 2015
Mitru Radian Interese 2015 Avere 2015
Necşuţu Gabriela Interese 2015 Avere 2015
Tudor Victoria Interese 2015 Avere 2015
Ţăndăreanu loredana Interese 2015 Avere 2015
Voica Mariea Interese 2015 Avere 2015
 

 Declaratii de interese si de avere - Personal auxiliar

 
​Nume si prenume Interese Avere​​
Afrem Petrica Interese 2015 Avere 2015
Alecsandru Nicoleta Adina Interese 2015 Avere 2015
Althahbi Teodora Interese 2015 Avere 2015
Ancuţa Cătălin Interese 2015
Arnăutu Narcisa Interese 2015 Avere 2015
Barbu Adrian Interese 2015 Avere 2015
Barbu Marius Giani Interese 2015 Avere 2015
Bârsoghe Margareta Interese 2015 Avere 2015
Belu Simona Interese 2015 Avere 2015
Boboc Loredana Interese 2015 Avere 2015
Bordea Fabian Şerban Interese 2015 Avere 2015
Bulacu Elena Interese 2015 Avere 2015
Bulat Luminiţa Interese 2015 Avere 2015
Catalinoiu Cătălin Interese 2015 Avere 2015
Chelu Ana Gica Interese 2015 Avere 2015
Chilivercu Elena Interese 2015 Avere 2015
Ciobanu Elena Ligia Interese 2015 Avere 2015
Ciocoiu Laura Interese 2015 Avere 2015
Cismaru Elvira Denisa Avere 2015
Clenciu Maria Interese 2015 Avere 2015
Constantinescu Florentin Interese 2015 Avere 2015
Cotulbea Florentina Interese 2015 Avere 2015
Crivăţ Marian Avere 2015
Cruceru Marinela Interese 2015 Avere 2015
Dascălu Dănuţa Interese 2015 Avere 2015
Dobre Rodica Interese 2015 Avere 2015
Drăguşin Georgeta Interese 2015 Avere 2015
Drăguşin Marcela Interese 2015 Avere 2015
Dumitru Alexandra Gabriela Interese 2015 Avere 2015
Dumitru Liliana Crisina Interese 2015 Avere 2015
Duţă Alina Mihaela Interese 2015 Avere 2015
Duţă Mihalea Interese 2015 Avere 2015
Enculescu Carmen Gabriela Interese 2015 Avere 2015
Enculescu Cristian Interese 2015 Avere 2015
Ene Alexandru Andrei Interese 2015 Avere 2015
Firescu Ana Interese 2015 Avere 2015
Fuiorea Aurelia Interese 2015 Avere 2015
Gherghe Marius Interese 2015 Avere 2015
Ghiţă Carmen Angela Interese 2015 Avere 2015
Ghiţă Liviu Răzvan Interese 2015 Avere 2015
Goiceanu Lidia Manuela Interese 2015 Avere 2015
Golfiţă Monica Interese 2015 Avere 2015
Goşea Gabriela Interese 2015 Avere 2015
Gugu Rodica Interese 2015 Avere 2015
Gugu Victor Interese 2015 Avere 2015
Ionescu Mihaela Interese 2015 Avere 2015
Iova Carmen Alina Interese 2015 Avere 2015
Ivan Ioan Interese 2015 Avere 2015
Ivan Nicolae Interese 2015 Avere 2015
Jieanu Mariana Avere 2015
Jura Cristiana Interese 2015 Avere 2015
Lambropulos Maria Interese 2015 Avere 2015
Lăcătuşiu Isabela Interese 2015 Avere 2015
Lăutaru Ion Interese 2015 Avere 2015
Lupea Claudiu Interese 2015 Avere 2015
Maican Elena Interese 2015
Maican Veronica Interese 2015 Avere 2015
Mehedinţu Ilie Interese 2015 Avere 2015
Milotin Vasilica Interese 2015 Avere 2015
Minae Dana Liliana Interese 2015 Avere 2015
Mincu Stoica Mihai Interese 2015 Avere 2015
Mişcodan Loredana Interese 2015 Avere 2015
Mitroescu Lina Interese 2015 Avere 2015
Mitu Florineta Interese 2015 Avere 2015
Moraru Marina Cristina Interese 2015 Avere 2015
Morozan Mariana Interese 2015 Avere 2015
Neaţu Cristian Interese 2015 Avere 2015
Negru Cristina Interese 2015 Avere 2015
Nicu Daniela Interese 2015 Avere 2015
Nicuelscu Mircea Interese 2015 Avere 2015
Nuţă Laura Interese 2015 Avere 2015
Opriş Simona Interese 2015 Avere 2015
Panait Florina Cristina Interese 2015 Avere 2015
Panduru Veronica Interese 2015 Avere 2015
Paraschivescu Cătălina Interese 2015 Avere 2015
Pătru Cristina Elena Interese 2015 Avere 2015
Pena Ion Interese 2015 Avere 2015
Pîrîu Nicolae Interese 2015 Avere 2015
Popa Anica Interese 2015 Avere 2015
Popa Camelia Interese 2015 Avere 2015
Popa Silvia Interese 2015 Avere 2015
Popescu Camelia Interese 2015 Avere 2015
Rogojinaru Maria Interese 2015 Avere 2015
Rujan Ionuţ Daniel Interese 2015 Avere 2015
Săvulescu Costela Interese 2015 Avere 2015
Secu Silvia Interese 2015 Avere 2015
Segărceanu Burneci Laura Avere 2015
Sivu Gigel Interese 2015 Avere 2015
Staicu Lucia Interese 2015 Avere 2015
Szilagyi Cristina Interese 2015 Avere 2015
Şorop Elena Interese 2015 Avere 2015
Ştefan Elena Interese 2015 Avere 2015
Ştefan Mihai Interese 2015 Avere 2015
Ştefanache Constantin Interese 2015 Avere 2015
Şuhan Mădălina Interese 2015 Avere 2015
Tutunaru Diana Interese 2015 Avere 2015
Ţibuleac Ecaterina Interese 2015 Avere 2015
Urziceanu Angela Interese 2015 Avere 2015
Uţescu Mihaela Interese 2015 Avere 2015
Vasile Claudia Elena Interese 2015 Avere 2015
Vărzaru Săndica Interese 2015 Avere 2015
Vintilă Georgiana Interese 2015 Avere 2015
Vladu Marin Interese 2015 Avere 2015
Zuică Marinela Interese 2015 Avere 2015
 

 Declaratii de interese si de avere - Judacatori

 
​Nume si prenume Interese Avere​​
Alexandroiu Gabriela​ Interese 2015 Avere 2015
Alexandru Liliana​ Interese 2015 Avere 2015
Anghelina Paula​ Interese 2015 Avere 2015
​Baciu Alina Manuela Interese 2015 Avere 2015
Bărbulescu Adi​ Interese 2015 Avere 2015
​Caimac Maria Adriana Interese 2015 Avere 2015
​Ciontu Alina Gabriela Interese 2015 Avere 2015
​Cojocaru-Bichea Camelia Interese 2015 Avere 2015
​Colceag Cristina Izabela Interese 2015 Avere 2015
​Colţan Loredana Interese 2015 Avere 2015
​Comănescu Cristina Manuela Interese 2015

Avere 2015 rectificare

Avere 2015

Croitoriu Cătălina Genua​ Interese 2015 Avere 2015
​Dijmărescu Ion Cosmin Interese 2015 Avere 2015
Dinculescu Raluca​ Interese 2015 Avere 2015
​Dinu Claudia Interese 2015 Avere 2015
Dragomir Liliana​ Interese 2015 Avere 2015
​Filimon Gabriela Catrinel Interese 2015 Avere 2015
​Firu Marga Interese 2015 Avere 2015
Florea Elvis​ Interese 2015 Avere 2015
​Florescu Violeta Interese 2015 Avere 2015
Gaşpar Rodica Steluţa​ Interese 2015 Avere 2015
Gavrilă Mariana Elena​ Interese 2015 Avere 2015
​Georcotină Marioara Interese 2015 Avere 2015
​Ghervase Denis Gabriela Interese 2015 Avere 2015
Ghiţă Adina Elvira​ Interese 2015 Avere 2015
​Grecescu Cristian Interese 2015 Avere 2015
​Grecu Dorin Lucian Interese 2015 Avere 2015
​Grigoraşcu Simona Daniela Interese 2015 Avere 2015
Hartmann Maria Roxana​ Interese 2015 Avere 2015
​Hartmann Tiberiu Ioan Interese 2015 Avere 2015
​Ileana-Niţă Vali Ştefania Interese 2015 Avere 2015
​Ilie Melania Interese 2015 Avere 2015
​Ivănuş Monica Interese 2015 Avere 2015
Macamete Camelia​ Interese 2015 Avere 2015
Marinescu Alina Mariana​ Interese 2015 Avere 2015
​Marinescu Alina Mihaela Avere 2015
​Marinescu Simona Interese 2015 Avere 2015
​Marusciac Lelia Interese 2015 Avere 2015
​Mischianu Alina Gabriela Interese 2015

Avere 2015 rectificare

Avere 2015

Nedelcu Manuela Interese 2015 Avere 2015
Negoiţă Mirela Interese 2015 Avere 2015
Nicola Maria Interese 2015 Avere 2015
Oprea Marin Interese 2015
Osiceanu Ionica Interese 2015 Avere 2015
Otovescu Daniel Interese 2015 Avere 2015
Pătru Alina Interese 2015 Avere 2015
Petcu Gabriela Interese 2015 Avere 2015
Popa Daniel Cristian Interese 2015 Avere 2015
Popa Viorica Interese 2015 Avere 2015
Preoteasa Carmen Daniela Interese 2015 Avere 2015
Rotaru Carmen Interese 2015 Avere 2015
Sandu Ecaterina Interese 2015 Avere 2015
Scumpieriu Alian Mariana Interese 2015 Avere 2015
Scurtu Jana Interese 2015 Avere 2015
Simion Gabriela Interese 2015 Avere 2015
Spiridon Doina Interese 2015 Avere 2015
Stancu Daniel Fănel Interese 2015 Avere 2015
Stănilă Dan Verginica Interese 2015 Avere 2015
Stoiculescu Natalia Interese 2015 Avere 2015
Şapcă Ionela Gabriela Interese 2015 Avere 2015
Tiţoiu Andreea Interese 2015 Avere 2015
Tiugan Veronica Interese 2015 Avere 2015
Tudor-Olteanu Cristiana Interese 2015 Avere 2015
Udrea Laura Luminiţa Interese 2015 Avere 2015
Uncheaşu Cecilia Avere 2015
Vasile Valentina Interese 2015 Avere 2015
Vasilescu Gabriela Aurelia Interese 2015 Avere 2015
Vărzaru Eugenia Interese 2015 Avere 2015
Vârtopeanu Mariana Cristina Interese 2015 Avere 2015
Vlad Marinela Interese 2015 Avere 2015
Zglimbea Liana Ramona Interese 2015 Avere 2015
 

 2012 Declaratii prifind funtii juridice sau cercetare penala exercitate de afini

 
 

 2011 Declaratii prifind funtii juridice sau cercetare penala exercitate de afini

 
 

 2010 Declaratii prifind funtii juridice sau cercetare penala exercitate de afini

 
 

 2009 Declaratii prifind funtii juridice sau cercetare penala exercitate de afini

 
 

 2008 Declaratii prifind funtii juridice sau cercetare penala exercitate de afini

 

Afrem Petrica

Albu Adela Iliana

Alexandroiu Gabriela

Anghelina Paula

Arama Constantina

Arif Carmen Mihaela

Arnautu Narcisa

Baciu Paula

Badea Ion

Badulescu Stefana

Banica Violeta

Barbu Adrian Costantin

Barsoghe Margareta

Belu Simona Daniela

Berceanu Manuela Cristina

Bicut Mihaela

Boboc Loredana Daniela

Bongiu Elena Irina

Bulacu Elena

Burtea Marcela

Cadea Stelian Aurelian

Caimac Maria Adriana

Calin Constanta

Catana Victoria

Chilivercu Elena

Ciobanu Elena Ligia

Ciobanu Lidia Manuela

Ciocoiu Marinela Laura

Ciolofan Alina

Cismaru Elvira Denisa

Cojocaru Bichea Carmen Camelia

Colceag Cristina Izabela

Comanescu Cristina Manuela

Cumpanasu Onoriu

Dascalu Danuta Nicoleta

Diaconu Constantin

Didu Marinela

Dinu Claudia

Dobre Rodica

Dobrin Rodica Mihaela

Dorobantu Liliana

Dragomir Liliana

Dragomirescu Georgiana Augusta

Dragusin Georgeta

Dragusin Marcela

Duna Liliana Madalina

Dur Corina

Enasoiu Irina

Enculescu Carmen Gabriela

Filimon Gabriela Catrinel

Firescu Ana

Firu Marga

Fleancu Alexandrina

Florea Elvis

Florescu Raluca Elena

Fuiorea Aurelia

Gaspar Rodica Steluta

Gavrila Mariana Elena

Gavrila Valentina

Georcotina Marioara

Gherghe Marius

Ghita Adina Elvira

Ghita Liviu Razvan

Gidea Onu Eugenia

Gligor Stan

Gonciulea Maria

Gorganeanu Cornelia Nicoleta

Grecescu Cristian Marius

Grigorascu Simona Daniela

Gugu Rodica

Gugu Victor

Ionescu Carmen Elena

Iovan Petre

Iriza Stefana

Ivan Ioan

Ivan Nicolae

Jieanu Mariana

Jura Cristina

Lacatusiu Maria Isabela

Lambropulos Maria

Lascau Elena Simona

Lepadat Ion

Lixandru Horia Alexe

Lupea Claudiu

Mainerici Georgeta

Marcu Melania Elena

Marin Tanta

Marinescu Simona Lucia

Maroga Cristina Madalina

Marusciac Lelia

Mihai Zamfir Lucian Catalin

Militaru Marieta

Minae Dana Liliana

Mincu Stoica Mihai

Mischianu Alina Gabriela

Mititelu Carmen Gabriela

Mitru Radian

Mitu Florineta

Morozan Mariana

Mosoiu Catalin Bogdan

Nastaselu Gabriela

Neagu Monica

Neatu Cristian

Necsutu Mariana Gabriela

Nedelcu Manuela

Negoita Mirela Elena

Negru Cristina Marina

Nicola Maria

Nicu Daniela

Nicu Mircea

Niculescu Mircea

Nuta Virginia Laura

Onete Cristian Petrisor

Opri Nicusor Claudiu

Osiceanu Ionica

Otovescu Daniel

Otovescu Liliana Camelia

Panduru Veronica

Pena IonPiriu Nicolae

Popa Anica

Popa Antoaneta

Popa Camelia

Popa Silvia

Popa Viorica

Popescu Constantin

Popescu Ecaterina Camelia

Popescu Ionela Gabriela

Rogojinaru Maria

Rujan Ionut Daniel

Samil Aurora Ionela

Savulescu Costela Cristina

Scumpieriu Alina Mariana

Secu Silvia

Sfarleaza Gherghina

Simion Gabriela

Sorop Elena

Spiridon Doina Liliana

Stancu Daniel Fanel

Stanila Dan Verginica

Stefan Elena

Stefan Mihai

Stefanache Constantin

Stoian Luminita

Stoiculescu Catalin

Stoiculescu Natalia

Suhan Madalina DeliaTanasoiu Nicolita

Tibuleac Ecaterina Susana

Tiugan Marius Laurentiu

Tiugan Veronica

Tudor Victoria

Tutunaru Elena Diana

Udrea Luminita Laura

Uncheasu Cecilia

Urziceanu Angela

Varzaru Eugenia

Varzaru Sandica

Vasile Valentina

Vasilescu Gabriela Aurelia

Velican Adriana Ileana

Visan Ilie Silviu

Vladu Marin

Voica Mariea

Zuica Marinela