Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Informaţii publice

Info financiar

Hotărâri de colegiu

Rapoarte de activitate


Informaţii publice

Ghid practic - modele de cereri pentru justitiabili

Lista Mediatorilor
Procedura sedintelor de informare

Anunt important

Procedura sedintelor de informare

Mod de utilizare Speak to Me la CA Craiova video

 

- Pe perioada vacantei judecatoresti programul de lucru cu publicul al arhivei se desfăşoară între orele 09-11;

- În cadrul programului de lucru cu publicul se vor soluţiona doar cererile justiţiabililor care au caracter urgent (cereri de legalizare ale hotărârilor de adopţii, plasamente de minori, obligaţii de întreţinere, hotărâri provizorii ş.a.) sau cereri formulate de justiţiabili din alte localităţi;

- Se va asigura studiul dosarelor de către justiţiabili pentru dosarele al căror termen de judecată este stabilit în perioada vacanţei judecătoreşti ori pentru cauzele cu caracter urgent, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în ordinul de seviciu.


Taxele judiciare de timbru se achită în contul RO80TREZ29121070203XXXXX deschis la Trezoreria Craiova, Cod Fiscal 4417214, beneficiar Primaria municipiului Craiova.

Relatii suplimentare Primaria Craiova: tel. 0251/416235 sau 0251/416236
Onorariile pentru expertize judiciare tehnice şi contabile se achită în următoarele conturi:
- pentru persoanele fizice: Cont colector al Ministerului Justiţiei - Birou local expertize judiciare RO81CECEDJ01G9RON0547955 CEC Bank - Sucursala Craiova specificându-se dosarul şi instanţa- pentru persoane juridice: Birou local expertize judiciare Dolj RO47CECEDJ0137RON0157372 CEC Bank - Sucursala Craiova CF 4553879 specificându-se dosarul şi instanţa

 

 

 

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 10 aprilie, ora 12.00:
 
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1161 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ''Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Sălişte'', ''Amenajare Judecătorie Vatra Dornei'', ''Extindere sediu Tribunal Suceava'', ''Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Judecătoria Vişeu de Sus'', ''Sediu Tribunal şi Judecătorie Tulcea'', ''Sediu Judecătorie Orşova'', ''Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Blaj", "Extindere Tribunal Judeţean Dolj (Tribunal şi Curte de Apel Craiova)"
 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE.doc
1. Ghid pentru justitiabili
2. Circuitul cererii de chemare in judecata
3. Despre competenta instantelor
4. Glosar de termeni
5. Reguli de conduita in instanta
6. Ghid practic pentru jurnalisti
7. Dreptul pe intelesul tuturor
8. Buletin informativ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9. Model cerere pentru ACREDITARE reprezentanti media
10. Model cerere – tip
11. Categorii de informatii exceptate de accesul liber al cetatenilor
12. MENIU CALL CENTER CURTEA DE APEL CRAIOVA
13. INFORMATII CALL CENTER CURTEA DE APEL CRAIOVA
14. Referal 19.03.2014 - Institutii noi in Codum Penal si Noul Cod de Procedura Penala

 

Lista cuprinzând informaţiile de interes public:
- Actele normative care reglementează organizarea instanţei;
- Organigrama;
- Bugetul şi bilanţul contabil;
- Buletin informativ;
- Raportul periodic de activitate al instanţei;
- Programul;
- Registrele din arhivele instanţei;
- Listele şedinţelor de judecată;
- Declaraţiile de interese ale judecătorilor şi ale magistraţilor asistenţi.

 

Birou Apostile
  PROGRAM de LUCRU
    - primire şi verificare înscrisuri: luni-vineri 8.00 - 11.00
    - Birou Registratură: luni-vineri 8.00-12.00
    - restituire înscrisuri supralegalizate şi cu aplicarea amprentei apostilei: în aceeaşi zi (luni-vineri), între orele 13.00 - 15.30


 Program cu publicul pe perioada vacanţei judecătoreşti (21 iulie 2014 - 29 august 2014):
   - Serviciul Registratură: luni - vineri 09-11
   - Arhivă: luni - joi 09-11
   - Birou Apostile:
     - 22.07-26.07.2013 07:30-15:30
     - 08.07-30.08.2013 07:30-15:30

 

 Componență complete

 
 

 Biroul local de expertize tehnice judiciare - Extrase cont si ajutor public judiciar

 
              Incepand cu 01.Iulie.2015 depunerea facturilor fiscale impreuna cu documentele justificative (decont justificativ; dovada depunerii raportului de expertiza la instanta; dovada achitarii onorariului-chitanta/OP sau incheierea de şedinţă in cazul ajutorului public judiciar; incheierea de sedinta cu numirea expertului si a onorariului avizat) se va efectua până in data de 25 ale lunii curente, urmând ca plata onorariilor sa fie făcută intre 15 - 18 ale lunii urmatoare. Rog respectuos sa respectati acest termen. 
 
PROGRAM DE LUCRU
 
EXPERTI:            LUNI - JOI        9.00 - 13.00
PUBLIC:              LUNI                  9.00 - 13.00
 
LUCRARI BIROU
 
LUNI - JOI :            13.00 - 16.00
VINERI :                  8.00 - 16.00

 

Situatie plati la ajutor public judiciar cf.OUG 512008.pdfSituatie plati la ajutor public judiciar cf.OUG 512008.pdf

Decont justificativ2014.docDecont justificativ2015.doc

Situatie expertize 2016.01.pdfSituatie expertize 2016.01.pdf

Situatie expertize 2015.12.pdfSituatie expertize 2015.12.pdf

Situatie expertize 2015.11.pdfSituatie expertize 2015.11.pdf

Situatie expertize 2015.10.pdfSituatie expertize 2015.10.pdf

Situatie expertize 2015.09.pdfSituatie expertize 2015.09.pdf

Situatie expertize 2015.08.pdfSituatie expertize 2015.08.pdf

Situatie expertize 2015.07.pdfSituatie expertize 2015.07.pdf

Situatie expertize 2015.06.pdfSituatie expertize 2015.06.pdf

Situatie expertize 2015.05.pdfSituatie expertize 2015.05.pdf

Situatie expertize 2015.04.pdfSituatie expertize 2015.04.pdf

Situatie expertize 2015.03.pdfSituatie expertize 2015.03.pdf

Situatie expertize 2015.02.pdfSituatie expertize 2015.02.pdf

Situatie expertize 2015.01.pdfSituatie expertize 2015.01.pdf

Situatie expertize 2014.12.pdfSituatie expertize 2014.12.pdf

Situatie expertize 2014.11.pdfSituatie expertize 2014.11.pdf

Situatie expertize 2014.10.pdfSituatie expertize 2014.10.pdf

Situatie expertize 2014.09.pdfSituatie expertize 2014.09.pdf

Situatie expertize 2014.08.pdfSituatie expertize 2014.08.pdf

Situatie expertize 2014.07.pdfSituatie expertize 2014.07.pdf

Situatie expertize 2014.06.pdfSituatie expertize 2014.06.pdf

Situatie expertize 2014.05.pdfSituatie expertize 2014.05.pdf

Situatie expertize 2014.04.pdfSituatie expertize 2014.04.pdf

Situatie expertize 2014.03.pdfSituatie expertize 2014.03.pdf

Situatie expertize 2014.02.pdfSituatie expertize 2014.02.pdf

Situatie expertize 2014.01.pdfSituatie expertize 2014.01.pdf

Situatie expertize 2013.12.pdfSituatie expertize 2013.12.pdf

Situatie expertize 2013.11.pdfSituatie expertize 2013.11.pdf

Situatie expertize 2013.10.pdfSituatie expertize 2013.10.pdf

Situatie expertize 2013.09.pdfSituatie expertize 2013.09.pdf

Situatie expertize 2013.08.pdfSituatie expertize 2013.08.pdf

Situatie expertize 2013.07.pdfSituatie expertize 2013.07.pdf

Situatie expertize 2013.06.pdfSituatie expertize 2013.06.pdf

Situatie expertize 2013.05.pdfSituatie expertize 2013.05.pdf

Situatie expertize 2013.04.pdfSituatie expertize 2013.04.pdf

Situatie expertize 2013.03.pdfSituatie expertize 2013.03.pdf

Situatie expertize 2013.02.pdfSituatie expertize 2013.02.pdf

Situatie expertize 2013.01.pdfSituatie expertize 2013.01.pdf


Info financiar

​...

Hotărâri de colegiu

 

 Comunicate de presa

 

Rapoarte de activitate