Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 26 MARTIE 2021, actele referitoare la dosarele aflate pe rol, se vor transmite exclusiv la adresele de e-mail sau numerele de fax alocate în tabelul de mai jos, după cum urmează:

 

Compartiment/Nume şi prenume persoană de contact
Date de contact
Informații Importante

Înregistrare dosare

Grefier:

Cristian Neațu

Telefon:0251/418.612 interior 1044
Fax: 0251.410.140
E-mail: inregistraredosare.dj@just.ro

- Exclusiv pentru primire acte de sesizare pentru toate secţiile din cadrul Tribunalului Dolj.

Arhivă Secţia Civil I

Grefier:

Rodica Gugu

Telefon/Fax: 0251/418.084
E-mail: arhiva.dj.civil1@just.ro

Se  trimit exclusiv:
- Înscrisuri referitoare la dosarele aflate pe rolul SECŢIEI CIVIL și doar pentru cauze ce au termen mai târziu de 48 de ore de la data trimiterii și cu privire la dosarele soluționate (căi de atac, etc.) de secție;
- cereri legalizări înscrisuri, hotarâri și eliberare copii din dosare.

Arhivă Secția Civil II - Litigii cu profesioniști

Grefier:

Fuiorea Aurelia

Telefon/Fax: 0251/410.140
E-mail: arhiva.dj.civil2@just.ro

Se trimit exclusiv:
- Înscrisuri referitoare la dosarele aflate pe rolul CIVIL II - LITIGII CU PROFESIONISTI şi doar pentru cauze ce au termen mai târziu de 48 de ore de la data trimiterii și cu privire la dosarele soluționate (căi de atac, etc.) de secție;
- cereri legalizări înscrisuri, hotarâri și eliberare copii din dosare.

Arhiva Secția Civil II - Falimente

Grefier:

Anica Popa

Telefon/Fax: 0251/415.323

E-mail: falimente.dj@just.ro

Se trimit exclusiv:
- Înscrisuri referitoare la dosarele aflate pe rolul SECŢIEI CIVIL II - FALIMENTE şi doar pentru cauze ce au termen mai târziu de 48 de ore de la data trimiterii și cu privire la dosarele soluționate (căi de atac, etc.) de secție;
- cereri legalizări înscrisuri, hotarâri și eliberare copii din dosare.

Arhiva Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale

Grefier:

Marius Gherghe

Telefon/Fax: 0251/418.084

E-mail: arhiva.dj.lm@just.ro

Se trimit exclusiv:
- Înscrisuri referitoare la dosarele aflate pe rolul SECŢIEI CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE şi doar pentru cauze ce au termen mai târziu de 48 de ore de la data trimiterii și cu privire la dosarele soluționate (căi de atac, etc.) de secție;
- cereri legalizări înscrisuri, hotarâri și eliberare copii din dosare.

Arhivă Secția Contencios Administrativ și Fiscal

Grefier arhivar:

Veronica Maican

Telefon/Fax: 0251/415.323

E-mail: arhiva.dj.caf@just.ro

Se trimit exclusiv:
- Înscrisuri referitoare la dosarele aflate pe rolul SECŢIEI CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL şi doar pentru cauze ce au termen mai târziu de 48 de ore de la data trimiterii și cu privire la dosarele soluționate (căi de atac, etc.) de secție;
- cereri legalizări înscrisuri, hotarâri și eliberare copii din dosare.

Arhivă Secția Penală și pentru cauze cu minori

Grefier arhivar:

Ştefan Elena

Telefon/Fax: 0251/415.323

E-mail: arhiva.dj.penal@just.ro

Se trimit exclusiv:
- Înscrisuri referitoare la dosarele aflate pe rolul SECŢIEI PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI şi doar pentru cauze ce au termen mai târziu de 48 de ore de la data trimiterii și cu privire la dosarele soluționate (căi de atac, etc.) de secție;
- cereri legalizări înscrisuri, hotarâri și eliberare copii din dosare.

Registratură

Grefier:

Carmen Gabriela Enculescu

Telefon/Fax: 0251/410.140

E-mail: registraturaacte.dj@just.ro

Se realizează primire înscrisuri pentru dosare și înscrisuri administrative

 

         Pentru celelalte compartimente din cadrul Tribunalul Dolj se vor înainta înscrisuri, după cum urmează:

 

Compartiment/Nume şi prenume persoană de contact
Date de contact
Informații Importante

Biroul Local de Expertize

Consilier:

Samo Cezar Dragomir

Telefon/Fax: 0251/414.185

E-mail: experti.dj@just.ro

Se trimit exclusiv înscrisuri care au legătură cu activitatea Biroului Local de Expertize Judiciare

Contabilitate

Manager economic:

Mainerici Georgeta

Telefon/Fax: 0251/417.719

E-mail: georgeta.mainerici@just.ro

Se trimit exclusiv înscrisuri care au legătură cu activitatea administrativ contabilă a Tribunalului Dolj și instanțelor arondate

Birou achiziții

Consilier:

Marcela Burtea

Telefon: 0251/418.612

E-mail: ahizitii.dj@just.ro

Se trimit exclusiv înscrisuri care au legătură cu activitatea de achiziţii pentru Tribunalului Dolj și instanțelor arondate

Birou de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Dolj

Prim-grefier:

Daniela Nicu

Telefon: 0251/418.612

E-mail: birp.dj@just.ro.

Se trimit exclusiv înscrisuri care au legătură cu activitatea Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Dolj, inclusiv petiţii

Compartimentul Informatică

Specialist IT Şef:

Cristian Enculescu

Telefon: 0351/881.008

Se trimit exclusiv înscrisuri care au legătură cu activitatea Compartimentului Informatic

 

 Vă rugăm nu transmiteți mesaje multiple, acest lucru îngreunează activitatea de procesare a acestora!

Nu se vor lua in considerare mesajele cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instingă la violenţă ori la fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc..

Actele de sesizare ale instanţei înaintate pe e-mail vor fi transmise exclusiv la adresa inregistraredosare.dj@just.ro.

Cererile privind legalizarea hotărârilor judecătoreşti, de eliberare certificate de grefă, precum şi pentru eliberarea de copii ale altor acte din dosare vor fi depuse în zilele de luni şi miercuri între orele 08.00-12.00, urmând ca eliberarea acestora să se facă în zilele de marţi şi joi între orele 08.00-12.00.

Înmânarea înscrisurilor menționate mai sus și a certificatelor de grefă se realizează solicitantului care confirmă în scris primirea, după verificarea identității și consemnarea datelor actului de identitate.

Programul de lucru cu publicul al instanţei este de luni până vineri în intervalul orar 08.00-12.00.

         Informaţiile referitoare la cauzele soluționate sau în curs de soluționare de magistrații Tribunalului DOLJ vor fi solicitate personal sau telefonic exclusiv personalului care funcționează la Compartimentul Arhivă din cadrul Tribunalului Dolj în timpul programului de lucru cu publicul, respectiv de luni până vineri în intervalul orar 09.00-12.00.

Cererile formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind accesul la informaţiile de interes public vor fi transmise prin e-mail la adresa birp.dj@just.ro.


Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

​...

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta