Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :4765/63/2019
Data inregistrarii04.07.2019
Data ultimei modificari:28.08.2019
Sectie:Secţia a II-a Civilă
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ORANGE STEEL SRLDebitor
SC ARABESQUE SRL GALAŢICreditor
ORC DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJIntimat
JUDECĂTORIA CRAIOVAIntimat

Şedinţe

05.11.2019
Ora estimata: 11:30
Complet: C8F
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

13.08.2019
Ora estimata: 09:30
Complet: CFV2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul ORANGE STEEL SRL privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului, ORANGE STEEL SRL cu sediul în Craiova, str. Pictor Oscar Obedeanu, nr. 59 jud. Dolj, înreg. la ORC sub nr. J16/1504/2012 CUI 30677817. Ia act că debitoarea şi-a declarat intenţia de reorganizare, În temeiul art. 73 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, Numeşte administrator judiciar provizoriu SERVINSOLV IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuţie lunară 1000 lei. în temeiul art. 99 şi urm din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei. Raportul prevăzut de art.92 al.l din lege se va depune în maxim 20 de zile de la deschiderea procedurii de insolvenţă , iar raportul prevăzut de 97 al. 1 din lege se va depune în maxim 40 de zile de la deschiderea procedurii. Fixează termenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de deschidere în termen de 10 zile de la publicarea notificării şi de soluţionare a opoziţiilor la data de 15 octombrie 2019. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 27.09.2019 Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 15 octombrie 2019. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 05 noiembrie 2019. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 21 octombrie 2019 ora 10,00 la sediul Tribunalului Dolj şi convoacă creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie. în temeiul art. 53 al.l Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei Dispune convocarea adunării generale a asociaţilor de către administratorul judiciar în termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special. In temeiul art.39 din Legea nr.84/2014 privind procedura insolvenţei , Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor băncilor unde acesta are deschise conturi. în temeiul art. 66 alin. 7 din Lg. 85/2014 cererea creditoarei ARABESQUE SRL GALAŢI va fi considerată declaraţie de creanţă. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicarea hotărârii. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj
Document: Încheiere finală camera consiliu    13.08.2019

23.07.2019
Ora estimata: 09:30
Complet: CFV2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână judecarea cauzei la solicitarea apărătorului debitoarei pentru a depune balanţa de verificare aferentă lunii iunie 2019
Document: Încheiere de şedinţă    23.07.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.