Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :5705/63/2018
Data inregistrarii17.07.2018
Data ultimei modificari:04.12.2018
Sectie:Secţia a II-a Civilă
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
FIN CONSTRUCT SRLDebitor
LEX HOLDING CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SOS INSOLV SPRLCreditor
SC BARLOP SRLCreditor
ROTASOR SRLCreditor
SC GME SERV SRLCreditor
ORC DOLJIntimat
JUDECĂTORIA CRAIOVAIntimat

Şedinţe

19.12.2018
Ora estimata: 11:30
Complet: C3F
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

28.11.2018
Ora estimata: 11:30
Complet: C3F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 19.12.2018
Document: Încheiere de şedinţă    28.11.2018

31.10.2018
Ora estimata: 11:30
Complet: C3F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 28.11.2018, pentru depunerea tabelului preliminar al crean?elor.
Document: Încheiere de şedinţă    31.10.2018

17.10.2018
Ora estimata: 11:30
Complet: C3F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 31.10.2018, pentru eventuale opozi?ii.
Document: Încheiere de şedinţă    17.10.2018

24.09.2018
Ora estimata: 11:30
Complet: C3F Camera de Consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul FIN CONSTRUCT SRL privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului, FIN CONSTRUCT SRL cu sediul în SAT IŞALNIŢA, com. Işalniţa , str. Bisericii nr. 24 jud. Dolj, înreg. la ORC sub nr. J16/670/2006 CUI 18559537. Ia act că debitoarea şi-a declarat intenţia de reorganizare. In temeiul art. 73 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, Numeşte administrator judiciar provizoriu ACTIV MANAGEMENT LRC IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuţie lunară 1000 lei. În temeiul art. 99 şi urm din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei. Fixează termenul de depunere a raportul prevăzut de art.92 al.l din lege la data de 17 octombrie 2018 iar raportul prevăzut de 97 al.l din lege se va depune în maxim 40 de zile de la deschiderea procedurii. Fixează termenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de deschidere în termen de 10 zile de la publicarea notificării şi de soluţionare a opoziţiilor la data de 31 octombrie 2018. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 7 noiembrie 2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 28 noiembrie 2018. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 19 decembrie 2018. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 12 noiembrie 2018 ora 10,00 la sediul Tribunalului Dolj şi convoacă creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie. În temeiul art. 53 al.1 Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei Dispune convocarea adunării generale a asociaţilor de către administratorul judiciar în termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special. In temeiul art.39 din Legea nr.84/2014 privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. In caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor băncilor unde acesta are deschise conturi. In temeiul art. 66 alin. 6 din Lg. 85/2014 dispune conexarea dosarului nr.5793/63/2018 la prezentul dosar, cererea creditoarei LEX HOLDING CONSTRUCT SRL urmând a fi considerată declaraţie de creanţă. In temeiul art. 66 alin. 7 din Lg. 85/2014 cererile creditoarelor Societatea Halat Recycle UK LTD, Barlop SRL, Rotasor SRL, GME Serv SRL vor fi considerate declaraţii de creanţă. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicarea hotărârii. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj
Document: Încheiere finală camera consiliu    24.09.2018

19.09.2018
Ora estimata: 11:30
Complet: C3F Camera de Consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronun?area la data de 24.09.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    19.09.2018

14.08.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CFV1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru completare acte
Document: Încheiere de şedinţă    14.08.2018

24.07.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CFV1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru completare acte
Document: Încheiere de şedinţă    24.07.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.