Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul BRAŞOV  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

           Instanţele judecătoreşti reprezintă expresia autorităţii judecătoreşti în teritoriu, locul în care legile statului 

 sunt chemate să-şi îndeplinească misiunea: aceea de a reglementa raporturile sociale, de a garanta respectarea

 lor şi de a-i  sancţiona pe acei membrii ai societăţii care le încalcă.

 

      Tribunalul Braşov face parte din sistemul instanţelor judecătoreşti din România, este organizat şi funcţionează în baza 

 

Legii nr. 304/ 2004 privind organizarea judecătorească şi are sediul în Braşov, str. 15 Noiembrie nr. 45.   

 
tribunalul brasov poza.JPG

                 Conform dispoziţiilor legale, Tribunalul Braşov are în circumscripţia sa toate judecătoriile din judeţul Braşov, şi  anume:  
1. Judecătoria Braşov
2.Judecătoria Făgăraş
3. Judecătoria Zărneşti
4. Judecătoria Rupea
421.jpg
              Din punct de vedere al competenţei materiale, Tribunalul Braşov judecă în materie civilă, asigurări sociale,
litigii de muncă, comercială şi de contencios administrativ, fiscal şi insolvenţă precum și în materie penală, în primă
instanţă şi în căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală, în cadrul
 celor trei secţii:
 1. Secţia I civilă
 2. Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal
 3. Secţia penală
941.jpg
              Ca o notă de unicitate la nivel naţional, Tribunalul Braşov este singurul din România care nu are în
 competenţa  sa judecarea cauzelor civile şi penale privitoare la minori şi la familie, acestea fiind de competenţa
Tribunalului pentru
minori şi familie Braşov, singurul tribunal specializat în acest domeniu din ţară.
                Tribunalul Braşov are în structură următoarele compartimente auxiliare de specialitate:
o Grefa
o Registratura
o Arhiva
o Biroul de informare şi relaţii publice
o Biblioteca.
            943.jpg 

        In cadrul Tribunalului Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 42 de judecători, 48 de grefieri, un număr
de 4 asistenţi judiciari, funcţionari publici în cadrul compartimentului financiar-contabil şi biroului de informare şi
relaţii publice, registratura,arhiva,compartimentul de informatică şi personal conex ( 14 grefieri arhivari-registratori,
2 agenți procedurali, 2 aprozi și 3 conducători auto).
                 În clădirea în care funcţionează Tibunalul, îşi au sediul atât Tribunalul pentru minori şi familie Braşov cât
 şi  Judecătoria Braşov. Accesul justiţiabililor în clădire se face prin intrarea dinspre str. Iuliu Maniu, prin curtea
 interioară a instituţiei, începând cu ora 8,00, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii.
               Sălile de judecată( T1-T5) sunt situate la parter în aripa stângă a clădirii, iar arhivele( civilă, comercială, de
 falimente, penală) şi registratura se găsesc la demisol. Nu există judecător de serviciu, cererile de chemare în
judecată şi
actele se depun la registratură sau se trimit prin poştă.
               Activitatea Tribunalului Braşov este finanţată de la bugetul de stat, bugetul instanţei fiind gestionat de
Ministerul Justiţiei.

Istoric

     Tribunalul Braşov îşi desfăşoară activitatea împreună cu Judecătoria Braşov şi Tribunalul pentru
 Minori şi Familie Braşov în clădirea situată în Braşov, Bd.15 Noiembrie nr.45, o construcţie cu
   un corp central şi două aripi simetrice, perpendiculare pe corpul central.
         Construcţia a fost realizată în jurul anilor 1900, destinatarul imobilului fiind Cazarma Braşov.
 Iniţial funcţiunea a fost de locuinţe, ca mai apoi să se transforme în închisoare, în 1922 imobilul fiind
 preluat de Statul Român.
         În anul 1984 Tribunalul Braşov a obţinut dreptul de administrare operativă asupra construcţiei.
        În perioada 16.01.2002 – 22.11.2004 la sediul tribunalului au fost executate lucrările de reparaţii
 capitale, consolidare şi refuncţionalizare, în urma cărora au fost create noi săli de judecată şi birouri,
   însă în prezent spaţiul este total insuficient desfăşurării activităţii celor trei instanţe.
         Este nevoie de un nou sediu pentru un Palat de Justiţie la Braşov.