Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2995/62/2018
Data inregistrarii14.09.2018
Data ultimei modificari:11.09.2019
Sectie:SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC DE L ART VOYAGES SRL, J08/467/2004, CUI 16210670, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL ROTARU LĂCRĂMIOARA ELENADebitor
DIRECTIA FISCALA BRASOVCreditor
SC TINT SRLCreditor
CRISTIANA SACreditor
SC SFARA TOURS BAIA MARE SRLCreditor
CHIFU MINODORACreditor
BANCA TRANSILVANIA SACreditor
ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES SRLCreditor
CAPITANU VICTORCreditor
SC HOTELCON SRLCreditor
COSTAN GHEORGHECreditor
SC ARTPRESS SRLCreditor
TIRCOLEA DORINCreditor
RB COREC SRLCreditor
DAN CRISTINACreditor
SC RUEFA ESCAPE TRAVEL SRLCreditor
NISIPEANU DANIELA MARIACreditor
DUMITRU CRISTIAN PAULCreditor
PRODAN ANDREEA IOANACreditor
CRISTESCU IOANACreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

21.11.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CI7
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

05.09.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CI7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a reveni cu adresă către evaluatorii ANEVAR, convocarea comitetului creditorilor şi analizarea declaraţiilor de creanţă
Document: Încheiere de şedinţă    05.09.2019

02.04.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CI7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art. 145 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2014 dispune începerea procedurii falimentului faţă de debitoarea SC DE L’ART VOYAGES SRL. Desemnează lichidator judiciar provizoriu CENTU SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte onorariul lichidatorului judiciar 4000 lei. Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi dispune ridicarea dreptului său de administrare. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la 15.04.2019. Dispune întocmirea de către administratorul judiciar şi predarea către lichidatorul judiciar în termen de maximum 5 zile de la intrarea în faliment a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii, a tabelului definitiv al creanţelor şi a oricăror tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, tuturor băncilor unde debitoarea are conturi, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii la 20.05.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 10.06.2019. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 08.07.2019. În temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014 dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte proceduri de lichidare. Stabileşte termen de judecată 05.09.2019, ora 12. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.04.2019.
Document: Hotărâre intermediară  441/2019  02.04.2019

26.03.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CI7
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 2 aprilie 2019.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    26.03.2019

20.03.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CI7
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 26 martie 2019.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    20.03.2019

14.03.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CI7
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 20 martie 2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    14.03.2019

10.01.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: CI7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru reconvocarea adunării creditorilor în vederea confirmării sau înlocuirii administratorului judiciar desemnat provizoriu, pentru a da posibilitate părţilor să propună un plan de reorganizare şi continuarea procedurii.
Document: Încheiere de şedinţă    10.01.2019

27.09.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: CI7-CC
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de către debitoarea SC DE L’ART VOYAGES SRL, având ca obiect deschiderea procedurii generale a insolvenţei. În baza art. 71 alin 1 din Legea 85/2014, Constată ca debitoarea este în stare de insolvenţă şi, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC DE L’ART VOYAGES SRL. În baza art.73 din Legea nr.85/2014, Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe CENŢU SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr.85/2014, cu o retribuţie provizorie de 2.000 lei şi un onorariu de succes de 3% din valoarea fondurilor obţinute în beneficiul creditorilor. În baza art. 71, art.99 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare, conform Codului de procedură civilă, printr-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În baza art. 100 alin 1 din Legea nr. 85/2014, Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 12.11.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 03.12.2018. Fixează termenul pentru publicarea tabelului definitiv al creanţelor la 28.12.2018. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 07.12.2018, la sediul debitoarei. În baza art.101 alin 1 din Legea nr.85/2014, Dispune ca, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar să procedeze la inventarierea tuturor bunurilor din averea debitorului. În baza art.97 alin.2 din Legea nr.85/2014, Dispune ca, în termen de 40 de zile de la data desemnării, administratorul judiciar să întocmească şi să depună la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. În baza art. 82 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014, Dispune ca, în termen de maximum 10 zile de la data notificării prezentei, debitorul să depună la dosar toate documentele şi informaţiile prevăzute de textul de lege susmenţionat, sub sancţiunea amenzii. În baza art.76 din Legea nr.85/2014, Dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Dispune deschiderea de către debitor şi/sau administratorul judiciar a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În baza art.66 alin.6 din Legea nr.85/2014, Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar. Stabileşte termen de judecată pentru continuarea procedurii la 10.01.2019. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Braşov, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 27.09.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotărâre intermediară  1073/2018  27.09.2018

21.09.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: CI7
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: În baza art.400 Cod procedură civilă, repune cauza pe rol. Acordă termen de judecată la data de 27 septembrie 2018, CI7, sala T2, ora 12:00. Se citează părţile cu menţiunea: „repus pe rol” pentru a fi depus la dosarul cauzei bilanţul contabil la 30 iunie 2018, dat fiind faptul că la data de 31.12.2017 societatea a înregistrat un profit de 6.704 lei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21 septembrie 2018.
Document: Încheiere de şedinţă    21.09.2018

20.09.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: CI7-CC
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 21.09.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    20.09.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.