Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

  1.Prezentare

          Prezentare instanţă

          Istoric

    2. Legislaţie

           Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

    3. Conducere

           Conducerea instanţei

    4.Organizare

          Regulamentul de organizare şi funcţionare

          Structura organizatorică şi organigrama

          Competenţa şi instanţele arondate

          Carieră

    5. Programe și strategii proprii

          Programe şi strategii

    6. Rapoarte și studii

          Rapoarte şi studii

      

Actualitate


ANUNȚ ELECTORAL

 

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului coroborate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Codlea nr. 122/31.08.2021 privind aprobarea organizării unui referendum local în data de 26 septembrie 2021 și nr. 123/31.08.2021  privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare desfășurării referendumului local din 26 septembrie 2021, pentru consultarea cetățenilor municipiului Codlea cu privire la acordul sau nu al contractării inclusiv a unei finanțări bancare/împrumut pentru edificarea arterei ocolitoare a Municipiului Codlea, vă aducem la cunoștință că

Tragerea la sorți pentru alegerea președinților Birourilor electorale ale secțiilor de votare din municipiul Codlea, pentru referendumul local din 26.09.2021, va avea loc în data de 15.09.2021, orele 13,00, la sediul Tribunalului Brașov.

Conducerea Tribunalului BrașovANUNȚ ELECTORAL


Față de adoptarea Hotărârilor  Consiliului Local al Municipiului Codlea nr. 122/31.08.2021 și Hotărârii nr. 122/31.08.2021 a privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare desfășurării referendumului local din 26 septembrie 2021,

Tragerea la sorți pentru alegerea președintelui Biroului electoral de circumscripție Codlea, pentru referendumul local din 26.09.2021, va avea loc în data de 2.09.2021, orele 15,00, la sediul Tribunalului Brașov.

 Conducerea Tribunalului Brașov

 

 


(Conform Hotărârii CC nr.17 din 13.09.2021)​

 
    Vă informăm că listele de ședință, actualizate cu ora citării respectiv intervalul orar stabilit, pot fi vizualizate pe site-ul Tribunalului Brașov, la  secțiunea  ȘEDINȚE

       Astfel, accesând lista de ședință din data termenului de judecată, veți regăsi și orele sau intervalele orare stabilite pentru fiecare cauză. (click aici)

Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.        Persoanele interesate care nu utilizează programarea on-line, pot adresa instanței o cerere pentru efectuarea unei programări pentru studiu dosar, cerere ce poate fi transmisă la adresa de corespondență electronică - trbrasov@just.ro, prin poștă sau depusă la Registratură, cu cel puțin trei zile înainte de termenul solicitat pentru studiu.

     În cuprinsul cererii se vor menționa, obligatoriu, și datele de contact ale persoanei interesate (e-mail sau telefon) și timpul aproximativ solicitat pentru studiu, respectiv 15 sau 30 min.

    După aprobarea cererii, partea va fi informată cu privire la data și ora la care se va putea prezenta în arhivă. Accesul în​ arhive, pentru studiul dosarelor, este permis numai cu programare. 

         Pentru programare online accesează programator Click aici
 
Comunicat referitor la tragerea la sorți pentu desemnarea presedinților si locțiitorilor BEC al Comunei Șinca Nouă
----------------------------------------------------------------------------------
-2020-
ALEGERI  Parlamentare

Văzând dispozițiile Legii nr. 208/2015, privind alegerea Senatului și a Camerei Deputatilor și având în vedere  calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, vă aducem la cunoștință că adresa de e-mail pentru depunerea contestațiilor este: alegeri.trbrasov@just.ro


 ALEGERI  Locale
       Având în vedere dispozițiile Legii  nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru alegerile locale din anul 2020, vă aducem la cunoștință că adresa de e-mail pentru depunerea contestațiilor este: alegeri.trbrasov@just.ro 


     

DECIZII ȘI HOTĂRÂRI

Hotărârea nr.192 din 12.03.2020 -Consiliul Superior al Magistraturii Secția pentru judecători
Hotărârea nr.417 din 24.03.2020 - Consiliului Superior al Magistraturii Secția pentru judecători
 
 


COMUNICAT REFERITOR LA DOSARUL ELECTRONIC
 

     În scopul facilitării accesului justițiabililor la dosarele în care sunt părți, începând cu data de 09.03.2020, la Tribunalul Brașov va deveni operațională aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul:

  https://www.curteadeapelbrasov.ro   – Acces dosar electronic.
 

       În aplicație,vor fi vizualizate documente din dosarele înregistrate după data de 9 martie 2020

 (în măsura în care volumul de documente va permite scanarea tuturor documentelor cu personalul implicat), iar pentru cele înregistrate anterior acestei date vor putea fi vizualizate numai documentele emise de instanță (încheieri, hotărâri judecătorești,adrese, etc.).
 
    Începând cu aceeași dată, la Tribunalul Brașov este funcțională aplicația TDS (TransmitereDocumente Securizat). Aceasta  permite transmiterea  citațiilor și a altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS, doar către părțile
 
din dosarele aflate pe rolul Tribunalului Brașov care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri.
 
 Comunicarea şi accesul la dosarul electronic se fac în condiţii de maxima siguranţă.

        Dosarul electronic este accesibil numai părţilor din respectivul dosar ori reprezentanţilor legali sau convenţionali (mandatar, procurator, avocat ales, consilier juridic etc.), precum și în baza cererii trimise către instanţă.

      Vă recomandăm ca, în dosarele instanţei, să completaţi şi să trimiteţi cererea de comunicare
 documente în format electronic  (care cuprinde obligatoriu adresa dvs. de e-mail şi numărul de telefon mobil), pentru aputea beneficia de acces electronic la dosar. Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail pe care îl veţi primi de la instanţă ori
de pe site-ul indicat mai-sus.
     Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic

la dosar,citind aceste instrucţiuni.

     Vă rugăm ca documentele şi cererile de chemare în judecată pe care le depuneţi sau le trimiteţi prin poștă  să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
 
Prin poșta electronică, mesajul electronic și fișierul atașat se transmit pe adresa trbrasov@just.ro -
cu cel puțin 24 ore înainte de termenul de judecată, doar în formatul acceptat -  pdf, word (.doc sau .docx), fără ca mesajul și atașamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 15 Mb.
 


Anunț electoral
ZIUA DE 16 APRILIE 2019 -ZI LIBERĂ
  ZIUA DE 30 APRILIE 2019 -ZI LIBERĂ
 ***
În data de 25 februarie 2019 în intervalul 13:00 – 20:00 se va realiza o lucrare de mentenanță în rețeaua Vodafone. Scopul lucrării este de a instala un nou echipament în site-ul Vodafone. Impactul asupra serviciilor va fi de aproximativ 30 minute în intervalul menționat anterior
REGULAMENTUL (UE) 2016/1191 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

     

Informaţii de interes public

 

1.Solicitarea informaţiilor de interes public

         Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

         Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative

         Lista cu documente de interes public şi lista cu documentele produse/ gestionate de instituţie

         Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001

         Buletin informativ informativ al informaţiilor de interes public

2.Buget

         Buget din toate sursele de finanţare

          Situaţia plăţilor

          Situaţia drepturilor salariale

3.Bilanțuri contabile

 

4.Achiziții

         Programul anual de achiziții publice

          Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare mare

          Solicitări oferte

5. Declarații de avere și interese

6. Formulare tip

 


  ziua portilor deschise 2012.pdfPrecizări referitoare la transmiterea încheierilor de şedinţă în format electronic 

Link-uri utile -MINISTERUL JUSTIŢIEI

În vederea completării tabloului mediatorilor puteţi accesa următorul link: http://www.cmediere.ro/mediatori/
 Daca la sectiunea Dosare ->Căutare dosare nu apare dosarul căutat, vă rugăm să accesaţi link-ul:   http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx
 

Contact