Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

        Prezentare

              Prezentare instanţă

               Istoric

         Legislaţie

                Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

         Conducere

                Conducerea instanţei

        Organizare

                Regulamentul de organizare şi funcţionare

               Structura organizatorică şi organigrama

               Competenţa şi instanţele arondate

               Carieră

        Programe şi strategii

        Rapoarte şi studii

          

Actualitate

Comunicat de presă 25.10.2016
 ZIUA PORȚILOR DESCHISE
la Tribunalul Brașov în data de 25.10.2016


 
COMUNICAT DE PRESĂ
  PROGRAM
 
GRUP DE LUCRU
 
ANUNŢ
  
      În conformitate cu dispoziţiile art.18 din Hotărârea nr. 193 din 9 martie 2006 a Consiliul Superior al Magistraturii, pentru aprobarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător.
        Preşedintele Tribunalului Braşov declanşează procedura de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei Penale a Tribunalului Braşov şi stabileşte următorul calendar:
10.10.2016, ora 1200 – depunerea dosarelor conform art.18 alin.2 (la cabinetul preşedintelui)
12.10.2016 (între orele 1130 - 1300) – consultarea judecătorilor secţiei – art.18 alin.3
14.10.2016 – solicitarea avizului consultativ al colegiului de conducere – art.18 alin.4
17.10.2016 – selectarea candidaturii – art.18 alin.5
18.10.2016 – transmiterea propunerii de candidatură către Consiliul Superior al Magistraturii
 
 
COMUNICAT
         
     Vă aducem la cunoştinţă  , în temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 208/2015 din 20 iulie 2015  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 635/2016 din 31 august 2016 pentru  aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016,  în vederea constituirii Biroului Electoral de Circumscripţie Braşov,  la data de 02 octombrie 2016, au fost desemnaţi de către preşedintele Tribunalului Braşov, judecător Cristina Florea, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu care şi-au exprimat disponibilitatea de participare, în ordine aleatorie, următorii judecători:
 
            - IACOB CORNELIA
            - BENEGUI BOGDAN
            - TOCANIE ALINA CAMELIA
COMUNICAT
 
         În data de 02.10.2016 ora 11.00 la sediul Tribunalului Brașov va avea loc prin tragere la sorți desemnarea judecătorilor Biroului Electoral de Circumscripție Brașov, pentru alegerea Senatului și a Camerei  Deputaților din  data de 11.12.2016 .
 
 
   
COMUNICAT

 

          Program de vară al purtătorului de cuvânt - click aici
 

În data de 10.04.2016 ora 9.00, la sediul Tribunalului Braşov, va avea loc tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Braşov, birouri organizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din 05 iunie 2016.

 

 

ANUNȚ
 
            Vă informăm că, la data de 30 martie 2016, Biroul Electoral Central a adoptat Hotărârea nr. 1/HI/30.03.2016, prin care prevederile art. 30 alin (2) din Legea nr. 115/2015 se interpretează ca făcând trimitere corespunzătoare la prevederile Legii nr. 208/2015.
            Astfel, persoanele care au calitatea de jurist  şi doresc înscrierea în lista cu juriştii, listă din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii şi locţiitorii  birourilor electorale de circumscripţie, ce se vor constitui pentru  alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016, vor putea să se adreseze
 
AUTORITĂŢII  ELECTORALE PERMANENTE  - Filiala Centru Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 17, etaj 3 (clădirea Modarom)
Tel: 0268 414 554
Fax: 0268 414 596
              
 
 
 
A N U N Ţ
  
            În vederea întocmirii listei cu juriştii care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui/locţiitorului Biroului Electoral de Circumscripţie, Preşedintele Tribunalului Braşov aduce la cunoştinţa publicului interesat că, în conformitate cu dispoziţiile art.26 din Legea 115/2015, persoanele care au calitatea de jurist ( conform legii - prin jurist se înţelege persoana licenţiată în ştiinţe juridice)  pot depune solicitări de înscriere în lista cu juriştii, listă din care vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii şi locţiitorii  birourilor electorale de circumscripţie, ce se vor constitui pentru  alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016.
 
            În vederea participării la tragerea la sorţi pentru desemnarea ca preşedinte/locţiitor al birourilor electorale de circumscripţie,  la alegerile locale din 2016, persoanele licenţiate în ştiinţe juridice, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Braşov, pot depune o cerere la:
 
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  - Filiala Centru Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 17, etaj 3 (clădirea Modarom)
Tel: 0268 414 554
Fax: 0268 414 596
 
în perioada 21.03.2016 – 04.04.2016
 
Modelul cererii este postat pe paginile de internet ale
            - Tribunalului Braşov (http://portal.just.ro/62/SitePages/informatii.aspx?id_inst=62)
            - Instituţiei Prefectului judeţului Braşov (http://www.prefecturabrasov.ro/pAlegeri-2016).
 
Cererea semnată va fi însoţită de următoarele acte:
- Copie act licenţă ştiinţe juridice;
- Copie act de identitate (BI sau CI).
 
     Atragem atenţia că ceilalţi jurişti din listă, care nu sunt desemnaţi preşedinţi sau locţiitori ai acestora, rămân la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor.
 
 
 

  


Informaţii de interes public

 

Solicitarea informaţiilor de interes public

 

        Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

 

        Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative

 

        Lista cu documente de interes public şi lista cu documentele produse/ gestionate de instituţie

 

        Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001

 

        Buletin informativ informativ al informaţiilor de interes public

 

Buget

         Buget din toate sursele de finanţare

 

         Situaţia plăţilor

 

         Situaţia drepturilor salariale

 

Bilanțuri contabile

 

Achiziții

         Programul anual de achiziții publice

 

         Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare mare

 

         Solicitări oferte

 

Declarații de avere și interese

 

Formulare tip

 


 

 ziua portilor deschise 2012.pdfPrecizări referitoare la transmiterea încheierilor de şedinţă în format electronic 

 

 ziua portilor deschise 2012.pdf Tabloul avocatilor cuprinsi in barourile membre ale U.N.B.R-Baroul Braşov

 

 
 În vederea completării tabloului mediatorilor puteţi accesa următorul link : http://www.cmediere.ro/mediatori/
   Daca la sectiunea Dosare ->Căutare dosare nu apare dosarul căutat, vă rugăm să accesaţi
           link-ul de mai jos:
                             http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx
 

Contact