Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1263/62/2018
Data inregistrarii11.04.2018
Data ultimei modificari:18.04.2018
Sectie:SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC ANTREPRENOR GENERAL INVEST SRL , PRIN REPREZENTANT LEGAL DUMITRU SERGIU-LAURENŢIUDebitor

Şedinţe

12.09.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: CI3 (sala T4)
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

18.04.2018
Ora estimata: 12:30
Complet: CI3-CC
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de către debitoarea SC ANTREPRENOR GENERAL INVEST SRL, având ca obiect deschiderea procedurii generale a insolvenţei. Constată că debitoarea este în stare de insolvenţă ?i inten?ionează să î?i reorganizeze activitatea pe baza unui plan de reorganizare. Dispune deschiderea procedurii generale a insolven?ei împotriva debitoarei SC ANTREPRENOR GENERAL INVEST SRL. Desemnează administrator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă CONTINENTAL 2000 SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014, precum ?i celelalte obliga?ii prevăzute în Legea nr.85/2014. Stabileşte onorariul provizoriu al administratorului judiciar la suma de 4000 lei exclusiv TVA pentru întreaga procedură şi un onorariu de succes de 3% din sumele obţinute din sumele distribuite în procedură. Dispune notificarea deschiderii procedurii generale a insolven?ei debitoarei, creditorilor debitorului, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni, instan?elor judecătore?ti din raza Tribunalului Bra?ov, băncilor autorizate la care debitorul are conturi deschise, conform prevederilor Codului de Procedură Civilă. Prezenta se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Dispune trimiterea tuturor notificărilor ?i efectuarea demersurilor de publicare de către administratorul judiciar, conform prevederilor art.100 din Legea nr.85/2006, precum ?i a celorlalte prevederi cuprinse în Legea nr.85/2014. Dispune ca administratorul judiciar să inventarieze bunurile debitoarei conform art.101 din Legea nr.85/2014. Dispune depunerea la dosar de către debitoare a tuturor documentelor şi informaţiilor debitoarei, conform art.67 alin.1 din Legea nr.85/2014, în termen de 10 zile, de la data notificării prezentei. Dispune ca debitoarea să pună la dispozi?ia administratorului judiciar ?i creditorilor care de?in cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe de către creditori la data de 30.05.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, înregistrarea, şi publicare tabelului preliminar al creanţelor de către administratorul judiciar la data de 20.06.2018. Fixează termenul limită pentru definitivarea tabelului creditorilor la data de 11.07.2018. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 25.06.2018 şi dispune ca administratorul judiciar să convoace creditorii debitoarei. Dispune deschiderea de către debitoare ?i/sau administratorul judiciar a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Dispune conexarea cererii creditorului SC ROM BOWLING INTERNAŢIONAL SRL care va fi analizată ca o declaraţie de creanţă. Stabileşte termen de judecată la data de 12.09.2018. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare pentru debitoare ?i de opozi?ie pentru creditori, conform art.71 al.2 din Legea nr.85/2014. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 18.04.2018.
Document: Hotărâre intermediară  556/2018  18.04.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.