Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :889/62/2018
Data inregistrarii12.03.2018
Data ultimei modificari:21.03.2018
Sectie:SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC PRODUSE REFRACTARE SRL - CUI 25470806, PRIN REPREZENTANT LEGAL DAN MARILENADebitor
VEEHANDEL M.A. VAN ROOI B.V., PRIN REPREZENTANT LEGALCreditor
CABINET MEDICAL VETERINAR DR. CATEAN SILVIU-NICOLAE PRIN REPREZENTANT LEGAL CUI 33007692Creditor
TG PRODAG PRIN REPREZENTANT TATU MIHAI, J08/991/1993, CUI RO4164162Creditor
PRO BORD SRL PRIN REPREZENTANT DAN MARILENA, J08/961/2006, CUI RO 18603837Creditor

Şedinţe

05.06.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: CI6 (sala T4)
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

21.03.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: CI6-CC
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de către debitoarea SC PRODUSE REFRACTARE SRL, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. În baza art. 71 alin 1 din Legea 85/2014, Constată ca debitoarea este în stare de insolvenţă şi în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC PRODUSE REFRACTARE SRL. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe TOP EXPERT SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr.85/2014, cu o retribuţie provizorie de 3000 lei şi un onorariu de succes de 9% din valoarea fondurilor obţinute în beneficiul creditorilor. În baza art. 71, art. 99 şi art.100 din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 99 alin 3 din Legea 85/2014, notificarea se va realiza conform Codului de Procedură Civilă şi se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În baza art. 100 alin 1 din Legea nr. 85/2014, Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la data de 03.05.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor la data de 23.05.2018. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 18.06.2018. Fixează prima şedinţă a adunării creditorilor la data de 29.05.2018, ora 12.00 şi dispune ca administratorul judiciar să convoace creditorii debitorului. În baza art.101 alin 1 din Legea nr.85/2014, Dispune ca, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar să procedeze la inventarierea tuturor bunurilor din averea debitorului. În baza art. 82 alin 1 din Legea nr.85/2014, Dispune ca, în termen de maximum 10 zile de la data notificării prezentei, debitorul să depună la dosar toate documentele şi informaţiile, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. În baza art.76 din Legea nr.85/2014, Dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Administratorul judiciar va respecta dispoziţiile art. 58 şi următoarele din Legea 85/2014. În baza art. 39 alin. 3 din Legea privind nr.85/2014, Dispune deschiderea de către debitor şi/ sau administratorul judiciar a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În baza art.66 alin.7 din Legea nr.85/2014, Califică drept declaraţii de creanţă cererile formulate de creditorii VEEHANDEL M.A. VAN ROOI B.V., CABINET MEDICAL VETERINAR DR.CATEAN SILVIU-NICOLAE, SC TG PRODAG SRL şi SC PRO BORD SRL, în contradictoriu cu debitoarea SC PRODUSE REFRACTARE SRL, în dosarul conexat nr.2222/62/2017. Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar. Stabileşte termen de judecată la data de 05.06.2018. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Braşov, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 21.03.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere de şedinţă    21.03.2018

20.03.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: CI6-CC
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Din lipsă de timp pt deliberare, amână pronunţarea la data de 21.03.2018
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    20.03.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.