Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :868/62/2018
Data inregistrarii09.03.2018
Data ultimei modificari:22.03.2018
Sectie:SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC TRAIL DISTRIBUTION SRL - CUI 33769630, PRIN REPREZENTANT LEGAL STAN GABRIELDebitor
SC LARGO SRL, J08/111/2011, CUI RO 13676951, PRIN REPREZENTANT LEGAL STAN GABRIEL,Creditor
SC CONSULTING & MANAGEMENT A.P SA, J08/1848/2003, CUI 15765648, PRIN REPREZENTANT LEGAL SAVA CRISTIAN VIORELCreditor

Şedinţe

14.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CI4 (sala T5)
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

15.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: CI4-CC
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de către debitoarea SC TRAIL DISTRIBUTION SRL având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. În baza disp. art. 71 alin 1 din Legea 85/2014, Constată ca debitoarea este în stare de insolvenţă şi în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC TRAIL DISTRIBUTION SRL. Desemnează provizoriu administrator judiciar pe CITR FILIALA Braşov SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din legea 85/2014. Stabileşte un onorariu provizoriu al administratorului judiciar în cuantum de 1000 lei /lunar. În temeiul art. 71 în referire la art. 99 şi art.100 din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Potrivit disp. art. 99 alin 3 din Legea 85/2014, notificarea se realizează conform Codului de Procedură Civilă şi se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În temeiul art.100 alin 1 din Legea nr.85/2014, Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la data de 26.04.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, înregistrarea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 24.05.2018. Fixează termenul pentru întocmirea, înregistrarea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 14.06.2018. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 30.05.2018 şi dispune ca administratorul judiciar să convoace creditorii debitorului. Potrivit disp. art. 101 alin 1 din Legea nr.85/2014, dispune ca în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar să procedeze la inventarierea tuturor bunurilor din averea debitorului. Conform art. 82 alin 1 din lege, dispune ca în termen de maximum 10 zile de la data notificării prezentei, debitorul să depună la dosar toate documentele şi informaţiile, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Conform disp. art.76 din lege, dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Administratorul judiciar va respecta dispoziţiile art. 58 şi următoarele din Legea 85/2014. În temeiul art. 39 alin. 3 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitor şi/ sau administratorul judiciar a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Potrivit disp. art. 66 alin 6 din Legea nr.85/2014, dispune conexarea cererilor formulate de creditorii SC CONSULTING & MANAGEMENT A.P SA şi SC LARGO SRL, care vor fi analizate ca declaraţii de creanţă. Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar. Stabileşte termen de control la 14.06.2018. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 15.03.2018.
Document: Hotărâre intermediară  381/2018  15.03.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.