Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1557/62/2016
Data inregistrarii31.03.2016
Data ultimei modificari:29.08.2019
Sectie:SECŢIA PENALĂ
Materie:Penal
Obiect:infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
CRISTEA BOGDANInculpat
MIHĂILĂ MARIUSInculpat
BĂNCILĂ IOAN-CRISTIANInculpat
MIHĂILĂ OANAInculpat
BOGATU GABRIELInculpat
ŞTEFAN MARIA-MANUELAInculpat
CONSTANTINESCU COSMIN-IOANInculpat
MOGA BOGDAN-MIHAIInculpat
PETRIŞOR IULIAN-FLORINInculpat
CRISTEA ZITAInculpat
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ BRAN, PRIN REPREZENTANT LEGALParte civilă
ŞTEFAN MARIA-MANUELAInculpat

Şedinţe

28.01.2019
Ora estimata: 23:59
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: D 1557/62/2016 Hotărăşte Respinge cererea de repunere pe rol formulată de inculpaţii Mihăilă Marius şi Mihăilă Oana. A. Schimbă încadrarea juridică din infracţiunea prev. de art. 11 din Legea 78/2000, în formă continuată (10 acte materiale), cu aplicarea. art. 35 alin. 1 C pen ?i 5 C. pen re?inută cu privire la inculpatul Mihăilă Marius în o infracţiune prev de art. 11 din L 78/2000 cu aplic.art. 35 al 1 (5 a.m.) şi o infracţiune prev. de art. 11 din L 78/2000 cu aplic art. 35 Cp. (5 a.m). 1. În baza art. 11 din L 78/2000 cu aplic.art. 35 al 1 (5 a.m. – fapte reţinute cu referire la Robu Constantin, Cirică Emil, Dincă Gheorghiţă, Gămulescu Alina şi Reit Aurelian) condamnă inculpatul MIHĂILĂ MARIUS, la pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prev de art. 66 al 1 lit a, b Cp, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pentru comiterea infrac?iunii de ”fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndepline?te pentru aceasta vreo însărcinare, intermediază ori înlesne?te efectuarea unor opera?iuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit” în formă continuată. În baza art. 65 Cp interzice inculpatului drepturile prev de art. 66 al 1 lit a, b Cp, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art.91 Cp dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale ?i accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. În baza art.93 al 1-3 Cp, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bra?ov, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. -să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; -pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile în cadrul Primărirei Municipiului Braşov sau în cadrul Primăriei Municipiului Săcele, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art 404 al 2 C.pr.pen atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art 96 C. penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere cu rea-credinţă, nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa va revoca suspendarea şi dispune executarea pedepsei în detenţie. Constată că inculpatul a fost re?inut 24 ore începând de la data de 22.10.2015, ora 23,15 până la data de 23.10.2015, ora 23,15. 2. În baza art. 16 al 1 lit a Cpp dispune achitarea aceluia?i inculpat pentru comiterea infrac?iunii de ”fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndepline?te pentru aceasta vreo însărcinare, intermediază ori înlesne?te efectuarea unor opera?iuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit” în formă continuată prev de art. 11 din L 78/2000 cu aplic.art. 35 al 1 (5 a.m. – fapte reţinute cu referire la Sorin Nicolăescu, Voinea Vasile, Colonia Bod, Cernat Paul, cantina Transilvania Braşov ). 3. Schimbă încadrarea juridică din infrac?iunile de ”efectuarea de opera?iuni financiare, ca activită?i de produc?ie, comer? sau prestări servicii, incompatibile cu func?ia atribu?ia sau însărcinarea pe care o îndepline?te o persoană, dacă sunt săvâr?ite în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, prevăzută de art. 12, lit. a), teza I, din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. Pen ?i ”încheierea de tranzac?ii financiare de către func?ionari publici, utilizând informa?iile ob?inute în virtutea func?iei, atribu?iei, sau însărcinării, dacă sunt săvâr?ite în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, prevăzută de art. 12, lit. a), teza II, din Legea 78/2000, în formă continuă, cu aplicarea art. 5 C. Pen în infrac?iunea de ”efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale” (în formă continuă) prev de art. art. 12 lit a din L 78/2000. În baza art. 16 al 1 lit a Cpp dispune achitarea inculpatului Mihăilă Marius pentru infracţiunea de ”efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale” (în formă continuă) prev de art. art. 12 lit a din L 78/2000. 4.În baza art. 16 al 1 lit a Cpp dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru comiterea a două infrac?iuni de instigare la abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată (cu câte 2 acte materiale), ambele prev. de art. 47 rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C. pen ?i art. 35 C. Pen. B. Schimbă încadrarea juridică în ceea ce o prive?te pe inculpata Mihăilă Oana din infrac?iunile de ”efectuarea de opera?iuni financiare, ca activită?i de produc?ie, comer? sau prestări servicii, incompatibile cu func?ia atribu?ia sau însărcinarea pe care o îndepline?te o persoană, dacă sunt săvâr?ite în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite” în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 C. pen. rap. la art. 12, lit. a), teza I, din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. Pen ?i ”încheierea de tranzac?ii financiare de către func?ionari publici, utilizând informa?iile ob?inute în virtutea func?iei, atribu?iei, sau însărcinării, dacă sunt săvâr?ite în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite” în forma complicită?ii prevăzută de art. 48 C. pen. rap. la art. 12, lit. a), teza II, din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. Pen în infrac?iunea de ”efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale” în forma complicită?ii prev de art. 48 Cp rap la art. 12 lit a din L 78/2000. În baza art. 16 al 1 lit a Cpp dispune achitarea inculpatei MIHĂILĂ OANA, pentru comiterea infrac?iunii de ”efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale” în forma complicită?ii prev de art. 48 Cp rap la art. 12 lit a din L 78/2000. C. Schimbă încadrarea juridică în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Bogatu Gabriel din infrac?iunile de ”efectuarea de opera?iuni financiare, ca activită?i de produc?ie, comer? sau prestări servicii, incompatibile cu func?ia atribu?ia sau însărcinarea pe care o îndepline?te o persoană, dacă sunt săvâr?ite în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite” în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 C. pen. rap. la art. 12, lit. a), teza I, din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. Pen ?i ”încheierea de tranzac?ii financiare de către func?ionari publici, utilizând informa?iile ob?inute în virtutea func?iei, atribu?iei, sau însărcinării, dacă sunt săvâr?ite în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite” în forma complicită?ii prevăzută de art. 48 C. pen. rap. la art. 12, lit. a), teza II, din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. Pen în infrac?iunea de ”efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale” în forma complicită?ii prev de art. 48 Cp rap la art. 12 lit a din L 78/2000. În baza art. 16 al 1 lit a Cpp dispune achitarea inculpatului BOGATU GABRIEL pentru comiterea infracţiunii de ”efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale” în forma complicită?ii prev de art. 48 Cp rap la art. 12 lit a din L 78/2000. D. Schimbă încadrarea juridică din infracţiunea prev. de art. 11 din Legea 78/2000, în formă continuată (5 acte materiale), cu aplicarea. art. 35 alin. 1 C pen în o infracţiune prev. de art. 11 din Legea 78/2000 şi in o infracţiune prev. de art. 11 din Legea 78/2000, în formă continuată (4 acte materiale ) , cu aplicarea. art. 35 alin. 1 C pen. 1. În baza art. 11 din Legea 78/2000 cu aplicarea. art. 35 alin. 1 C pen (4 acte materiale cu privire la numiţii Dan Bojan, Konte Ramona, Cristea Zita ) condamnă inculpatul CRISTEA BOGDAN la pedeapsa de 1 an ?i 9 luni închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prev de art. 66 al 1 lit a, b Cp, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pentru comiterea infrac?iunii de ”fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndepline?te pentru aceasta vreo însărcinare, intermediază ori înlesne?te efectuarea unor opera?iuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit” în formă continuată. În baza art. 65 Cp interzice inculpatului drepturile prev. de art. 66 al 1 lit a, b Cp, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art.91 Cp dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale ?i accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani şi 6 luni. În baza art.93 al 1-3 Cp, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bra?ov, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. - să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; -pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile în cadrul Primărirei Municipiului Braşov sau în cadrul Primăriei Municipiului Săcele, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art 404 al 2 C.pr.pen atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art 96 C. penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere cu rea-credinţă, nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa va revoca suspendarea şi dispune executarea pedepsei în detenţie. Constată că inculpatul a fost re?inut 24 ore începând de la data de 22.10.2015, ora 23,40 până la data de 23.10.2015, ora 23,00. 2. În baza art. 16 al 1 lit a Cpp dispune achitarea aceluia?i inculpat pentru comiterea infrac?iunii de ”fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndepline?te pentru aceasta vreo însărcinare, intermediază ori înlesne?te efectuarea unor opera?iuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit” prev de art. 11 din L 78/2000 (act material Cristea Zita din 1-2.09.2015). 3. Schimbă încadrarea juridică în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Cristea Bogdan din infracţiunile de “efectuarea de opera?iuni financiare, ca activită?i de produc?ie, comer? sau prestări servicii, incompatibile cu func?ia, atribu?ia sau însărcinarea pe care o îndepline?te o persoană, dacă sunt săvâr?ite în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, prevăzută de art. 12, lit. a), teza I, din Legea 78/2000 şi „încheierea de tranzac?ii financiare de către func?ionari publici, utilizând informa?iile ob?inute în virtutea func?iei, atribu?iei, sau însărcinării, dacă sunt săvâr?ite în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 12, lit. a), teza II, din Legea 78/2000”, în formă continuată (6 acte materiale) cu aplicarea art. 35 alin 1 C. Pen într-o singură infracţiune de ”efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale” (în formă continuă) prev de art. art. 12 lit a din L 78/2000. În baza art. 16 al 1 lit a Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului Cristea Bogdan pentru săvârşirea infracţiunii ”efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale” (în formă continuă) prev de art. art. 12 lit a din L 78/2000. 4.În baza art. 16 al 1 lit b Cpp dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de 47 rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C. pen ?i art. 35 C. pen 5. În baza art. 16 al 1 lit b Cpp dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C. pen ?i art. 35 C. pen. 6.În baza art. 16 al 1 lit b Cpp dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de instigarea la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (4 acte materiale), prevăzută de art. 47 rap. la art. 322 C.pen, cu aplicarea art. 35 C. pen. 7. În baza art. 16 al 1 lit b Cod procedură penală dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de uz de fals, în formă continuată (2 acte materiale), prevăzut de art. 323 C. pen, cu aplicarea art. 35 C. pen. E.1. În baza art. 16 al 1 lit b Cod procedură penală dispune achitarea inculpatei Cristea Zita, sub aspectul săvăr?irii infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (4 acte materiale), prevăzută de art. 322 C.pen, cu aplicarea art. 35 C. pen, 2.În baza art. 16 al 1 lit a Cpp dispune achitarea aceleia?i inculpate pentru infrac?iunea de ”efectuarea de opera?iuni financiare, act de comerţ, incompatibile cu func?ia atribu?ia sau însărcinarea pe care o îndepline?te o persoană, dacă sunt săvâr?ite în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite” în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 C. pen. rap. la art. 12, lit. a), teza I, din Legea 78/2000. F. 1. În baza art. 16 al 1 lit b Cpp dispune achitarea inculpatului CONSTANTINESCU COSMIN IOAN, pentru săvâr?irea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 acte materiale) prev. de art. 132 rap. la art. 297 C. pen ?i art. 308 C.pen ?i art. 35 C. pen. 2. În baza art. 16 al 1 lit b Cod procedură penală dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 322 C. pen cu aplicarea art 35 C. pen; G. 1. În baza art. 16 al 1 lit b Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului PETRIŞOR IULIAN FLORIN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2acte materiale), prev. de art. 48 C. pen rap. la 132 rap. la art. 297 C. pen ?i art. 308 C.pen ?i 35 C. pen. 2. În baza art. 16 al 1 lit b Cod procedură penală dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 rap. la art 322 C. pen cu aplicarea art 35 C. pen. H. 1.În baza art. 16 al 1 lit b Cpp achită inculpatul MOGA BOGDAN MIHAI, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2acte materiale), prev. de art. 48 C. pen rap. la 132 rap. la art. 297 C. pen ?i art. 308 C.pen ?i 35 Cp. 2.În baza art. 16 al 1 lit b Cpp dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 rap. la art 322 C. pen cu aplicarea art 35 C. pen. I. În baza art. 16 al 1 lit b Cpp dispune achitarea inculpatei ŞTEFAN MARIA MANUELA, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C. pen ?i art. 35 C. pen. J. 1.În baza art. 16 al 1 lit b Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului BĂNCILĂ IOAN CRISTIAN, pentru săvăr?irea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 47 rap. la art 322 C. pen, cu aplicarea art 35 C. pen. 2. În baza art. 16 al 1 lit a Cod procedură penală dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de infrac?iunii de instigare la abuz în serviciu, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2acte materiale), prev. de art. 47 C. pen rap. la 132 rap. la art. 297 C. pen ?i art. 308 C.pen ?i 35 C. pen. 3. În baza art. 16 al 1 lit b Cod procedură penală dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de 47 rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C. pen ?i art. 35 C. pen. În baza art. 397 Cod procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă promovată de partea civilă UAT Bran privind restabilirea situaţiei anterioare. În baza art. 404 Cod procedură penală: -ridică sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţele procurorului din 16.12.2015 asupra bunurilor aparţinând inculpa?ilor Mihăilă Marius ?i Mihăilă Oana până la concurenţa sumei de 751.089,89, respectiv pentru fiecare asupra: cotei de 1/1 din imobil extravilan pă?une din terenul în suprafa?ă de 3000 mp situat în *****, înscris în CF nr ****, la nr top cadastral ******; asupra cotei de 3/12 din imobil drum din terenul în suprafa?ă de 132 mp din acte situat în *****, înscris în CF ***** la nr top/cad. ******; cota de 1/1 din imobil teren extravilan pă?une din terenul în suprafa?ă de 1500 mp situat în ****, înscris în CF nr ***** la nr top/cad *****; cota de 1/1 din imobil apartament situat în *******, înscris în CF *****, nr cadastral/top ****; cota de 31.696/1.344.000 din cota teren aferent *** anterior indicat; cota de 1/1 din imobil teren extravilan – fânea?ă din terenul în suprafa?ă de 500 mp situat în ***, înscris în CF *** la nr top/cad ****. -ridică măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonan?a procurorului din 16.12.2015 asupra imobilului de?inut de inculpatul Bogatu Gabriel până la concuren?a sumei de 751.089,89 lei, respectiv asupra corei de 1/1 din imobilul apartament compus din 2 camere ?i dependin?e situat în ****, înscirs în CF nr **** nr top ****. - ridică măsura sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa procurorului din data de 21 decembrie 2015 asupra sumei de 800 lei apar?inând numitei Cristea Zita, sumă consemnată la **** pe numele acesteia ?i la dispozi?ia organelor judiciare (fila 350 volum 43 d.u.p.) -ridică măsura asiguratorie instituită prin ordonan?a procurorului din 16.12.2015 asupra sumei de 35.000 lei, 2000 USD ?i 1750 euro apar?inând inculpatei Crista Zita ?i asupra bunurilor imobile reprezentând cota de 1/1 imobil teren intravilan din terenul în suprafa?ă de 2.700 mp situat în ****, înscris în CF nr. *****, nr cadastral/topo 104402 ?i cota de 1/1 din imobil construc?ie situat în *****, înscris în CF ***** la nr cadastral *****, sechestru instituit până la concuren?a valorii folosului necuvenit de 30.953 lei, sume consemnate la ***** pe numele acesteia ?i la dispozi?ia organelor judiciare (fila 350 volum 43 d.u.p.). -ridică sechestrul asigurator instituit prin Ordonan?a procurorului din data de 21.12.2015, până la concuren?a sumei de 82.000 lei, asupra bunurilor imobile apra?inând inculpatului Cristea Bogdan, respectiv cota de 1/1 din imobil apartament situat în ****** compus din 3 camere ?i dependin?e cu cota de 6/590 din PUC ?i a cotei de 6 mp înscris în CF ****la nr topografic *****. Constată că următoarele obiecte constituie mijloace materiale de probă şi rămân ataşate dosarului: - plic sigilat cu sigiliul Ministerul Public PNA_210, a unui mediu de stocare, tip DVD, marca Verbatim, înregistrat în Registrul de probe materiale al Serviciului Teritorial Braşov, sub nr. DNA – ST Bv/43 – MS/DVD/2016 ce conţine copii de pe suporţii optici înregistraţi în Registrul de evidenţă al mediilor de stocare al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov sub nr. 952/MS-DVD/2015, 948/MS-DVD/2015, 778/MS-DVD/2015, 777/MS-DVD/2015, 950/MS-DVD/2015, 951/MS-DVD/2015, 954/MS-DVD/2015, 964/MS-DVD/2015, 798/MS-DVD/2015, 979/MS-DVD/2015, 978/MS-DVD/2016, 1021/MS-DVD/2015, 1019/MS-DVD/2015, 1020/MS-DVD/2015, 1046/MS-DVD/2015, 1024/MS-DVD/2015, 1036/MS-DVD/2015, 1290/MS-DVD/2015, 1291/MS-DVD/2015, 1295/MS-DVD/2015, 1305/MS-DVD/2015, 1304/MS-DVD/2015, 1303/MS-DVD/2015, 1299/MS-DVD/2015, 1380/MS-CD/2015, 1384/MS-DVD/2015, 1254/MS-DVD/2015 ale convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor interceptate şi înregistrate, de interes în cauză, conform proces – verbal din data de 23.02.2016 anexat în original. -7 plicuri sigilate cu sigiliul Ministerul Public PNA_210, a următoarelor mijloace de probă : - Plicul nr. 1 conţine agendă ridicată cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la Raiffeisen Bank – biroul inculpatei Mihăilă Oana; - Plicul nr. 2 conţine 2 agende ridicate cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare efectuată la domiciliul numitei Voinescu Lucia; - Plicul nr. 3 conţine: - o agendă; registrul de evidenţă bani personali; top dispoziţii; facturier SC MM GEOCAD SRL toate ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la sediul SC MM GEOCAD SRL; - Plicul nr. 4 conţine o agendă ridicată cu ocazie percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatei Cristea Zita; - Plicul nr. 5 conţine o agendă ridicată cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare efectuată la domiciliul inculpatului Bogatu Gabriel; - Plicul nr. 6 conţine dispozitiv TOKEN şi card VISA; - Plicul nr. 7 conţine HARD – DISK (HDD) Western Digital ridicat de la SC MM GEOCAD SRL; - Plicul nr. 8 conţine HARD – DISK (HDD) Extern, marca Seagate, ridicat de la SC MM GEOCAD. În baza art. 274 Cod procedură penală obligă inculpaţii Mihăilă Marius şi Cristea Bogdan să plătească statului suma de câte 1.800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28 ianuarie 2019.
Document: Hotarâre  11/2019  28.01.2019

23.01.2019
Ora estimata: 23:59
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Pronunţare amânată la data de 28 ianuarie 2019
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    23.01.2019

18.01.2019
Ora estimata: 08:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 23.01.2019
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    18.01.2019

10.01.2019
Ora estimata: 23:59
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.01.2019.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    10.01.2019

27.12.2018
Ora estimata: 23:59
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 10 ianuarie 2019
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    27.12.2018

11.12.2018
Ora estimata: 23:59
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Pronunţare amânată pentru data de 27.12.2018
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    11.12.2018

27.11.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitate părţilor ca să depună concluzii scrise, se amână cauza la data de 11 decembrie 2018
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    27.11.2018

02.11.2018
Ora estimata: 23:59
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpata Mihăilă Oana în dosar penal nr. 1557/62/2016 al Tribunalului Braşov şi în consecinţă: În baza art 29 din Legea 47/1992 sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 12 lit. a teza I şi II din Legea nr. 78/2000 privind „prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie” în raport de dispoziţiile articolului 1 alin. 3, 4, şi 5, articolului 15 alin. 1, articolului 16 alin. 1 şi 2, articolului 23 alin. 12 şi articolului 53 al 1 şi 2 din Constituţia României. Pronunţată în camera de consiliu, azi 2.11.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    02.11.2018

01.11.2018
Ora estimata: 14:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se depune precizări de către expertul topo, se acordă un nou termen de judecată la data de 27.11.2018, sala T3, ora 09:30. Amână pronunţarea pentru data de 02.11.2018 asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate de inculpata Mihăilă Oana cu privire la dispoziţiile art.12 lit.a teza I şi teza a II-a din legea 78/2000.
Document: Încheiere de şedinţă    01.11.2018

02.10.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou ptermen de judecată pentru 01.11.2018, ora 14:00 pentru administrare probe.
Document: Încheiere de şedinţă    02.10.2018

17.09.2018
Ora estimata: 10:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru administrare probe acordă termen de judecată la data de 02 octombrie 2018, ora 12:00
Document: Încheiere de şedinţă    17.09.2018

07.06.2018
Ora estimata: 10:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea audierii martorilor şi pentru efectuarea expertizei topo, acordă un nou termen de judecată la data de 17 septembrie 2018
Document: Încheiere de şedinţă    07.06.2018

08.05.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor şi efectuarea expertizelor dispuse in cauză, se acordă un nou termen la data de 07 iunie 2018, sala T3, ora 10:00
Document: Încheiere de şedinţă    08.05.2018

10.04.2018
Ora estimata: 8:30
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audiere martori se acordă termen la data de 08 mai 2018
Document: Încheiere de şedinţă    10.04.2018

06.03.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru audiere martorilor acordă un nou termen de judecată la data de 10 aprilie 2018, ora 08:30
Document: Încheiere de şedinţă    06.03.2018

19.02.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la data de 06 martie 2018 pentru audiere martori şi efectuare expertize.
Document: Încheiere de şedinţă    19.02.2018

30.01.2018
Ora estimata: 8:30
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru audierea martorilor
Document: Încheiere de şedinţă    30.01.2018

12.01.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fixează termen la data de 30 ianuarie 2018, ora 08:30 pentru a se discuta oportunitatea efectuării în cauză a unei expertize grafoscopice. Fixează termen de judecată pentru audierea martorilor la data de 19 februarie 2018 ora 09:00
Document: Încheiere de şedinţă    12.01.2018

15.12.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audiere martori şi ptentru efectuarea unei expertize topografice se acordă un nou termen de judecată
Document: Încheiere de şedinţă    15.12.2017

16.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor
Document: Încheiere de şedinţă    16.11.2017

19.10.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor se acordă termen la data de 16 noiembrie 2017
Document: Încheiere de şedinţă    19.10.2017

18.09.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor
Document: Încheiere de şedinţă    18.09.2017

26.07.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    26.07.2017

16.06.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audiere martori se acordă termen de judecată la data de 26 iulie 2017, ora 11:00, sala T3
Document: Încheiere de şedinţă    16.06.2017

30.05.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: PD8 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: - ROMANIA – TRIBUNALUL BRASOV - Secţia Penala - DOSAR NR. 1557/62/2016 D I S P U N E, Respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzare a judecătorului Tartler Elena Maria, formulată de inculpatul Mihăilă Marius. Pronunţata în şedinţa publica azi, 30.05.2017.
Document: Încheiere – recuzare    30.05.2017

26.05.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Înaintează dosarul preşedintelui de secţie pentru stabilirea completului de judecată care va soluţiona cererea de recuzare formulată în scris de inculpatul Mihăilă Marius.
Document: Încheiere de şedinţă    26.05.2017

26.05.2017
Ora estimata: 10:15
Complet: PD8 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea soluţionării cererii de recuzare formulată de inculpatul Mihăilă Marius stabileşte termen la data de 30 mai 2017.
Document: Încheiere de şedinţă    26.05.2017

12.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor propuşi se acordă un nou termen de judecată la data de 26 mai 2017, ora 09:00, sala T3
Document: Încheiere de şedinţă    12.05.2017

24.04.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor propuşi în rechizitoriu, se acordă termen la data de 12 mai 2017 sala T3, ora 09:00
Document: Încheiere de şedinţă    24.04.2017

03.04.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor propuşi în rechizitoriu, se acordă termen de judecată la data de 24 aprilie 2017, sala T3, ora 08:30.
Document: Încheiere de şedinţă    03.04.2017

27.03.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor se acordă termen de judecată la data de 03 aprilie 2017 sala T3 ora 13:00
Document: Încheiere de şedinţă    27.03.2017

17.03.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Audierea martorilor propusi prin rechizitoriu.
Document: Încheiere de şedinţă    17.03.2017

03.03.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor acordă termen de judecată la data de 17 martie 2017
Document: Încheiere de şedinţă    03.03.2017

23.02.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor se acordă termen la data de 03 martie 2017 ora 08:30
Document: Încheiere de şedinţă    23.02.2017

13.02.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audierea martorilor acordă un nou termen de judecată la data de 23.02.2017 ora 10:00
Document: Încheiere de şedinţă    13.02.2017

09.01.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

09.01.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: PD3-CC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: DOSAR NR. 1557/62/2016 D I S P U N E: În baza art.68 Cod procedură penală respinge cererea de abţinere formulată de doamna judecător Mioc Alina Nicoleta relativ la soluţionarea cauzei ce face obiectul dosarului penal nr. 1557/62/2016 al Tribunalului Braşov. Definitivă Pronunţată în ?edin?a camerei de consiliu, azi 9.01.2017.
Document: Încheiere – abţinere    09.01.2017

09.01.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: PD8 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuării cercetării judecătoreşti, se acordă un nou termen de judecată.
Document: Încheiere de şedinţă    09.01.2017

05.12.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audiere martori
Document: Încheiere de şedinţă    05.12.2016

14.11.2016
Ora estimata: 8:30
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru audiere inculpaţi
Document: Încheiere de şedinţă    14.11.2016

25.10.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: PD7 (sala T3)
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru administrarea probelor, se acordă un nou termen de judecată
Document: Încheiere de şedinţă    25.10.2016

01.04.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: PD2 (sala T3)
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza art.64 alin 1 lit b) Cod procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de d-na judecător Ciolacu Cristina Gabriela la soluţionarea cauzei ce face obiectul dosarului penal nr.1557/62/2016 al Tribunalului Braşov Stabileşte că d-na judecător Ciolacu Cristina Gabriela nu poate participa la soluţionarea cauzei. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 01.04.2016
Document: Încheiere – abţinere    01.04.2016


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
29/01/2019Apel
30/01/2019 MIHĂILĂ MARIUS, Apel
04/02/2019 CRISTEA BOGDAN, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.