Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :991/108/2018
Data inregistrarii20.12.2018
Data ultimei modificari:11.03.2019
Sectie:Secţia Penală
Materie:Penal
Obiect:infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:Apel

Părţi

NumeCalitate parte
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARADApelant
LEAH SANDU VIRGILApelant Inculpat
RIVIŞ-TIPEI LUCIANIntimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă

Şedinţe

13.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: Penal - P-NA8
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: În baza art. 421 alin. (1) pct.1) lit. b) C.p.pen. respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul LEAH SANDU VIRGIL, împotriva sentinţei penale nr. 433 din 29 noiembrie 2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 991/108/2018. În baza art. 421 alin. (1) pct.2) lit. a) C.p.pen. admite apelul declarat de Parchetul pe lângă Tribunalul Arad, împotriva sentinţei penale nr. 433 din 29 noiembrie 2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 991/108/2018. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând cauza: I.1. Înlătură dispoziţiile primei instanţe privind reţinerea în favoarea inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN a circumstanţei atenuante prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. a din Codul penal din 1968. I.2. În baza art.9 alin.1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă inculpatul RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”, la pedeapsa închisorii de 2(doi) ani. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1 din Legea 241/2005, art. 53 alin. 1 pct. 2 lit. a), art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1 din Legea 241/2005, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăzut inculpatul RIVIŞ-TIPEI LUCIAN din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. I.3. În baza art. 26 Codul penal din 1968 raportat la art. 9 al.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă inculpatul RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”, la pedeapsa închisorii de 2(doi) ani (faptă penală săvârşită în legătură cu înregistrările contabile ilicite săvârşite de inculpatul LEAH SANDU VIRGIL pe SC Imok Expres SRL) . În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1 din Legea 241/2005, art. 53 alin. 1 pct. 2 lit. a), art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1 din Legea 241/2005, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăzut inculpatul RIVIŞ-TIPEI LUCIAN din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. I.4. În baza art. 26 Codul penal din 1968 raportat la art. 9 al.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă inculpatul RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”, la pedeapsa închisorii de 2(doi) ani (faptă penală săvârşită în legătură cu înregistrările contabile ilicite săvârşite de inculpatul LEAH SANDU VIRGIL pe SC Trans Cim SRL) . În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1 din Legea 241/2005, art. 53 alin. 1 pct. 2 lit. a), art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1 din Legea 241/2005, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăzut inculpatul RIVIŞ-TIPEI LUCIAN din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. I.5. În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN prin prezenta hotărâre, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art.35 alin.3 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele complementare aplicate inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN prin prezenta hotărâre, inculpatul urmând să execute pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969 pe o durată de 2 ani; pedeapsă a cărei executare începe în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969, după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele accesorii aplicate inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN prin prezenta hotărâre, inculpatul urmând să execute, ca pedeapsă accesorie rezultantă, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. I.6. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, raportat la art. 81 Cod penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale rezultante de 2 ani închisoare aplicate inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN, pe durata unui termen de încercare de 4 ani calculat în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969, de la data prezentă. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. (5) Cod penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii rezultante pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 71 alin. (5) Cod penal din 1969 suspendă executarea pedepsei complementare rezultante pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 86 Cod penal din 1969 pedeapsa complementară rezultantă se execută în situaţia anulării sau revocării suspendării condiţionate a pedepsei principale. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 decăderea inculpatului RIVIŞ-TIPEI LUCIAN din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, este executorie de la data pronunţării prezentei hotărâri, până la data reabilitării sale. II.1. Înlătură dispoziţiile primei instanţe privind reţinerea în favoarea inculpatului LEAH SANDU VIRGIL a circumstanţei atenuante prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. a din Codul penal din 1968 şi a cauzei speciale de reducere a limitelor de pedeapsă prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea 241/2005. II.2. În baza art.9 alin.1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă inculpatul LEAH SANDU VIRGIL, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”, la pedeapsa închisorii de 2(doi) ani (faptă penală săvârşită în legătură cu înregistrările contabile ilicite săvârşite pe SC Imok Expres SRL). În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1 din Legea 241/2005, art. 53 alin. 1 pct. 2 lit. a), art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului LEAH SANDU VIRGIL, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1 din Legea 241/2005, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului LEAH SANDU VIRGIL, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăzut inculpatul LEAH SANDU VIRGIL din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. II.3. În baza art.9 alin.1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă inculpatul LEAH SANDU VIRGIL, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”, la pedeapsa închisorii de 2(doi) ani (faptă penală săvârşită în legătură cu înregistrările contabile ilicite săvârşite pe SC Trans Cim SRL). În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1 din Legea 241/2005, art. 53 alin. 1 pct. 2 lit. a), art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului LEAH SANDU VIRGIL, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012, art. 9 alin.1 din Legea 241/2005, art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 interzice inculpatului LEAH SANDU VIRGIL, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăzut inculpatul LEAH SANDU VIRGIL din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. II.4. În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatului LEAH SANDU VIRGIL prin prezenta hotărâre, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art.35 alin.3 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele complementare aplicate inculpatului LEAH SANDU VIRGIL prin prezenta hotărâre, inculpatul urmând să execute pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969 pe o durată de 2 ani; pedeapsă a cărei executare începe în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969, după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art. 71 alin.1 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele accesorii aplicate inculpatului LEAH SANDU VIRGIL prin prezenta hotărâre, inculpatul urmând să execute, ca pedeapsă accesorie rezultantă, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1969. II.5. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, raportat la art. 81 Cod penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale rezultante de 2 ani închisoare aplicate inculpatului LEAH SANDU VIRGIL, pe durata unui termen de încercare de 4 ani calculat în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969, de la data prezentă. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. (5) Cod penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii rezultante pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 71 alin. (5) Cod penal din 1969 suspendă executarea pedepsei complementare rezultante pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 86 Cod penal din 1969 pedeapsa complementară rezultantă se execută în situaţia anulării sau revocării suspendării condiţionate a pedepsei principale. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 decăderea inculpatului LEAH SANDU VIRGIL din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, este executorie de la data pronunţării prezentei hotărâri, până la data reabilitării sale. III. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate. În baza art. 422, art. 272 C.p.pen., cu aplicarea art.5, art. 6 şi art. 10 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor încheiat între Ministerul Justiţiei (înregistrat la această instituţie sub nr. 48025/2015) şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, dispune virarea sumei de 200 lei reprezentând onorariu parţial avocat din oficiu în favoarea dl. avocat Tatu Ovidiu; respectiv dispune virarea sumei de 200 lei, reprezentând onorariu parţial avocat din oficiu în favoarea dnei. avocat Candea Claudia; ambele sume din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş, care în temeiul art. 275 al. 6 C.p.pen., vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 422, art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul LEAH SANDU VIRGIL să plătească statului câte 400 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel; în baza art. 275 alin 3 C.p.pen. restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.02.2019. Opinie partial separată Opinez în sensul admiterii apelului declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad împotriva sentinţei penale nr. 423 din 20.11.2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr. 991/108/2018, desfiinţării parţiale în latura penală a sentinţei şi în rejudecare: -în baza disp. art. 65 Cod penal din 1969, înlăturarea pedepselor complementare aplicate inculpaţilor Riviş Tipei Lucian şi Leah Sandu Virgil; -în baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpaţilor Riviş Tipei Lucian şi Leah Sandu Virgil; În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respingerea ca nefondat a apelului declarat de inculpatul Leah Sandu Virgil, împotriva aceleiaşi sentinţe. Menţinerea în rest a sentinţei atacate. În baza art. 275 alin. 2 şi 3 C.pr.pen., obligarea inculpatului Leah Sandu Virgil la 300 lei cheltuieli judiciare faţă de stat în apel, restul cheltuielilor judiciare rămânând în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13.02.2019.
Document: Hotarâre  140/2019  13.02.2019

12.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: Penal - P-NA8
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţarea la data de 13.02.2019 . Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 februarie 2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    12.02.2019

22.01.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: Penal - P-NA8
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: Nefiind întrunită unanimitatea în adoptarea soluţiei asupra chestiunilor supuse deliberării repune cauza pe rol potrivit art. 394 alin.5 C.p.p. pentru reluarea judecării în complet de divergenţă. Stabileşte termen de judecată la data de 12.02.2019 ora 09,00 pentru când se citează părţile. În baza art. 54 alin.3,4 din Legea nr. 304/2004 trimite cauza preşedintelui de secţie pentru desemnare judecător, complet de divergenţă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 22.01.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    22.01.2019


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
03/12/2018 LEAH SANDU VIRGIL, Apel
07/12/2018Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.