Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Preşedintele Judecătoriei Arad - Balaş Lucian
Vicepreşedintele Judecătoriei Arad - Bogdan George Ionuţ
 
Colegiul de conducere :
 
1. Balaş Lucian- Preşedinte
2. Bogdan George Ionuţ- Vicepreşedinte
3
. Coşoveanu Ramona - Judecător
4. Neagu Adrian-Judecător
5. Guttmann Cristian - Judecător
 


GREFA JUDECĂTORIEI ARAD
Buzna Edith Flavia - Grefier-şef

Structură organizatorică şi organigramă

 
Componenţa secţiilor/judecătoriei
Denumire
Personal

SECŢIA CIVILĂ
Competenţă
Preşedinte secţie -Coşoveanu Ramona
Judecători
Guttmann Cristian-Eugen
Mirea Cristiana-Florina
Ciuban Doina-Liliana
Precup Nicoleta-Carmen
Botezatu-Zlatan Honoriu-Adrian
Branc Cosmin-Aurelian
Debreni Camelia-Lucia
Oana Bretoteanu Adina-concediu creştere copil
Bîscă Daniela Elena
Şurtea Horia Dorel
Neagu Ana-Maria
Neagu Adrian
Coşoveanu Ramona Adela
Vinţieler Adina Bogdana
Arbonie Radu
Chila Doina-Liliana
Bondor Romina-concediu creştere copil
Bogdan George Ionuţ
Bachios Andreea Diana
Domilescu Ion
Vida Anamaria Renata
Pleș Bianca Cătălina
 
Grefieri
Bășcărău Mirela- grefier şef de secţie
Tudoran Marcela-Lenuţa
Albu Monica
Bodrojan Sanda-Otilia
Crăiţar Adriana-Carmen
Panda Ana
Bășcărău Mirela
Bodea Doina
Turcuş Ana
Filimon Ramona-Floariana-concediu matern
Moş Ramona-Carmen
Bogari Liliana-Nela
Pavel Georgeta-Maria
Nadaban Carmen-Ramona
Munteanu Costel
Faur Simona-Adriana
Bandula Paula-Cristiana- concediu matern
Maftei Loredana
Duma Mihaela
Vale Nicoleta-Gabriela
Iovuţa Karolina
Vintilă Sonia
Rat Dragalina Cristina Codruţa
Bandula Cornelia
Tărșan Laura

SECŢIA PENALĂ
Competenţă
Preşedinte secţie Martin Raul Emanuel
Judecători
Balaş Lucian
Varga Lorant
Mihalaş Călin-Ciprian
Urziceanu Liviu Mihai
Martin Raul- Emanuel
Cioară Mihaela
Firca Cristian-Eugen
Tiriteu Daniela Luminiţa-judecător titular PNT Arad


Grefieri
Păun Cornelia- grefier şef secţie
Chişe Mihaela
Sârbuț Miorica
Drăgan Mariana-Cornelia
Gonda Mihaela
-concediu matern
Clepea Dana-Mihaela
​Gavrilete Daniela
Năsui Nastaca-grefier durată determinată
Han Ovidiu-grefier delegat PNT Arad

REGISTRATURĂ

Ţîrlea Mihaela
Mihai Mirela-Ştefania
Don Lia-Domnica
Iancu Trandafira Varvara
Pasca Livia-Constanţa
Neşin Tatiana-Violeta
Jeflea Maria
Bulai Raluca Luisa
Ostafi Gheorghe - agent procedural

ARHIVĂ

Kiss Gabriel - grefier coordonator
Neaga Călin Ovidiu
Stadler Corina Daniela
Nădăban Cristian
Topor Tatiana Gabriela


EXECUTĂRI PENALE

Rădulescu Cornelia - coordonator sector
Iovănuţ Monica
Paul Codruţa Maria

EXECUTĂRI CIVILE

Petran Ramona-Carmen
Brata Corina Camelia

APROD

Sandu Liliana
Borteş Maria
Bagi Adela Monica

ŞOFER
Giurgiu Vasile

COMPARTIMENTUL AJUTOR PUBLIC JUDICIAR, PERSOANE JURIDICE
Vornicu Dalila
 

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei


Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate

Judecătoria
Judecătoriile judecă:
1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după
caz, neevaluabil în bani:
a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie,
în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;
b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii;
c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje,
apartamente sau spaţii aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite,
precum şi cele privind raporturile juridice stabilite de asociaţiile de proprietari
cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz;
d) cererile de evacuare;
e) cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi
plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale
dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale
judecătorească;
f) cererile privitoare la strămutarea de hotare şi cererile în grăniţuire;
g) cererile posesorii;
h) cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani,
indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date
de lege în competenţa altor instanţe;
i) cererile de declarare judecătorească a morţii unei persoane;
j) cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoare;
k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei
inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti;
2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu
activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile
prevăzute de lege;
3. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.

Hotărâri de colegiu