Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Adresa: jud. ARGEȘ, loc. PITEȘTI, str. Victoriei, nr. 22, cod poștal: 110017

 

Curtea de Apel Piteşti are în circumscripţie:

Tribunalul Argeş -  //portal.just.ro/109/
Tribunalul Vâlcea - //portal.just.ro/90/
Tribunalul Specializat Argeş - //portal.just.ro/1259/
Judecătoria Piteşti - //portal.just.ro/280/
Judecătoria Câmpulung Muscel - //portal.just.ro/205/
Judecătoria Curtea de Argeş - //portal.just.ro/216/
Judecătoria Costeşti - //portal.just.ro/214/
Judecătoria Topoloveni - //portal.just.ro/828/
Judecătoria Râmnicu Vâlcea - //portal.just.ro/288/
Judecătoria Drăgăşani - //portal.just.ro/223/
Judecătoria Horezu - //portal.just.ro/241/
Judecătoria Bălceşti - //portal.just.ro/185/
Judecătoria Brezoi - //portal.just.ro/198/
   Curtea de Apel este ordonator secundar de credite.

Actualitate


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENTRU  PROGRAMĂRI ONLINE - accesati link-ul: http://213.177.22.10:8888​​

   Începând cu data de ​26 mai 2020, arhiva şi registratura Curţii de Apel Piteşti vor funcţiona prin programare online, sens în care va fi disponibilă pagina de internet http://213.177.22.10:8888​

        Programul de lucru cu publicul va fi 09,00 – 13,00între orele 09,00-12,00 pentru programările online, iar în intervalul 12,00 - 13,00 pentru persoanele fără programare online. În situaţia în care nu există programări online sau acestea sunt limitate, în intervalul respectiv orar (09,00 - 12,00) vor avea acces şi persoanele fără programare (cu caracter excepţional).


LISTE DE ŞEDINŢE PE ORE, afişate cu 5 zile înainte de termen 

 

 VĂ RUGĂM CONSULTAŢI LISTELE ŞI INFORMAŢIILE DE MAI JOS​!

 


Sala 1 - I.L. GEORGESCU - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal​


   Mail corespondenţă documente în dosare:

  

       >>   ca-pitesti-scivila2@just.ro


Lista sedinta - 22 aprilie 2021 - ora 08.30.pdf​

Lista sedinta - 22 aprilie 2021 - ora 10.00.pdf​

Lista sedinta - 23 aprilie 2021 - ora 08.30.pdf​

Lista sedinta - 23 aprilie 2021 - ora 10.00.pdf​

Lista sedinta - 26 aprilie 2021 - ora 12.00.pdf​Sala 2 - Mihail ELIESCU - Secţia I civilă

  

   Mail corespondenţă documente în dosare:

  

       >>   ca-pitesti-scivila1@just.ro


Sala 3 - George ANTONIU - Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie​


  Mail corespondenţă documente în dosare:

  

       >>  ca-pitesti-spenala@just.ro

INFORMAREAvând în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19, precum şi reluarea în parametrii normali a activităţii instanţelor judecătoreşti începând cu data încetării stării de urgenţă, Preşedintele Curţii de Apel Piteşti a dispus prin Ordinul nr. 46 din 8 mai 2020 adoptarea următoarelor măsuri:

- Accesul publicului este permis pe uşa de acces secundară (la Curtea de Apel Piteşti), respectiv pe uşa de acces stabilită de conducerea fiecărei instanţe, etapizat, în funcţie de orele prevăzute pentru judecarea cauzelor.

- Accesul în instanţă este permis exclusiv persoanelor implicate în cauzele cu termen fixat în acea zi şi doar la ora fixată pentru judecarea cauzei, conform listei de şedinţă înaintată dispozitivului de pază prin grija grefierului de şedinţă.

- Portul măștii de protecţie este obligatoriu pentru toate persoanele care solicită accesul în incinta instituţiei.

- Se recomandă evitarea prezenţei la Curtea de Apel Piteşti şi la instanţele din circumscripţia teritorială a acesteia a persoanelor implicate în cauzele aflate pe rolul acestor instanţe, dacă aceasta nu este absolut necesară sau nu este solicitată de către completurile de judecată.

- Completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru stabilirea de ore diferenţiate, alocate unui anumit număr de dosare, în funcţie de întinderea listei de şedinţă şi de complexitatea cauzelor.

- Listele de şedinţă cuprinzând orele alocate dosarelor vor fi afişate prin grija grefierilor de şedinţă şi a compartimentului IT pe site-urile instanţelor, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei de judecată, cu excepţia cauzelor urgente în care termenul poate fi mai scurt.

- În sălile de şedinţă şi în celelalte spaţii publice este obligatorie păstrarea unei distanţe minime de 2 m între persoanele care au acces, fiind interzisă staţionarea pe holurile instanţelor.

- Accesul persoanelor în compartimentul Registratură Arhivă, în timpul programului de lucru cu publicul, este permis etapizat, maxim 3 persoane simultan, pentru maxim 30 de minute şi nu mai mult de o persoană în fiecare cauză.

- Se recomandă transmiterea cererilor pentru  eliberarea de  copii legalizate  de  pe  hotărârile  judecătoreşti sau de copii de pe  alte  înscrisuri din  dosar  în  format  electronic (la una dintre adresele  de e-mail  specificate mai sus sau  prin fax la numărul 0372.249.816), în timpul programului cu publicul. Copiile urmează a fi eliberate, cu respectarea termenelor legale şi a naturii urgente a cauzelor, pe bază de programare, la o dată şi într-un interval orar ce urmează a fi comunicate solicitanţilor. 

- Se interzice accesul în sediul instanţelor a persoanelor care se află în carantină sau în autoizolare, până la expirarea acestor măsuri sau prezintă semne vizibile de alterare a stării de sănătate sau unul sau mai multe simptome specifice infecţiilor respiratorii. În situaţia interzicerii accesului în sediul instanţei, dispozitivul de pază informează de îndată completul de judecată pentru luarea măsurilor procedurale corespunzătoare.

- Cererile de chemare în judecată, căile de atac, orice alte acte adresate instanţelor se vor transmite, de regulă, prin  mijloace electronice, pe adresa de e-mail a instanţei sau prin telefax, originalele urmând a fi depuse la dosare la aprecierea completului de judecată.

- Se recomandă ca studiul dosarelor să fie efectuat prin intermediul aplicaţiei INFODOSAR, în baza parolei de acces eliberate părţilor, precum şi evitarea prezenţei la sediul instanţei la termenul de judecată, dacă nu este absolut necesar, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă.

- Listele de şedinţă vor cuprinde în subsolul lor menţiuni referitoare la studierea electronică a dosarelor, depunerea electronică a înscrisurilor, evitarea prezentării la instanţă şi obligativitatea purtării măştii în sediul instanţei.

 

 BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL CURŢII DE APEL PITESTI


 

Dosarul eletronic


       Accesaţi:  <Info Dosar - Şedinţe on line>​


 

Avocaţi - Mediatori

Tabloul AVOCATILOR

 

Tabloul avocatilor din România

 

 

 

Tabloul MEDIATORILOR

 

MEDIATORI ARGES

 

MEDIATORI VALCEA

 

 


Informaţii de interes public


​IMPORTANT


Ordin nr. 46-2020 din 8 mai 2020 al Preşedintelui Curţii de Apel Piteşti privind reluarea activităţii din data de 15 mai 2020​                 ANUNT IMPORTANT !!!      

 

Adresăm rugămintea persoanelor juridice şi persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentaţia scrisă pe care o înaintează instanţei sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiaşi document pentru a facilita operaţiunea de scanare.

 


Documentele electronice nu pot şi nu vor fi folosite oficial în relaţia cu alte persoane fizice sau juridice. Acestea sunt oferite justiţiabililor exclusiv în scop consultativ.

 


În continuare documentele oficiale vor fi obţinute de la registratura instanţelor de judecată sau comunicate conform codurilor de procedură în vigoare.

 

  

                CONT TAXA COPII XEROX

   CONTRAVALOAREA COPIILOR XEROX SE INCASEAZA NUMAI PRIN VIRAMENT

   TARIF: 0,80 LEI/PAGINA

               COORDONATELE DE PLATA:

         BENEFICIAR: CURTEA DE APEL PITESTI

         COD FISCAL: 17180054

         CONT: RO15TREZ23A610600200109X​


                CHESTIONAR ON LINE

 

  FEEDBACK DIN MEDIUL PUBLIC PE BAZĂ DE CHESTIONARE ONLINE

 

                PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Prevederi Lege 677/2001 Cap 4 Art 12 - prelucrare date caracter personal​

 Contact

Telefoane : (0248) 219 374
                   (0248) 219 375
                   (0248) 219 377 - 
Departamentul economico financiar

 
Fax-uri:      ARHIVA - (0372) 249 816
                   BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL - (0372) 249 818​​
                   DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE - (0248) 220 319