Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :614/1/2014
Data inregistrarii30.12.2014
Data ultimei modificari:01.11.2017
Sectie:Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie:Penal
Obiect:infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) REJUDECARE
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE - SERVICIUL TERITORIAL PITEŞTIApelant
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989Parte civilă parte civilă
COSTIN GEORGEInculpat intimat inculpat
BOLOCAN MIHAIInculpat intimat inculpat
COTENESCU SERAFIMInculpat intimat inculpat
POSTELNICU AURELInculpat intimat inculpat
BACOI GHEORGHEInculpat intimat inculpat
COSTIN FLORENTINAInculpat intimat inculpat
COSTIN GEORGE ŞTEFANInculpat intimat inculpat
PREDA VALENTIN GHEORGHE MARINInculpat intimat inculpat
CIULINARU VASILEInculpat intimat inculpat
SFÂRLEAZĂ PETREInculpat intimat inculpat
LAZĂR ANCA MARINAInculpat intimat inculpat
IVAN LINCUParte civilă parte civilă

Şedinţe

19.09.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În temeiul art. 279 Cod procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii evidente strecurată în minuta sentinţei penale nr.101/F din 15 septembrie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr.614/1/2014, în sensul că se va adăuga un nou alineat care va avea următorul conţinut:: „ Onorariul apărătorului din oficiu, al cărui cuantum se majorează la suma de 4.000 lei, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei”. Menţiunile îndreptate se vor consemna direct în dispozitivul sentinţei, făcându-se menţiune despre îndreptare pe marginea acesteia, într-un proces-verbal. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19 septembrie 2017, la Curtea de Apel Piteşti-secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    19.09.2017

15.09.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiate, cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor conform dispoziţiilor Noului Cod penal si constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este Codul penal din 1969. 1. În baza art. 7 alin.l din Legea nr.39/2003 , cu apl. art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul COSTIN GEORGE, la 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Costin George la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în formă continuată. În baza art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap.la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Costin George la 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele trei pedepse principale ?i aplică inculpatului Costin George pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, alături de care aplică 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969, în condiţiile art.57 din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Costin George drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II- a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. Deduce reţinerea şi arestarea preventivă a inculpatului Costin George, începând cu data de 27.02.2012 şi până la 27.04.2013, când inculpatul a fost liberat provizoriu sub control judiciar prin încheierea nr. 51/F din data de 02 aprilie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, în dosarul nr. 675/46/2012/a16*, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1465/26.04.2013 pronunţată de Î.C.C.J. Constată că în cursul judecă?ii a fost revocată măsura controlului judiciar faţă de inculpatul Costin George, prin decizia nr. 1093 pronun?ată de ICCJ la data de 01.09.2015 in dosarul nr. 614/1/2014/a3. 2. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul BOLOCAN MIHAI, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P. condamnă pe inculpatul Bolocan Mihai la 11 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în formă continuată. În baza art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap.la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. c C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Bolocan Mihai la 2 ani si 11 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele trei pedepse principale ?i aplică inculpatului Bolocan Mihai pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Bolocan Mihai drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II- a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Buzău, pe un termen de încercare de 9 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Bolocan Mihai trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Buzau; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune Buzău. Pune în vedere inculpatului Bolocan Mihai dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. In baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a pedepsei inchisorii. Deduce reţinerea şi arestarea preventivă a inculpatului Bolocan Mihai, începând cu data de 27.02.2012 şi până la 27.04.2013, când inculpatul a fost liberat provizoriu pe cauţiune prin încheierea nr. 51/F din data de 02 aprilie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, în dosarul nr. 675/46/2012/a16*, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1465/26.04.2013 pronunţată de Î.C.C.J. Constată că în cursul judecă?ii a fost revocată măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpatul Bolocan Mihai, prin încheierea pronuntata de Curtea de Apel Pitesti la data de 06.10.2015 in dosarul nr. 614/1/2014. În baza art. 217 alin.7 Cod procedură penală rap.la art. 404 alin.4 lit.h Cod procedură penală dispune plata din cauţiunea stabilită prin încheierea nr. 51/F din data de 02 aprilie 2013 a Curţii de Apel Piteşti a cheltuielilor judiciare la care este obligat inculpatul Bolocan Mihai. 3. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul COTENESCU SERAFIM, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P. condamnă pe acest inculpat la 11 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în formă continuată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele două pedepse principale şi aplică inculpatului Cotenescu Serafim pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969 . În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Cotenescu Serafim drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II- a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Arge?, pe un termen de încercare de 9 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Cotenescu Serafim trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Arge?; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune Arge?. Pune în vedere inculpatului Cotenescu Serafim dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. In baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a pedepsei inchisorii. Deduce reţinerea şi arestarea preventivă a inculpatului Cotenescu Serafim, începând cu data de 27.02.2012 şi până la 27.04.2013, când inculpatul a fost liberat provizoriu sub control judiciar prin încheierea nr. 51/F din data de 02 aprilie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, în dosarul nr. 675/46/2012/a16*, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1465/26.04.2013, pronunţată de Î.C.C.J. Constată că în cursul judecă?ii a fost revocată măsura controlului judiciar faţă de inculpatul Cotenescu Serafim, prin încheierea pronuntata de Curtea de Apel Pitesti la data de 06.10.2015 in dosarul nr. 614/1/2014. 4. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul POSTELNICU AUREL, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P. condamnă pe inculpatul Postelnicu Aurel la 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în formă continuată. În baza art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap.la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. c C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p., condamnă pe Postelnicu Aurel la 2 ani si 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele trei pedepse principale ?i aplică inculpatului Postelnicu Aurel pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969 . În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Postelnicu Aurel drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II- a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucure?ti, pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Postelnicu Aurel trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. Pune în vedere inculpatului Postelnicu Aurel dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. In baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a pedepsei inchisorii. 5. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul BACOI GHEORGHE, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpatul Bacoi Gheorghe la 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată. În art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele două pedepse principale ?i aplică inculpatului Bacoi Gheorghe pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969 . În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Bacoi Gheorghe drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II- a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucure?ti, pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Bacoi Gheorghe trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti. Pune în vedere inculpatului Bacoi Gheorghe dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. In baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a pedepsei inchisorii. 6. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpata COSTIN FLORENTINA, la 11 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, in formă continuata. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucure?ti, pe un termen de încercare de 3 ani ?i 11 luni, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnata Costin Florentina trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnata Costin Florentina trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. Pune în vedere inculpatei Costin Florentina dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. 7. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpatul COSTIN GEORGE ŞTEFAN, la 11 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată. În baza art.26 Cod penal din 1969 rap.la art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap.la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. c C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Costin George Stefan la 2 ani si 10 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 290 Cod penal din 1969 cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. e C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Costin George Stefan la 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, contopeşte cele trei pedepse principale ?i aplică inculpatului Costin George Stefan pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 10 luni închisoare. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucure?ti, pe un termen de încercare de 5 ani si 10 luni, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Costin George Stefan trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti. Pune în vedere inculpatului Costin George Stefan dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. 8. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul PREDA VALENTIN GHEORGHE MARIN, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpatul Preda Valentin Gheorghe Marin la 10 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată. În 33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele două pedepse principale ?i aplică inculpatului Preda Valentin Gheorghe Marin pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din1969. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Preda Valentin Gheorghe Marin drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II- a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucure?ti, pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Preda Valentin Gheorghe Marin trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti. Pune în vedere inculpatului Preda Valentin Gheorghe Marin dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. In baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a pedepsei inchisorii. 9. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul CIULINARU VASILE, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpatul Ciulinaru Vasile la 10 luni închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite in formă continuată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele două pedepse principale ?i aplică inculpatului Ciulinaru Vasile să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Ciulinaru Vasile drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II- a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucure?ti, pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Ciulinaru Vasile trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti. Pune în vedere inculpatului Ciulinaru Vasile dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. In baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a pedepsei inchisorii. 10. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpatul SFÂRLEAZĂ PETRE, la 10 luni închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, in formă continuată. În baza art.26 Cod penal din 1969 rap.la art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap.la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. c C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p., condamnă pe inculpatul Sfârlează Petre la 2 ani si 10 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani in formă continuată. În baza art. 290 Cod penal din 1969 cu apl.art. 41 alin.2 si art. 74, art. 76 alin.1 lit. e C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Sfârlează Petre la 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată in formă continuată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969 contopeşte cele trei pedepse principale ?i aplică inculpatului Sfârlează Petre pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 10 luni închisoare. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucure?ti, pe un termen de încercare de 5 ani şi 10 luni, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Sfârlează Petre trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti. Pune în vedere inculpatului Sfârlează Petre dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. 11. În baza art.26 Cod penal din 1969 rap.la art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap.la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. c C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. , condamnă pe inculpata LAZĂR ANCA MARINA, la 2 ani şi 10 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucure?ti, pe un termen de încercare de 5 ani ?i 10 luni, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnata Lazăr Anca Marina trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnata Lazăr Anca Marina trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti. Pune în vedere inculpatei Lazăr Anca Marina dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de părţile civile Secretariatul de Stat pentru problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 Bucureşti şi Ivan Lincu. În art.404 alin.4 lit. c) Cod procedură penală raportat la art.249 şi următoarele Cod procedură penală rap. la art.20 din Legea nr.78/2000 combinat cu art. 24 ind.1 din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 32 din Legea nr. 656/2002- Republicată), menţine măsurile asiguratorii dispuse de procuror privind sechestrul penal instituit asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpaţilor Costin George, Bolocan Mihai, Cotenescu Serafim, Postelnicu Aurel, Bacoi Gheorghe,Costin Florentina, Costin George – Ştefan, Preda Valentin Gheorghe Marin, Ciulinaru Vasile, Sfârlează Petre şi poprirea asupra sumelor de bani în lei şi valută, prezente şi viitoare din conturile acestor inculpaţi până la concurenţa sumei de 9.453.390 lei. În baza art. 118 alin.1 lit.e) si art. 118 alin.4 Cod penal din 1969 raportat la art. 25 din Legea nr. 656/2002 (actualmente art.33 din Legea nr.656/2002 Republicată) cu apl. art. 5 N.Cod penal, dispune confiscarea specială asupra sumei de 9.453.390 lei, dobândită de inculpaţii Costin George, Bolocan Mihai, Cotenescu Serafim, Postelnicu Aurel, Bacoi Gheorghe,Costin Florentina, Costin George – Ştefan, Preda Valentin Gheorghe Marin, Ciulinaru Vasile, Sfârlează Petre prin săvârşirea infracţiunilor sau confiscarea bunurilor aparţinând acestor inculpaţi până la concurenţa acestei valori, respectiv câte 945.339 lei, de la fiecare. În baza art. 256 Cod procedură penală, combinat cu art. 397 Cod procedură penală, dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Desfiinţează înscrisurile falsificate, respectiv chitanţa nr. 0252 din 29.02.2012 pentru suma de 3.400.000 lei şi factura nr. 0212662 din 28.02.2012 pentru suma de 3.800.000 lei emise de Cabinetul de Avocat Sfârlează Petre pentru ARAD 1989 România (vol.28, filele 16-17 dosar urm.pen.). În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii Costin George, Bolocan Mihai şi Cotenescu Serafim, la câte 46.000 lei şi pe inculpaţii Postelnicu Aurel, Bacoi Gheorghe, Costin Florentina, Costin George Ştefan, Preda Valentin Gheorghe Marin, Ciulinaru Vasile, Sfârlează Petre şi Lazăr Anca Marina la câte 41.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu apel in 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.09.2017, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Hotarâre  101/2017  15.09.2017

08.09.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15 septembrie 2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    08.09.2017

17.07.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 8 septembrie 2017, ora 10:00.
Document: Încheiere de şedinţă    17.07.2017

03.07.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea de emitere a unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie si Justi?ie – D.N.A. Serviciul Teritorial Pite?ti pentru a comunica identitatea persoanelor neidentificate care au purtat convorbirile telefonice cu inculpaţii, pentru a comunica înscrisuri si pentru a face precizări. Respinge cererea de emitere a unei adrese la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu?ionarilor din decembrie 1989 pentru a comunica înscrisuri si pentru a face precizări. Respinge cererea de a proceda la identificarea avocatului “Floricel”. Respinge cererea de ascultare a suportului care con?ine înregistrările convorbirilor telefonice ?i cererea de emitere a unei adrese la compania Vodafone pentru a comunica factura detaliată privind convorbirile aferente telefonului folosit de inculpatul Bolocan Mihai. Respinge cererile de suplimentare a probei testimoniale, de efectuare a unui raport de expertiză financiar-contabilă si celelalte solicitări formulate de inculpa?i. Pune în vedere inculpa?ilor şi apărătorilor acestora să se prezinte la următorul termen de judecată din data de 17.07.2017, în persoană, pregăti?i pentru a-?i sus?ine apărările. Pune în vedere atât avoca?ilor ale?i, cât ?i avocatului desemnat din oficiu ca, în eventualitatea în care vor fi în imposibilitate de a se prezenta din orice motiv, pentru evitarea tergiversării solu?ionării cauzei şi pentru respectarea unui termen rezonabil, să îşi asigure substituirea de către avocaţi care să cunoască în timp util dosarul şi să fie în măsură să pună concluzii asupra oricărui aspect legat de soluţionarea cauzei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 03 iulie 2017, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere de şedinţă    03.07.2017

29.06.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 17 iulie 2017, ora 10:00. Amână pronunţarea asupra probelor la 3 iulie 2017.
Document: Încheiere de şedinţă    29.06.2017

16.06.2017
Ora estimata: 10:0
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână cauza la data de 29 iunie 2017, orele 11.00
Document: Încheiere de şedinţă    16.06.2017

31.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.13 din Legea nr.78/2000, formulată de inculpaţii inculpaţii Costin George, Bolocan Mihai, Cotenescu Serafim, Sfârlează Petre, Lazăr Anca, Costin Florentina şi Costin George Ştefan. În baza art.29 din Legea nr.47/1992 republicată, dispune sesizarea Curţii Constituţionale şi înaintarea către această instanţă a tuturor înscrisurilor prevăzute de lege. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31 mai 2017, la Curtea de Apel Piteşti - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere de şedinţă    31.05.2017

26.05.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocată pentru data de 31 mai 2017. Amână fondul cauzei în vederea continuării audierii inculpaţilor la data de 16 iunie 2017, ora 10:00.
Document: Încheiere de şedinţă    26.05.2017

19.05.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 26 mai 2017, ora 10 pntru continuarea audierii inculpaţilor.
Document: Încheiere de şedinţă    19.05.2017

12.05.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt: Având în vedere că la termenul de judecată din data de 12 mai 2017 ora 10:00 acordat în cauza penală cu numărul de mai sus, instanţa nu îşi poate desfăşura activitatea de judecată la termenul fixat din motive obiective, în temeiul disp.art.353 alin.10 Cod procedură penală, D I S P U N E: Preschimbă termenul de judecată de la data de 12 mai 2017 ora 10:00 la data de 19 mai 2017 ora 10:00, pentru când se citează părţile şi se încunoştinţează telefonic apărătorii inculpaţilor,.
Document:    

10.03.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 12 mai 2017, ora 10:00, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată.
Document: Încheiere de şedinţă    10.03.2017

03.02.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 10 martie 2017, ora 10:00.
Document: Încheiere de şedinţă    03.02.2017

25.01.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea formulata de inculpatul Preda Valentin Gheorghe Marin de efectuare a unui raport de expertiză grafoscopică, ca neutilă soluţionării cauzei. Respinge ca neîntemeiată cererea de ridicare a sechestrului asigurator aplicat asupra terenului si autoturismului aflate în proprietatea inculpatului Preda Valentin Gheorghe Marin conform procesului verbal din 12.04.2012. Respinge cererea formulată de inculpatul Costin George de ascultare a tuturor persoanelor identificate care apar in convorbirile telefonice interceptate în prezenta cauză. Mentine dispoziţia de prorogare a discutării cererii de dezvăluire a persoanelor neidentificate care apar in convorbirile telefonice cu inculpatul Costin George, dupa audierea acestuia. Constată că, prin încheierea din 09.12.2016, instanţa s-a pronunţat asupra cererii de reluare a întregii cercetări judecatoresti formulată in scris de inculpatul Sfârlează Petre (atasata la fila 1733 vol.V) si susţinută oral de avocatul din oficiu care l-a reprezentat pe inculpat, cerere care a fost reiterata in sedinta publică din 20.01.2017. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25.01.2017, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere de şedinţă    25.01.2017

20.01.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 3 februarie 2017, ora 10:00. Cu privire la cererile formulate în şedinţă, amână pronunţarea la 25 ianuarie 2017.
Document: Încheiere de şedinţă    20.01.2017

09.12.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 20.01.2017, ora 10.
Document: Încheiere de şedinţă    09.12.2016

18.11.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt: Având în vedere că la termenul de judecată din data de 18 noiembrie 2016 ora 10:00 acordat în cauza penală cu numărul de mai sus, instanţa nu îşi poate desfăşura activitatea de judecată la termenul fixat din motive obiective, în temeiul disp.art.353 alin.10 Cod procedură penală, D I S P U N E: Preschimbă termenul de judecată de la data de 18 noiembrie 2016 ora 10:00 la data de 9 decembrie 2016 ora 10:00, pentru când se încunoştinţează telefonic atât apărătorii inculpaţilor, cât şi părţile civile şi se citează martorii conform dispoziţiilor din încheierea de şedinţă din data de 28 octombrie 2016, cât şi telefonic.
Document:    

28.10.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 18 noiembrie 2016, ora 10:00.
Document: Încheiere de şedinţă    28.10.2016

07.10.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererile formulate de inculpati de inlaturare a interceptarilor convorbirilor telefonice efectuate în dosar conform disp. art. 91 ind.1 din vechiul C.p.p. Amână cauza la 28 oct.2016, ora 10:00
Document: Încheiere de şedinţă    07.10.2016

15.09.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Costin, avocat Ioan Griga, şi se va emite adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA pentru a comunica dacă punerea în executare a supravegherii tehnice constând în interceptarea convorbirilor telefonice menţionate în rechizitoriu au fost efectuate de procuror, organele de cercetare penală sau de alte organe speciale. Prorogă discutarea excepţiei nulităţii interceptarilor convorbirilor telefonice invocata la termenul din 21.04.2016 după comunicarea relaţiilor de catre Parchet. Admite suplimentarea probatoriului solicitată de apărătorul ales al inculpatului Costin George cu martorul Pănulescu Mihai Gheorghe, pentru teza probatorie indicată. Amână cauza la data de 7 octombrie 2016, ora 10:00 pentru când: - se emite adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a comunica instanţei dacă punerea în executare a supravegherii tehnice constând în interceptarea convorbirilor telefonice menţionate în rechizitoriu au fost efectuate de procuror, organele de cercetare penală sau de alte organe speciale; - Se citează martorii Răgălie Doina şi Ghincea Gabriel, martori din rechizitoriu, cu mandate de aducere; - Se citează martorul Pănulescu Mihai Gheorghe, propus de inculpatul Costin George; - Se citează martorii Popină Mirela, propus de inculpatul Preda Valentin; Enăchescu Cristian, propus de inculpatul Postelnicu Aurel; Păun Gabriel, propus de inculpatul Sfârlează Petre.. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 septembrie 2016, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie .
Document: Încheiere de şedinţă    15.09.2016

23.06.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 15 septembrie 2016, orele 10.00, pentru lipsa apărătorului ales al inculpaţilor Costin George, Costin Florentina şi Costin George Ştefan, avocat Ioan Griga, căruia i se pune în vedere să facă dovada imposibilităţii sale de prezentare la acest termen de judecată. Citarea a câte un singur martor propus de fiecare inculpat, după cum urmează: - Martorul Popină Mirela, propus de inculpatul Preda Valentin; - Martorul Moiceanu ion Marian, propus de inculpatul Cotenescu Serafim; - Martorul Enăchescu Cristian, propus de inculpatul Postelnicu Aurel. Pune în vedere martorilor prezenţi Ghincea Gabriel şi Răgălie Doina să se prezinte necitaţi la termenul următor. Prorogă pentru următorul termen discutarea cererii prin care s-a invocat, la termenul din 21 aprilie 2016, excepţia nulităţii interceptărilor convorbirilor telefonice, formulată de apărarea inculpatului Costin George, avocat Ion Griga, când va fi prezent şi domnul avocat, pentru a o susţine în faţa instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23 iunie 2016, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie .
Document: Încheiere de şedinţă    23.06.2016

21.04.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 23 iunie 2016, orele 10.00, pentru lipsă de procedură cu inculpatul Costin George, care arestat la domiciliu fiind în altă cauză, se va cita corespunzător prin Biroul de Supravegheri judiciare, din cadrul Secţiei 19 Poliţie Bucureşti, în raza căreia se află domiciliul inculpatului. Citarea a câte un singur martor propus de fiecare inculpat, după cum urmează: -Răgălie Doina şi Ghincea Gabriel, martori din rechizitoriu, cu mandate de aducere;-Martorul Popină Mirela, propus de inculpatul Preda Valentin;-Martorul Moiceanu ion Marian, propus de inculpatul Cotenescu Serafim; - Martorul Enăchescu Cristian, propus de inculpatul Postelnicu Aurel.Prorogă discutarea cererii prin care s-a invocat excepţia nulităţii interceptărilor convorbirilor telefonice, formulată de apărarea inculpatului Costin George, avocat Ion Griga, la termenul următor, când procedura va fi îndeplinită şi va fi prezent şi domnul avocat, pentru a o susţine în faţa instanţei. Se rectifică concepta încheierii anterioare de la termenul din 10 martie 2016, în sensul că martorul Mazilu Aurel a fost propus de inculpatul Preda Valentin şi nu de inculpatul Postelnicu Aurel. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 21 aprilie 2016, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere de şedinţă    21.04.2016

10.03.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează cererea inculpatului Costin George, depusă în scris de acesta şi susţinută oral de apărătorul său ales, privind amânarea cauzei pentru imposibilitatea de a fi adus la instanţă din motive medicale. Amână judecarea cauzei la data de 21 aprilie 2016, pentru când: - se reia procedura de citare a inculpatului Costin George, arestat în altă cauză, la Penitenciarul Codlea; - se emite adresă către Penitenciarul Codlea cu menţiunea că este necesară asigurarea prezenţei inculpatului Costin George la următorul termen de judecată, în condiţiile în care nu există impedimente obiective legate de starea sa de sănătate, cu precizarea că prezenta cauză este complexă, se află pe rolul instanţei de mai mult timp şi este necesară asigurarea celerităţii cercetării judecătoreşti. Pune în vedere martorilor prezenţi să vină necitaţi la următorul termen de judecată, iar în cazul în care se ivesc imposibilităţi obiective ale instanţei de judecare a cauzei, martorii vor fi încunoştinţaţi telefonic pentru a nu face deplasări inutile la instanţă.
Document: Încheiere de şedinţă    10.03.2016

11.02.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 10 martie 2016, ora 10:00, având în vedere dispoziţiile art. 292 C. proc. pen. care consacră principiul continuităţii completului de judecată.
Document: Încheiere de şedinţă    11.02.2016

07.01.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 11 februarie 2016, orele 10:00, pentru audierea în continuare a martorilor. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07 ianuarie 2016, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere de şedinţă    07.01.2016

03.12.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 7 ianuarie 2016, ora 10:00 pentru când: - se reia procedura de citare cu martora Răgălie Doina, atât la domiciliu cât şi telefonic; - se reia procedura de citare a martorului Ghincea Gabriel, atât la domiciliu cu mandat de aducere cât şi telefonic; - se revine cu adresă către Banca Transilvania; - se citează toţi martorii încuviinţaţi de instanţă tuturor inculpaţilor potrivit încheierii din 15 mai 2015, inclusiv a martorului Drăgulin Ilie încuviinţat pentru inculpatul Costin George; - se reia citarea inculpatului Costin George la IPJ-CRAP Braşov; - prorogă discutarea audierii, în calitate de martori, a numiţilor Sîrghi Romică şi Poşoga Gabriela, persoane menţionate de martorul Stamurean Victor în declaraţia dată astăzi, după ce se depune cu listă domiciliile acestora de către apărătorul ales al inculpatului Costin George; Ia act că inculpatul Bolocan Mihai a renunţat la audierea martorului Constantin Neculai, care nu va mai fi citat. Pronunţată în şedinţă publică, azi 3 decembrie 2015, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere de şedinţă    03.12.2015

10.11.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 3 decembrie 2015, ora 10:00, pentru când se dispune citarea, telefonică şi cu mandate de aducere, a martorilor citaţi şi lipsă la acest termen de judecată, respectiv Răgălie Doina şi Ghincea Gabriel. De asemenea, se citează martorii încuviinţaţi pentru inculpaţii Costin, la adresele indicate în cererea de probe suplimentare, respectiv Stămurean Victor, Petre Gheorghe şi Adam Cristina. Se emite adresă către Banca Transilvania, pentru a comunica instan?ei dacă martorul Bunea Ion a avut cont deschis, ce sumă avea disponibilă în cont şi data lichidării acestui cont. Respinge cererea formulată de inculpatul Bolocan Mihai, prin apărătorul desemnat din oficiu, referitoare la solicitarea de la compania de telefonie mobilă a conţinutului convorbirilor telefonice şi a desfăşurătorului acestora, din perioada 01 iunie 2011 – 31 august 2011, aferente telefonui SC Universal Construct SRL folosit de inculpat. Prorogă după audierea inculpatului discutarea cererii acestuia, referitoare la solicitarea facturii detaliate de la aceeaşi companie de telefonie mobilă. Se citează inculpatul Costin George la IPJ Braşov şi se va lua, totodată, legătura telefonic cu CRAP Braşov pentru a se afla dacă a fost sau nu transferat la o altă unitate de detenţie. Se va emite adresă ori se va lua legătura telefonic cu D.N.A. – Serviciul Teritorial Braşov, pentru a sprijini instanţa în vederea asigurării prezenţei inculpatului Costin George la judecată. Pune în vedere avocatului ales I.Griga să depună la termenul viitor delegaţia de substituire a domnului avocat Amza Tudor, apărător ales al inculpatului Preda Valentin. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 noiembrie 2015, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere de şedinţă    10.11.2015

06.10.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza dispoziţiilor art. 362 Cod procedură penală rap. la art.208 alin.5 Cod procedură penală coroborat cu art.207 Cod procedură penală, revocă măsura preventivă a liberării provizorii sub control judiciar faţă de inculpatul COTENESCU SERAFIM şi, respectiv, a liberării provizorii pe cauţiune faţă de inculpatul BOLOCAN MIHAI. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 6 octombrie 2015, la Curtea de Apel Piteşti - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie. Admite cererea formulată de avocatul ales Ioan Griga, de amânare a cauzei pentru imposibilitatea inculpatului Costin George de a se prezenta din motive medicale. Amână cauza la data de 10 noiembrie 2015, ora 10:00, pentru când: -Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Costin George să facă dovada, cel târziu la următorul termen de judecată, a situaţiei medicale a inculpatului Costin George; -Pune în vedere martorilor Chitic Aurel, Dona Vasile, Florescu Marin şi Cicu Sergiu Valeriu să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată în vederea audierii; -Se reia citarea martorilor din rechizitoriu şi neaudiaţi în primul ciclu procesual, Bunea Ion, Fătu Florin şi Cojocaru Ion; -Se reia citarea telefonică şi cu mandat de aducere a martorilor lipsă Calancea Constantin şi Răgălie Doina; -Se emite adresă către IGPR pentru a sprijini instanţa, prin mijloacele specifice de investigaţie şi verificare, în a identifica pe martorul Ghincea Gabriel, astfel încât să se stabilească unde locuieşte acesta efectiv, dacă mai este în ţară sau a părăsit teritoriul României, dacă are date de contact (mail, telefon, etc.), pentru a putea fi citat şi adus la instanţă în vederea audierii, în calitate de martor.
Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de judecată)  142/2015  06.10.2015

15.09.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 6 octombrie 2015, ora 10:00, pentru lipsa dosarului din primul ciclu procesual nerestituit de către ÎCCJ, cât şi având în vedere dispoziţiile art. 292 C. proc. pen. care consacră principiul continuităţii completului de judecată. Pune în vedere martorilor prezenţi Bunea Ion, Fătu Florin, Chitic Aurel, Dona Vasile, Florescu Marin, să se prezinte la următorul termen de judecată, în caz contrar se va proceda la aplicarea unei amenzi judiciare, cu excepţia martorului Cojocaru Ion care va depune acte medicale pentru dovedirea imposibilităţii sale de prezentare la un alt termen de judecată. Se reia procedura de citare a tuturor martorilor din acte şi a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 septembrie 2015, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere de şedinţă    15.09.2015

13.08.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: În baza dispoziţiilor art. 362 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art.208 alin. 5 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a liberării provizorii sub control judiciar faţă de inculpaţii COSTIN GEORGE şi COTENESCU SERAFIM şi respectiv, a măsurii preventive a liberării provizorii pe cauţiune faţă de inculpatul BOLOCAN MIHAI (corespunzătoare măsurilor preventive ale controlului judiciar şi controlului judiciar pe cauţiune). Menţine măsurile preventive faţă de inculpaţi. Termen fond: 15 septembrie 2015, ora 10:00. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică astăzi 13 august 2015, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Document: Hotarâre  115/2015  13.08.2015

01.07.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: În baza art.362 rap. la art.208 alin.5 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a liberării provizorii sub control judiciar faţă de inculpaţii COSTIN GEORGE, şi COTENESCU SERAFIM şi, respectiv, a măsurii preventive a liberării provizorii pe cauţiune faţă de inculpatul BOLOCAN MIHAI, (corespunzătoare măsurilor preventive ale controlului judiciar şi controlului judiciar pe cauţiune). Menţine măsurile preventive faţă de inculpaţi. Respinge ca nefondată cererea de revocare a măsurii preventive formulată de inculpatul Bolocan Mihai. Trimite cererea formulată de inculpatul Bolocan Mihai, având ca obiect modificarea programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie, la I.P.J.Buzău – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de supravegheri judiciare, spre competentă soluţionare. Fixează termen pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurilor preventive ale inculpaţilor la data de 13 august 2015, cu citarea acestora şi anunţarea apărătorilor. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 1 iulie 2015, la Curtea de Apel Piteşti - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de judecată)  104/2015  01.07.2015

05.06.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la data de 1 iulie 2015, ora 10:00, pentru când se citează în continuare martorii încuviin?a?i în primul ciclu procesual şi care nu au mai fost audiaţi, respectiv Chitic Aurel, Lipoviceanu Iuliana, Dona Vasile, Florescu Marin şi Ştefan Ioana Claudia. Se reia citarea cu mandate de aducere a martorilor lipsă Bunea Ion, Fătu Florin, Calancea Constantin, Răgălie Doina şi Ghincea Gabriel. Prorogă discutarea cererii depuse în scris la data de 4 iunie 2015 de inculpatul Bolocan Mihai, la următorul termen de judecată. Se emite adresă către IPJ Buzău – Biroul Supravegheri Judiciare prin care se vor solicita relaţii cu privire la programul de supraveghere stabilit inculpatului Bolocan Mihai. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 5 iunie 2015 la Curtea de Apel Pite?ti – sec?ia penală ?i pentru cauze cu minori ?i de familie.
Document: Încheiere de şedinţă    05.06.2015

15.05.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza art.362 rap. la art.208 alin.5 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a liberării provizorii sub control judiciar faţă de inculpaţii COSTIN GEORGE şi COTENESCU SERAFIM şi, respectiv, a măsurii preventive a liberării provizorii pe cauţiune faţă de inculpatul BOLOCAN MIHAI, (corespunzătoare măsurilor preventive ale controlului judiciar şi controlului judiciar pe cauţiune). Menţine măsurile preventive faţă de inculpaţi. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 15 mai 2015, la Curtea de Apel Piteşti - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie. Termen fond: 5 iunie 2015.
Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de judecată)  68/2015  15.05.2015

24.04.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la 15 mai 2015, ora 10:00.
Document: Încheiere de şedinţă    24.04.2015

19.03.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art.362 rap. la art.208 alin.5 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a liberării provizorii sub control judiciar faţă de inculpaţii COSTIN GEORGE, şi COTENESCU SERAFIM şi, respectiv, a măsurii preventive a liberării provizorii pe cauţiune faţă de inculpatul BOLOCAN MIHAI, (corespunzătoare măsurilor preventive ale controlului judiciar şi controlului judiciar pe cauţiune). Menţine măsurile preventive faţă de inculpaţi. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 19 martie 2015, la Curtea de Apel Piteşti - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de judecată)  42/2015  19.03.2015

06.02.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: Penal - AMÂNĂRI PRONUNŢARE
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza art.II alin.2 din OUG nr.82/2014 coroborat cu art.208 alin.5 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a liberării provizorii sub control judiciar faţă de inculpaţii COSTIN GEORGE, şi COTENESCU SERAFIM şi, respectiv, a măsurii preventive a liberării provizorii pe cauţiune faţă de inculpatul BOLOCAN MIHAI, dispuse în dosarul nr.675/46/2012 al Curţii de Apel Piteşti. Menţine măsurile preventive faţă de inculpaţi. Respinge cererea PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE – SERVICIUL TERITORIAL PITEŞTI privind luarea faţă de inculpaţi a măsurii controlului judiciar prev. de art.211 Cod procedură penală. Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 6 februarie 2015, la Curtea de Apel Piteşti - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de judecată)  14/2015  06.02.2015

04.02.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: Penal-C7F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererile inculpaţilor de amânare a cauzei pentru a-şi angaja avocaţi aleşi. Se va acorda un singur termen de judecată, deopotrivă pentru angajarea unui avocat şi pentru pregătirea apărării, la data de 19 martie 2015, ora 10:00. Pune în vedere atât avocaţilor aleşi, cât şi avocatului desemnat din oficiu ca, în eventualitatea în care vor fi în imposibilitate de a se prezenta la vreun termen de judecată, din orice motiv, pentru evitarea tergiversării soluionării cauzei, să se asigure substituirea de către avocaţi care să cunoască în timp util dosarul şi să fie în măsură să pună concluzii asupra oricărui aspect legat de soluţionarea cauzei. Se reia procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă, menţinându-se şi ora fixată. Se procedează la verificarea bazei de date informatizată a persoanei, prin grefierul delegat al Curţii, cu privire la adresa de domiciliu a inculpatului Sfârlează Petre, iar în cazul în care există modificări de domiciliu se va emite şi la acest domiciliu citaţie. Amână pronunţarea asupra măsurilor preventive privind inculpaţii Costin George, Bolocan Mihai şi Cotenescu Serafim la data de 6 februarie 2015. Pronunţată în şedinţă publică, azi 4 februarie 2015, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Încheiere de şedinţă    04.02.2015


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
16/02/2015 COSTIN GEORGE, Contestaţie(ICCJ)
25/03/2015 COSTIN GEORGE, Contestaţie(ICCJ)
26/03/2015 COSTIN GEORGE, Contestaţie(ICCJ)
02/07/2015 BOLOCAN MIHAI, Contestaţie(ICCJ)
03/07/2015 COSTIN GEORGE, Contestaţie(ICCJ)
14/08/2015Costin George,Contestaţie(ICCJ)
19/08/2015Costin George,Contestaţie(ICCJ)
07/10/2015Contestaţie(ICCJ)
19/09/2017 LAZĂR ANCA MARINA, Apel
19/09/2017 COSTIN FLORENTINA, COSTIN GEORGE, COSTIN GEORGE ŞTEFAN, Apel
1 - 10 Next


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.