Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă 
 
Curtea de Apel Iași are sediul, începând din septembrie 2014, în noul Palat de Justiție, situat în Iași, strada Elena Doamna nr. 1A.
Clădirea a fost realizată ca urmare a semnării, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la 27 ianuarie 2006, a Acordului de Împrumut nr. 4811-RO privind implementarea Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”, acord ratificat prin Legea 205/2006.
În conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut, implementarea proiectului a fost realizată prin intermediul Ministerului Justiţiei, construcţia noului Palat de Justiţie din Iaşi demarând în septembrie 2011.
Edificiul găzduiește Curtea de Apel Iași și Tribunalul Iași, având o suprafață utilă de 10303 mp și o suprafață desfășurată de 15806 mp. Aceasta este constituită din două demisoluri, parter și cinci etaje.
Curtea de Apel Iași își desfășoară activitatea în 6 săli de judecată, 3 camere de consiliu și 89 de birouri și anexe.
Tribunalul Iași dispune de 8 săli de judecată, 5 camere de consiliu și 120 de birouri și anexe.
Curtea de Apel Iaşi are în circumscripţia sa Tribunalele Iaşi şi Vaslui. Judecătoriile arondate acestora sunt Iaşi, Paşcani, Hârlău, Răducăneni, Vaslui, Bârlad, Huşi. 
                                                                                                           
               
                  Accesul la noul Palat de Justiție         
                   ____________________________________________________________________________________________
 
  
LOCALIZARE
Curtea de Apel Iași și Tribunalul Iași funcționează în noul Palat de Justiție situat pe strada Elena Doamna, nr. 1A.
 
PARCARE
La noul Palat de Justiție Iași nu există locuri de parcare disponibile pentru public.
Cele mai apropiate parcări publice sunt situate:
A. Pe strada Conductelor, în spatele Palatului de Justiție, cu intrare dinspre strada Cucu, parcurgere pe jos 1 minut;
B. În fața Bisericii Sf. Apostoli Petru și Pavel (Biserica Bărboi), cu intrare dinspre strada Bărboi, parcurgere pe jos 2 minute;
C. Pe strada Cuza Vodă, în fața Mănăstirii Golia, parcurgere pe jos - aproximativ 3 minute;
D. În spatele BRD de pe strada A. Panu, cu intrare dinspre strada Bărboi (parcare neamenajată), parcurgere pe jos circa 4 minute;
E. În spatele Halei Centrale, parcurgere pe jos - aproximativ 5 minute;
F. Pe Bd. Independenței, în spatele Mănăstirii Golia, parcurgere pe jos - aproximativ 5 minute;
G. Pe strada Grigore Ghica Vodă, în apropierea sediului Poliției Municipale Iași și al SRI, parcurgere pe jos - aproximativ 8 minute.
Vizualizați harta cu locurile în care se află parcările publice: link harta 
Tariful de parcare ocazională a autoturismelor în parcările cu plată este de 1,50 lei/oră.
 
Persoanele cu dizabilități au asigurate 2 locuri de parcare. Pentru facilitarea accesului în clădire, persoanele cu dizabilități sunt rugate să sune la numărul de telefon 0332/403800.
 
TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN
De la Aeroportul Iași se ajunge la noul Palat de Justiție cu autobuzul, pe traseul cu numărul 50. Pentru Palatul de Justiție se coboară în stația Târgu Cucu. Programul autobuzelor este aici. Achiziția biletelor se poate face și prin SMS. 
De la Gara Iași se ajunge la noul Palat de Justiție cu tramvaiul, pe traseele nr. 3, 6, 7, cu stația de coborâre Târgu Cucu.
  
Informații suplimentare privind transportul public în comun găsiți pe pagina de internet RATP (http://www.ratp-iasi.ro/trasee.html).
  
Ultima actualizare: 16.02.2015
  

Istoric

Iașii – vechea cetate a Moldovei – au excelat din cele mai vechi timpuri şi în plan juridic, aici fiind organizată una din primele Curţi de Apel – ca instituţie judiciară autonomă, desprinsă din sistemul feudalismului târziu al Divanului domnesc.
Referiri concrete la existenţa unei curţi de apel, ca instanţă judecătorescă de grad superior, în structura organizatorică din acel timp, se găsesc în arhivele ultimului sfert de veac XVIII, când Grigore Ghica Vodă, domnul martir al Moldovei, organizează în 1776, o primă intanţă de acest rang. Ulterior, prin măsuri succesive adoptate în perioada 1806 – 1823, sunt organizate la Iaşi două curţi de apel cu competenţe teritoriale bine definite: Curtea de Apel a Ţării de Sus, ce soluţiona apeluri privind hotărârile Tribunalelor Suceava, Neamţ, Dorohoi, Botoşani, Iaşi şi Curtea de Apel a Țării de Jos, având în raza teritorială activitatea judiciară din ţinuturile Bacău, Tecuci, Tutova, Fălciu şi Vaslui. Ulterior, cele două instanţe sus-menţionate au fost unificate.
Organizarea judecătorească modernă în Moldova începe cu aplicarea, la 1 ianuarie 1832, a Regulamentului Organic, care stipula, în art. 32, înfiinţarea Curţii de Apel Iaşi cu trei secţiuni.
După realizarea Unirii Principatelor Române, la 24 ianuarie 1859, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a demarat o serie de reforme în domeniul judiciar. În perioada anilor 1859 – 1864, sub atenta supraveghere a domnitorului Cuza se pun în practică măsuri care conduc la reorganizarea şi modernizarea sistemului judiciar, una dintre ele fiind Legea din 30 decembrie 1863 prin care, odată cu înfiinţarea Curţii de Apel Focşani, urmau a fi preluate de aceasta activităţi judiciare aferente judeţelor ce formau Ţara de Jos a Moldovei.
Legea pentru organizarea judecătorescă din 1 septembrie 1890 (modificată în anii 1891, 1892 şi 1896) afirmă că „justiţia se dă de: judecătoriile comunale şi de ocol; tribunalele de judeţ, curţile de apel, curţile cu juraţi, Curtea de Casaţie”. În acea vreme existau patru curţi de apel, cu reşedinţe la Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Craiova.
Legea pentru organizarea judecătorescă a fost modificată succesiv în 1900, 1901, 1902, 1903, 1905 şi 1906, fără a-şi schimba prevederile privind puterea judecătorescă.
Prevederile referitoare la curţile de apel au fost modificate în 26 iunie 1924; astfel, numărul acestora a crescut de la 4 la 12, cu reşedinţele la Braşov, Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea-Mare, Timişoara şi Târgu-Mureş.
În urma unor modificări ale Legii de organizare judecătorescă din 22 septembrie 1940, numărul curţilor de apel din ţară a fost redus la 10, respectiv Arad, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Suceava şi Timişoara.
Prin Legea nr. 5 din 1 august 1952, curţile de apel au fost desfiinţate, fiind introdus sistemul judiciar sovietic cu două grade de jurisdicţie, respectiv tribunalele raionale şi tribunalele regionale.
Documentele de arhivă păstrează lucrările unor procese celebre la timpul lor, cum ar fi: procesul mişcării separatiste de la Iaşi, din anul 1866; procesul de „atentat la pudoare” ce a fost intentat criticului Titu Maiorescu, mentorul Junimii, de către cea care urma să devină doamna Veronica Micle; procesul ce a opus pe genialul poet Mihai Eminescu administraţiei Bibliotecii universitare Iaşi; procesele privind mişcarea comunistă, privind rebeliunea legionară din 1941 ș.a.
După revoluţia din decembrie 1989, curţile de apel s-au reînfiinţat în baza noii legi de organizare judiciară nr. 92 din 1992, printre acestea fiind și Curtea de Apel Iaşi. În prezent, există 15 curţi de apel civile şi o curte militară de apel.
Curtea de Apel Iaşi are arondate două tribunale, cu sediile în Iaşi şi Vaslui.