Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Curţii de Apel Iași este: Iaşi, Str. Elena Doamna nr. 1A, Cod: 700398, județul Iași
 
Accesul la noul Palat de Justiție - click aici
  
Numere de telefon:
centrala: 0232-235033, 0332-403827, 0332-403828, 0332-403829
prim-grefier: 0232-260800
secretariat: 0332-403800
resurse umane: 0332-403802
birou informații și relații publice: 0332-403803
arhiva: 0332-403804
registratura: 0332-403805
manager economic:0332-403806
grefier șef secție penală:0332-403813
grefier sef secție litigii de muncă:0332-403814
grefier șef sectie civilă:0332-403815
grefier șef secție contencios :0332-403816
inginer constructor:0332-403817
consilier juridic:0332-403818
documentare juridică: 0332-403820
compartiment IT:0332-403821
executari penale:0332-403824
 
Numere de fax:
prim-grefier:0232-217808
resurse umane: 0332-435527
registratura: 0232-255907(primire cereri si relatii pentru dosare)
arhiva: 0332-435702
 
 
 
Adresa de e-mail ca.iasi.birp@just.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare
publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 
ATENȚIE! Această adresă de e-mail nu este destinată comunicărilor privind dosarele aflate pe rolul Curții de Apel Iași (depuneri de cereri, înscrisuri, etc.).
 
Potrivit art. 9 alin 2 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor: Magistraţii nu pot să dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanţe sau parchete decât acelea în cadrul cărora îşi exercită funcţia şi nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat.
Activitatea de explicare a anumitor proceduri şi termeni înainte de demararea unui proces reprezintă consultanţă juridică, pe care, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, judecătorii şi personalul instanţelor judecătoreşti nu o pot acorda.
 
Judecători delegati cu coordonarea activităţii de soluţionare a petiţiilor - judecători Mititelu Maricica,  Poiană Cipriana.
 
Expert informaţii de interes public: expert Safta-Romano Raluca.
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: expert Safta-Romano Raluca.
                                                                                                          Adresa de e-mail: ca.iasi.birp@just.ro
                                                                                                          Telefon: 0332-403803   
 

Camere de lucru cu publicul

1. Registratura – camera 006 - parter

2. Arhiva – camera 001 - parter

3. Biroul de informare și relații publice – camera 008 - parter


Program de funcţionare

Program de lucru al instanţei: luni - vineri intre orele 08.00 – 16.00
Accesul publicului este permis astfel:
- în incinta Curţii de Apel – pe timpul programului de lucru, în locurile permise, de la ora 8.00;
- în sălile de şedinţă – cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată, care, de regulă, încep la ora 09:00 ;
Publicul nu are acces în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite mai sus, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru.
Programul şedinţelor de judecată şi cel de primire a publicului, precum şi cel de acces la arhivă şi registratură, se aduc la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.
 
 
Program arhivă şi registratură
Anunt: Programul cu publicul este suspendat pentru perioda 13.03.2020 - 4.05.2020:

Programul Biroului de informare şi relaţii publice este suspendat pentru perioada 13.03.2020 - 4.05.2020


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

Persoane de contact: 
Purtător de cuvânt - judecător Diana Mihaela Micu Cheptene(tel.0751129576), înlocuitor - Popa Maria-Cristina

Precizăm că numerele de telefon( fix și mobil) ale purtătorului de cuvânt sunt afișate pentru a facilita relația cu reprezentanții mass-media.


Harta