Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Concursuri

Informaţii despre concursuri

Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici din cadrul Tribunalului Iaşi şi Tribunalului Vaslui - 24-26 februarie 2016
- Anunţ examen - afişat astăzi 25.01.2016 
 
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier IA, cu atribuții de administrator de patrimoniu la  la Curtea de Apel Iași - 9.02.2016
Anunt concurs- afisat azi 30.12.2015 
 
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat electrician la Judecătoria Iași - 25.01.2016
- desfăşurare probe concurs - afişat astăzi 21.01.2016
- Barem de corectare la proba scrisă a concursului -data afisării:25.01.2016 ora: 13:00
- Rezultatele concursului pt. ocupare post electician- data afisarii: 25.01.2016 ora: 14:00
- Rezultate finale ​pt. ocupare post electician - data afisarii: 27.01.2016 ora: 16:00
 
 
Concurs de promovare a grefierilor în functii de executie la instanta superioară - Tribunalul Iași si
Tribunalul Vaslui - 11 decembrie 2015
-Anunţ concurs - afişat astăzi 9.11.2015
- Anunţ reprogramare concurs - afişat astăzi 25.11.2015
- Lista candidaţi admişi pentru participarea la concurs - Tribunalul Vaslui - afişat astăzi 25.11.2015
- Anunț desfășurare probe concurs - afișat astăzi 10.12.2015
- Rezultate concurs-Tribunalul Iaşi - afişat astăzi 14.12.2015, ora 16:40
- Rezultate concurs-Tribunalul Vaslui- afişat astăzi 14.12.2015, ora 16:40
 
 
Concurs de promovare a grefierilor în functii de executie la instanta superioară - Curtea de Apel Iași - 11
decembrie 2015
- Anunţ concurs - afişat astăzi 9.11.2015
- Anunţ reprogramare concurs - afişat astăzi 25.11.2015
- Anunț desfășurare probe concurs - afișat astăzi 10.12.2015
- Rezultate concurs-Curtea de Apel Iaşi - afişat astăzi 14.12.2015, ora 16:40
 
Examen de promovare în grad profesional pt. functionari publici la Curtea de Apel Iasi - 24-26 noiembrie 2015
- Anunt examen - data afisarii: 22.10.2015
- Lista dosarelor admise la examen - data afişării: 16.11.2015, ora 15:24
- Barem de corectare proba scrisă - afişat astăzi 24.11.2015
- Punctaj obţinut la proba scrisă - afişat astăzi 24.11.2015
- Punctajul obţinut la proba interviului - afişat astăzi 24.11.2015
- Rezultate finale - afişat astăzi 24.11.2015
 
Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant la Curtea de Apel Iaşi de personal contractual - consilier IA(cu atribuţii de administrator de patrimoniu) - 17 noiembrie 2015
- Lista candidaţi admişi pentru participarea la concurs - afişat astăzi 11.11.2015, ora 16:00 
- Barem corectare lucrare scrisă - afişat astăzi 17.11.2015, ora 12:49
- Rezultate probă scrisă - data afisării: 18.11.2015 ora 11:15
Rezultate proba practica - afisat azi 18.11.2015, ora 12.55
- Rezultate finale concurs - data afisării 20.11.2015 ora 15.20
 
Concurs grefier arhivar temporar Curtea de Apel Iași și aprod Judecătoria Huși - 30 octombrie 2015
- Anunt concurs - afisat astazi 06.10.2015
- Anunț desfășurare probe concurs - afișat azi 28.10.2015
- Barem corectare proba practica - concurs grefier arhivar - afişat astăzi 30.10.2015 ora 10:58
- Rezultate proba practică - concurs grefier arhivar - afişat astăzi 30.10.2015, ora 12:21
- Barem corectare proba scrisă - concurs grefier arhivar - afişat astăzi 30.10.2015, ora 13:54
- Rezultate concurs aprod - afişat astăzi 30.10.2015, ora 13:55
 
Examen de promovare în grade/trepte profesionale superioare a personalului auxiliar- 21.11.2015
- Anunţ examen - afişat astăzi 15.09.2015
- Lista candidaţilor admişi pentru participare la examen - afişat astăzi 11.11.2015, ora 16:00 
- Anunt privind desfăsurearea examenului - afisat azi 18.11.2015
- Barem de corectare proba practică grefieri - data afisării 21.11.2015 ora 9:50
- Barem de corectare proba practică grefieri arhivari - data afisării 21.11.2015 ora 9:50
- Barem de corectare proba scrisă - data afisării: 21.11.2015 ora:11:00
- Tabel clasificare a candidatilor - data afisării: 27.11.2015 ora 15:30
- Rezultate finale - afişat astăzi 03.12.2015, ora 14:56
 
 
Examen de promovare în grade/trepte profesionale superioare a personalului contractual - 21.11.2015
- Anunţ examen - afişat astăzi 15.09.2015 
- Barem de corectare pt. test grilă - data afisării: 21.11.2015 ora 10:30
- Rezultate proba scrisă - afişat astăzi 23.11.2015
- Rezultate interviu - afişat astăzi 23.11.2015
- Rezultate finale - afişat astăzi 23.11.2015
 
Examen de promovare a grefierilor cu studii medii în grefieri cu studii superioare juridice - 21.11.2015
- Anunţ examen - afişat astăzi 15.09.2015 
- Lista candidaţilor admişi pentru participarea la examen - afişat astăzi 11.11.2015, ora 16:00
- Barem de corectare proba practică grefieri - data afisării 21.11.2015 ora 9:50
- Barem de corectare proba scrisă - data afisării: 21.11.2015 ora:11:00
- Tabel clasificare a candidatilor - data afisării: 27.11.2015 ora 15:30
- Rezultate finale - afişat astăzi 03.12.2015, ora 14:54
 
Concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor din cadrul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi - 06.11.2015
- Anunţ concursafişat astăzi 15.09.2015 
- Barem corectare lucrare scrisă - afişat astăzi 06.11.2015
 
Concurs de recrutare prin definitivare pe durata nedeterminata din randul grefierilor temporari - 18.09.2015
 - Anunt  concurs -data afisarii: 10.07.2015
- Anunţ desfăşurare probe concurs - afişat astăzi 17.09.2015
- Barem de corectare proba scrisă - afişat astăzi 18.09.2015
- Rezultate finale concurs - afişat astăzi 24.09.2015
 
Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant de muncitor calificat electrician la Judecătoria Vaslui - 19 august 2015
-Anunț concurs - afișat astăzi 13.07.2015
-Anunt desfasurare probe - data afisarii 18.08.2015
- Rezultate finale concurs - afișat astăzi 21.08.2015, ora 15:58
 
 
Examen de definitivare de la treapta debutant la treapta II a unui grefier-arhivar temporar 
- Barem de corectare - afișat astăzi 24.07.2015, ora 12:24
- Rezultate examen definitivare - afisat azi 24.07.2015, ora 17.10
 
Concurs ocupare pe durată nedeterminata a unui post vacant de aprod la Judecatoria Iasi
- Lista candidaților admiși/respinși - afișat astăzi 08.07.2015
- Anunt  privind desfasurarea concursului- data afisarii 15.07.2015 ora 17:30
 
Concurs ocupare post vacant electrician la Judecătoria Iași - 17 iunie 2015
- Barem de corectare proba scrisa - afisat azi 17.06.2015, ora 15.55
- Anunț desfășurare probe - afișat astăzi 16.06.2015
 
Concurs recrutare internă prin definitivare pe durată nedeterminată din rândul grefierilor temporari - 30 mai 2015
- Anunț privind desfășurarea concursului - afișat astăzi 29.05.2015
- Barem corectare proba scrisa - afisat astazi 30.05.2015, ora 12:24
- Tabel de clasificare a candidaților - afișat astăzi 05.06.2015, ora 14:58
 
Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant de muncitor calificat fochist la judecătoria Hârlău - 27 mai 2015
- Anunț concurs - afișat astăzi 04.05.2015
- Barem corectare proba scrisă - afișat astăzi 27.05.2015 ora 12:02
- Tabel de clasificare candidați - afișat astăzi 27.05.2015 ora 12:50
 
Concurs pentru ocuparea funcției de conducere de specialist IT șef în cadrul Tribunalului Vaslui
- Anunț concurs - 7 mai 2015 - afișat azi 19.03.2015
- Barem de corectare proba scrisă - afișat astăzi 07.05.2015
- Rezultate proba scrisă - afișat astăzi 07.05.2015, ora 14:02
- Rezultate proba susținere proiect - afișat astăzi 07.05.2015
Rezultate finale - afișat azi 11.05.2015 
 
Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant de muncitor calificat electrician la Judecătoria Iași - 27 aprilie 2015
- Rezultate finale obținute la examen - afișat astăzi 04.05.2015
 
Concurs promovare grefieri în funcții de execuție la instanța superioară – Curtea de Apel Iași – 25 aprilie 2015
 - Anunț concurs -  25 aprilie 2015- afișat astazi 17.03.2015
- Anunț prelungire perioadă de inscriere și modalitate de susținere probă - afișat azi 9.04.2015
- Lista candidaților admiși și respinși pentru participarea la concurs - afișat astăzi 20.04.2015
- Barem corectare proba practica - afisat astazi 25.04.2015, ora 11:30
- Barem corectare proba scrisa - afisat astazi 25.04.2015, ora 14:15
 
Concurs promovare grefieri în funcții de execuție la instanța superioară – Tribunalul Vaslui – 25 aprilie 2015
- Anunț concurs - 25 aprilie - afișat astazi 17.03.2015
- Barem corectare proba practica - afisat astazi 25.04.2015, ora 11:30
- Barem corectare proba scrisa - afisat astazi 25.04.2015, ora 14:15
 
Concurs pentru ocuparea posturilor de grefieri temporari la Tribunalul Iasi și Judecătoria Iași
- Anunț concurs - 29 și 30 aprilie 2015 - afișat astăzi 10.03.2015 
- Anunț privind desfășurarea probelor - afișat astăzi 27.04.2015
- Rezultate proba practică - afișat azi 29.04.2015, ora 16.00
- Barem corectare proba scrisa:
                   - procedura penala - afisat astazi 30 aprilie 2015, ora 18.50
                   - procedura civila - afisat astazi 30 aprilie 2015, ora 18.50
                   - organizare judiciara - afisat astazi 30 aprilie 2015, ora 18.50
- Soluționare contestație candidat Apostu Dorina - afișat astăzi 13.05.2015 ora 16:00
- Rezultate finale - afișat astăzi 20.05.2015
 
Concurs pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor
- Anunț desfășurare probe concurs - afișat astăzi 16.04.2015, ora 15:46
 
Examen promovare personal contractual în trepte profesionale superioare
Rezultate finale - afișat astăzi 03.12.2014 - ora 11:22
Rezultate proba interviu - afișat astăzi 02.12.2014 ora 13:43
Anunt desfasurare interviu - afisat astazi 29.11.2014 ora 14:00
Rezultate proba scrisa - afisat astazi 29.11.2014 ora 14:00
Barem proba scrisa - afisat astazi 29.11.2014 ora 12:24
Anunț susținere proba scrisă - afișat astăzi 28.11.2014
 
Examen pentru promovare personal auxiliar în grade/trepte profesionale superioare
Tabel clasificare candidati care au sustinut examenul de promovare in grade/trepte profesionale superioare - afisat azi 3.12.2014, ora 18.00
Barem proba scrisa - afisat astazi 29.11.2014 ora 13:13
Barem proba practica - afisat astazi 29.11.2014 ora 12:00
Anunț desfășurare probe - afișat astăzi 28.11.2014
- Anunț examen  - 29 noiembrie 2014 - afișat astăzi 24.10.2014
 
Examen pentru promovare grefieri cu studii medii în grefieri cu studii superioare juridice
Rezultate examen - afișat astăzi 03.12.2014 ora 11:24
Barem proba scrisa - afisat astazi 29.11.2014 ora 12:24
Barem proba practica - afisat astazi 29.11.2014 ora 12:24
Anunț desfășurare probe - afișat astăzi 28.11.2014
 
Concurs pentru ocupare post grefier-arhivar la Judecătoria Iași și aprod la Tribunalul Iași
- Anunt desfasurare probe la concurs  - afișat astăzi 13.11.2014   
 
 
Concurs pentru ocuparea post de consilier gradul III - inginer RSVTI la Tribunalul Iași
Rezultate finale concurs - afișat astăzi 07.11.2014
Rezultate concurs - afișat astăzi 04.11.2014 ora 14:16
Barem probă scrisă - afișat astăzi 04.11.2014 ora 10:47
- Lista privind rezultatul verificării dosarelor - afișat astăzi 28.10.2014 ora 15:50
- Anuț concurs  - 4 noiembrie 2014 - afișat astăzi 10.10.2014
 
 
 
Concurs pentru ocuparea post de muncitor calificat  instalator la Tribunalul Iași
Rezultate finale concurs - afișat astăzi 07.11.2014
Rezultate concurs - afișat astăzi 04.11.2014 ora 14:16
Barem probă scrisă - afișat astăzi 04.11.2014 ora 10:47
- Lista privind rezultatul verificării dosarelor - afișat astăzi 28.10.2014 ora 15:50
- Anuț reluare concurs  - 4 noiembrie 2014 - afișat astăzi 10.10.2014
Anunț sistare concurs - afișat astăzi 28.07.2014
 
 
Concurs de promovare la Tribunalul Iasi
Rezultate finale  - afișat astăzi 24.11.2014
- Barem corectare  proba scrisa - afisat azi 15.11.2014 
 
Concurs de recrutare internă grefieri
- Anunț anulare concurs - afișat astăzi 10.10.2014
Anunț sistare concurs - afișat astăzi 28.07.2014
 
Examen definitivare în funcție în sensul de trecere de la 
debutant la treapta II a unui grefier arhivar din schema Curții de Apel Iași - 7 mai 2014
Barem corectare proba scrisă - afișat astăzi 07.05.2014 ora 19:19
 
 
Concurs promovare în funcția de conducere de specialist IT sef la Tribunalul Vaslui-7 mai 2014
 
Concurs promovare personal auxiliar în funcții de conducere -2 martie 2014
Rezultate concurs - afișat astăzi 11 martie 2014 ora 13:00
Barem probă scrisă - afișat astăzi 2 martie 2014 ora 11:00
- Anunt concurs promovare în funcții de conducere- afișat astăzi 30 ianuarie 2014
 
Concurs promovare grefieri în funcția de execuție la instanța superioară -2 martie 2014
Rezultate finale concurs - afișat astăzi 7 martie 2014 ora 16:00
Rezultate concurs - afișat astăzi 4 martie 2014 ora 16:30
Barem proba scrisa - afisat astazi 2 martie 2014 ora 13:09
Barem proba practică - afișat astăzi 2 martie 2014 ora 10:30
- Lista candidaților admiși și a celor respinși pentru participarea la concurs - afișat astăzi 20 februarie 2014 ora 14:03
 
Concurs promovare grefieri în funcția de execuție la instanța superioară-25 ianuarie 2014