Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :718/89/2017
Data inregistrarii16.11.2018
Data ultimei modificari:11.06.2019
Sectie:NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie:Penal
Obiect:infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) (DISJUNS DIN DOSARUL 1137/89/2016)
Stadiu procesual:Apel

Părţi

NumeCalitate parte
MILIARE IULIANInculpat apelant şi intimat în apelul procurorului
ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE " GOSPODARUL ZOOTEHNIST" BEREZENI PRIN REPREZENTANT STARODUB CONSTANTINInculpat Intimat în apelul procurorului
NECULIŢĂ MĂRGĂRINTInculpat apelant şi intimat în apelul procurorului
PRĂJICĂ LASCĂRInculpat apelant şi intimat în apelul procurorului
CHIRILĂ DORELInculpat apelant şi intimat în apelul procurorului
PARUSCHI AUREL, inculpat în latură civilăCondamnat Apelant
PARUSCHI NICOLAE, inculpat în latură civilăCondamnat Apelant
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE ÎN AGRICULTURĂParte civilă
CHIRILĂ DOREL, la Asoc.Civ.de Avocaţi Abraham si AsociaţiiInculpat apelant şi intimat în apelul procurorului

Şedinţe

11.06.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Natională Anticoruptie–Serviciul Teritorial Iasi si inculpatii MILIARE IULIAN, NECULITĂ MĂRGĂRINT, PRĂJICĂ LASCĂR, CHIRILĂ DOREL, PARUSCHI NICOLAE si PARUSCHI AUREL împotriva sentintei penale nr. 117 din 18 septembrie 2018, pronuntată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 718/89/2017, pe care o desfiintează în parte, în latură penală si civilă. Rejudecând cauza, în limitele desfiintării: I. Înlătură dispozitiile instantei de fond referitoare la condamnarea inculpatilor NECULITĂ MĂRGĂRINT, PRĂJICĂ LASCĂR si CHIRILĂ DOREL. Constată că legea penală aplicabilă celor trei inculpati este legea penală în vigoare la data la care se retine comiterea faptelor. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul NECULITĂ MĂRGĂRINT, (…), pentru infractiunea prevăzută de art. 26 alin. 1 Cod penal din 1969, raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si a art. 3 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul PRĂJICĂ LASCĂR (…) pentru infractiunea prevăzută de art. 26 alin. 1 Cod penal din 1969, raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si a art. 3 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul CHIRILĂ DOREL, (…), cu domiciliul procesual ales la sediul din (…) pentru infractiunea prevăzută de art. 26 alin. 1 Cod penal din 1969, raportat la art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 si a art. 3 Cod penal. II. În temeiul art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului MILIARE IULIAN din o infractiune de „fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată”, prevăzută de art. art.322 din Noul Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si o infractiune prevăzută de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal pentru fiecare faptă si art. 38 Cod penal în două infractiuni de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, fiecare prevăzută de art. 322 Cod penal si o infractiune prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu retinerea dispozitiilor art. 5 Cod penal pentru fiecare faptă si art. 38 Cod penal. Descontopeste pedeapsa rezultantă stabilită de instanta de fond, de 4 (patru) ani închisoare si 37.500 lei amendă penală în pedepsele componente. Înlătură dispozitiile privind condamnarea inculpatului MILIARE IULIAN la pedeapsa de 37.500 lei amendă penală pentru săvârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, art.5 alin.1 Noul Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul MILIARE IULIAN, (…) pentru infractiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 322 Cod penal (actul constitutiv al Asociatiei), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul MILIARE IULIAN pentru infractiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art. 322 Cod penal (declaratia din 30.04.2010), întrucât nu există probe că inculpatul a comis infractiunea. Reduce pedeapsa principală stabilită inculpatului MILIARE IULIAN pentru infractiunea prevăzută de art.18 ind.1 alin. 1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal si art.5 alin.1 Cod penal, de la 4 (patru) ani la 3 (trei) ani închisoare. Mentine pedepsele complementare si accesorii stabilite de instanta de fond. În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate si stabileste un termen de supraveghere de 4 (patru) ani, conform dispozitiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă pe inculpat ca pe durata termenului stabilit să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probatiune Vaslui, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depăseste 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informatii si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existentă. În baza art. 93 alin. (2) lit. a) Cod penal impune inculpatului să execute următoarea obligatie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probatiune sau organizat în colaborare cu institutii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunitătii pe o perioadă de 120 de zile, fie la o institutie din cadrul Primăriei comunei Berezeni, fie în cadrul Primăriei municipiului Vaslui, institutie ce va fi stabilită de către consilierul de probatiune ca urmare a evaluării efectuate conform art. 51 alin. 1 din Legea nr. 253/2013, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, constată că executarea pedepsei complementare stabilite va începe la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, iar potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal, pedeapsa accesorie stabilită va deveni executabilă doar în ipoteza revocării suspendării sub supraveghere si executării pedepsei principale a închisorii în regim de detentie. În baza dispozitiilor art. 404 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 96 Cod penal atrage atentia inculpatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune dacă va mai comite infractiuni, nu-si îndeplineste obligatiile civile stabilite prin hotărâre până la expirarea termenului de supraveghere sau nu va respecta măsurile de supraveghere si obligatiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, în sensul revocării suspendării executării pedepsei închisorii ce i-a fost stabilită prin prezenta sentintă penală si a dispunerii, în consecintă, a executării acesteia în regim de detentie. III. Înlătură dispozitia instantei de fond referitoare la obligarea inculpatilor Neculită Mărgărint, Prăjică Lascăr si Chirilă Dorel la plata de despăgubiri către partea civilă. Mentine dispozitiile referitoare la obligarea în solidar a inculpatilor Miliare Iulian, Paruschi Nicolae, Paruschi Aurel si Asociatia Crescătorilor de Animale „Gospodarul Zootehnist” Berezeni la plata despăgubirilor civile stabilite de instanta de fond. În temeiul art. 1382 si 1383 Cod civil din 2009, stabileste contributia fiecăruia dintre inculpati la producerea prejudiciului cauzat părtii civile astfel: 50 % de către inculpatul Miliare Iulian, 20% de către inculpatul Paruschi Nicolae, 20% de către inculpatul Paruschi Aurel si 10 % de către Asociatia Crescătorilor de Animale „Gospodarul Zootehnist” Berezeni. IV. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, înlătură dispozitia instantei de fond referitoare la mentinerea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatilor Neculită Mărgărint, Prăjică Lascăr si Chirilă Dorel si dispune ridicarea acestor măsuri asigurătorii. V. Înlătură dispozitia instantei de fond referitoare la anularea actului de constituire al Asociatiei si a adeverintei nr. 206 din 22.01.2009. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate care nu contravin prezentei decizii si înlătură dispozitiile contrare. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 868 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Asociatia Crescătorilor de Animale „Gospodarul Zootehnist” Berezeni, conform delegatiei nr. 005 din 06.12.2018, emisă pentru doamna avocat Cotan Alina va fi avansată din bugetul Ministerului Justitiei si va rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de solutionarea apelurilor formulate, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronuntată în sedintă publică azi, 11.06.2019.
Document: Hotarâre  486/2019  11.06.2019

04.06.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În temeiul art. 123 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti amână pronuntarea la data de 11.06.2019.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    04.06.2019

20.05.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronuntarea la data de 04.06.2019.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    20.05.2019

08.05.2019
Ora estimata: 10:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 20.05.2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    08.05.2019

15.04.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 08.05.2019 ora 10:30 pentru când vor avea loc dezbateri asupra fondului apelurilor.
Document: Încheiere de şedinţă    15.04.2019

20.03.2019
Ora estimata: 10:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea citării martorului a cărei audiere a fost încuviinţată, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 15.04.2019, ora 12:00.
Document: Încheiere de şedinţă    20.03.2019

04.03.2019
Ora estimata: 09:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 20.03.2019, ora 10:00. Asupra cererilor în probaţiune formulate în cauză, Curtea se va pronunţa prin încheiere, în funcţie de soluţia ce se va da urmând a fi luate măsurile procesuale ce se impun.
Document: Încheiere de şedinţă    04.03.2019

04.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare formulată de domnul avocat Mămăligă Sergiu şi pune în vedere acestuia să îşi asigure substituirea în situaţia în care subzistă situaţia existentă la acest termen. Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 04.03.2019, ora 09:30, pentru când emite adresă către doamna avocat Cotan Alina pentru a-i pune în vedere să se prezinte la termenul stabilit pentru a asigura asistenţa juridică în cauză.
Document: Încheiere de şedinţă    04.02.2019

07.01.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare formulate. Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 04.02.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    07.01.2019


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
19/09/2018D.N.A.Iaşi,Apel
19/09/2018 MILIARE IULIAN, Apel
20/09/2018 CHIRILĂ DOREL, Apel
24/09/2018 PARUSCHI AUREL, inculpat în latură civilă, PARUSCHI NICOLAE, inculpat în latură civilă, Apel
27/09/2018 NECULIŢĂ MĂRGĂRINT, Apel
27/09/2018 PRĂJICĂ LASCĂR, Apel
09/11/2018 CHIRILĂ DOREL, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.