Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Din circumscripţia Curţii de Apel Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Brăilei nr.153, fac parte un număr de 3 tribunale şi 10 judecătorii, şi anume:
- Tribunalul Galati cu sediul în Galaţi , str. Brăilei nr. 153
- Tribunalul Braila cu sediul în Brăila , str. Calea Călăraşi nr. 47
- Tribunalul Vrancea cu sediul în Focşani , str. Cuza Vodă nr.8
 
 
733.jpg
 
 
Din circumscripţia Tribunalului Galaţi fac parte următoarele judecătorii :
- Judecătoria Galati cu sediul în Galaţi , str. Brăilei nr. 153
- Judecătoria Tecuci cu sediul în Tecuci , str. Costache Racoviţă nr. 28bis
- Judecătoria Tg. Bujor cu sediul în Tg. Bujor , str. Justiţiei nr. 24, jud. Galaţi
- Judecătoria Lieşti cu sediul în comuna Lieşti , str. Primăriei nr. 1154, judeţul Galaţi
 
Din circumscripţia Tribunalului Brăila fac parte următoarele judecătorii :
- Judecătoria Brăila cu sediul în Brăila , str. Calea Călăraşi nr. 47
- Judecătoria Făurei cu sediul în Făurei , str. Pacii nr. 7, judeţul Brăila
- Judecătoria Însurăţei cu sediul în Însuraţei, str. Lacu Rezii nr.97, judeţul Brăila
 
Din circumscripţia Tribunalului Vrancea fac parte următoarele judecătorii:
- Judecătoria Focşani cu sediul în Focşani , str. Cuza Vodă nr.8
- Judecătoria Panciu cu sediul în Panciu, str. Nicolae Titulescu nr.31, judeţul Vrancea
- Judecătoria Adjud cu sediul în Adjud, str. Copoceşti nr. 27, judeţul Vrancea
 

Istoric

După realizarea Unirii Principatelor Române la 24 ianuarie 1859, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a iniţiat şi îndeplinit numeroase reforme în domeniile economic, social, politic şi judiciar.
O primă acţiune care a vizat reorganizarea şi modernizarea sistemului judiciar, a constituit-o înfiinţarea la 15 ianuarie 1864, a Curţii de Apel Focşani care avea în jurisdicţia sa judeţe din Moldova (Covurlui, Putna, Tecuci) şi Muntenia (Brăila, Râmnicu – Sărat), iar după un an de funcţionare, în 1865, şi-a extins jurisdicţia şi asupra judeţelor Tutova şi Bacău.
În primele luni ale anului 1886, deci după 22 de ani de activitate, au început demersurile pentru mutarea sediului Curţii de Apel de la Focşani la Galaţi.
Astfel, la 14 ianuarie 1886 în ziarul „Galaţii” a fost publicată petiţia adresată Ministrului de Justiţie, de către un însemnat număr de cetăţeni gălăţeni, prin care solicitau mutarea Curţii de Apel de la Focşani la Galaţi. În petiţie se susţinea că „Cele mai multe procese ce se judecă de Curtea din Focşani, atât ca număr, cât şi ca valoare, sunt provenite de la Tribunalele de Covurlui şi Brăila, unde, după cum este ştiut, se fac afaceri de milioane, cari dau naturalmente loc de judecăţi …” „mai toate afacerile judecătoreşti din Galaţi şi Brăila sunt comerciale şi prin urmare de natură de urgenţă … însă Curtea este situată la Focşani, deci foarte departe ….”.
Problema strămutării Curţii de Apel de la Focşani la Galaţi a făcut obiectul unui proiect de lege discutat în Camera Deputaţilor la 4 martie 1886 şi adoptat în ziua de 6 martie, cu 52 bile albe şi 42 bile negre.
În monitorul oficial din 1 aprilie 1886 a fost publicat Decretul Regal prin care a fost promulgată legea pentru strămutarea Curţii de Apel de la Focşani la Galaţi, cu precizarea „… această lege se va pune în funcţiune cu începere de la septembrie 1886”.
Odată cu intrarea în funcţiune, Curtea de Apel Galaţi a preluat judeţele Tulcea şi Constanţa, având în total în jurisdicţia sa 9 judeţe.
La 1 august 1952 au fost desfiinţate Curţile de Apel şi s-a introdus sistemul judiciar sovietic cu două grade de jurisdicţie, tribunalele raionale şi tribunalele regionale.
Primul preşedinte al Curţii de Apel, înfiinţată la 15 ianuarie 1864 a fost Alexandru Sutu, numit prin Decret Regal dar care nu s-a prezentat la post şi, ca atare, a fost numit Dimitrie Eraclide, iar la desfiinţarea acesteia, la 1 august 1952, preşedinte era Louis Bogdanovici.
Prin Legea nr. 92/1992, adoptată de Parlamentul României au fost reînfiinţate Curţile de Apel, deci şi Curtea de Apel Galaţi, care are în jurisdicţia sa judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea.