Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


Fișier audio pentru persoanele cu dizabilități

 

  
Datele de contact ale Curţii de Apel Târgu-Mureş

 

Sediu: municipiul Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureş, cod 540014 (sediu administrativ provizoriu până la finalizarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţii şi extindere la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş”)


Numere de telefon:

Centrala: 0265/263.694  0265/265.908  0265/269.363  0265/263.813

        Cabinet preşedinte: interior 101

        Biroul de informații și relații publice: interior 124

        Registratura generală: interior 154

        Arhiva Secţiei I civile: interior 104

        Arhiva Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal: interior 121

        Arhiva Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie: interior 137

        Compartimentul executări penale: interior 179

        Compartimentul IT: interior 136

        Departamentul economico-financiar şi administrativ:

                      manager economic – 0265/269.223  sau, prin centrală, interior 111

                      resurse umane – interior 106

                      achiziţii publice – interior 169

                      inginer constructor – interior 105


Numere de fax:

Cabinet preşedinte: 0265/269.199 (destinat corespondenţei cu caracter administrativ)

Registratura generală: 0265/267.920 (destinat corespondenţei ce vizează dosarele aflate pe rolul instanţei)

Departamentul economico-financiar şi administrativ: 0265/265.346


Adrese de e-mail:

ca-tgmures@just.ro (destinată corespondenţei cu caracter administrativ)

cams-registratura@just.ro (destinată corespondenţei ce vizează dosarele aflate pe rolul instanţei)


Site:  http://portal.just.ro

Web: www.curteadeapelmures.ropentru accesarea aplicaţiei „Info dosar”

CUI: 17688240

Camere de lucru cu publicul

CABINET PREŞEDINTE - etajul III, camera 303

REGISTRATURA GENERALĂ - parter, camera 9

ARHIVA SECŢIEI I CIVILE - etajul I, camera 101

ARHIVA SECŢIEI A II-A CIVILE, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL - etajul I, camera 108

ARHIVA SECŢIEI PENALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE - etajul I, camera 105

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL - etajul IV, camera 414

SĂLI DE JUDECATĂ:   etajul I – sala 52 şi sala 57

  •                                                                        etajul II – sala 55 şi sala 56Program de funcţionare


 

            PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTANŢEI:

*      LUNI – VINERI, între orele 8.00 - 16.00

            PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL LA COMPARTIMENTELE AUXILIARE ALE INSTANŢEI:

            REGISTRATURA GENERALĂ

*      LUNI – JOI, între orele 8.30 - 11.30

*      VINERI, între orele 8.30 - 11.30

ARHIVELE CELOR TREI SECŢII

*      LUNI – JOI, între orele 8.00 - 13.00

*      VINERI, între orele 8.00 - 12.00

            PROGRAMUL DE LUCRU AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE:

*      LUNI, MIERCURI – VINERI, între orele 8.00 – 16.00

*      MARŢI, între orele 8.00 – 19.00


 
            

Program de audienţe

 

Dispoziţiile legale şi regulamentare nu prevăd, la nivelul instanţelor de judecată, organizarea audienţelor.

 


Petiţii

...

Relaţia cu presa

 

Conform art. 78 din ROIIJ, Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare. Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.

  • * conducător al BIRP şi purtător de cuvânt - judecător dr. Andreea Ciucă
  • * consilier pentru informaţii pubice - expert Anuţa LiliacGHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND RELAȚIA SISTEMULUI JUDICIAR CU MASS-MEDIA pdf


Centenar

Comunicat "Ziua Europeană a Justiţiei Civile" 24 octombrie 2019

Informare amanare conferinta de presa - Bilant

Informare - Bilant

Comunicat "Ziua Europeană a Justiţiei Civile" 24 octombrie 2018

 
 
 

2016.09.14 Comunicat de presă


Harta

 

 Harta