Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


Fișier audio pentru persoanele cu dizabilități

 

  
Datele de contact ale Curţii de Apel Târgu-Mureş

 

Sediu: municipiul Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureş, cod 540014 (sediu administrativ provizoriu până la finalizarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţii şi extindere la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş”)


Numere de telefon:

Centrala: 0265/263.694  0265/265.908  0265/269.363  0265/263.813

        Cabinet preşedinte: interior 101

        Biroul de informații și relații publice: interior 156

        Registratura generală: interior 154

        Arhiva Secţiei I civile: interior 104

        Arhiva Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal: interior 121

        Arhiva Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie: interior 137

        Compartimentul executări penale: interior 179

        Compartimentul IT: interior 136

        Departamentul economico-financiar şi administrativ:

                      manager economic – 0265/269.223  sau, prin centrală, interior 111

                      resurse umane – interior 106

                      achiziţii publice – interior 169

                      inginer constructor – interior 105


Numere de fax:

Cabinet preşedinte: 0265/269.199 (destinat corespondenţei cu caracter administrativ)

Registratura generală: 0265/267.920 (destinat corespondenţei ce vizează dosarele aflate pe rolul instanţei)

Departamentul economico-financiar şi administrativ: 0265/265.346


Adrese de e-mail:

ca-tgmures@just.ro (destinată corespondenţei cu caracter administrativ)

cams-registratura@just.ro (destinată corespondenţei ce vizează dosarele aflate pe rolul instanţei)


Site:  http://portal.just.ro

Web: www.curteadeapelmures.ropentru accesarea aplicaţiei „Info dosar”

CUI: 17688240

Camere de lucru cu publicul

CABINET PREŞEDINTE - etajul III, camera 303

REGISTRATURA GENERALĂ - parter, camera 9

ARHIVA SECŢIEI I CIVILE - etajul I, camera 101

ARHIVA SECŢIEI A II-A CIVILE, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL - etajul I, camera 108

ARHIVA SECŢIEI PENALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE - etajul I, camera 105

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL - etajul IV, camera 414

SĂLI DE JUDECATĂ:   etajul I – sala 52 şi sala 57

  •                                                                        etajul II – sala 55 şi sala 56Program de funcţionare

ANUNŢ

PRIVIND PROGRAMUL DE LUCRU LA COMPARTIMENTELE AUXILIARE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CU PUBLICUL

 

            În contextul menţinerii riscurilor de răspândire şi de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, programul de lucru cu publicul la compartimentele registratura generală şi arhive se desfăşoară zilnic, între orele 8:30 – 11:30.

            Pentru depunerea cererilor şi a actelor de orice natură/studiul dosarelor, accesul persoanelor interesate la aceste compartimente auxiliare este limitat la două persoane concomitent, cu respectarea distanţării sociale (minim 1,5 metri).

            Se va acorda prioritate avocaţilor, consilierilor juridici, consilierilor de probaţiune şi experţilor - conform Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015. În acest sens, se recomandă părţilor interesate să se programeze online (la adresa cams-registratura@just.ro) sau telefonic (la nr. 0265/263.694, 0265/265.908,  0265/269.363, 0265/263.813) pentru studiul dosarelor la arhivă, cel târziu în ziua dinaintea celei în care este solicitat accesul la arhivă pentru studiul dosarului.

           

            PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTANŢEI:


            LUNI – VINERI, între orele 8:00 - 16:00


            PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL LA COMPARTIMENTELE AUXILIARE ALE INSTANŢEI:

REGISTRATURA GENERALĂ

*      LUNI – JOI, între orele 8:00 - 12:00

*      VINERI, între orele 8:00 - 11:00

 

ARHIVELE CELOR TREI SECŢII

*      LUNI – JOI, între orele 8:00 - 13:00

*      VINERI, între orele 8:00 - 12:00


            PROGRAMUL DE LUCRU AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE:

*      LUNI, MIERCURI – VINERI, între orele 8:00 – 16:00

MARŢI, între orele 8:00 – 19:00


 


Program de audienţe

 

Dispoziţiile legale şi regulamentare nu prevăd, la nivelul instanţelor de judecată, organizarea audienţelor.

 


Petiţii

...

Relaţia cu presa

 

Conform art. 78 din ROIIJ, Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare. Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.

  • * conducător al BIRP şi purtător de cuvânt - judecător dr. Andreea Ciucă
  • * consilier pentru informaţii pubice - expert Anuţa LiliacGHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND RELAȚIA SISTEMULUI JUDICIAR CU MASS-MEDIA pdf

Comunicat de presă - Conferinţa Codul de procedură civilă, aspecte teoretice şi practice - probleme de practică neunitarăDrept la replică exercitat de Curtea de Apel Târgu-Mureş ca urmare a articolului publicat de redacția G4Media-19 oct 2021
Drept la replică exercitat de Curtea de Apel Târgu-Mureş ca urmare a articolului publicat de redacția HotNews-19 oct 2021
Drept la replică exercitat de Curtea de Apel Târgu-Mureş ca urmare a articolului publicat de redacția Newsweek-19 oct 2021
Drept la replică exercitat de Curtea de Apel Târgu-Mureş ca urmare a articolului publicat de redacția Realitatea-19 oct 2021
Drept la replică exercitat de Curtea de Apel Târgu-Mureş ca urmare a articolului publicat de redacția StiriDiaspora-19oct2021


COMUNICAT DE PRESĂ 19 mai 2021 - organizare concurs pentru posturi de grefier cu studii superioare juridice

Comunicat de presa 16 aprilie 2021 organizare concurs specialist IT

Informare efectuare proceduri de dezinfecţie în sediul instanţei

Comunicat donații
Informare de presă 10.07.2020 - "dosar Ţăndărei"
Comunicat prezentarea raportului de activitate aferent anului 2019
Comunicat de presă 23.12.2019 - "dosar Ţăndărei"
Informare protest personal auxiliar de specialitate
Comunicat de presa "Ziua Europeană a Justiţiei Civile" 25 octombrie 2019
Informare amânare conferinţa de presă - Bilanţ 2018
Informare prezentarea raportului de activitate aferent anului 2018
Centenar
Comunicat de presa "Ziua Europeană a Justiţiei Civile" 25 octombrie 2018
Comunicat prezentarea raportului de activitate aferent anului 2017
Comunicat de mulţumire "Ziua Europeană a Justiţiei Civile" 25 octombrie 2017
Comunicat "Ziua Europeană a Justiţiei Civile" 25 octombrie 2017
Comunicat 2017.09.13 Legile Justitiei.pdf
2016.09.14 Comunicat de presă


Harta

 

 Harta