Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Concursuri

Carieră

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCEDURĂ DE LUCRU
referitoare la ocuparea posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate/personal conex/funcţionari publici/personal contractual existente în statele de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Târgu-Mureş şi instanţelor din circumscripţia acesteia
-toate posturile vacante de personal auxiliar de specialitate, personal conex, funcţionari publici şi personal contractual vor fi publicate pe pagina de internet a Curţii de Apel Târgu-Mureş în termen de 5 (cinci) zile de la data vacantării;
-în procedura de ocupare a posturilor vacante din categoria celor menţionate mai sus, cererile de transfer au prioritate faţă de cererile de valorificare a rezultatelor concursurilor organizate la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş;
-în ipoteza în care, în termen de două săptămâni de la data publicării postului vacant pe pagina de internet a instanţei, nu s-a formulat nicio opţiune de transfer, postul va fi ocupat prin valorificare sau concurs, după caz.
     Valorificarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de grefier şi grefier-arhivar se poate dispune în următoarele condiţii:
a)în ceea ce priveşte categoria grefierilor:
-vacantarea postului are loc la instanţele la care a fost aprobată scoaterea posturilor la concurs;
-este îndeplinită şi în privinţa posturilor vacantate vizate de valorificare condiţia privind imposibilitatea desfăşurării în condiţii normale a activităţii instanţelor, în considerarea căreia a fost aprobată iniţial organizarea concursului;
-posturile vacantate nu au putut fi ocupate printr-un concurs de  promovare la instanţele superioare sau prin valorificarea rezultatelor unui astfel de concurs, în termenul de 6 luni de la publicarea rezultatelor concursului.
b)în ceea ce priveşte categoria grefierilor-arhivari:
-valorificarea rezultatelor concursului poate avea loc şi pentru posturile care se vacantează ulterior şi la alte instanţe din circumscripţia curţii de apel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor în vederea ocupării următoarelor posturi:

 •  - grefier-şef la Judecătoria Târgu-Mureş
 •  - grefier-şef la Judecătoria Topliţa

Concursul se va desfăşura la data de 13 aprilie 2018, la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş, şi va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a pregătirii profesionale şi prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei pentru care candidează.
Anunţul, tematica şi bibliografia
Lista candidaţilor
Program desfășurare concurs
Rezultatele la proba scrisa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a specialiştilor IT în vederea ocupării următoarelor posturi:

 - specialist IT-şef la Curtea de Apel Târgu-Mureş

 - specialist IT-şef la Tribunalul Harghita

Concursul se va desfăşura la data de 20 aprilie 2018, la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş, şi va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a pregătirii profesionale şi prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei pentru care candidează.
Anunţul, tematica şi bibliografia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu Mureş
organizează la data de 18-20 decembrie 2017, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici din circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş.

Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 18.12.2017, ora 15,30, iar interviul în data de 20.12.2017, ora 15,30, la sediul Curţii de Apel Târgu Mureş, din str. Justiţiei nr. 1.

Dosarul de examen se depune până la data de 6.12.2017, inclusiv, ora 15,00, la camera nr. 1 (compartimentul resurse umane din cadrul Departamentului Economico – Financiar și Administrativ a Curţii de Apel Târgu Mureş).
Anunţ​
Rezultatul selecţiei dosarelor
Rezultatul final
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:

 1 post de grefier-arhivar la Tribunalul Harghita
 1 post de aprod la Tribunalul Mureş
 1 post de şofer la Judecătoria Miercurea Ciuc

Concursul se va desfăşura în data de 29 iunie 2017, la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş – Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş.

Concursul pentru ocuparea postului de grefier-arhivar constă în susţinerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice din tematica anunţată.

Concursul pentru ocuparea posturilor de aprod şi şofer constă în susţinerea unei probe practice - realizarea unei lucrări specifice postului ce urmează să fie ocupat.

Anunţ, Tematica şi bibliografia
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a participa la concurs
Programul de desfăşurare a concursului

Tabel rezultatul concurs şoferi

Rezultatele obținute de candidați la proba practică
Rezultatele obținute de candidați la proba scrisă
Tabel de clasificare a candidaţilor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:
1 post de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Târgu-Mureş
1 post de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Odorheiu Secuiesc
1 post de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Gheorgheni
1 post de grefier cu studii medii la Judecătoria Gheorgheni

Concursul constă în susţinerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi se va desfăşura conform următorului calendar:
25 martie 2017 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
26 martie 2017 - susţinerea probei scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară

Anunţul
Tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor de grefier cu studii medii
Tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor de grefier cu studii superioare
Formular cerere de înscriere - Word
Formular cerere de înscriere - PDF
Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii a condiţiilor de participare la concurs
Programul de desfăşurare a concursului
Repartizarea candidaţilor în vederea susţinerii probei practice
Rezultatele obținute de candidați la proba practică
Barem de corectare - studii medii
Barem de corectare - studii superioare
Anunț depunere contestații la baremele de corectare
Tabel de clasificare a candidaţilor
TABEL FINAL al candidaţilor declaraţi admişi la concurs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a următoarelor posturi vacante temporar de personal auxiliar de specialitate:
- 4 posturi de grefier cu studii superioare juridice la JUDECĂTORIA Târgu-Mureş
 
Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:
19 noiembrie 2016 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
20 noiembrie 2016 - susţinerea probei scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de
 - aprod la Judecătoria Sighişoara
 
Concursul se va desfăşura la data de 19 octombrie 2016 - la sediul Tribunalului Mureş, str. Bolyai, nr. 30, şi va consta în susţinerea unei probe practice
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu Mureş organizează la data de 24  octombrie 2016, examenul de  promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru  funcţionarii publici din circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu Mureş organizează la data de 19 octombrie 2016, examenul de  promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante de personal auxiliar d specialitate:
 
- 1 post de grefier cu studii superioare juridice la TRIBUNALUL HARGHITA
- 1 post de grefier cu studii medii la JUDECĂTORIA REGHIN
 
Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:
10 septembrie 2016 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
11 septembrie 2016 - susţinerea probei scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează, la data de 30 mai 2016 concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor în vederea ocupării funcției de grefier şef la Judecătoria Reghin
 - 13 mai 2016 - data limită de depunere a cererilor de înscriere la concurs
 - 20 mai 2016 - depunerea de către candidaţi a proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei de conducere
Anunţul, Tematica şi bibliografia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Târgu-Mureș.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează în data de 6 noiembrie 2015 concurs de promovare în funcţii de execuţie la instanţele superioare.
Programul de desfăşurare a concursului
Tabel cu candidaţii admişi/respinşi privind participarea la concurs
10.11.2015 - Tabel cu rezultatele concursului
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează în perioada 22-24 septembrie 2015, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de funcționar public, consilier, clasa I, grad profesional superior (inginer constructor) la Tribunalul Mureș
06.08.2015 - Anunț
03.09.2015 - Completare anunţ
17.09.2015 - Rezultatul selecției dosarelor
23.09.2015 - Rezultatul final
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează în data de 03 septembrie 2015, selecție pe bază de interviu pentru un post vacant de funcționar public, consilier, clasa I, grad profesional superior la Tribunalul Mureș, care poate fi ocupat prin transfer.

31.07.2015 - Anunț

26.08.2015 - Lista cuprinzând cererile admis-respins pentru ocuparea postului prin transfer
26.08.2015 - Programul de desfăşurare al interviului

04.09.2015 - Rezultatele interviului

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de personal auxiliar şi personal conex, după cum urmează:

PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE:
Judecătoria Târgu-Mureș  - 2 posturi de grefier-arhivar

PERSONAL CONEX:
Tribunalul Harghita         - 1 post de aprod
Judecătoria Sighișoara    - 1 post de aprod
Judecătoria Gheorgheni   - 1 post de aprod

Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş -Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, conform următorului calendar:
21 august 2015 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
                                (pentru posturile de grefier-arhivar)
                             - susţinerea probei practice constând în realizarea unei lucrări specifice postului ce urmează să fie ocupat
                               (pentru posturile de aprod)
22 august 2015 - susţinerea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice (pentru posturile de grefier-arhivar)
Anunţul, tematica şi bibliografia
Lista candidaţilor care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs
Programul de desfăşurare a concursului
Rezultate - proba practică la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier-arhivar
Rezultate - proba practică la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de aprod
Barem de corectare - proba scrisă
Tabel de clasificare a candidaţilor la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier-arhivar

Tabel final al candidaţilor declaraţi admişi în urma soluţionării contestaţiilor la proba scrisă

Repartizarea candidaţilor admişi pe posturile vacante de grefier-arhivar la Judecătoria Târgu-Mureş
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea de Apel Târgu-Mureş
organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Judecătoria Gheorgheni

Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş -Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, conform următorului calendar:
7 august 2015 - data limită de depunere a cererilor de înscriere
28 august 2015 - susţinerea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic
29 august 2015 - susţinerea probei practice

Anunțul, tematica și bibliografia

Lista candidatilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru participare la concurs
Data şi locul susţinerii probei scrise şi practice
Subiecte la proba scrisă varianta I
Barem de corectare proba scrisă varianta I
Rezultate obținute de candidați la proba scrisă și proba practică
Tabel cu rezultatele finale obţinute de candidaţi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează, la data de 5 iunie 2015 concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor şi a specialiştilor IT în vederea ocupării următoarelor posturi vacante
- grefier şef la Judecătoria Târgu-Mureş
- specialist IT şef la Tribunalul Mureş
 - 20 mai 2015 - data limită de depunere a cererilor de înscriere la concurs
 - 27 mai 2015 - depunerea de către candidaţi a proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei de conducere pentru care candidează
Anunţul, Tematica şi bibliografia
 
Lista candidaţilor care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs
Programul de desfăşurare a examenului
Barem de corectare
Lista cu notele obţinute de candidaţi la proba scrisă
BAREM FINAL
LISTA PRIVIND SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Rezultatele susţinerii proiectului
Rezultatele finale


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


COMUNICAT RELUARE PROCEDURI DE CONCURS
 
Având în vedere circulara nr. 1606/14.01.2015, emisă de Ministerul Justiţiei, prin care s-a acordat avizul în vederea continuării procedurii de ocupare a posturilor vacante de grefier,
Curtea de Apel Târgu-Mureş reia procedurile concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice şi grefier cu studii medii existente la nivelul instanţelor din circumscripţie, proceduri demarate în luna iulie 2014 şi suspendate la data de 01.09.2014.
 
Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş, conform următorului calendar:
21 februarie 2015 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
22 februarie 2015 - susţinerea probei scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară
Programul de desfăşurare a concursului

- 15 ianuarie 2015 - LISTA FINALĂ a candidaţilor admişi şi a celor respinşi - Concurs grefieri STUDII SUPERIOARE
- 15 ianuarie 2015 - LISTA FINALĂ a candidaţilor admişi şi a celor respinşi - Concurs grefieri STUDII MEDII
Repartizarea candidaţilor în vederea susţinerii probei practice
- 21 februarie 2015 - Rezultatele la proba practică eliminatorie
- 22 februarie 2015 - Barem de corectare - pentru grefieri cu studii superioare
                                   Barem de corectare - pentru grefieri cu studii medii
                                   ANUNT DEPUNERE CONTESTATII LA BAREMELE DE CORECTARE
                   ANUNŢ PRELUNGIRE TERMEN DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR LA BAREMELE DE CORECTARE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de grefier la instanţele din circumscripţie, după cum urmează:
TRIBUNALUL MUREŞ                      - 1 post de grefier cu studii superioare
JUDECĂTOARIA TÂRGU-MUREŞ      - 2 posturi de grefier cu studii superioare
JUDECĂTORIA REGHIN                   - 1 post de grefier cu studii medii
 
Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş -Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, conform următorului calendar:
06 septembrie 2014 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
07 septembrie 2014 - susţinerea probei scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară
 

COMUNICAT SUSPENDARE PROCEDURI DE CONCURS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de personal contractual (muncitor calificat - electrician) la Tribunalul Harghita -1 post.
Concursul constă în susţinerea unei probe practice şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi se va desfăşura în data de 11 noiembrie 2014, la sediulCurţii de Apel Târgu Mureş.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu Mureş organizează la data de 24 noiembrie 2014, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş.
14.10.2014 - Anunţul
10.11.2014 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
25.11.2014 - Rezultatele probei scrise
26.11.2014 - Rezultatele interviului
27.11.2014 - Rezultatele finale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu Mureş organizează la data de 18 noiembrie 2014, examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş,
14.10.2014 - Anunţul, Tematica
10.11.2014 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
11.11.2014 - Programul de desfăşurare a examenului
19.11.2014 - Rezultatele probei scrise

20.11.2014 - Rezultatele interviului
20.11.2014 - Rezultate finale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează, la data de 27 iunie 2014 concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor în vederea ocupării postului vacant de grefier şef Secţia civilă la Tribunalul Mureş
 - 11 iunie 2014 - data limită de depunere a cererilor de înscriere la concurs
 - 17 iunie 2014 - depunerea de către candidaţi a proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei de conducere pentru care candidează
Anunţul, Tematica şi bibliografia
Lista candidatilor
Rezultate obţinute
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează, la data de 20 iunie 2014 concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie la instanţe superioare în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de grefier cu studii superioare
 - 1 post la Curtea de Apel Târgu-Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
 - 1 post la Curtea de Apel Târgu-Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi familie
- 1 post la Tribunalul Mureş
 - 6 iunie 2014 - data limită de depunere a cererilor de înscriere la concurs
Anunţul, Tematica şi bibliografia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş
organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Harghita

Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş -Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, conform următorului calendar:
07 martie 2014 - data limită de depunere a cererilor de înscriere
24 martie 2014 - susţinerea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic
27 martie 2014 - susţinerea probei practice

Anunţul
Tematica şi bibliografia
Lista candidatilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru participare la concurs
Data şi locul susţinerii probei scrise şi practice
Subiecte Proba Scrisă Varianta II
Raspunsurile corecte Proba scrisă
Rezultatele obţinute de candidaţi
Rezultatele finale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea de Apel Târgu-Mureş
organizează, la data de 18 decembrie 2013, concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor în vederea ocupării postului vacant de grefier şef Secţie contencios administrativ şi fiscal la Tribunalul Mureş.
Anunţul, tematica şi bibliografia
17.12.2013 - Anunţ privind programul de desfăşurare a concursului
20.12.2013 - Rezultate la obtinute la proba practica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş
organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de personal auxiliar şi personal conex, după cum urmează:

PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE:
Judecătoria Miercurea Ciuc  - 1 post de grefier-arhivar
Judecătoria Gheorgheni       - 1 post de grefier-arhivar
Judecătoria Topliţa             - 1 post de grefier-arhivar

PERSONAL CONEX:
Curtea de Apel Târgu-Mureş - 1 post de aprod
Tribunalul Mureş                  - 1 post de aprod

Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş -Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, conform următorului calendar:
9 decembrie 2013 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
                                (pentru posturile de grefier-arhivar)
                             - susţinerea probei practice constând în realizarea unei lucrări specifice postului ce urmează să fie ocupat
                               (pentru posturile de aprod)
10 decembrie 2013 - susţinerea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice
Anunţul, tematica şi bibliografia
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de a participa la concurs
04.12.2013 - Tabel cu rezultatul soluţionării contestaţiilor
04.12.2013 - Lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi a celor care nu îndeplinesc aceste condiţii
04.12.2013 - Programul privind desfăşurarea concursului
09.12.2013 - REZULTATELE OBŢINUTE DE CANDIDAŢII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE APROD
09.12.2013 - REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA PRACTICĂ LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER-ARHIVAR
10.12.2013 - BAREM PROBA SCRISĂ
13.12.2013 - Tabel cu rezultatul soluţionării contestaţiilor formulate
13.12.2013 - REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE APROD
13.12.2013 - Tabel de clasificare a candidaţilor la proba scrisă

17.12.2013 - TABEL FINAL AL CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Harghita

Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş -Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, conform următorului calendar:
19 decembrie 2013 - data limită de depunere a cererilor de înscriere
13 ianuarie 2014 - susţinerea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic
16 ianuarie 2014 - susţinerea probei practice

Anunţul
Tematica şi bibliografia
Anunt privind lista candidadtilor
Lista candidatilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru participare la concurs
Data şi locul susţinerii probei scrise şi practice
Subiecte Proba Scrisă Varianta II
Raspunsurile corecte Proba scrisă
Barem corectare proba scrisă
Rezultatele obţinute de candidaţi
Rezultatele finale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu Mureş anunţă că în data de 28 noiembrie 2013 se organizează selecţie pe bază de interviu pentru un post vacant de funcţionar public, consilier, grad profesional superior la Tribunalul Mureş, care poate fi ocupat prin transfer în conformitate cu prevederile art. 149 din Hot. 611/04 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Funcţionarii publici interesaţi vor depune cererile de transfer, însoţite de un curriculum vitae, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, la sediul Curţii de Apel Târgu Mureş din str. Justiţiei nr. 1, camera 1.
Anunţul
27.11.2013 - Anunţ privind susţinerea interviului
27.11.2013 - Lista cupinzând cererile pentru ocuparea postului
28.11.2013 - Rezultatele Interviului
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de personal contractual (merceolog IA) la instanţele din circumscripţie, după cum urmează:

Curtea de Apel Târgu Mureş - 1 post 
Tribunalul Mureş - 1 post

Concursul constă în susţinerea unei probe practice şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi se va desfăşura în data de 11 noiembrie 2013, la sediulCurţii de Apel Târgu Mureş.
Anunţul, Tematica şi bibliografia
01.11.2013 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
07.11.2013 - Programul de desfasurare a concursului
11.11.2013 - Rezultatele obţinute de candidaţi la proba practică
13.11.2013 - Tabel de clasificare a candidaţilor
18.11.2013 - Tabel final al candidaţilor declaraţi admişi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de
grefier cu studii superioare juridice la instanţele din circumscripţie, după cum urmează:

■ Tribunalul Mureş -1 post
■ Tribunalul Harghita - 3 posturi
■ Judecătoria Târgu-Mureş - 7 posturi
■ Judecătoria Sighişoara -1 post
■ Judecătoria Târnăveni -1 post
■ Judecătoria Miercurea Ciuc - 3 posturi

Concursul constă în susţinerea unei probe practice eliminatorii şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi se va desfăşura conform următorului calendar:
 - 07 septembrie 2013 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
 - 08 septembrie 2013 - susţinerea probei scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară
 
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:
 - grefier şef secţie contencios administrativ şi fiscal la Tribunalul Mureş
 - grefier şef secţie penală la Judecătoria Târgu-Mureş
Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş, conform următorului calendar:
 - 24 mai 2013 - testarea scrisă privind verificarea pregătirii profesionale
 - 27 mai 2013 - susţinerea de către candidaţi a proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei de conducere pentru care candidează

2013.04.29 - Anunţ - Având în vedere vacantarea posturilor de grefier şef secţie civilă la Judecătoria Târgu-Mureş şi grefier şef la Judecătoria Miercurea Ciuc, pentru respectarea dispoziţiilor art. 4 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin HCSM nr. 182/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează numărul de posturi scoase la concurs, cu:
 - un post de grefier şef secţie civila la Judecătoria Târgu Mureş
 - un post de grefier şef la Judecătoria Miercurea Ciuc.
Data desfăşurării concursului a fost decalată, după cum urmează:
7 iunie 2013 - testarea scrisă privind verificarea pregătirii profesionale
10 iunie 2013 - susţinerea de către candidaţi a proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei de conducere pentru care candidează.
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de paricipare la concurs  
Tabel de clasificare - proba scrisă 
2013.06.11 - Lista de clasificare a candidaţilor la susţinerea proiectului
2013.06.12 - Tabel de clasificare a candidaţilor înscrişi la concursul pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor
 
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de personal auxiliar şi personal conex, după cum urmează:
  •  
  • PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE:
  • Tribunalul Mureş - 2 posturi de grefier-arhivar
    • Tribunalul Specializat Mureş -1 post de grefier-arhivar
     Judecătoria Târgu-Mureş -1 post de grefier-arhivar
     Tribunalul Harghita -1 post de grefier-arhivar
    •  
PERSONAL CONEX:

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie organizează în perioada 15.04.2013-31.05.2013, concurs pentru promovarea personalului auxiliar de specialitate în funţii de execuţie la instanţa supremă. - Anunţ.