Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Concursuri

Informaţii despre concursuri

 
COMUNICAT RELUARE PROCEDURI DE CONCURS
 
Având în vedere circulara nr. 1606/14.01.2015, emisă de Ministerul Justiţiei, prin care s-a acordat avizul în vederea continuării procedurii de ocupare a posturilor vacante de grefier,
Curtea de Apel Târgu-Mureş reia procedurile concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice şi grefier cu studii medii existente la nivelul instanţelor din circumscripţie, proceduri demarate în luna iulie 2014 şi suspendate la data de 01.09.2014.
 
Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş, conform următorului calendar:
21 februarie 2015 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
22 februarie 2015 - susţinerea probei scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară
Programul de desfăşurare a concursului

- 15 ianuarie 2015 - LISTA FINALĂ a candidaţilor admişi şi a celor respinşi - Concurs grefieri STUDII SUPERIOARE
- 15 ianuarie 2015 - LISTA FINALĂ a candidaţilor admişi şi a celor respinşi - Concurs grefieri STUDII MEDII
Repartizarea candidaţilor în vederea susţinerii probei practice
- 21 februarie 2015 - Rezultatele la proba practică eliminatorie
- 22 februarie 2015 - Barem de corectare - pentru grefieri cu studii superioare
                                   Barem de corectare - pentru grefieri cu studii medii
                                   ANUNT DEPUNERE CONTESTATII LA BAREMELE DE CORECTARE
                   ANUNŢ PRELUNGIRE TERMEN DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR LA BAREMELE DE CORECTARE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de grefier la instanţele din circumscripţie, după cum urmează:
TRIBUNALUL MUREŞ                      - 1 post de grefier cu studii superioare
JUDECĂTOARIA TÂRGU-MUREŞ      - 2 posturi de grefier cu studii superioare
JUDECĂTORIA REGHIN                   - 1 post de grefier cu studii medii
 
Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş -Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, conform următorului calendar:
06 septembrie 2014 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
07 septembrie 2014 - susţinerea probei scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară
 

COMUNICAT SUSPENDARE PROCEDURI DE CONCURS
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de personal contractual (muncitor calificat - electrician) la Tribunalul Harghita -1 post.
Concursul constă în susţinerea unei probe practice şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi se va desfăşura în data de 11 noiembrie 2014, la sediulCurţii de Apel Târgu Mureş.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu Mureş organizează la data de 24 noiembrie 2014, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş.
14.10.2014 - Anunţul
10.11.2014 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
25.11.2014 - Rezultatele probei scrise
26.11.2014 - Rezultatele interviului
27.11.2014 - Rezultatele finale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu Mureş organizează la data de 18 noiembrie 2014, examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş,
14.10.2014 - Anunţul, Tematica
10.11.2014 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
11.11.2014 - Programul de desfăşurare a examenului
19.11.2014 - Rezultatele probei scrise

20.11.2014 - Rezultatele interviului
20.11.2014 - Rezultate finale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează, la data de 27 iunie 2014 concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor în vederea ocupării postului vacant de grefier şef Secţia civilă la Tribunalul Mureş
 - 11 iunie 2014 - data limită de depunere a cererilor de înscriere la concurs
 - 17 iunie 2014 - depunerea de către candidaţi a proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei de conducere pentru care candidează
Anunţul, Tematica şi bibliografia
Lista candidatilor
Rezultate obţinute
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează, la data de 20 iunie 2014 concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie la instanţe superioare în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de grefier cu studii superioare
 - 1 post la Curtea de Apel Târgu-Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
 - 1 post la Curtea de Apel Târgu-Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi familie
- 1 post la Tribunalul Mureş
 - 6 iunie 2014 - data limită de depunere a cererilor de înscriere la concurs
Anunţul, Tematica şi bibliografia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş
organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Harghita

Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş -Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, conform următorului calendar:
07 martie 2014 - data limită de depunere a cererilor de înscriere
24 martie 2014 - susţinerea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic
27 martie 2014 - susţinerea probei practice

Anunţul
Tematica şi bibliografia
Lista candidatilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru participare la concurs
Data şi locul susţinerii probei scrise şi practice
Subiecte Proba Scrisă Varianta II
Raspunsurile corecte Proba scrisă
Rezultatele obţinute de candidaţi
Rezultatele finale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea de Apel Târgu-Mureş
organizează, la data de 18 decembrie 2013, concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor în vederea ocupării postului vacant de grefier şef Secţie contencios administrativ şi fiscal la Tribunalul Mureş.
Anunţul, tematica şi bibliografia
17.12.2013 - Anunţ privind programul de desfăşurare a concursului
20.12.2013 - Rezultate la obtinute la proba practica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş
organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de personal auxiliar şi personal conex, după cum urmează:

PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE:
Judecătoria Miercurea Ciuc  - 1 post de grefier-arhivar
Judecătoria Gheorgheni       - 1 post de grefier-arhivar
Judecătoria Topliţa             - 1 post de grefier-arhivar

PERSONAL CONEX:
Curtea de Apel Târgu-Mureş - 1 post de aprod
Tribunalul Mureş                  - 1 post de aprod

Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş -Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, conform următorului calendar:
9 decembrie 2013 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
                                (pentru posturile de grefier-arhivar)
                             - susţinerea probei practice constând în realizarea unei lucrări specifice postului ce urmează să fie ocupat
                               (pentru posturile de aprod)
10 decembrie 2013 - susţinerea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice
Anunţul, tematica şi bibliografia
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de a participa la concurs
04.12.2013 - Tabel cu rezultatul soluţionării contestaţiilor
04.12.2013 - Lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi a celor care nu îndeplinesc aceste condiţii
04.12.2013 - Programul privind desfăşurarea concursului
09.12.2013 - REZULTATELE OBŢINUTE DE CANDIDAŢII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE APROD
09.12.2013 - REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA PRACTICĂ LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER-ARHIVAR
10.12.2013 - BAREM PROBA SCRISĂ
13.12.2013 - Tabel cu rezultatul soluţionării contestaţiilor formulate
13.12.2013 - REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE APROD
13.12.2013 - Tabel de clasificare a candidaţilor la proba scrisă

17.12.2013 - TABEL FINAL AL CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Harghita

Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş -Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, judeţul Mureş, conform următorului calendar:
19 decembrie 2013 - data limită de depunere a cererilor de înscriere
13 ianuarie 2014 - susţinerea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic
16 ianuarie 2014 - susţinerea probei practice

Anunţul
Tematica şi bibliografia
Anunt privind lista candidadtilor
Lista candidatilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru participare la concurs
Data şi locul susţinerii probei scrise şi practice
Subiecte Proba Scrisă Varianta II
Raspunsurile corecte Proba scrisă
Barem corectare proba scrisă
Rezultatele obţinute de candidaţi
Rezultatele finale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu Mureş anunţă că în data de 28 noiembrie 2013 se organizează selecţie pe bază de interviu pentru un post vacant de funcţionar public, consilier, grad profesional superior la Tribunalul Mureş, care poate fi ocupat prin transfer în conformitate cu prevederile art. 149 din Hot. 611/04 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Funcţionarii publici interesaţi vor depune cererile de transfer, însoţite de un curriculum vitae, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, la sediul Curţii de Apel Târgu Mureş din str. Justiţiei nr. 1, camera 1.
Anunţul
27.11.2013 - Anunţ privind susţinerea interviului
27.11.2013 - Lista cupinzând cererile pentru ocuparea postului
28.11.2013 - Rezultatele Interviului
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de personal contractual (merceolog IA) la instanţele din circumscripţie, după cum urmează:

Curtea de Apel Târgu Mureş - 1 post 
Tribunalul Mureş - 1 post

Concursul constă în susţinerea unei probe practice şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi se va desfăşura în data de 11 noiembrie 2013, la sediulCurţii de Apel Târgu Mureş.
Anunţul, Tematica şi bibliografia
01.11.2013 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
07.11.2013 - Programul de desfasurare a concursului
11.11.2013 - Rezultatele obţinute de candidaţi la proba practică
13.11.2013 - Tabel de clasificare a candidaţilor
18.11.2013 - Tabel final al candidaţilor declaraţi admişi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de
grefier cu studii superioare juridice la instanţele din circumscripţie, după cum urmează:

■ Tribunalul Mureş -1 post
■ Tribunalul Harghita - 3 posturi
■ Judecătoria Târgu-Mureş - 7 posturi
■ Judecătoria Sighişoara -1 post
■ Judecătoria Târnăveni -1 post
■ Judecătoria Miercurea Ciuc - 3 posturi

Concursul constă în susţinerea unei probe practice eliminatorii şi a unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi se va desfăşura conform următorului calendar:
 - 07 septembrie 2013 - susţinerea probei practice eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator
 - 08 septembrie 2013 - susţinerea probei scrise la disciplinele procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară
 
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:
 - grefier şef secţie contencios administrativ şi fiscal la Tribunalul Mureş
 - grefier şef secţie penală la Judecătoria Târgu-Mureş
Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş, conform următorului calendar:
 - 24 mai 2013 - testarea scrisă privind verificarea pregătirii profesionale
 - 27 mai 2013 - susţinerea de către candidaţi a proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei de conducere pentru care candidează

2013.04.29 - Anunţ - Având în vedere vacantarea posturilor de grefier şef secţie civilă la Judecătoria Târgu-Mureş şi grefier şef la Judecătoria Miercurea Ciuc, pentru respectarea dispoziţiilor art. 4 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin HCSM nr. 182/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează numărul de posturi scoase la concurs, cu:
 - un post de grefier şef secţie civila la Judecătoria Târgu Mureş
 - un post de grefier şef la Judecătoria Miercurea Ciuc.
Data desfăşurării concursului a fost decalată, după cum urmează:
7 iunie 2013 - testarea scrisă privind verificarea pregătirii profesionale
10 iunie 2013 - susţinerea de către candidaţi a proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei de conducere pentru care candidează.
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de paricipare la concurs  
Tabel de clasificare - proba scrisă 
2013.06.11 - Lista de clasificare a candidaţilor la susţinerea proiectului
2013.06.12 - Tabel de clasificare a candidaţilor înscrişi la concursul pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor
 
Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de personal auxiliar şi personal conex, după cum urmează:
  •  
  • PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE:
  • Tribunalul Mureş - 2 posturi de grefier-arhivar
    • Tribunalul Specializat Mureş -1 post de grefier-arhivar
     Judecătoria Târgu-Mureş -1 post de grefier-arhivar
     Tribunalul Harghita -1 post de grefier-arhivar
    •  
PERSONAL CONEX:

 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie organizează în perioada 15.04.2013-31.05.2013, concurs pentru promovarea personalului auxiliar de specialitate în funţii de execuţie la instanţa supremă. - Anunţ.