Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

 

 

NOU!  COMUNICAT TDS.pdfComunicat cu privire la comunicarea actelor de procedură prin e-mail sau SMS

 

EXTRAS din Hotărârea nr. 12 a Colegiului de Conducere privind stabilirea numărului şi compunerii completelor de judecată ce vor funcţiona în perioada 1 iulie - 31 august 2015


Decizia nr 19 din 26.05.2015 a Tribunalului Botosani.pdf - Cauzele ce vor fi soluționate în timpul vacanței judecătorești,
01.07 - 31.08.2015, conform dispozițiilor art. 159-160 din Regulamentul  de ordine interioară al instanțelor judecătorești. 

Decizia 9 2015 trbt.pdfDecizia nr. 9/2015 - implementarea si utilizarea programului de comunicare către părţi, în format electronic, a încheierilor de şedinţă pronunţate în dosarele aflate pe rolul instanţei 

NOU!  Comunicat privind adresele de e-mail folosite pentru sesizările în legătură cu practicile neunitare

 

Comunicat - opinii propuneri 2015.pdfAnunț privind adresele de e-mail utilizate pentru exprimarea opiniilor și propunerilor cu privire la activitatea instanțelor din raza teritorială a Tribunalului Botoșani

 

 

 Taxe judiciare de timbru

 

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU SE PLĂTESC LA PRIMĂRIA DIN LOCALITATEA UNDE ÎȘI ARE DOMICILIUL PERSOANA CĂREIA I S-A PUS ÎN VEDERE SĂ ACHITE ACEASTĂ TAXĂ !

Tribunalul Botoșani
Str. Maxim Gorki, Nr.8, Cod postal 710171
Telefon : 0231/511739
Fax : 0231/531832
E-mail : tr-botosani@just.ro   
 

Istoric

Despre organizare judecătorească modernă se poate vorbi, în Moldova, odată cu aplicarea Regulamentului Organic.
La Botoşani, primul tribunal "giudecatoresc", de ţinut, ca instanţă bazată pe principiul modern al despărţirii "puterilor cârmuitoare şi judecătorească", se înfiinţează la 1 ianuarie 1832, funcţionând în casele lui Neculai Damianovici, sub preşedinţia lui Alecu Ralet.
Dacă în materie civilă judecă definitiv cauze de o anumită valoare, în materie penală acest tribunal efectua doar cercetări care se deduceau judecăţii Tribunalului "Criminalicesc" de la Iaşi.
La 1859, anul Unirii Principatelor Române, precum şi în perioada 1864-1865, anii în care se adoptă şi se pun în aplicare, sub directa priveghere a domnitorului luminat Alexandru Ioan Cuza, legi fundamentale ale tânărului stat democratic, îl găsim la cârma tribunalului pe M. Vasilievici, cunoscut şi ca "Manolache a Popei", personaj despre care s-a vorbit mult în epocă. Lui, probabil, i se va fi adresat, la 4 octombrie 1864, tânărul Mihai Eminovici, marele poet de mai tarziu al românilor, când a cerut şi i s-a aprobat angajarea ca practicant la tribunal.
primariabt.jpg
 
La 9 iulie 1865 vechiul tribunal ţinutal devine, în temeiul legii de organizare judecătorească din 4 iulie acelaşi an, tribunal judeţean, a cărui circumscripţie teritorială se confundă cu aceea a judeţului. Concomitent i se extind atribuţiile judecând şi in materie corecţională şi comercială.
Aceste competenţe le păstrează şi sub imperiul viitoarelor legi de organizare judecătorească din 1 septembrie 1890, 24 martie 1909, precum şi a legii Mârzescu din anii 1924-1925 când este arondat Curţii de Apel Iaşi.
Din anul 1914, timp de aproape un veac, Tribunalul Botoşani funcţionează în clădirea "Palatului de Justiţie", situată între casa Antipa (1900) şi casa Manole (1908-1909), opera a arhitectului Petru Antonescu. Clădirea face parte din rândul monumentelor de arhitectură ale Municipiului Botoşani.
 
judbt.jpg
 
După 1945, urmare a procesului de reorganizare administrativă, sub influenţa legislaţiei de tip sovietic, a funcţionat o perioadă ca tribunal "popular" raional până în anul 1968 când s-a revenit la vechea împărţire în judeţe a teritoriului naţional.
Reforma administrativă a adus schimbari şi în planul legislaţiei privind organizarea judecătorească. Tribunalul a dobândit, în acest context, noi competenţe ca instanţă de recurs.
După 1989, sub impulsul noilor realităţi, viaţa juridică a cunoscut o extindere fără precedent în cadrul societăţii româneşti. Prin noua lege de organizare judecătorească din anul 1992 s-au reînfiinţat curţile de apel şi un mare numar de judecătorii. Tribunalele şi-au păstrat vechile competenţe dar şi-au lărgit treptat atribuţiile ca instanţe de prim grad.
Tribunalul Botoşani a fost arondat, prin noua lege, Curţii de Apel Suceava. Şi-a extins continuu activitatea realizând specializarea magistraţilor pe materii. A fost înfiinţată la 15 aprilie 1994 secţia civilă iar la 1 octombrie 1997 şi-a început activitatea secţia comercială şi de contencios administrativ, astfel că în prezent tribunalul funcţionează cu 3 secţii specializate şi cu un numar de 21 de magistraţi.
La începutul anului 2002 a fost finalizată noua construcţie a tribunalului, pe un teren din vecinătatea vechii clădiri.
 
fatada principala.jpg
Fațada principală
 
fatada laterala.jpg
Fațada laterală
 
Sala pașilor pierduți
   
Hol magistrați
 
Sală de judecată Civil
 
Sală de judecată Penal