Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :668/40/2019
Data inregistrarii02.04.2019
Data ultimei modificari:12.08.2019
Sectie:Falimente
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
CONSPROIECT M SRL, REPREZENTATĂ LEGAL PRIN ADMINISTRATOR SAVIN IULIANA-MARIADebitor
BLACK SEA SUPPLIERS SRLCreditor
DEME MACARALE SRLCreditor
DANTEX GUARD SECURITY SRL,REPREZENTATA PRIN BORTA AUREL DORUCreditor
CĂRĂMIDA MCV SRL, REPREZENTATA PRIN UNGURIANU FLORENTINACreditor
BANCA TRANSILVANIA SA, REPREZENTATĂ NORMATIV PRIN SERVICIUL LITIGII-BIROUL REGIONAL DE LITIGII ŞI INSOLVENTĂ IAŞICreditor
CEC BANK SACreditor
GAVRILEŢ LIDIEACreditor
HRISCU GHEORGHECreditor
NECHIFOR MIHAICreditor
PINTILIE COSTEL-MARINELCreditor
PÎRVU GHEORGHECreditor
ROTARIU GEORGECreditor
TURCANU DANCreditor
VISTERNICU VASILECreditor
MIHALACHI DENIS-MARIUSCreditor
ABABEI IOANCreditor
ACONSTANTINESEI GHEORGHECreditor
AIOANEI MIHAICreditor
AMBROS VASILICACreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

25.09.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA9
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

28.06.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Constată că s-au depus la dosar p/v al AC, raport de activitate,
Document: Încheiere de şedinţă    28.06.2019

12.04.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului. Califică cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă formulate de creditoarele Black Sea Suppliers SRL, Deme Macaracrale SRL, Dantex Guard Security SRL, SC Cărămida MCV SRL şi Banca Transilvania SA , drept declaraţii de creanţă. În temeiul art. 71 alin. 1 teza I din Legea 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC CONSPROIECT SRL. În temeiul art. 73 rap. la art. 45 lit. d) teza a II -a din Legea 85/2014, Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe CII Dascălu Constantin Lulu care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 2000 lei. În temeiul art. 99 din Legea 85/2014, Dispune ca administratorul judiciar să notifice deschiderea procedurii: debitorului, creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit art. 74 şi Oficiului Registrului Comerţului. Notificarea va fi publicată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Creditorii care se opun deschiderii procedurii trebuie să depună opoziţia la Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în termen de 10 zile de la primirea notificării. Fixează termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 23.05.2019. Fixează termenul pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la 13.06.2019. Contestaţiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în B.P.I. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei judiciare de timbru de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile pe care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau care nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia este obligată să trimită, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar, creditorului a cărui creanţă o contestă (dacă este cazul), precum şi administratorului special, sub sancţiunea amenzii prevăzute de art. 187 alin. 1 pct. 2 din Noul Cod de Procedură Civilă. Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la comunicarea contestaţiei şi a documentelor care o însoţesc. Partea care formulează întâmpinarea este obligată, sub sancţiunea decăderii de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, să comunice un exemplar al întâmpinării, cu confirmare de primire, contestatorului, administratorului judiciar şi administratorului special, după caz. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la 09.07.2019. În cazul în care s-au formulat contestaţii împotriva tabelului preliminar, părţile (contestatorul, intimatul, administratorul judiciar şi administratorul special) sunt obligate să depună la dosar, până la termenul de definitivare a tabelului creanţelor, dovada îndeplinirii obligaţiilor de trimitere, cu confirmare de primire, a contestaţiilor şi întâmpinărilor, către părţile adverse. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 19.06.2019, la sediul pe care administratorul judiciar îl va comunica din timp creditorilor şi convoacă creditorii debitoarei, şedinţă care va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea administratorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia, conform art. 57 alin. 2 teza finală din Legea 85/2014. În temeiul art. 76 din Legea 85/2014, se dispune comunicarea sentinţei de deschidere către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie îşi are sediul debitorul şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o bancă din România din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Atrage atenţia debitorului că, potrivit art. 82 alin. 1 din Legea 85/2006, are obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar şi a creditorului deţinând cel puţin 20 % din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea amendării persoanelor responsabile de nepredare. În temeiul art. 58 alin. 1 lit.a) din Legea 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar să examineze situaţia economică a debitorului şi actele depuse potrivit art. 67 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, raport care să fie depus la dosarul cauzei până la data de 23.05.2019. În temeiul art. 101 alin. 1 din Legea 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar ca, în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii, să efectueze procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe baza informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art. 67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii. Dispune comunicarea, de îndată, a minutei prezentei încheieri către administratorul judiciar provizoriu numit în cauză. Fixează termenul pentru continuarea procedurii la data de 28.06.2019. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare, care va fi depus la Tribunalul Botoşani. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12.04.2019.
Document: Hotărâre intermediară  107/2019  12.04.2019

05.04.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: CF9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 12.04.2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    05.04.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.