Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2259/40/2016
Data inregistrarii16.09.2016
Data ultimei modificari:16.11.2017
Sectie:Secţia penală
Materie:Penal
Obiect:omorul calificat (art.189 NCP)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
STĂNESCU FLORINInculpat
BUJOR EMILInculpat
EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.Parte responsabilă civilmente
S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.AParte responsabilă civilmente
DĂNĂILĂ GIOVANI COSTICĂParte civilă
DĂNĂILĂ VIORICA ANIŞOARAParte civilă
DĂNĂILĂ ŞERBAN GIOVANI- PRIN PĂRINŢI DĂNĂILĂ GIOVANI COSTIParte civilă
PRODAN CONSTANTINParte civilă
CLIVEŢ GHIORGHIParte civilă
HRIŢCU FLORENTINParte civilă
SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂParte civilă
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "MAVROMATI"Parte civilă
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „SFÂNTA MARIA”Parte civilă
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOIParte civilă
Hrimiuc Liviu AlexandruParte civilă
Cucuruzac DumitruParte civilă
DĂNĂILĂ TOADEREParte civilă
DĂNĂILĂ VIORICAParte civilă
GĂLUŞCĂ IONELAParte civilă
VIERU IULIANAParte civilă
1 - 20 Next

Şedinţe

30.10.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: În temeiul art.386 Cod procedură penală, respinge, ca fiind neîntemeiate, cererile formulate de inculpaţii Stănescu Florin şi Bujor Emil privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care aceştia au fost trimişi în judecată prin rechizitoriul nr.357/P/2016 din 16 septembrie 2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, din infracţiunile „omor” art.188 alin.1 Cod penal şi „tentativă de omor” prev. şi ped. de şi art.32 rap.la art.188; art.189 alin.1 lit.f Cod penal, în infracţiunile de „ucidere din culpă” prev. şi ped. de art.192 alin.2 Cod penal şi „vătămare corporală din culpă” prev. şi ped. de art.196 alin.1 şi 3 Cod penal. Condamnă pe inculpaţii Stănescu Florin şi Bujor Emil, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „omor” prev. şi ped. de art.188 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.75 alin.2, art.76 alin.1, art.79 alin.1 Cod penal; art.396 alin.10 Cod procedură penală la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal pe o durată de câte 2 ani (victima Dănăilă Anda Mădălina); - „tentativă la infracţiunea de omor calificat” prev. şi ped. de art.32 rap. la art.188, art.189 alin.1 lit.f Cod penal cu aplicarea art.75 alin.2, art.76 alin.1, art.79 alin.1 Cod penal; 396 alin.10 Cod procedură penală, la câte o pedeapsă de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal pe o durată de câte 2 ani (părţi civile Dănăilă Şerban Giovani, Cliveţ Ghiorghi, Prodan Constantin - în prezent decedat - şi Hriţcu Florentin); - „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” prev. şi ped. de art.336 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.75 alin.2, art.76 alin.1, art.79 alin.1 Cod penal; 396 alin.10 Cod procedură penală la câte o pedeapsă de 1 an închisoare; - „împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice” prev. şi ped. de art.339 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.75 alin.2, art.76 alin.1, art.79 alin.1 Cod penal; art.396 alin.10 Cod procedură penală la câte o pedeapsă de 6 luni închisoare. În temeiul art.38 şi 39 alin.1 lit.b; art.45 Cod penal, aplică fiecărui inculpat pedeapsa cea mai grea de câte 5 (cinci) ani închisoare, la care se adaugă câte un spor de o treime de 22 (douăzecişidouă) luni din totalul celorlalte pedepse, fiecare inculpat urmând să execute câte o pedeapsă rezultantă de 6 (şase) ani şi 10 (zece) luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal, pe câte o durată de 2 (doi) ani. Face în cauza aplicarea art.65 alin.1 şi art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal, pentru fiecare dintre inculpaţi. În temeiul art.72 Cod penal, compută din pedepsele aplicate inculpaţilor duratele reţinerilor de 24 de ore din data de 02 mai 2016 şi ale arestărilor preventive cuprinse în intervalele 03 mai 2016 – 29 iulie 2016 când prin încheierea nr.85 din 29 iulie 2016 a Curţii de Apel Suceava, pronunţată în dosarul nr.1830/40/2016, arestările preventive au fost înlocuite cu măsurile preventive ale controlului judiciar. În temeiul art.399 alin.1 Cod procedură penală, revocă măsurile preventive ale controlului judiciar luate împotriva celor doi inculpaţi prin încheierea nr.85 din 29 iulie 2016 a Curţii de Apel Suceava, pronunţată în dosarul nr.1830/40/2016, cât şi prin Ordonanţa nr.357/P/2016 din 11 august 2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani (cu privire la inculpatul Stănescu Florin), revocările fiind executorii conform art.399 alin.4 Cod procedură penală. În temeiul art.7 rap. la art.4 alin.1 lit.b din Legea nr.76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpaţi, în vederea introducerii profilului genetic al acestuia în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. În temeiul art.19 rap. la art.397 Cod procedură penală; art.2223; art.2224 alin.2 Cod civil; art.1357; art.1391 alin.2 Cod civil; art.49 şi art.50 din Legea nr.136/1995, cât şi în temeiul Normei nr.23/2014 a Autorităţii de Supraveghere Financiară din România, admite în parte acţiunea civilă a cauzei, iar în consecinţă: Obligă părţile responsabile civilmente S.C. Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. cu sediul în localitatea Voluntari, judeţul Ilfov, Şoseaua Bucureşti Nord nr.10 Global City Business Park-Clădirea O23, etajul IV, reprezentată de avocat Alui-Gheorghe Florentina - Cabinet de Avocatură Florentina Alui-Gheorghe Bucureşti, str. Profesor Moise Nicoară nr.38 B, bloc C2, etaj IX, ap.227 sector III - Punct de lucru în Târgu Neamţ, str. Calistrat Hogaş nr.2, judeţul Neamţ şi S.C. Groupama Asigurări S.A. Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr.45, sector I, cu sediul ales pentru comunicare acte în localitatea Botoşani, str. Cuza Vodă nr.24 C, judeţul Botoşani, să plătească despăgubiri civile în câte o proporţie de 1/2 şi în limita contractelor de asigurare ale autoturismelor, următoarele daune materiale şi morale către următoarele părţi civile: a) - părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani suma de 4.503,30 lei cheltuieli ocazionate de spitalizarea părţii vătămate Cliveţ Ghiorghi, cu dobânda legală de la data debitului, 30 aprilie 2016 şi până la achitarea integrală a acestuia, actualizate la zi cu indicele de inflaţie şi constată recuperate celelalte cheltuieli de spitalizare ale victimei Dănăilă Anda Mădălina şi părţii civile Dănăilă Şerban Giovani, în sumă de 3274,74 lei şi respectiv de 3647,64 lei, achitate cu chitanţele nr. 1002651 din data de 17 octombrie 2016 şi nr.1002650 din aceiaşi dată; - părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani suma de 4.384,45 lei contravaloare transport şi asistenţă medicală acordată la data de 30 aprilie 2016, persoanelor vătămate Dănăilă Şerban Giovani, Cliveţ Ghiorghi şi victima Dănăilă Anda Mădălina şi suma de 374,90 lei, reprezentând tarif asistenţă medicală şi transportul persoanei vătămate Prodan Gheorghe la Spitalul Municipal Dorohoi, cu dobânda legală de la data debitului 30 aprilie 2016 şi până la achitarea integrală a acestuia, actualizate la zi cu indicele de inflaţie; - părţii civile Spitalul Municipal Dorohoi suma de 348,22 lei cheltuieli ocazionate de spitalizarea persoanei vătămate Prodan Constantin, cu dobânda legală de la data debitului 30 aprilie 2016 şi până la achitarea integrală a acestuia, actualizate la zi cu indicele de inflaţie; - Constată recuperat prin plată prejudiciul cauzat părţii civile Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi în sumă 6.373,623 lei cheltuieli ocazionate de spitalizarea persoanei vătămate Dănăilă Şerban Giovani, cu chitanţa nr. 004957 din 27 septembrie 2016. b) - părţilor civile în nume propriu Dănăilă Giovani Costică şi Dănăilă Viorica Anişoara, sumele de câte 150.000 lei daune morale pentru fiecare şi suma totală de 67.381 lei daune materiale, în calitate de părinţi ai victimei Dănăilă Anda Mădălina, decedată la data de 1 mai 2016 şi a părţii civile minore Dănăilă Şerban Giovani, plus suma de 1500 lei cheltuieli judiciare reprezentând onorariu apărător ales plus dobânzile legale de la data debitelor 30 aprilie 2016 şi până la achitarea integrală a acestora, actualizate la zi cu indicele de inflaţie şi respinge, ca nefondate, celelalte pretenţii civile formulate în cauză; - părţii civile în nume propriu Dănăilă Şerban Giovani, năsut de 30 aprilie 2002, minor în vârstă de 14 ani la data accidentului 30 aprilie 2016 - reprezentat de părinţii fireşti Dănăilă Giovani Costică şi Dănăilă Viorica Anişoara, suma de 50.000 lei daune morale pentru suferinţa din propriul accident; suma de 50.000 lei daune morale pentru suferinţa pierderii surorii sale victima Dănăilă Anda Mădălina, plus dobânzile legale de la data debitelor 30 aprilie 2016 şi până la achitarea integrală a acestora, actualizate la zi cu indicele de inflaţie şi respinge, ca nefondate, celelalte pretenţii civile formulate în cauză; În temeiul art.1389 şi 1390 Cod civil respinge, ca fiind neîntemeiată, cererea formulată de către partea civilă minoră Dănăilă Şerban Giovani, reprezentată de părinţii fireşti Dănăilă Giovani Costică şi Dănăilă Viorica Anişoara, privind despăgubirea părţii civile cu suma de 1.500 lei lunar cu titlul de contribuţie la întreţinerea minorului, începând cu data accidentului 30 aprilie 2016; - părţii civile în nume propriu Cliveţ Ghiorghi, suma de 80.000 lei daune morale şi suma de 22.387 lei daune materiale cât şi suma 1.000 lei cheltuieli judiciare reprezentând parte din onorariu avocat ales, plus dobânzile legale de la data debitelor 30 aprilie 2016 şi până la achitarea integrală a acestora, actualizate la zi cu indicele de inflaţie, şi respinge, ca nefondate, celelalte pretenţii civile formulate în cauză; - părţii civile în nume propriu Hriţcu Florentin domiciliat în sat Slobozia, comuna Păltiniş, judeţul Botoşani, suma de 7.000 lei daune morale şi suma de 5.000 lei daune materiale cât şi suma 1.000 lei cheltuieli judiciare reprezentând parte din onorariu avocat ales, plus dobânzile legale de la data debitelor 30 aprilie 2016 şi până la achitarea integrală a acestora, actualizate la zi cu indicele de inflaţie şi respinge, ca nefondate, celelalte pretenţii civile formulate în cauză; - parţii civile în nume propriu Hrimiuc Liviu Alexandru, în calitate de logodnic al defunctei Dănăilă Anda Mădălina, suma de 30.000 lei daune morale şi respinge, ca nefondate, celelalte pretenţii civile formulate în cauză. Respinge, ca nefondate, pretenţiile civile formulate în cauză de către părţile civile în nume propriu: Prodan Viorica – soţie supravieţuitoare a părţii vătămate directe din prezenta cauză Prodan Constantin decedat la 18 septembrie 2016; Prodan Gheorghe Daniel – fiu al aceluiaşi defunct; Vieru Iuliana şi Găluşcă Ionela - fiice ale aceluiaşi defunct, iar, în temeiul art.27 rap. la art.24 alin.1 şi art.25 alin.6 Cod procedură penală cât şi la art.1391 alin.4 teza II Cod civil, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de către părţile civile Prodan Viorica – soţie supravieţuitoare a părţii vătămate directe din prezenta cauză Prodan Constantin; Prodan Gheorghe Daniel – fiu al aceluiaşi defunct; Vieru Iuliana şi Găluşcă Ionela - fiice ale aceluiaşi defunct, în calitatea lor de succesori ai defunctului Prodan Constantin, decedat la 18 septembrie 2016, părţile interesate având deschisă calea unei acţiuni civile separate la instanţa civilă. Respinge, ca nefondate, cererile formulate de către: - partea civilă în nume propriu Dănăilă Toadere, în calitate de bunic al defunctei Dănăilă Anda Mădălina, privind plata sumei de 1.000.000 lei daune morale; - partea civilă în nume propriu Dănăilă Viorica, în calitate de bunică a defunctei Dănăilă Anda Mădălina, privind plata sumei de 1.000.000 lei daune morale; - partea civilă în nume propriu Cucuruzac Dumitru în calitate de bunic după mamă al defunctei Dănăilă Anda Mădălina, privind plata sumei de 1.000.000 lei daune morale. Menţine măsurile asiguratorii a sechestrului judiciar, luate în cauză prin ordonanţele din 7 iunie 2016 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, asupra bunului imobil aflat în proprietatea inculpatului Stănescu Florin, respectiv un apartament situat în municipiul Braşov şi respectiv asupra bunurilor imobile deţinute de către inculpatul Bujor Emil, respectiv o casă, o anexă şi suprafaţa de 1191 mp teren intravilan, situate în oraşul Darabani. În temeiul art.397 alin.3 rap. la art.255 şi art.256 Cod procedură penală, dispune restituirea către inculpaţi a următoarelor lucruri, mijloace materiale de probă, reţinute în timpul urmăririi penale, după cum urmează: - inculpatului Bujor Emil automobilul marca Audi A5 şi a certificatului de înmatriculare al acestui autoturism aflat în prezent în păstrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani – Serviciul Rutier, restituit acestui inspectorat prin încheierea Tribunalului Botoşani din 8 februarie 2017, pronunţată în dosarul nr.2259/40/2016/a6; - inculpatului Stănescu Florin – administrator al S.C. „STAFF INTERNATIONAL” S.R.L. Cluj-Napoca - automobilul marca Audi A6. - părţii civile Dănăilă Giovani Costică, autoturismul marca VW Golf, Executorie cu privire la restituirea lucrurilor. Obligă inculpaţii să plătească fiecare statului câte 1700 lei cheltuieli judiciare. Cheltuieli judiciare în legătură cu expertizele medico-legale ale părţii civile minore Dănăilă Şerban Giovani, efectuate de Institutul de Medicină Legală Iaşi şi Serviciul de Medicină Legală Botoşani rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică în data de 30 octombrie 2017.
Document: Hotarâre  174/2017  30.10.2017

26.10.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30 octombrie 2017.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    26.10.2017

12.10.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Se amână judecarea cauzei pentru lipsa raportului de expertiză medico-legală privind evaluarea capacităţii de muncă a părţii civile minore Dănăilă Şerban Giovani. Se solicită Serviciului de Medicină Legală Botoşani să înainteze la dosarul cauzei raportul de expertiză. Respinge cererea de disjungere a laturii civile de latura penală a cauzei, formulată de inculpatului Stănescu Florin, prin apărător.
Document: Încheiere de şedinţă    12.10.2017

21.09.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Prorogă punerea în discuţie a cererii de suplimentare a probatoriului, formulată de părţile civile Cliveţ Gheorghe ş.a. Admite cererea părţii civile minore Dănăilă Şerban Giovani – prin reprezentanţii săi legali şi, dispune efectuarea în cauză de către Serviciul de Medicină Legală Botoşani a unei expertize medico-legale cu privire la partea civilă minoră, având ca obiectiv: „Dacă leziunile cauzate sunt de natură a diminua capacitatea de muncă a părţii civile, precum şi capacitatea adaptivă a acesteia şi în ce procent”. Dispune comunicare unei adrese Serviciului de Medicină Legală Botoşani prin care se va solicita efectuarea expertizei medico-legale încuviinţate în cauză. Se solicită Spitalului Judeţean de Urgenţe „Mavromati” Botoşani să facă demersuri în vederea facilitării efectuării expertizei, sens în care se emite adresă. Pune în vedere părinţilor părţii civile minore Dănăilă Şerban Giovani să asigure prezenţa acestei la Serviciul de Medicină Legală Botoşani în data de 2 octombrie 2017, ora 09:00, împreună cu copiile adreselor emise în cauză, însoţite de copii ale tuturor actelor medicale Amână judecarea cauzei la data de 12 octombrie 2017.
Document: Încheiere de şedinţă    21.09.2017

07.09.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Se amână judecarea cauzei în vederea depunerii la dosar a unor completări din partea Institutului de Medicină Legală Iaşi la expertiza medico-legală efectuată în cauză şi pentru ca în viitor instanţa, în baza acestei expertize să se dispună evaluarea capacităţii de muncă a părţii civile Dănăilă Şerban Giovani la Serviciul de Medicină Legală Botoşani. Respinge cererea de disjungere a laturii civile de latura penală a cauzei, formulată de inculpatului Stănescu Florin, prin apărător.
Document: Încheiere de şedinţă    07.09.2017

13.07.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Se amână judecarea cauzei pentru lipsa raportului de expertiză medico-legală încuviinţată în cauză.
Document: Încheiere de şedinţă    13.07.2017

29.06.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Se amână judecarea cauzei pentru lipsa raportului de expertiză medico-legală. Respinge cererea formulată de apărătorul inculaptului Stănescu Florin, prin care solicită disjungerea laturii civile a cauzei, întrucât instanţa s-a pronunaţat anterior cu privire la această cerere.
Document: Încheiere de şedinţă    29.06.2017

22.05.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 29 iunie 2017, ora 09:00, pentru când vor fi citaţi inculpaţii aflaţi sub măsura preventivă a controlului, iar celelalte părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art.353 alin.2 Cod procedură penală. I. În temeiul art.383 alin.4 Cod procedură penală, constată imposibilitatea administrării probei cu martorul Ungureanu Eugen, cu domiciliul în comuna Corni, judeţul Botoşani şi ultima reşedinţă în oraşul Darabani, str. Perilor nr. 9, judeţul Botoşani, la familia Prodan Constantin, urmând a se ţine seama de declaraţia acestuia dată la urmărirea penală în Vol.III al cauzei filele 168 – 177 la judecarea cauzei. II. Admite proba cu expertiză medico-legale solicitată de partea civilă Dănăilă Şerban Giovani, minor în vârstă de 14 ani - prin reprezentanţii săi legali Dănăilă Giovani Costică şi Dănăilă Viorica Anişoara şi avocat Biciuşcă Simona, domiciliaţi în oraş Darabani, str. Tineretului nr. 60, judeţul Botoşani şi domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat Biciuşcă Simona, cu sediul în municipiul Suceava str. Ştefan Cel mare nr. 43, judeţul Suceava. Dispune efectuarea expertizei medico-legale de către Institutul de Medicină Legală Iaşi, cu următoarele obiective (fila 40 vol.II ds. instanţă): 1. Să se stabilească numărul real de zile îngrijiri medicale necesare pentru vindecare părţii civile Dănăilă Şerban Giovani, raportat la toate actele medicale, intervenţiile şi internările ulterioare şi a tratamentelor de recuperare ulterioare. 2. Să se precizeze dacă leziunile suferite în urma evenimentului din 30 aprilie 2016 au fost de natură a produce părţii civile Dănăilă Şerban Giovani o infirmitate şi dacă această infirmitate este sau nu permanentă. 3. Dacă leziunile cauzate sunt de natură a diminua capacitatea de muncă a părţii civile, precum şi capacitatea adaptivă a acesteia şi în ce procent. 4. Să se precizeze care este conduita medicală ce urmează a fi adoptată, dacă mai sunt necesare alte intervenţii chirurgicale ulterioare până la vindecare şi care este tratamentul recuperator ce urmează a fi adoptat. 5. Alte aspecte utile cauzei. Contravaloarea expertizei medico-legale va fi achitată din fondurile Ministerului Justiţiei. III. În temeiul art.100 alin.4 lit. b rap. la art.172 alin.1 Cod procedură penală, respinge ca fiind neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Bujor Emil, privind efectuarea în cauză a unei expertize criminalistice la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti. IV. În temeiul art.179 Cod procedură penală, respinge cererea formulată de avocat Rîşniţă Alexandru, pentru inculpatul Stănescu Florin, privind audierea în cauză a expertului criminalist Gabriel Dumitru Păduraru ce funcţionează la Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi şi care a întocmit în cauză Raportul de expertiză criminalistică şi răspunsurile la obiecţiunile formulate la acest raport, depuse în vol. II al dosarului de urmărire penală. V. În temeiul art.26 rap. la art.1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de disjungere a judecării laturii civile a cauzei formulată de avocat Rîşniţă Alexandru, pentru inculpatul Stănescu Florin. VI. În temeiul art.1 şi 5 alin.1, art.8 şi 9 din Legea nr. 677/2001 respinge, ca nefondată, cererea formulată de reprezentantul părţii responsabile civilmente S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. privind eliberarea de la dosar a unor copii referitoare la acte de stare civilă şi medico-legale ale persoanelor implicate în cauză. Dispune efectuarea unei adrese Institutului de Medicină Legală Iaşi însoţită de copia prezentei încheieri; de copia rechizitoriului şi a actelor medicale ale părţii civile Dănăilă Şerban Giovani în vederea efectuării expertizei medico-legale, cu înaintarea şi a volumelor relevante din dosarul cauzei, după caz. Dispune efectuarea unei adrese părţii civile Dănăilă Şerban Giovani, minor în vârstă de 14 ani - prin reprezentanţii săi legali Dănăilă Giovani Costică şi Dănăilă Viorica Anişoara şi avocat Biciuşcă Simona, domiciliaţi în oraş Darabani, str. Tineretului nr. 60, judeţul Botoşani, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat Biciuşcă Simona, cu sediul în municipiul Suceava str. Ştefan Cel mare nr. 43, judeţul Suceava, pentru a se prezenta la Institutul de Medicină Legală Iaşi de urgenţă în vederea examinării. Pronunţată în şedinţa publică din 22 mai 2017.
Document: Încheiere de şedinţă    22.05.2017

04.05.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Se amână judecarea cauzei în vederea audierii martorului din lucrări Ungureanu Eugen, care a lipsit la termenul de astăzi.
Document: Încheiere de şedinţă    04.05.2017

06.04.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite proba cu înscrisuri şi proba cu martori, solicitate de părţile civile; Respinge solicitarea inculpatului S.F. de efectuare a unui referat de evaluare. Prorogă pronunţarea cu privire la proba cu expertiză criminalistică solicitată de inc. B.E. Prorogă pronunţarea cu privire la proba cu expertiză medico-legală formulată de partea civilă D.Ş.G. Amână judecarea cauzei în vederea administrării probatoriului încuviinţat şi în vederea analizării celorlalte cereri de probe.
Document: Încheiere de şedinţă    06.04.2017

16.03.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul B.E. pentru a depune la dosar o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptelor şi pentru a da posibilitatea părţilor să ia la cunoştinţă cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul S.F. Respinge cererile de judecare a cauzei potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii formulate de inculpaţi. Dispune citarea martorilor din lucrări.
Document: Încheiere de şedinţă    16.03.2017

27.02.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererile formulate de Prodan Viorica, Prodan Gheorghe-Daniel, Vieru Iuliana, Găluşcă Ionela, Dănăilă Toadere, Dănăilă Viorica, Cucuruzac Dumitru şi Hrimiuc Liviu Alexandru şi dispune citarea acestora în cauză în calitate de părţi civile.
Document: Încheiere de şedinţă    27.02.2017

08.02.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: PCPJ4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Se amână judecarea cauzei pentru lipsă de procedură. Prorogă pronunţarea asupra cererii prin care moştenitorii părţii vătămate P.C.şi-au exprimat opţiunea de a continua exercitarea acţiunii civile în legătură cu această parte vătămată şi citarea lor în cauză ca atare.
Document: Încheiere de şedinţă    08.02.2017


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
31/10/2017 BUJOR EMIL, Apel
31/10/2017 STĂNESCU FLORIN, Apel
31/10/2017 Cucuruzac Dumitru, DĂNĂILĂ TOADERE, Hrimiuc Liviu Alexandru, DĂNĂILĂ VIORICA, Apel
31/10/2017 DĂNĂILĂ GIOVANI COSTICĂ, DĂNĂILĂ ŞERBAN GIOVANI- PRIN PĂRINŢI DĂNĂILĂ GIOVANI COSTI, DĂNĂILĂ VIORICA, Apel
01/11/2017 CLIVEŢ GHIORGHI, HRIŢCU FLORENTIN, Apel
03/11/2017 BUJOR EMIL, CLIVEŢ GHIORGHI, Apel
03/11/2017 EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., Apel
06/11/2017Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani,Apel
15/11/2017 S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A, Apel
16/11/2017 S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.