Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :106/1285/2013
Data inregistrarii16.01.2014
Data ultimei modificari:07.06.2019
Sectie:Falimente
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni termen control - deschiderea procedurii de faliment
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ABRUDAN OCTAVIAN PRIN CABINET AVOCAT CLOPOTARI ADRIAN ŞTEFANCreditor
MUNTEANU VLAD IOAN ADMINISTRATOR SPECIAL AL SC FC UNIVERSITATEA CLUJ SADebitor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCIICreditor
NEAG IOANReclamant
DOLHA EMILIANReclamant
GANEA IOAN - VIOREL LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT HEFLLER ANCA ALINA COSMINAReclamant
BORZA ADRIAN - DUMITRU CU DOMICILIUL LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT HEFFLER ANCA ALINA COSMINAReclamant
PĂTRAŞCU AURELIAN BOGDAN PRIN MANDATAR CABINET AVOCAT FRĂSINEANU GEORGE IOAN LUCIANIntervenient în numele altei persoane
TOBA CONSTANTIN GEORGIAN PRIN CAB.IND.PASOLEA I. EMIL MIHAIReclamant
JOEL PELE STEVEN ROBERTReclamant
SC FC UNIVERSITATEA CLUJ SADebitor
SP GLOBAL MONEY RECOVERY IPURLPetent
SP RTZ PARTNERS SPRLPetent
SC FC UNIVERSITATEA CLUJ SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL MĂRGINEAN IOANDebitor
A&A CONSULTANTS IPURL- ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR JUDICIAR AL S.C. FC UNIVERSITATEA CLUJ S.A.Lichidator
D.G.F.P. CLUJ PRIN ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE CLUJCreditor
BABUTAN AURELIANCreditor
BACIU LUCIANCreditor
BAL IONUŢ NICOLAECreditor
BALAURU DRAGOŞ - cu sediul procesual alesCreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

11.09.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA9
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

31.05.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Constată că s- a depus raport de activitate, Seva acorda termen de continuarea procedurii, în vederea valorificării bunurilor debitoarei,
Document: Încheiere de şedinţă    31.05.2019

05.04.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea valorificării bunurilor,
Document: Încheiere de şedinţă    05.04.2019

22.02.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: S-a acordat termen în vederea continuării procedurii de valorificare a bunurilor,
Document: Încheiere de şedinţă    22.02.2019

17.01.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Având în vedere desfiinţarea completului iniţial investit şi a repartizării ciclice a dosarului la completul CF9, se va acorda un nou termen de judecarea cauzei de către completul nou repartizat.
Document: Încheiere de şedinţă    17.01.2019

12.10.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depus raport de activitate în care se arată că sunt active scoase la vânzare
Document: Încheiere de şedinţă    12.10.2018

14.06.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: fost depus raport de activitate nr 10
Document: Încheiere de şedinţă    14.06.2018

01.03.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depus raport de activitate în cre se arată operaţiunile întreprinse în procedură, au fost organizate şedinte de licitatie, au fost efectuate încasări şi plăţi prezentate în cuprinsul raportului
Document: Încheiere de şedinţă    01.03.2018

05.01.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depus raport de activitate nr. 7 în care se arată că procedura de lichidare este în curs
Document: Încheiere de şedinţă    05.01.2018

26.10.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: se constată că a fost înaintat raport de activitate din partea lichidatorului judiciar în care se arată că sunt bunuri la valorificat, parte din ele fiind valorificate
Document: Încheiere de şedinţă    26.10.2017

29.06.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depus raport de activitate nr. 4 cu înscrisuri în care se prezintă situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţei,conform raportului de evaluare predat lichidatorului şi depus la dosarul cauzei, valoarea totală de lichidare a bunurilor mobile a fost stabilită la suma de 483.312,49 lei +TVA.În conformitate cu prevederile raportului aprobat de adunarea creditorilor din 22.05.2017, a procedat la organizarea de şedinţe de licitaţie publică pentru valorificarea în bloc a bunurilor proprietatea debitoarei, dar la şedinţele din 15 iunie, 22 iunie 2017, nu s-a prezentat nici o persoană interesată. Totodată a transmis către comisia de recurs mai multe solicitări de comunicare a stagiului litigiului . La 26 iunie 2017, s-a trimis prin fax din partea FRF Bucureşti decizia nr. 28 din 5.05.2016 pronunţată în dosarul nr. 28/CR/2016, prin care s-a respins recursul declarat ca nefondat, un exemplar urmând a fi comunicat lichidatorului judiciar
Document: Încheiere de şedinţă    29.06.2017

27.04.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depus raport activitate nr. 3 şi o solicitare din partea lichidatorului judiciar. se va face adresă la FRF pentru a se răspunde la relaţiile solicitate de lichidator
Document: Încheiere de şedinţă    27.04.2017

15.12.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depus raport de activitate nr. 1 după intrarea în faliment a debitoarei, tabel suplimentar de creanţe, se va acorda un nou termen pentru continuarea procedurii la data de 27 aprilie 2017, în cauză fiind înregistrate şi două contestaţii la tabelul suplimentar de creanţă
Document: Încheiere de şedinţă    15.12.2016

15.12.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respins cererea ca inadmisibilă.Înaintează cererea creditorului Walter Valentin Giorgian practicianului în insolvenţă desemnat în cauză pentru a proceda în conformitate cu prev. art. 107(4) din lege. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică din 15 decembrie 2016.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    15.12.2016

29.09.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Conexat
Solutia pe scurt: Conexează cererea formulată de A&A CONSULTANTS SPRL BUCUREŞTI , D.G.R.F.P. BUCUREŞTI la dosar nr. 106/1285/2013.Pronunţată în şedinţa publică din 29.09.2016
Document: Încheiere de şedinţă    29.09.2016

29.09.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Admis
Solutia pe scurt: Admis cereresa creditorilor.Aprobă raportul administratorului judiciar. Dispune intrarea în faliment în procedură generală a debitoarei SC FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ SA BUCUREŞTI în condiţiile art. 107 alin.1 lit. C din Legea nr. 85/2006. Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu A & A COPNSULTANTS SPRL BUCUREŞTI cu o retribuţie de 1500 LEI care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege. Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. În temeiul art. 48 din Legea nr. 85/2006, dispune notificarea băncilor la care are deschise conturi debitoarea. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitoarei, creditorilor şi Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 15 NOIEMBRIE 2016 Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 5 DECEMBRIE 2016 Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 15 DECEMBRIE 2016 Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 4 IANUARIE 2017 Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Executorie. Cu drept de recurs. Pronunţată în şedinţa publică din 29.09.2016
Document: Hotărâre intermediară  416/2016  29.09.2016

02.09.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: administratorul judiciar solicită acordarea unui nou termen de judecată la 29.09.2016 având în vedere că în cauză a depus cerere de intrare în faliment cu termen de judecată fixat la această dată.
Document: Încheiere de şedinţă    02.09.2016

02.09.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depus raport de activitate
Document: Încheiere de şedinţă    02.09.2016

02.09.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Anulează cererea ca netimbrată. Cu drept de recurs. Pronunţată în şedinţa publică din 2.09.2016
Document: Hotărâre intermediară  373/2016  02.09.2016

26.05.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Respins
Solutia pe scurt: Respins cererea de intervenţie în interesul debitoarei formulată de Nera Mureşan Security SRL Floreşti ca inadmisibilă.Anulează cererea de intervenţie formulată de Petraru Aurelian Bogdan.Respins cererile creditorilor întemeiate pe prev. art. 105 alin.1 coroborate cu cele ale art. 107 alin.1 lit. C din Legea nr. 85/2006 cu modificările ulterioare. Definitivă şi executorie.Cu recurs Pronunţată în şedinţa publică din 26 mai 2016
Document: Hotărâre intermediară  300/2016  26.05.2016

12.05.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea şa 26 mai 2016 ora 14.Pronunţată în şedinţa publică din 12 mai 2016
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    12.05.2016

12.05.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: se va face adresă administratorului judiciar pentru a preciza dacă programul de plăţi este respectat aşa cum a fost aprobat dacă nu să depună măsurile corespunzătoare
Document: Încheiere de şedinţă    12.05.2016

28.04.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt: Admis cererea.Preschimbă termenul de judecată stabilit în cauză de la 26.05.2016 la 12.05.2016. Dispune citarea părţilor pentru noul termen fixat.Pronunţată în şedinţa publică din 28.04.2016
Document: Încheiere de şedinţă    28.04.2016

14.04.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: în cauză a fost înaintată o cerere de acordare termen din partea unui creditor care a solicitat intrarea în faliment şi o cerere de intervenţie accesorie, ce va fi comunicată la reclamanţi,administratorul judiciar arătând că i-a fost trimisă prin email.Se solicită acordarea unui termen mai lung, pentru încheierea actului cu un nou investitor.
Document: Încheiere de şedinţă    14.04.2016

10.03.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: conexează dosarul la dosar nr. 106/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Botoşani Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal - judecător sindic Pronunţată în şedinţa publică din 10.03.2016
Document: Încheiere de şedinţă    10.03.2016

10.03.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: avocat Heffler Anca pentru creditorii contestatori Ganea Ioan Viorel şi Borza Adrian Dumitru depune taxa judiciară de timbru aferentă cererii de deschidere a procedurii, înscrisuri .Administratorul judiciar al debitoarei depune un punct de vedere solicitând termen pentru încheierea unei tranzacţii existând posibilitatea reală ca FC Universitatea Cluj să fie preluată de un nou investitor. se dispune conexarea prezentei cereri la cererea formulată de creditorii Neag Ioan şi Dolha Emilian şi instaţa va acorda un ultim termen
Document: Încheiere de şedinţă    10.03.2016

28.01.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: se constată că prin încheierea de şedinţă din 28.01.2016 s-a dispus conexarea cererii de intrare în faliment formulată de creditorul Dolha Emilian la cererea formulată de creditorul Neag Ioan şi se va acorda un nou termen de judecată la solicitarea administratorului judiciar al debitoarei
Document: Încheiere de şedinţă    28.01.2016

28.01.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Conexat
Solutia pe scurt: dispune conexarea cererii de intrare în faliment formulată de creditorul Dolha Emilian la cererea formulată de creditorul Neag Ioan.
Document: Încheiere de şedinţă    28.01.2016

14.01.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: A fost depus raport de activitate.
Document: Încheiere de şedinţă    14.01.2016

24.09.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depus raport de activitate din partea administratorului judiciar, se va acorda un nou termen pentru continuarea procedurii la 14.01.2015
Document: Încheiere de şedinţă    24.09.2015

10.09.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Respins
Solutia pe scurt: Respinge cererea creditorului Pele Steven Joel ca nefondată. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs. pronunţată în şedinţa publică din 10.09.2015.
Document: Hotărâre intermediară  476/2015  10.09.2015

10.09.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2U
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Confirmă modificarea planului de reorganizare a activităţii debitoarei, modificare aprobată prin Hotărârea Adunării Creditorilor din 15.07.2015. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs. Pronunţată în şedinţa publică din 10.09.2015.
Document: Hotărâre intermediară  477/2015  10.09.2015

09.07.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: administratorul judiciar prin reprezentant depune dovada achitării unei tranşte din banii datoraţi către reclamantul care a solicitat deschiderea procedurii, solicitând termen pentru a achita diferenţa. Se va comunica la reclamant întâmpinarea administratorului judiciar
Document: Încheiere de şedinţă    09.07.2015

11.06.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2U
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea, ca fiind lipsită de interes. Fără cale de atac. Cercetată în Cameră Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi, 11 iunie 2015.
Document: Încheiere de şedinţă    11.06.2015

11.06.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Confirmat plan de reorganizare sau lichidare
Solutia pe scurt: Admis cererea administratorului judiciar. Confirmă modificarea planului de reorganizare a activităţii debitoarei SC „FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ” SA, aşa cum acesta a fost aprobat în Adunarea creditorilor din 24.09.2014. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11 iunie 2015
Document: Hotărâre intermediară  311/2015  11.06.2015

11.06.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: având în vedere concluziile raportului de activitate, se va acorda un nou termen administrativ la 24 septembrie 2015
Document: Rezolutie    11.06.2015

14.05.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: se va acorda termen în vederea rămânerii irevocabile a sentinţei 733 din 30.10.2014 care este în recurs
Document: Încheiere de şedinţă    14.05.2015

26.03.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Respins
Solutia pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de creditorul DGRFP Bucureşti.Definitivă Cu recurs în 7 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţa publică din 26.03.2015.
Document: Hotărâre intermediară  166/2015  26.03.2015

26.03.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: hotărârea pronunţată în dosar asociat ce are ca obiect contestaţie împotriva hotărârii Ad. Credit din 22.09.2014 nu este irevocabilă,fiind în recurs cu termen la 24.04.2015, se va acorda un nou termen de judecată la 14 mai 2015 pentru modificare plan reorganizare
Document: Încheiere de şedinţă    26.03.2015

26.02.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: administratorul judiciar al debitoarei depune originalul întâmpinării formulate împotriva cererii de intrare în faliment solicitând a se comunica un exemplar şi creditoarei DGRFP Bucureşti arătând că după depunerea cererii de către aceasta au fost făcute plăţi în sumă de 1043208 lei conform O.P. anexate,solicitând termen pentru achitarea diferenţei.Se va acorda un nou termen de judecată la 26.03.2015
Document: Încheiere de şedinţă    26.02.2015

26.02.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depus raport trimestrial de activitate, pe rolul instanţei sunt litigii, se va acorda un nou termen de control la 11.06.2015
Document: Încheiere de şedinţă    26.02.2015

26.02.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: hotărârea pronunţată în dosar asociat ce are ca obiect contestaţie împotriva hotărârii Ad. Credit din 22.09.2014 nu este irevocabilă, se va acorda un nou termen de judecată la 26.03.2015 pentru modificare plan reorganizare
Document: Încheiere de şedinţă    26.02.2015

15.01.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: având în vedere că hotărârea pronunţată în dosar asociat ce are ca obiect contestaţie împotriva hotărârii Ad. Credit din 22.09.2014 nu este irevocabilă, se va acorda un nou termen de judecată la 26.02.2015 pentru modificare plan reorganizare
Document: Încheiere de şedinţă    15.01.2015

11.12.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: s-au depus din partea administratorului judiciar rapoartele de activitate nr. 20 pentru perioada 01.11.2014 - 30.11.2014 şi nr. 21 pentru perioada septembrie 2014 - noiembrie 2014. se va acorda un nou termen pentru continuarea procedurii la 26 februarie 2015.
Document: Încheiere de şedinţă    11.12.2014

27.11.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Respins
Solutia pe scurt: Respins cererile creditorilor întemeiate pe prevederile art. 105(1) din Legea nr. 85/2006 cu modificările ulterioare. Definitivă şi executorie.Cu drept de recurs. Pronunţată în şedinţa publică din 27 noiembrie 2014.
Document: Hotărâre intermediară  808/2014  27.11.2014

13.11.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: instanţa constată că hotărârea adunării creditorilor prin care s-a aprobat modificarea planului de reorganizare a fost atacată, sentinţa pronunţată în cauză nu este irevocabilă, sens în care se va acorda un nou termen pentru a se relua discutarea cererii dedusă judecatăţii, cu acordare de termen la 15 ianuarie 2015
Document: Încheiere de şedinţă    13.11.2014

25.09.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: administratorul judiciar al debitoarei arată că s-a plătit creditorului Abrudan Octavian creanţa rămânând o diferenţă rămânând o diferenţă de 6.000 euro care depinde de soluţionarea definitivă a unui litigiu.Ulterior s-a mai înregistrat o cerere de deschiderea procedurii de către Ganea Ioan Viorel, administratorul judiciar solicitând termen pentru a depune întâmpinare Se acordă termen la data de 27.11.2014
Document: Încheiere de şedinţă    25.09.2014

11.09.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depus raportul de activitate nr. 15, 16. În cauză a fost formulată şi o contestaţie la raportul de activitate al administratorului judiciar,
Document: Încheiere de şedinţă    11.09.2014

26.06.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Confirmat plan de reorganizare sau lichidare
Solutia pe scurt: Confirmă modificarea planului de reorganizare a activităţii debitoarei aşa cum aceasta a fost aprobată în Adunarea creditorilor din 19.05.2014.Definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţa publică din 26.06.2014.
Document: Hotărâre intermediară  526/2014  26.06.2014

12.06.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: CFMA2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: administratorul judiciar depune raport de activitate nr. 14. Pârâtul Ganea Mihai asistat de avocat Liviu Mihai,depune copia cererii actualizare de plată a creanţei depusă la instanţă la 02.04.2014 şi copie după cererea de executre a convenţiei şi plată a creanţei actualizate, solicitând ca instanţa să se pronunţe asupra acesteia. Administratorul judiciar arată că cererea are termen de judecată la 26 iunie 2013. Instanţa aduce la cunoştinţă faptul că cererea de executarea convenţiei şi plată a creanţei actualizate a fost înregistrată ca dosar asociat a30 şi are termen de judecată fixat. Se stabileşte un nou termen de control la 11.09.2014
Document: Încheiere de şedinţă    12.06.2014

27.02.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Respins
Solutia pe scurt: Admis excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată în cauză. Respinge cererea întemeiată pe prevederile art. 22(2) din Legea nr. 85/2006 cu modificările ulterioare pentru lipsa calităţii procesuale active a contestatoarelor. Admis cererea de intervenţie accesorie. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs. Pronunţată în şedinţa publică din 27.02.2014.
Document: Hotărâre intermediară  179/2014  27.02.2014

27.02.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: administratorul judiciar depune raport de acticitate nr. 9 şi 10 pentru perioada ianuarie - februarie la zi, comunicat la creditorul majoritar, arată că nr. 9 a fost publicat în BPI, NR. 10 fiind dat spre publicare. Solicită acordare termen pentru derularea activităţii.
Document: Încheiere de şedinţă    27.02.2014

13.02.2014
Ora estimata: 9:00
Complet: CF2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: a fost depusă cerere de intervenţie în interesul administratorului judiciar,instanţa pune în discuţie această cerere.Reprezentanta salariaţilor arată că-şi menţine cererea de intervenţie accesorie.Instanţa admite cererea de intervenţie accesorie, fiind admisibilă în orice materie.Dispune comunicarea cererii la creditorii lipsă care au formulat cererea de înlocuire, comunicând şi părţilor prezente câte un exemplar.
Document: Încheiere de şedinţă    13.02.2014


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
28/08/2014Recurs
06/10/2015 DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII, Recurs
14/07/2016 BORZA ADRIAN - DUMITRU CU DOMICILIUL LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT HEFFLER ANCA ALINA COSMINA, GANEA IOAN - VIOREL LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT HEFLLER ANCA ALINA COSMINA, Recurs
03/06/2013 WALTER FLORIAN - cu domiciliu procesual ales, Recurs


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.