Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Judecătoria sector 4 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, sectorul 4, str. Danielopol Gheorghe, nr. 2 - 4 unde desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 159/2004, cât şi alte acte normative privitoare la organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.

În sediul din Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2 - 4, Judecătoria sector 4 Bucureşti, îşi desfăşoară activitatea, în proporţie de 90%, întreaga instanţă, respectiv sălile de judecată şi compartimentele auxiliare ale instanţei. Excepţie face doar serviciul arhivă, în sensul că arhiva veche a instanţei se află în comuna Tunari, Judeţ Ilfov.

Alături de Judecătoria sector 4 Bucureşti în sediul din Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2 - 4, îşi mai desfăşoară activitatea şi Judecătoria sector 1 Bucureşti.  

 

 

  

Numărul de cont unic deschis la BCR Sucursala  Lipscani pentru virarea sumelor acordate avocaţilor care îndeplinesc activitatea de curator special este RO51RNCB0090005630040008; CIF 4283155

 
 
Întrucât a doua zi de Paşti - Luni 02 mai 2016 este declarată zi liberă naţională, programul de primiri al Biroului Executări Civile şi al Biroului Persoane Juridice Asociaţii şi Fundaţii, planificat pentru această zi, se va desfăşura în ziua de marţi 03 mai 2016 între orele 8.30 - 12.30 

 
       PROGRAMUL CU PUBLICUL
 
SERVICIUL ARHIVĂ
LUNI  - JOI – 08,30-12,30
SEVICIUL REGISTRATURĂ
camera 208
LUNI  - JOI – 08,30-12,30 Depuneri acţiuni, căi de atac, cereri de repunere pe rol, cereri de îndreptare eroare materială
 
VINERI - 08,30 - 12,30
Depuneri acţiuni şi acte referitoare la dosarele aflate pe rol
SEVICIUL REGISTRATURĂ - LEGALIZARI
camera 224
PRIMIRI ACTE
LUNI, MARŢI ŞI JOI  – 08.30-11.30
 
ELIBERĂRI ACTE
MIERCURI - 08.30 - 11.30
VINERI - 08.30-12.30
 
PRIMIRI CERTIFICATE
LUNI, MARŢI, MIERCURI ŞI JOI  – 08.30-11.30
 
ELIBERĂRI CERTIFICATE
LUNI, MARŢI, MIRCURI, JOI - 14.00 - 15.00
 
BIROUL EXECUTĂRI CIVILE 
LUNI (primiri acte) - 08.30-12.30
JOI (eliberări acte) – 08.30 -12.30
BIROUL PERSOANE JURIDICE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII
BIROUL EXECUTARI
CONTRAVENTIONAE

LUNI (primiri acte) - 08.30-12.30
JOI (eliberări acte) – 08.30 -12.30
 
BIROUL EXECUTĂRI PENALE
MARŢI şi JOI – 08.30 - 12.30
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
LUNI, MARŢI, JOI ŞI VINERI – 08.00-16.00
MIERCURI - 08.00 – 19.00   

 
 
 Date de contact:

Centrală : 021 318 77 01;  021 318 77 02;  021 318 77 03 ,

Fax  021 313 89 30

email -  jud-sector4@just.ro

Grefier Sef Sectie Penala  021 313 21 39

Biroul de Informare şi Relaţii Publice  - tel./fax 021 313 29 53 - marcela.ienesoi@just.ro

Biroul Executări Penale  - tel./fax 021 311 79 95

 


Istoric

Judecătoria Sector 4 Bucureşti, a purtat în timp diferite denumiri în raport de titulatura unităţii administrativ teritoriale care constituia raza de competenţă.

Astfel, în perioada 1927 – 1950 Sector 3 Albastru, în perioada 1950 – 1968 Tribunalul Popular al Raionului Nicolae Bălcescu, în perioada 02.02.1968 – 1979 Judecătoria sector 5 Bucureşti, iar din 04.08.1979 – prezent se numeşte Judecătoria Sector 4 Bucureşti.

Până în anul 2003 Judecătoria sector 4 Bucureşti si-a desfăşurat activitatea în sediul din Palatul de Justiţie, respectiv în Bucureşti, str. Danielopol nr. 2-4, sector 4. 

În perioada aprilie 2003 - decembrie 2006 activitatea Judecătoriei sector 4 Bucureşti s-a desfăşurat în sediul din Bucureşti, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, alături de Judecătoria sector 1 Bucureşti, Judecătoria sector 2 Bucureşti şi Judecătoria sector 5 Bucureşti, întrucât Palatul de Justiţie se află într-un amplu proces de renovare şi consolidare.

În prezent, începând cu luna ianuarie 2007 Judecătoria sector 4 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, sectorul 4, str. Danielopol Gheorghe,  nr. 2-4. Excepţie făcând doar serviciul arhivă, în sensul că arhiva instanţei (respectiv documentele arhivistice create în perioada 1965 -2005) se află în comuna Tunari, Judeţ Ilfov.

De-a lungul anilor la conducerea Judecătoriei sector 4 Bucureşti s-au succedat mai mulţi preşedinţi: Luminiţa Dănilă, Gheorghe Bărbulescu, Paul Viţelaru, Valentina Tătulescu, Emilia Ezer, Laura Andrei, Laura Radu, Corina Puşchin, Oana Mihaela Puţinei şi Mariana Feldioreanu.