Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Judecătoria sector 4 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, sectorul 4, str. Danielopol Gheorghe, nr. 2 - 4 unde desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 159/2004, cât şi alte acte normative privitoare la organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.

În sediul din Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2 - 4, Judecătoria sector 4 Bucureşti, îşi desfăşoară activitatea, în proporţie de 90%, întreaga instanţă, respectiv sălile de judecată şi compartimentele auxiliare ale instanţei. Excepţie face doar serviciul arhivă, în sensul că arhiva veche a instanţei se află în comuna Tunari, Judeţ Ilfov.

Alături de Judecătoria sector 4 Bucureşti în sediul din Str. Danielopol Gheorghe, nr. 2 - 4, îşi mai desfăşoară activitatea şi Judecătoria sector 1 Bucureşti.  

  

  

 

 
 
      

Istoric

Judecătoria Sector 4 Bucureşti, a purtat în timp diferite denumiri în raport de titulatura unităţii administrativ teritoriale care constituia raza de competenţă.

Astfel, în perioada 1927 – 1950 Sector 3 Albastru, în perioada 1950 – 1968 Tribunalul Popular al Raionului Nicolae Bălcescu, în perioada 02.02.1968 – 1979 Judecătoria sector 5 Bucureşti, iar din 04.08.1979 – prezent se numeşte Judecătoria Sector 4 Bucureşti.

Până în anul 2003 Judecătoria sector 4 Bucureşti si-a desfăşurat activitatea în sediul din Palatul de Justiţie, respectiv în Bucureşti, str. Danielopol nr. 2-4, sector 4. 

În perioada aprilie 2003 - decembrie 2006 activitatea Judecătoriei sector 4 Bucureşti s-a desfăşurat în sediul din Bucureşti, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, alături de Judecătoria sector 1 Bucureşti, Judecătoria sector 2 Bucureşti şi Judecătoria sector 5 Bucureşti, întrucât Palatul de Justiţie se află într-un amplu proces de renovare şi consolidare.

În prezent, începând cu luna ianuarie 2007 Judecătoria sector 4 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, sectorul 4, str. Danielopol Gheorghe,  nr. 2-4. Excepţie făcând doar serviciul arhivă, în sensul că arhiva instanţei (respectiv documentele arhivistice create în perioada 1965 -2005) se află în comuna Tunari, Judeţ Ilfov.

De-a lungul anilor la conducerea Judecătoriei sector 4 Bucureşti s-au succedat mai mulţi preşedinţi: Luminiţa Dănilă, Gheorghe Bărbulescu, Paul Viţelaru, Valentina Tătulescu, Emilia Ezer, Laura Andrei, Laura Radu, Corina Puşchin, Mariana Feldioreanu şi Mihaela Oana Puţintei.