Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

ANUNŢ

 Începând cu data de 25.11.2020, programările  pentru Compartimentul Arhivă 

se vor putea face şi la numărul de telefon 

0743 55 60 34

                          CONDUCEREA INSTANŢEI,​                   
        
  

Sediu: str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4 Bucureşti

e-mail:  jud-sector4@just.ro •  
 •                 Fax.

  021 313 89 30  - Registratură

  021 313 29 53 – Biroul de Informare şi Relaţii Publice

  021 311 79 95 – Executări Penale 

  0374 465 787  - Cabinet Preşedinte


  Numere telefon

  Centrală:

  021 318 77 01; 021 318 77 02; 021 318 77 03; 021 318 77 04; 


         Centrală +

  interior 8393 – Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
  interior 8130 – Grefier Şef Secţie Civilă
  interior 8146 – Grefier Şef Secţie Penală
  interior 8160 – Registratura
  interior 8134 – Biroul Persoane Juridice
  interior 8134 – Biroul Executări Civile
  interior 8275 – Biroul Executări Penale
         
         interioare
  Arhivă: arhivar civil Iorga Elena Daniela - 8148; arhivar civil Marin Adrian - 8436; arhivar civil Balaban Denisa - 8437; arhivar şef - civil Odoroabă Aurelian - 8440; arhivar civil Nuţă Mirela - 8439; arhivar civil Cristea Maria - 8438; arhivar penal Şolea Daniel - 8149
         interior programări Arhivă - 8480
         interior 8157 legalizări/certificate de grefă - grefier Bărbulescu Adriana


   

  telefon direct:

  021 313 21 39 – Grefier şef Secţie Penală

  021 311 79 95 – Executări Penale


  LOCALIZAREA DOSARELOR JUDECĂTORIEI SECTOR IV BUCUREŞTI

  LOCALIZARE DOSARE.docLOCALIZARE DOSARE.doc


   

  Camere de lucru cu publicul

   

  CAMERE DE LUCRU CU PUBLICUL

   

   

  BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

   Parter - Camera 204

   

  SEVICIUL REGISTRATURĂ

  Parter - Camera 208

   

  SERVICIUL ARHIVĂ  

  Demisol -  Camera 109 – 110

   

  SEVICIUL REGISTRATURĂ - LEGALIZARI

  Demisol - Camera 109

   

  BIROUL PENTRU RELAŢIA CU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI

  Parter - Camera 205

   

  BIROUL EXECUTĂRI CONTRAVENŢIONALE

  Parter - Camera 205

   

  BIROUL PERSOANE JURIDICE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII

  Parter - Camera 205

   

  BIROUL EXECUTĂRI PENALE

  Camera 207


  Program de funcţionare

   

   Editor de conținut

   

  JUDECĂTORIA SECTOR 4 BUCUREŞTI

  PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VALABIL ÎN ANUL 2021

   

   

  SERVICIUL ARHIVĂ

  (la parterul instanţei)

   

   

  LUNI - VINERI      08:30 – 12:30

   

  CU PROGRAMARE PREALABILĂ

   -  la numerele de telefon fix 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, INTERIOR  8480, sau la numărul de telefon mobil  0743 55 60 34, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 - 16.00

  - prin poştă electronică, pe adresa  de  email: jud-sector4@just.ro, cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii a numărului de telefon al solicitantului

   

  Pentru ridicarea actelor de procedură comunicate în condiţiile art. 163 alin. (3) şi (8) C.pr.civ., respectiv în condiţiile art. 260 alin. (2) şi art. 261 alin. (4) C.pr.pen. – doar pentru comunicările făcute în procedura de cameră preliminară, persoanele vizate se vor putea prezenta fără programare prealabilă, în acelaşi interval orar ca cel anterior menţionat, cu condiţia prezentării înștiințării primite corpului de jandarmi ce asigură paza la intrarea în sediul instanţei.

   

   

  SEVICIUL REGISTRATURĂ

  parter - camera 208

   

   

  telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8160

   

   

   

  LUNI - VINERI    08:30-12:30

   

  Mijloace alternative de sesizare:

  - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

  - poştă electronică (jud-sector4@just.ro);

  - fax (număr de fax: 021.313.89.30).

   

  CERTIFICATE DE GREFĂ, LEGALIZĂRI, RESTITUIRE ÎNSCRISURI ORIGINALE

   

   

  telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8157

   

   

  Cererile, însoţite de actele necesare şi de dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare, acolo unde este cazul, vor fi transmise prin poştă (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector4@just.ro) sau fax (număr de fax: 021.313.89.30  - Registratură), cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii și a numărului de telefon).

  După soluţionare, documentele solicitate vor fi transmise solicitantului prin e-mail, fax, sau poștă, în funcție de urgență, cu condiţia ca solicitantul să fi indicat datele necesare în acest scop, iar în ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru, acolo unde aceasta este datorată, cu condiţia ca aceasta să fi fost achitată prin intermediul aplicaţiei „ghişeul.ro” sau, indiferent de modul de achitare, în cuprinsul chitanţei de plată să se fi indicat numărul de dosar şi operaţiunea solicitată.

  În cazul neîndeplinirii condiţiei privind taxa de timbru, solicitantul va fi informat telefonic sau prin intermediul poştei electronice cu privire la ziua şi ora fixate în vederea prezentării la instanţă pentru ridicarea documentului solicitat şi pentru depunerea originalului chitanţei de plată a taxei judiciare de timbru. În acest caz, înmânarea documentelor se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei pentru compartimentul arhivă.

   

  Cererile pot fi depuse şi personal, la ghişeul unde îşi desfăşoară activitatea de lucru cu publicul compartimentul arhivă, în interiorul programului de lucru cu publicul şi numai cu programare prealabilă.

   

  BIROUL RELAŢIA CU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI

  parter - camera 205

   

  telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8134

   

  MARŢI 12:30 – 15:30

   

  Mijloace alternative de sesizare:

  - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

  - poştă electronică (jud-sector4@just.ro);

  - fax (număr de fax: 021.313.89.30).

   

   

   

   

   

   

  BIROUL PERSOANE JURIDICE

  parter – camera 205

   

  telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8134

   

  LUNI (primiri acte şi cereri copii legalizate/certificate de grefă/certificate persoane juridice)  12:30 – 15.30

  JOI (eliberări copii legalizate/certificate) 12:30 – 15.30

   

  Mijloace alternative de sesizare:

  - poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

  - poştă electronică (jud-sector4@just.ro);

  - fax (număr de fax: 021.313.89.30).

   

   

   

   

  BIROUL EXECUTĂRI PENALE

  parter - camera 207

   

  telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8275/număr de telefon direct/fax 021.311.79.95.

   

   

  MIERCURI ŞI VINERI     12:30 – 15:30

   

  Pentru ridicarea actelor de procedură comunicate în condiţiile art. 260 alin. (2) şi art. 261 alin. (4) C.pr.pen., persoanele vizate se vor putea prezenta şi în celelalte zile ale săptămânii, în acelaşi interval orar ca cel anterior menţionat, cu condiţia prezentării înştinţării primite corpului de jandarmi ce asigură paza la intrarea în sediul instanţei.

  Pentru comunicările făcute în procedura de cameră preliminară, persoanele vizate se vor adresa compartimentului Arhivă, conform menţiunilor făcute la rubrica destinată acestui compartiment. 

   

  BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

  parter - camera 204

   

  telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8393

   

   

  LUNI, MARŢI, JOI ŞI VINERI     08:00 – 16:00

  MIERCURI                                       08:00 – 19:00

   

  Activitatea de lucru cu publicul a acestui compartiment se desfăşoară exclusiv pe bază de cereri scrise sau de solicitări telefonice.

  Se recomandă justițiabililor să nu se deplaseze la sediul instanţei pentru depunerea cererilor specifice acestui compartiment, depunerea putându-se face prin mijloace alternative, precum poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector4-birp@just.ro) sau fax (număr de fax: 021.313.29.53).

  În ce priveşte informaţiile privind activitatea instanţei care pot fi oferite pe loc, acestea vor fi solicitate telefonic, la numerele de telefon indicate în rubrica din stânga.

   

   

  RESTITUIRE DE CAUŢIUNI

  Cererile vor fi transmise prin poştă (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector4@just.ro) sau fax (număr de fax: 021.313.89.30  - Registratură), cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii și a numărului de telefon).

  Cererile vor fi centralizate de grefierul-șef al secției civile/penale, care, dacă cererea va fi încuviinţată, va face o programare și va anunța solicitantul despre ziua şi ora la care să se prezinte în vederea ridicării acestora. Lista cu programarea menționată mai sus va fi înaintată de către grefierul-șef de secţie și jandarmului care asigură paza la intrarea în sediul instanţei, pentru a permite accesul pe baza actului de identitate.

  Înmânarea cauţiunii se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei pentru compartimentul arhivă, după prealabila legitimare a solicitantului.

   

   

   

   


   

  Program de audienţe

  În cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti nu se ţin audienţe.
  Sesizările privind activitatea instanţei se pot formula în scris şi pot fi depuse la Biroul de Informare şi Relaţii Publice - Camera 204 în programul de lucru cu publicul, sau prin orice alt mijloc de comunicare (poştă, fax, email), urmând a li se răspunde în scris în termenul prevăzut de lege.


  Petiţii

  ...

  Relaţia cu presa

  ...

  Harta