Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 
                           
- Sediu: str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4 Bucureşti

 
e-mail -  jud-sector4@just.ro

 •       Fax.

  021 313 89 30  - Registratură

  021 313 29 53 – Biroul de Informare şi Relaţii Publice

  021 311 79 95 – Executări Penale 

  0374 465 787  - Cabinet Preşedinte


  Numere telefon

  Centrală:

  021 318 77 01; 021 318 77 02; 021 318 77 03; 021 318 77 04; 


         Centrală +

  interior 8393 – Biroul de Relaţii cu Publicul
  interior 8130 – Grefier Şef Secţie Civilă
  interior 8146 – Grefier Şef Secţie Penală
  interior 8160 – Registratura
  interior 8134 – Biroul Persoane Juridice
  interior 8134 – Biroul Executări Civile
  interior 8275 – Biroul Executări Penale
   
   
  PROGRAMARE DOSARE VECHI - ARHIVĂ
   
  INTERIOR
  DOSARE ÎNTRE ANII
  8480
  1963 – 1994
  8436
  1995 – 2000
  8480
  2001 – 2010
  8436
  2011 – 2012
  8480
  2013 – 2014
  8437/ 8440
  Anul 2015
  8438/ 8439
  Anul 2016
  8149
  Arhiva penală curentă
   

             

   

  telefon direct:

  021 313 21 39 – Grefier şef Secţie Penală

  021 311 79 95 – Executări Penale

  021 313 29 54 – Cabinet Preşedinte

   

  Camere de lucru cu publicul

   


  Program de funcţionare

   

   Editor de conținut

   

   

  ÎNCEPÂND CU DATA DE 11 MARTIE 2019
  PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL LA
  SEVICIUL REGISTRATURĂ – LEGALIZARI
  CAMERA 109 ESTE URMĂTORUL:
   
  LEGALIZĂRI ACTE:
   
  PRIMIRI:
  LUNI, MARŢI, JOI  – 08.30-11.30
   
  ELIBERĂRI:
  LUNI, MARŢI, JOI - 11,30 – 12,30
  MIERCURI,VINERI – 8,30 – 12,30
   
  CERTIFICATE:
   
  PRIMIRI:
  LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI  – 08.30-11.30
   
  ELIBERĂRI:
  LUNI, MARŢI, JOI - 11,30 – 12,30
  MIERCURI,VINERI – 8,30 – 12,30
   
  CERTIFICATELE SE VOR ELIBERA A DOUA ZI DUPĂ PRIMIREA CERERII ÎN INTERVALUL
  ORAR MENŢIONAT MAI SUS, CU EXCEPŢIA URGENŢELOR,
  CÂND CERTIFICATUL SE VA ELIBERA ÎN ACEEAŞI ZI

   

   

   

   

  ÎN ATENŢIA PĂRŢILOR DIN DOSARELE AFLATE PE ROLUL COMPLETELOR C27 – civil şi executări, C32 – civil şi fond funciar, C33- civil şi executări
  Vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 25/03.09.2018 a Colegiului de conducere al Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti s-a stabilit desfiinţarea completelor C27 – civil şi executări, C32 – civil şi fond funciar şi C33- civil şi executări şi repartizarea dosarelor aflate pe rolul acestora, inclusiv a celor suspendate, celorlalte complete civile ale instanţei prin sistemul ciclic, conform art. 104 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015.
           În consecinţă, vă adresăm rugămintea de a nu vă mai prezenta la termenele de judecată stabilite de completele ce au fost desfiinţate, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fiţi înştiinţaţi, prin citaţie, cu privire la noul complet de judecată căruia dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare şi la termenul de judecată stabilit de acesta.
           Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa compartimentelor Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul şi Arhivă.
  Vă mulţumim pentru înţelegere,
                                                              PREŞEDINTE,
                              MIHAELA-OANA PUŢINTEI

   LISTA CAUZELOR CARE SE AFLAU PE ROL LA DATA DE 14 SEPTEMBRIE şi 5 OCTOMBRIE 2018 C 27.docLISTA CAUZELOR CARE SE AFLAU PE ROL LA DATA DE 14 SEPTEMBRIE şi 5 OCTOMBRIE 2018 C 27.doc

    LISTA CAUZELOR CARE SE AFLAU PE ROL LA DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2018 C 32.docLISTA CAUZELOR CARE SE AFLAU PE ROL LA DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2018 C 32.doc

    LISTA CAUZELOR CARE SE AFLAU PE ROL LA DATA DE 19 SEPTEMBRIE 2018 - C33.docLISTA CAUZELOR CARE SE AFLAU PE ROL LA DATA DE 19 SEPTEMBRIE 2018 - C33.doc

   

  A N U N Ţ
   
  Începând din data de 05.03.2018 Serviciul de legalizare şi eliberare acte şi certificate
  se va desfăşura în incinta
  Compartimentului Arhivă la camera 109 – subsol,
  programul de funcţionare rămânând acelaşi

   

   
   

  Program de audienţe

  În cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti nu se ţin audienţe.
  Sesizările privind activitatea instanţei se pot formula în scris şi pot fi depuse la Biroul de Informare şi Relaţii Publice - Camera 204 în programul de lucru cu publicul, sau prin orice alt mijloc de comunicare (poştă, fax, email), urmând a li se răspunde în scris în termenul prevăzut de lege.


  Petiţii

  ...

  Relaţia cu presa

  ...

  Harta