Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate


Informaţii de interes public

 
 
ÎN ATENŢIA PĂRŢILOR DIN DOSARELE AFLATE PE ROLUL COMPLETELOR C27 – civil şi executări, C32 – civil şi fond funciar, C33- civil şi executări
 
Vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 25/03.09.2018 a Colegiului de conducere al Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti s-a stabilit desfiinţarea completelor C27 – civil şi executări, C32 – civil şi fond funciar şi C33- civil şi executări şi repartizarea dosarelor aflate pe rolul acestora, inclusiv a celor suspendate, celorlalte complete civile ale instanţei prin sistemul ciclic, conform art. 104 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015.
         În consecinţă, vă adresăm rugămintea de a nu vă mai prezenta la termenele de judecată stabilite de completele ce au fost desfiinţate, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fiţi înştiinţaţi, prin citaţie, cu privire la noul complet de judecată căruia dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare şi la termenul de judecată stabilit de acesta.
         Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa compartimentelor Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul şi Arhivă.
          Vă mulţumim pentru înţelegere,
 
                                                           PREŞEDINTE,
                            MIHAELA-OANA PUŢINTEI

 

 
...
 

Contact

...