Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate


Informaţii de interes publicANUNŢ

 Începând cu data de 21.04.2021, programările  pentru Compartimentul Arhivă 

se vor putea face telefonic exclusiv la numărul de telefon 

0743 55 60 34,

precum şi prin poştă electronică la adresa de email: jud-sector 4@just.ro


CONDUCEREA INSTANŢEI,A N U N Ţ

          Vă aducem la cunoştinţă că, aşa cum deja este anunţat pe portalul instanţei, toată corespondenţa adresată Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, comunicată prin intermediul poştei electronice,  trebuie expediată exclusiv pe adresa  de  email  jud-sector4@just.ro

            Prin urmare vă solicităm să nu expediaţi documente ce interesează activitatea instanţei de judecată pe emailul de serviciu al personalului instanţei, întrucât acestea nu vor fi luate în considerare.

CONDUCEREA INSTANŢEIANUNŢ

 

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și (7), sau, după caz, art. 17 alin. (1) și (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020),

orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. (4) (respectiv Decizia Direcţiei de Sănătate Publică) poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – la următoarea adresă de email:

 

jud-sector4@just.ro

 

În cererea formulată, petentul va transmite:

 

a) obligatoriu:

-      numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;

-      numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;

 

b)                        în măsura în care se află în posesia sa:

-      decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;

-      cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii.

 

De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.

 

La Judecătoria Sectorului 4 București vor depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reședința în Sectorul 4 al Municipiului București ori persoanele aflate în izolare în spații sau unități sanitare din Sectorul 4 al Municipiului București.

 Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 


CONDUCEREA

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

 


ANUNŢ

Conform Deciziei Preşedintelui Judecătoriei Sector 4 Bucureşti nr. 50/30.06.2020, începând cu data de 01.07.2020, programarea pentru consultarea dosarelor sau pentru alte activităţi specifice compartimentului Arhivă se poate face şi printr-o cerere trimisă în acest scop prin intermediul poştei electronice, la adresa jud-sector4@just.ro. La efectuarea programării, solicitantul îşi va indica în mod obligatoriu numele şi prenumele, dosarul solicitat spre consultare/activitatea de care este interesat, calitatea avută în dosar şi numărul de telefon.ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND MĂSURILE LUATE LA NIVELUL JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCUREŞTI CA URMARE A ÎNCETĂRII STĂRII DE URGENŢĂ LA DATA DE 14.05.2020


EXTRAS DECIZIE 47-12.05.2020.docxEXTRAS DECIZIE 47 - 12.05.2020.docx

DECIZIE 48 - 15.05.2020.docxDECIZIE 48 - 15.05.2020.docx

DECIZIE 49 - 19.05.2020.docxDECIZIE 49 - 19.05.2020.docx

DECIZIE 50 - 30.06.2020.docxDECIZIE 50 - 30.06.2020.docx


Programul de lucru cu publicul.docProgramul de lucru cu publicul.doc

ANTENŢIONĂRI JUSTIŢIABILI.docANTENŢIONĂRI JUSTIŢIABILI.doc

 

LISTE DE ŞEDINŢA - SECŢIA CIVILĂ - 24.07.2020


COMUNICAT

  Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei sector 4 Bucureşti nr. 16/15.04.2020 s-au luat măsuri ca urmare a prelungirii stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 311/14.04.2020, măsuri pe care le puteţi găsi în documentul ataşat.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICECOMUNICAT

 

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei sector 4 Bucureşti nr. 15/27.03.2020 s-au luat măsuri în vederea implementării Hotărârii Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr. 65/26.03.2020, dată în aplicarea Hotărârii Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417/24.03.2020, măsuri pe care le puteţi găsi în documentul ataşat.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICECOMUNICAT

 

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei sector 4 Bucureşti nr. 13/20.03.2020 s-au luat mai multe măsuri ce vizează activitatea instanţei pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020, pe care le puteţi găsi în documentul ataşat.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
COMUNICAT

 

În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru diminuarea riscului de contaminare, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Judecătoriei sector 4 Bucureşti, precum şi  sănătatea justiţiabililor,

Avându-se în vedere situaţia excepţională cu care societatea românească se confruntă la momentul de faţă şi declararea stării de urgenţă de către Preşedintele României,

Ţinând cont de recomandările autorităţilor competente şi de măsurile solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 192/12.03.2020,

 

         În conformitate cu dispoziţiile art. 46 şi art. 47 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară, şi cu dispoziţiile art.13 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 1375/2015,

 

Prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei sector 4 Bucureşti nr. 44/16.03.2020, după prealabila consultare a judecătorilor instanţei, s-a dispus prelungirea măsurilor luate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 6/11.03.2020 şi prin Decizia Preşedintelui instanţei nr. 43/11.03.2020 până la data de 30.04.2020.

  BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


COMUNICAT

 

În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru diminuarea riscului de contaminare, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Judecătoriei sector 4 Bucureşti, precum şi  sănătatea justiţiabililor,

Avându-se în vedere situaţia excepţională cu care societatea românească se confruntă la momentul de faţă,

Ţinând cont de recomandările autorităţilor competente şi de măsurile propuse de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 191/10.03.2020,

 

Prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei sector 4 Bucureşti nr. 6/11.03.2020 s-au luat următoarele măsuri:

 

1. Începând cu şedinţele de judecată programate pornind de la data de 12.03.2020, inclusiv, şi până la data de 31.03.2020, se vor judeca numai următoarele cauze:

- în materie penală: cauzele cu arestaţi; cauzele având ca obiect liberare condiţionată; cauzele aflate în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauzele referitoare la măsurile de siguranţă (internare medicală şi obligare la tratament medical); cauzele privind cererile formulate de persoanele private de libertate; cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale;

     În aceste tipuri de cauze, judecătorul va putea lua în considerare audierea prin videoconferinţă, în acord cu dispoziţiile art. 106, art. 204, art. 235, art. 364 şi art. 597 Cod procedură penală.

- în materie civilă: ordonanţele preşedinţiale; cererile privind ordinul de protecţie; cererile de suspendare a executării silite; cererile având ca obiect măsuri asigurătorii; cererile de încuviinţare a executării silite; cererile de confirmare a internării medicale nevoluntare/a externării; cauzele care se judecă, potrivit Codului de procedură civilă, fără citarea părţilor.

 

2.  Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea din oficiu a termenelor de judecată acordate în perioada 12.03 – 31.03.2020, acordând termene de judecată după finalul lunii aprilie 2020 şi înştiinţând părţile despre măsurile luate.

 

3. Pentru cauzele ce se judecă conform articolului 1, justiţiabilii au posibilitatea de a solicita judecarea cauzei în lipsă sau amânarea judecăţii printr-o cerere scrisă depusă în timp util la dosar, trimisă instanţei prin poştă, poştă electronică sau fax.

 

 4. În ce priveşte dosarele aflate în procedura prealabilă civilă, cu excepţia cauzelor menţionate la articolul 1, primul termen de judecată va fi acordat începând cu luna mai 2020, putându-se, prin urmare, deroga de la dispozițiile art. 201 alin. (3) şi (4) Cod procedură civilă.

 

5. Pentru cauzele ce se judecă conform articolului 1, se vor aplica dispoziţiile din Decizia Preşedintelui instanţei nr. 42/10.03.2020.

 

Totodată, prin Decizia Preşedintelui instanţei nr. 43/11.03.2020 s-au dispus în acelaşi context următoarele măsuri:

 

                  I. În perioada 12.03 – 31.03.2020, activitatea compartimentelor care au program de lucru cu publicul se suspendă, accesul persoanelor în incinta sediului instanţei în vederea apelării la serviciile acestor compartimente fiind, prin urmare, interzis.

                  - Sesizarea instanţei de judecată şi depunerea de înscrisuri la dosar se poate face în această perioadă exclusiv prin mijloace alternative, precum poştă (adresă: Judecătoria sector 4 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector4@just.ro), fax (număr de fax: 021.313.89.30  - Registratură), curier.

                  În cazul persoanelor care nu au acces la niciunul din aceste mijloace alternative şi vin în scopul sesizării instanţei de judecată la sediul acesteia, se va lua legătura cu jandarmul ce asigură paza la intrarea în sediul instanţei, iar acesta va sesiza conducerea instanţei, în vederea luării unor măsuri corespunzătoare situaţiei ivite.

                  - Pentru consultarea dosarelor nonpenale înregistrate începând cu data de 01.07.2019, respectiv începând cu numărul de dosar 17141/4/2019, justiţiabilii şi reprezentanţii acestora pot folosi aplicaţia „dosarul electonic”, disponibilă pe pagina de internet a Tribunalului Bucureşti, prin accesarea linkului  https://doc.tmb.ro/autentificare. Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei sunt disponibile pe portalul Judecătoriei sector 4 Bucureşti, prin accesarea linkului portal.just.ro.

                  Informaţii despre termenele de judecată acordate şi soluţiile dispuse de Judecătoria sector 4 Bucureşti, precum şi alte informaţii privind activitatea instanţei în perioada avută în vedere pot fi obţinute prin accesarea paginii de internet a Judecătoriei sector 4 Bucureşti, la adresa http://portal.just.ro/4/SitePages/dosare.aspx?id_inst=4, sau sesizând telefonic compartimentele instanţei la numerele de telefon aflate pe pagina de internet a Judecătoriei sector 4 Bucureşti, la adresa http://portal.just.ro/4/SitePages/contact.aspx?id_inst=4.

 

                  II. Ţinând cont că în perioada 12.03 – 31.03.2020 se vor judeca numai anumite tipuri de cauze, respectiv:

                  - în materie penală: cauzele cu arestaţi; cauzele având ca obiect liberare condiţionată; cauzele aflate în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauzele referitoare la măsurile de siguranţă (internare medicală şi obligare la tratament medical); cauzele privind cererile formulate de persoanele private de libertate; cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale;

                  - în materie civilă: ordonanţele preşedinţiale; cererile privind ordinul de protecţie; cererile de suspendare a executării silite; cererile având ca obiect măsuri asigurătorii; cererile de încuviinţare a executării silite; cererile de confirmare a internării medicale nevoluntare/a externării; cauzele care se judecă, potrivit Codului de procedură civilă, fără citarea părţilor,

                  În perioada menţionată, accesul în incinta sediului instanţei este permis numai persoanelor implicate în dosarele cu termen de judecată în ziua respectivă, aspect ce va fi stabilit de jandarmul care asigură paza la intrarea în sediul instanţei, şi numai dacă aceste persoane îndeplinesc condiţiile de siguranţă stabilite prin Decizia Preşedintelui instanţei nr. 42/10.03.2020.

                  În acest scop, aceste persoane, inclusiv avocaţii, vor completa la intrarea în sediul instanţei chestionare, puse la dispoziţie de corpul de jandarmi şi disponibile şi pe portalul Judecătoriei sector 4 Bucureşti, prin care vor declara, pe proprie răspundere, dacă în ultimele 2 săptămâni au călătorit în zonele de risc de îmbolnăvire cu virusul COVID-19, dacă au intrat în contact cu persoane suspecte a fi contaminate cu acest virus şi dacă prezintă simptomatologia specifică bolii - febră, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare.

                  În situaţia în care, în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se află în situaţia de mai sus, prin grija personalului jandarmeriei, va fi anunţată de îndată conducerea instanţei pentru luarea măsurilor legale şi pentru înştiinţarea completului de judecată.

                  Pentru cauzele ce se judecă conform celor de mai sus, justiţiabilii au posibilitatea de a solicita judecarea cauzei în lipsă sau amânarea judecăţii printr-o cerere scrisă depusă în timp util la dosar, trimisă instanţei prin poştă, poştă electronică, fax sau curier.

                  Studierea dosarelor care se judecă conform celor de mai sus se poate face în sala de judecată, înainte de începerea şedinţei de judecată. Pentru consultarea acestor dosare înainte de ziua şedinţei, justiţiabilul sau reprezentantul său va formula în timp util o cerere scrisă, trimisă la dosar prin poştă, poştă electronică, fax sau curier, cerere în care va indica şi numărul său de telefon în vederea înştiinţării sale cu privire la data şi locaţia din cadrul instanţei unde va putea studia dosarul.

                  III. Dispune ca în perioada 12.03 – 31.03.2020, personalul instanţei care nu este implicat în activităţi ce implică prezenţa la serviciu să îşi poată desfăşurarea activitatea şi de la domiciliu, acolo unde, în funcţie de specificul activităţii, acest lucru este posibil.

                  În acest scop, judecătorii şi grefierii instanţei vor adresa o cerere preşedintelui acesteia. În măsura în care cererea este aprobată, personalul care îşi desfăşoară activitatea la domiciliu are obligaţia de a rămâne la dispoziţia instanţei.

                  IV. Dispoziţiile Deciziei Preşedintelui instanţei nr. 42/10.03.2020 se menţin în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentei decizii.

 

În raport de cele mai sus arătate, VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ TERMENUL DE JUDECATĂ ACORDAT ÎN TOATE DOSARELE DIN ŞEDINŢA DIN DATA DE 11.03.2020 ALE COMPLETELOR CIVILE C10 - CIVIL ŞI EXECUTĂRI, C11 - CIVIL ŞI EXECUTĂRI ŞI C12 - CIVIL ŞI EXECUTĂRI AU FOST PRESCHIMBATE PENTRU O DATĂ ULTERIOARĂ, URMÂND CA PĂRŢILE DIN ACESTE DOSARE SĂ PRIMEASCĂ CITAŢIE CU PRIVIRE LA NOUL TERMEN DE JUDECATĂ ACORDAT.

PRIN URMARE, ADRESĂM PERSOANELOR IMPLICATE ÎN DOSARELE MENŢIONATE RUGĂMINTEA DE A NU SE MAI PREZENTA MÂINE, 11.03.2020, LA SEDIUL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 4 BUCUREŞTI.

            Vă mulţumim pentru înţelegere.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 


  CHESTIONAR MASURI RASPANDIRE VIRUS.xlsxCHESTIONAR MASURI RASPANDIRE VIRUS.xlsx

 Anunţ Alertă DGITL Sector 4 - CORONAVIRUS.pdfAnunţ Alertă DGITL Sector 4 - CORONAVIRUS.pdf

 Măsuri - DGITL Sector 4 .pdfMăsuri - DGITL Sector 4 .pdf

Având în vedere că pentru limitarea răspândirii infecţiei cu COVID-19, conducerea UM 02384 din comuna Tunari, unde se află arhiva veche a instanţei, a interzis accesul personalului instanţei în incintă, vă anunţăm că începând cu data de 13.03.2020, până la încetarea restricţiei, nu se mai programează dosarele aflate în arhiva veche din comuna Tunari, respectiv dosarele din anii 1963 - 1994,  2005 – 2010, 2013 – 2016.


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

COMUNICAT

 

În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru diminuarea riscului de contaminare, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Judecătoriei sector 4 Bucureşti, precum şi  sănătatea justiţiabililor,  dar şi  pentru buna desfăşurare a activităţii de judecată,  prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei sector 4 Bucureşti, emisă în data de 10 martie 2020,  s-au dispus o serie de măsuri, dintre care le aducem la cunoştinţă pe cele care vizează publicul şi avocaţii:

 

                  - Se interzise accesul în incinta sediului instanţei a tututor persoanelor cu privire la care autorităţile competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestor măsuri. Persoanele aflate în situaţia de mai sus, implicate în orice calitate în procese aflate pe rolul instanţei, au obligaţia de a înştiinţa instanţa prin cerere trimisă în scris, prin poştă sau prin mijloacele de comunicare rapidă - fax, poştă electronică, curier.

                  - Se interzice accesul în incinta sediului instanţei a persoanelor care au călătorit în zonele cu risc de îmbolnăvire în ultimele două săptămâni sau care, deşi nu au călătorit în aceste zone, suspectează că au intrat în contact în România cu persoane care au călătorit în zonele menţionate, precum şi a persoanelor care prezintă simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal COVID-19. Persoanele aflate în situaţia de mai sus, implicate în orice calitate în procese aflate pe rolul instanţei, au obligaţia de a înştiinţa instanţa prin cerere trimisă în scris, prin poştă sau prin mijloacele de comunicare rapidă - fax, poştă electronică, curier.

                  - Pentru evitarea aglomerării, se recomandă justiţiabililor şi avocaţilor să se deplaseze la sediul instanţei numai atunci când este absolut necesar, pentru consultarea dosarelor putându-se folosi şi aplicaţia „dosarul electonic”, iar sesizarea instanţei de judecată şi depunerea de înscrisuri la dosar putându-se face prin mijloace alternative, precum poştă, poştă electronică, fax, curier. În ce priveşte şedinţele de judecată, se poate solicita, atunci când este cazul, judecarea cauzei în lipsă sau amânarea judecăţii.

                  - Se recomandă completelor de judecată ca strigarea cauzelor şi implicit a justiţiabililor prezenţi pentru şedinţa de judecată să se facă în etape de câte 2-3 cauze, astfel încât să se evite aglomerarea în sălile de judecată şi să se asigure, în acelaşi timp, publicitatea şedinţelor de judecată.

                  În cazul şedinţelor de judecată prelungite, se recomandă completelor de judecată suspendarea şedinţei de judecată în vederea aerisirii sălii de judecată şi dezinfectării acesteia de către personalul de curăţenie, care va fi anunţat de către grefierul de şedinţă.

                  În cazul şedinţelor de judecată penale cu persoane private de libertate, se recomandă completelor de judecată ca aceste persoane să fie introduse pe rând în sala de judecată, pe măsura strigării cauzelor în care sunt implicate, iar după epuizarea cauzelor cu persoane private de libertate să dispună suspendarea şedinţei în vederea aerisirii sălii de judecată şi dezinfectării acesteia de către personalul de curăţenie, care va fi anunţat de către grefierul de şedinţă.

                  - Se solicită Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti să nu prezinte la instanţă persoanele private de libertate care sunt aduse din zonele de risc de îmbolnăvire, până când starea de sănătate a acestora nu va fi clarificată, în sensul că nu sunt purtătoare de virus, şi nici persoanele care prezintă simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal COVID-19.

                  Se recomandă Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ca la instanţa de judecată să fie aduse numai persoanele admise la triajul epidemiologie efectuat în acest sens de medicul penitenciarului/centrului de reţinere.

                  În cazul în care persoanele private de libertate să află într-una din situaţiile anterior menţionate, instituiţiile amintite au obligaţia de a încunoştiinţa în timp util instanţa de judecată.

                  - Dispune ca la compartimentele care au program de lucru cu publicul, accesul publicului să se facă pe rând, grefierii acestor compartimente, cu sprijinul jandarmilor, urmând a lua măsurile necesare pentru introducerea pe rând a persoanelor în încăperi, dar şi pentru păstrarea unei distanţe corespunzătoare între cei aflaţi la uşă, în aşteptare.

                  - Se recomandă justiţiabililor şi avocaţilor ca în sălile de judecată, în cadrul compartimentelor auxiliare, precum şi pe holurile instanţei să încerce să păstreze o distanţă de cel puţin un metru şi jumătate unii faţă de ceilalţi, astfel încât să fie redus riscul unei eventuale infectări.

                  - Dispune ca grefierul-şef al instanţei să supravegheze igienizarea de către salariaţii societăţii care asigură curăţenia în incinta sediului instanţei, prin  dezinfectarea cel puţin o dată pe zi, la terminarea activităţii, a sălilor de şedinţă, a holurilor instanţei şi a compartimentelor care desfăşoară program de lucru cu publicul. În cazul sălilor de judecată, dezinfectarea se va realiza şi în timpul şedinţei de judecată, conform programului agreat în prealabil de completul de judecată, în cazurile enunţate mai sus.

                  - În cazul în care în sala de judecată sau într-unul din compartimentele de lucru cu publicul este identificată o persoană suspectă a fi infectată cu virusul gripal COVID-19, se va solicita intervenţia serviciului de ambulanţă şi se va proceda la legitimarea tuturor persoanelor prezente, acestora nepermiţându-li-se să plece până la finalizarea acestei operațiuni.

 

Decizia se aplică începând cu data de azi, 10 martie 2020, pe o perioadă nedeterminată, urmând să îşi înceteze aplicabilitatea numai la momentul la care autorităţile competente vor declara ca devenit inexistent riscul contaminării.

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI,
PĂRŢI, PARTICIPANŢI SAU MARTORI ÎN DOSARELE AFLATE PE ROLUL JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCUREŞTI
 
În acord cu dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
Vă aducem la cunoştinţă că pe strada Gheorghe Danielopol, unde Judecătoria sector 4 Bucureşti îşi are sediul, există amenajate două locuri de parcare speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, semnalizate în mod corespunzător.
Vă aducem, totodată, la cunoştinţă că la intrarea în clădirea în care Judecătoria sectorului 4 Bucureşti îşi are sediul, din strada Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4, există rampă de acces cu lift, ce asigură accesul în incinta clădirii, mai exact la parterul acestei clădiri.
În prezent, nu există rampă de acces care să asigure persoanelor cu dizabilităţi ce folosesc cărucior cu rotile accesul de la parterul clădirii la etajul acesteia.
Din acest motiv, întrucât  Judecătoria sector 4 Bucureşti are două săli de şedinţă civile la etajul clădirii (sala 301 şi sala 312), pentru a asigura posibilitatea participării la termenele de judecată a persoanelor cu dizabilităţi dependente de căruciorul cu rotile, părţi, participanţi sau martori în dosarele aflate pe rolul completelor de judecată ce îşi desfăşoară în mod curent şedinţele de judecată în sălile de şedinţă menţionate,
Vă solicităm ca, în termen util, să anunţaţi instituţia Judecătoria sector 4 Bucureşti despre incidenţa unei astfel de situaţii la numărul de telefon 021 318 77 01/int.8393, fax 021 313 29 53 sau prin intermediul poştei electronice, la adresa jud-sector4@just.ro, în vederea luării măsurilor corespunzătoare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată pentru dosarele amintite într-o sală de şedinţă de la parterul instituţiei (sala 203 şi sala 222).
Vă mulţumim pentru înţelegere,
                                                            PREŞEDINTE,
                            MIHAELA-OANA PUŢINTEI

                                                     

 
...
 

Contact

...