Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate


Informaţii de interes public

 
 
 

 

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI, PĂRŢI, PARTICIPANŢI SAU MARTORI ÎN DOSARELE AFLATE PE ROLUL JUDECĂTORIEI SECTOR 4 BUCUREŞTI
 
În acord cu dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
Vă aducem la cunoştinţă că pe strada Gheorghe Danielopol, unde Judecătoria sector 4 Bucureşti îşi are sediul, există amenajate două locuri de parcare speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, semnalizate în mod corespunzător.
Vă aducem, totodată, la cunoştinţă că la intrarea în clădirea în care Judecătoria sectorului 4 Bucureşti îşi are sediul, din strada Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4, există rampă de acces cu lift, ce asigură accesul în incinta clădirii, mai exact la parterul acestei clădiri.
În prezent, nu există rampă de acces care să asigure persoanelor cu dizabilităţi ce folosesc cărucior cu rotile accesul de la parterul clădirii la etajul acesteia.
Din acest motiv, întrucât  Judecătoria sector 4 Bucureşti are două săli de şedinţă civile la etajul clădirii (sala 301 şi sala 312), pentru a asigura posibilitatea participării la termenele de judecată a persoanelor cu dizabilităţi dependente de căruciorul cu rotile, părţi, participanţi sau martori în dosarele aflate pe rolul completelor de judecată ce îşi desfăşoară în mod curent şedinţele de judecată în sălile de şedinţă menţionate,
Vă solicităm ca, în termen util, să anunţaţi instituţia Judecătoria sector 4 Bucureşti despre incidenţa unei astfel de situaţii la numărul de telefon/fax 021.313.29.53 sau prin intermediul poştei electronice, la adresa jud-sector4@just.ro, în vederea luării măsurilor corespunzătoare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată pentru dosarele amintite într-o sală de şedinţă de la parterul instituţiei (sala 203 şi sala 222).
Vă mulţumim pentru înţelegere,
                                                            PREŞEDINTE,
                            MIHAELA-OANA PUŢINTEI

 

 

  
 
 
 
 
 
 
ÎN ATENŢIA PĂRŢILOR DIN DOSARELE AFLATE PE ROLUL COMPLETELOR C27 – civil şi executări, C32 – civil şi fond funciar, C33- civil şi executări
 
Vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 25/03.09.2018 a Colegiului de conducere al Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti s-a stabilit desfiinţarea completelor C27 – civil şi executări, C32 – civil şi fond funciar şi C33- civil şi executări şi repartizarea dosarelor aflate pe rolul acestora, inclusiv a celor suspendate, celorlalte complete civile ale instanţei prin sistemul ciclic, conform art. 104 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015.
         În consecinţă, vă adresăm rugămintea de a nu vă mai prezenta la termenele de judecată stabilite de completele ce au fost desfiinţate, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fiţi înştiinţaţi, prin citaţie, cu privire la noul complet de judecată căruia dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare şi la termenul de judecată stabilit de acesta.
         Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa compartimentelor Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul şi Arhivă.
          Vă mulţumim pentru înţelegere,
 
                                                           PREŞEDINTE,
                            MIHAELA-OANA PUŢINTEI

 

 
...
 

Contact

...