Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :24711/4/2018
Data inregistrarii02.10.2018
Data ultimei modificari:31.07.2019
Sectie:....
Materie:Penal
Obiect:desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP) art. 549 ind 1 CPP
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
Dobronăuţeanu Mina SilviuIntimat
Dencu Liviu DănuţIntimat
Vătăman Mihaela CristinaIntimat
Vătăman Marian PetrişorIntimat
Pîrvuţoiu IonIntimat
Tălpeanu(Preda) Luminiţa DianaIntimat
Roşu Flaviu Daniel - decedatIntimat
Leşeanu (Vlad) DanielaIntimat
Burcea (Panduru) Violeta ClaudiaIntimat
Dragnea (Iftimie) MioaraIntimat
Zamfirescu LiviuIntimat
Ghinea (Popa) VeronicaIntimat
Ştefan ConstantinIntimat
Dumitru ReluIntimat
Muzgoci (Stoica) Ionela OtiliaIntimat
Trincă (Teodorescu) CristianaIntimat
Negrilă IonelaIntimat
Zalana (Mardale) MarioiaraIntimat
Baloi (Oana) ClaudiaIntimat
Alcea Ana MariaIntimat
1 - 20 Next

Şedinţe

18.12.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C7 PENAL Camera Preliminara
Tip solutie: admite cererea
Solutia pe scurt: În baza art. 5491 alin. 5 lit. b Cpp, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, conţinută de ordonanţa de clasare nr. 9743/P/2016 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Desfiinţează înscrisurile enumerate la cap. VIII din ordonanţa arătată, după cum urmează: A . Absolvenţii Academiei de Studii Economice - Centrul Teritorial Alexandria care au sus?inut examenul de licen?ă la Universitatea Petrol ?i Gaze din Ploie?ti. Vol. 2 1 . Pentru Tălpeanu (Preda) Luminiţa Diana, (VOL. 2, filele 1-94): - foaia matricolă, copie extras din registrul matricol, vol.I, nr.0303068D, anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Centrul Teritorial Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune , fila 93; -diploma de bacalaureat, copie legalizată, sub nr. 12943/04.08.2005,legalizată la BNP-Stuparu Daniel, fila 19; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr.12944/04.08.2005 la BNP- Stuparu Daniel, , fila 43; 2. Pentru Roşu Flaviu Daniel, , decedat la data de 19.03.2014 conform certificat de deces seria DZ 977370 eliberat de Consiliul Local, sector 1., (VOL. 2, FILELE 95-167): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol.I, nr.0301049, anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice, Centrul Teritorial Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune ,fila 166; 3. Pentru Vlad (Leşeanu) Daniela, (VOL. 2, filele 168-259): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol.I, nr.0303087D, anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice , Centrul Teritorial Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune ,fila 258; -diploma de bacalaureat, copie legalizată, sub nr.4684/17.09.2001 la BNP-Stuparu Daniel,fila 211 ; 4. Pentru Burcea (Panduru) Violeta Claudia deţine la dosarul de studii, urmatoarele documente scolare (VOL.2, filele 260-357): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr.0301246D, anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice , Centrul Teritorial Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune,fila 325; VOL.3 5. Pentru Grigoriţă Ionela Jenica, (vol. 3, filele 1-70 ): - foaia matricolă, original extras din registrul matricol, vol.I, nr.0300983D, anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice , Centrul Teritorial Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila.69; 6. Pentru Dragnea (Iftimie) Mioara, (vol. 3, filele 71-116): - foaia matricolă, original extras din registrul matricol, vol. 1, nr.0602394D, anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice , Centrul Teritorial Tulcea, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune ,fila.114; - foaia matricolă,copie, extras din registrul matricol, vol. 1, nr.0602444D, anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice , Centrul Teritorial Tulcea, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune ; -certificat de competen?ă lingvistică ,copie, fără număr ,ce poartă antetul- Academia de Studii Economice,fila 111; -diploma de licenţă, original, seria X, nr.0034749, emisă de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, fila.115; 7. Pentru Zamfirescu Liviu, , (vol. 3, filele 117-273): - foaia matricolă, original extras din registrul matricol vol.VIII , nr. 110 anul 1999, emisă de Universitatea Europa ECOR U.S. Facultatea de Managementul Firmei , fila.267; - foaia matricolă, original extras din registrul matricol vol.XII , nr. 2697318 anul 2002, emisă de Universitatea Ecologica din Bucuresti Facultatea de Management, fila. 268; -certificatul de competentă lingvistică, original, nr.58/12.07.2003 având antetul Universitatea Europa ECOR U.S. Facultatea de Managementul Firmei , fila.269; -adeverinţa, original, nr. 58/12.07.2003 având antetul Universitatea Europa ECOR U.S. Facultatea de Managementul Firmei, fila. 270; -adeverin?a ,original,nr. 581/10.03.2009,emisă de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, pe numele Zamfirescu S. Liviu, fila 257; -diploma de licenţă, original, seria B1, nr.0005557, emisă de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, fila.271; 8. Pentru Ghinea (Popa) Veronica, (vol.3, filele 275-322): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol.I, nr.0301033D, anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice , Centrul Teritorial Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila.320; 9. Pentru Ştefan Constantin,: (vol. 3, Filele 323-349): - foaia matricolă, copie extras din registrul matricol, vol. , nr.3407, anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Centrul Teritorial Alexandria, Facultatea de Management, fila. 337; -adeverinţa, original, nr.482/10.03.2009, emisă de Facultatea de Stiinte Economice, din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiesti, fila.338; -adeverinţa, original,fără număr ?i dată, emisă de Facultatea de Stiinte Economice, din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiesti,fila.339; VOL.4 10. Pentru DUMITRU RELU, (vol.4, Filele 1-22): - foaia matricolă, extras din registrul matricol, vol. XXXV, nr.165 anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele DUMITRU RELU, fila.21; -diploma de licenţă, copie, seria X, nr.0034949, emisă de Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti, fila.14; 11.Pentru MUZGOCI (STOICA) IONELA OTILIA, (vol.4, Filele 23-174) - foaia matricolă,copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr.0301229D anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice – Centrul Teritorial Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele MUZGOCI (STOICA) IONELA OTILIA, fila 157 12.Pentru TRINCĂ (TEODORESCU) CRISTIANA, : (vol.4, Filele184-332): - foaia matricolă,original, extras din registrul matricol, vol. II, nr.063 anul 2000, emisă de Universitatea Al. Ghica – Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune pe numele TRINCA (TEODORESCU) CRISTIANA, fila 328; - adeverinţa, original, nr. 32/05.01.2006, emisa de Universitatea Al. Ghica – Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, fila 326; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 19697/12.12.2005 la BNP- Surubariu Monica, fila. 212; -certificat de căsătorie, copie legalizată, sub nr. 19696/12.12.2005 la BNP- Surubariu Monica, fila.213; -certificatul de competentă lingvistică,original, nr. 32/05.01.2006, emis de Universitatea Al. Ghica – Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune , fila 327; -diploma de licenţă, copie, seria X, nr. 0076773, emisă de Universitatea de Vest din Timisoara, fila 208; - adeverinţa, original, nr. 121 din 20.01.2006 emisă de Universitatea de Vest din Timisoara – Facultatea de Stiinte Economice, fila 325; VOL.5 13. Pentru NEGRILA IONELA (vol. 5, Filele 1-93): - foaia matricolă, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0303031 D, anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele NEGRILA IONELA, fila 92; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 13058/08.08.2005 la BNP- Stuparu Daniel. fila 41; 14. Pentru ZALANA (MARDALE) MARIOIARA, deţine la dosarul de studii următoarele înscrisuri şcolare: (vol.5, Filele 93-168): - foaia matricolă,original, extras din registrul matricol, vol. I, nr.03001264 D, anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele ZALANA (MARDALE) MARIOIARA, fila 167 ; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 12008/20.07.2005 la BNP- Stuparu Daniel, fila116; -certificat de căsătorie, copie legalizată, sub nr. 12011/20.07.2005 la BNP- Stuparu Daniel, fila 117; 15. Pentru BALOI (OANA) CLAUDIA, : (vol.5, Filele 169-241): - foaia matricolă,copie,extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0302890 D anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele BALOI (OANA) CLAUDIA, fila 178; 16. Pentru ALCEA ANA MARIA (vol.5, Filele 242-324): - foaia matricolă,original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0301112 D, anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele ALCEA ANA MARIA, fila 243; 17. Pentru PURCĂREA (GHIMFUS) RODICA (vol.5, Filele 325-411): - foaia matricolă,(original), extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0303036 D, anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele PURCAREA (GHIMFUS) RODICA, fila 410; Vol.6 18. Pentru CĂLU?ARU (GĂINA) MARIANA (vol.6, Filele 1-72): - foaia matricolă,copie, extras din registrul matricol, vol.I , nr. 0301138 D anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele CALUSARU (GAINA) MARIANA, fila 69; 19.Pentru TATU (TIU) MIHAELA ADRIANA, : (vol.6, Filele 73-200): - foaia matricolă, extras din registrul matricol, vol. I, nr.0303070 D anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele TATU (TIU) MIHAELA ADRIANA, fila 198; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 14041/24.08.2005 la BNP- Stuparu Daniel, fila 140; -certificat de căsătorie, copie legalizată, sub nr. 14040/24.08.2005 la BNP- Stuparu Daniel, fila 139; -diploma de bacalaureat, copie legalizată, sub nr. 14043/24.08.2005 la BNP-Stuparu Daniel, fila 95; 20. Pentru POPESCU DANUT FLORIN, (vol.6, Filele 201-273): - foaia matricolă,original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0301256 D anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele POPESCU DANUT FLORIN, fila 271; 21. Pentru NICULAE GABRIEL,: (vol.6, Filele 274-358): - foaia matricolă,copie, extras din registrul matricol, vol.I , nr. 0304387 D anul 2002, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele NICULAE GABRIEL, fila 357; 22. Pentru STOICA FLORIN BOGDAN, (vol.6, Filele 273-427): - foaia matricolă,original, extras din registrul matricol, vol.V , nr.852 anul 1999, emisă de Universitatea Alexandru Ghica - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele STOICA ADRIAN BOGDAN, fila 424; - certificatul de competentă lingvistică, original, nr. 60 din 25.08.2005 având antetul Universitatii Alexandru Ghica - Facultatea de Contabilitate şi Inform. de Gestiune, fila 426; - adeverinţa, original, nr. 60 din 25.08.2005 emisă de Universitatea Alexandru Ghica - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 425; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 13289/11.08.2005 la BNP- Stuparu Daniel, fila.385; -diploma de licenţă, copie, seria X, nr. 0037911, emisă de Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti, fila 403; VOL .7 23. Pentru VINTILĂ MIRELA FLORINA, (vol.7, Filele 1-102): - foaia matricolă,original, extras din registrul matricol, vol. I , nr.0303086 D anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele VINTILA MIRELA FLORINA, fila 101; 24. Pentru RUSU (RADU) LILIANA, (vol. 7, Filele 103-176): - foaia matricolă,copie, extras din registrul matricol, vol.I , nr.0301050 D anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele RUSU (RADU) LILIANA, fila175; -diploma de bacalaureat, copie legalizată, sub nr. 1735/29.09.1999 la BNP- Stuparu Daniel, fila118; 25.Pentru SÎRBU IRINEL TIBERIU, (vol. 7, Filele 177-261): - foaia matricolă,copie, extras din registrul matricol, vol.I , nr.0301059 D anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele SIRBU IRINEL TIBERIU, fila 247; 26. Pentru RADU MIHAIL DANUT, (vol. 7,Filele 262-350): - foaia matricolă,original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 03001264 D anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele RADU MIHAIL DANUT, fila 337; 27. Pentru NICOLAE (GIRDOC) EMA MIHAELA, (vol.7, Filele 351-456): - foaia matricolă,original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0303087 D anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele NICOLAE (GIRDOC) EMA MIHAELA, fila 455; VOL. 8 28. Pentru NEDELEA MAGNOLIA, (vol.8, Filele 1-142): - foaia matricolă, extras din registrul matricol, vol.I , nr.0303031D anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele NEDELEA MAGNOLIA, fila 142; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 14129/26.08.2005 la BNP- Stuparu Daniel, fila 42; 29. Pentru NENU (PETRACHE) SUZANA, (vol.8, Filele 143-231): - foaia matricolă,copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr.0306024D anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele NENU (PETRACHE) SUZANA, fila 230 ; 30.Pentru PÎRVAN CRISTEA, (vol. 8, Filele 232-305): - foaia matricolă,copie, extras din registrul matricol, vol.I , nr. 0301252 D anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele PIRVAN CRISTEA, fila 305; 31. Pentru IANCU (BEIU) FLORINA, (vol.8, Filele 306-400): - foaia matricolă,copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0301194 D anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele IANCU (BEIU) FLORINA; VOL. 9 32. Pentru SELEA DANIELA, (VOL. 9, FILELE 1-89): - foaia matricolă, extras din registrul matricol, vol.I , nr.0301056 D anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele SELEA DANIELA, fila 89; 33.Pentru SCHIOPU (VLAD) SOFICA LUMINITA, (VOL. 9, FILELE 90-199): - foaia matricolă,copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0304436 D anul 2002, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele SCHIOPU (VLAD) SOFICA LUMINITA, fila 199; 34. Pentru PISICĂ (MATEESCU) ONITA, (VOL. 9, FILELE 200-239): - foaia matricolă, extras din registrul matricol, vol. I, nr.0301254 D anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele PISICA (MATEESCU) ONITA, fila 238; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 5271/20.09.2000 la BNP-Stuparu Daniel, fila 216; -certificat de casatorie, copie legalizată, sub nr. 5270/20.09.2000 la BNP-Stuparu Daniel, fila 216; -diploma de bacalaureat, copie legalizată, sub nr. 5269/20.09.2000 la BNP-Stuparu Daniel, fila 214; 35. Pentru GHITĂ (POMOJNICU) ROXANA VALENTINA, , (VOL.9, FILELE 240-307): - foaia matricolă,original, extras din registrul matricol, vol.III D , nr. 046 anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele GHITA (POMOJNICA) ROXANA VALENTINA. fila 299; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr.2179/10.09.2006 la BNP-Surubariu Monica, fila 282; -certificat de casatorie, copie legalizată, sub nr.2180/10.09.2006 la BNP-Surubariu Monica, fila 283; -diploma de bacalaureat, copie legalizată, sub nr. 2181/10.09.2006 la BNP-Surubariu Monica; -diploma de licenţă, copie, seria A1, nr. 0279414, emisă de Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti, fila 281; - adeverinţa, original, nr. 231/03.03.2008 emisă de Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti, fila 249; VOL. 10 36. Pentru Tălpeanu Claudiu-Viorel,: (vol. 10, Filele 1-91): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0301073 D, anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice, Centru Teritorial din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Tălpeanu Claudiu-Viorel, fila 18; - diplomă de bacalaureat, copie legalizată, conform încheierii nr. 1745 din 30.09.1999, la BNP Daniel Stuparu, fila 27; -certificat de naştere, copie legalizată, conform încheierii nr. 12945 din 04.08.2005, la BNP Daniel Stuparu, fila 41; 37. Pentru Popa (?tefan) Florentina, , (vol.10, Filele 92-196): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0303060 D, anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Centru Teritorial din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Ştefan Florentina(Popa), fila 195; - diplomă de bacalaureat, copie legalizată, conform încheierii nr. 4145 din 03.08.2001, la BNP Daniel Stuparu, fila128; - certificat de căsătorie, copie legalizată, sub nr. 13634 din 17.08.2005 la BNP Daniel Stuparu, fila 115; - certificat de naştere, copie legalizată sub nr. 13633 din 17.08.2005 la BNP Daniel Stuparu, fila 116; 38. Pentru Zorilă Mădălina, (vol. 10, Filele 197-292): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0303092 D, anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Centru Teritorial din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Zorilă Mădălina, fila 195; 39. Pentru Prodan Marian-Dragoş, : (vol.10, Filele 293-330): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. VIII, nr. 095, anul 1999, emisă de Universitatea Europa Ecor U.S. , Facultatea de Managementul Firmei pe numele Prodan Marian-Dragoş, fila 308; - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol nr. 3391 nedatată, având antetul Academiei de Studii Economice – Facultatea de Management, fila 309; - adeverinţă, original, nr 481 din 10.03.2009 emisă de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, din care reiese că numitul Prodan Marian-Dragoş a promovat examenul de licenţă în sesiunea martie 2009, fila 307; - adeverinţă, original,nedatată,10.03.2009 emisă de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, fila 306; 40. Pentru Precup Ciucă Iuliana, (vol. 10, Filele 331-416): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0303031 D, anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Centru Teritorial din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Precup(Ciucă) Iuliana, fila 414; VOL. 11 41. Pentru Neacşu Nicu, (vol. 11, Filele 1-54): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0303031 D, anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Centru Teritorial din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Neacşu Nicu, fila 54; 42. Pentru Preda Cătălin-Ionuţ, , (vol. 11, Filele 55-162): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0303033 D, anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice, Centru Teritorial din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Preda Cătălin-Ionuţ. fila161; -certificat de naştere, copie legalizată, conform încheierii nr. 12942 din 04.08.2005, la BNP Daniel Stuparu. fila 97; 43. Pentru Streinu Marius, (vol.11, Filele 163-239): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0301071 D, anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice, Centru Teritorial din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Streinu Marius, fila 238; 44. Pentru Popescu Florentin-Cristian, (vol.11, Filele 240-313): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0301257 D, anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice, Centru Teritorial din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Popescu Florentin-Cristian, fila 311; 45. Pentru Diu Tudorache Daniela, ,(vol.11, Filele 313-404): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. II, nr. 0301404 D, anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice, Centru Teritorial din Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Diu (Tudorache) Daniela, fila 401; -certificat de naştere, copie legalizată, conform încheierii nr. 1522 din 11.02.2009, la BNP Stuparu Daniel, fila 340; - certificat de căsătorie, copie legalizată, conform încheierii nr. 1521 din 11.02.2009, la BNP Stuparu Daniel, fila 338; - diplomă de bacalaureat, copie legalizată, conform încheierii nr. 1520 din 11.02.2009, la BNP Stuparu Daniel, fila 342; - adeverinţă, original, nr. 4008 din 14.01.2009 având antetul A.S.E Bucureşti, pe numele Diu (Tudorache) Daniela din care reiese că a absolvit Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul ASE Bucureşti, fila 327; - certificat de competenţă lingvistică, original, nr. 48 din 12.06.2005 având antetul ASE Bucureşti, fila 402; -adeverin?a ,original,cu nr. 587/10.03.2009,emisă de Universitatea Petrol-Gaze din Ploie?ti, fila 343; VOL. 12 46. Pentru Save Nelu, (vol. 12, Filele 1-21): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. X, nr. 108, anul 1994, emisă de Universitatea EUROPA-ECOR US, Facult. de Drept pe numele Save M. Nelu, fila17; - supliment la diplomă,original, seria A1 nr. 0086597, emisă de Universitatea Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facult. de Drept, pe numele Save M. Nelu, fila.16; - diploma de licenţă,original, seria A1, nr. 0086597, emisă de Universitatea Ecologică din Bucureşti, pe numele Save M. Nelu, fila 15; 47. Pentru Ştefan (Dovleac) Veronica,: (vol.12, Filele 22-188): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0303058D, anul 2001, emisă de Academia de Studii Economice Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune , fila187; 48. Pentru Ciobanu (Lupescu) Ancuţa-Corina, (vol. 12, Filele 190-294) - foaia matricolă , original, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 0301363D, anul 2000, emisă de Academia de Studii Economice Alexandria, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele (Lupescu)Ancuţa-Corina, fila 292; - adeverinţă de participare şi promovare examen licenţă, nr. 582 din 10.03.2019, eliberată de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, pe numele Ciobanu (Lupescu) Ancuţa-Corina, fila 215; - adeverinţă, nr. 3988 din 13.01.2009, eliberată de Academia de Studii Economice Bucureşti, eliberată pe numele Ciobanu (Lupescu)Ancuţa-Corina, fila 220; - certificat de competenţă lingvistică, cu nr. 26 din 12.05.2005, emis de Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Ciobanu (Lupescu)Ancuţa-Corina, fila 205; - diploma de licenţă, copie, seria X, nr. 0033798, emisă de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, pe numele Ciobanu (Lupescu)Ancuţa-Corina, fila 242; B. Absolvenţii Universită?ii Alexandru Ghica din Alexandria/ Universită?ii Europa Ecor US din Bucure?ti care au sus?inut examenul de licen?ă la Universitatea Gheorghe Cristea din Bucure?ti. 1. Pentru Cange Vergil, (Vol. 13, Filele 1-38): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. VI , nr. 932, anul 2002 emisă de Universitatea Europa Ecor U.S., Facultatea de Drept, pe numele Cange Vergil, fila 36; 2. Pentru Căldură Adrian, (Vol. 13, filele 39-77): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. VI , nr. 937, anul 1993, emisă de Fundaţia Europa Ecor U.S. – Universitatea Europa Ecor U.S., Facultatea de Drept pe numele Căldură Adrian, fila 75; 3. Pentru Joiţa Daniel-Nicolae, (Vol. 13, Fila 78-140): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. III, nr. 332, emisă de Fundaţia Europa Ecor U.S. – Universitatea Europa Ecor U.S., Facultatea de Drept pe numele Joiţa Daniel-Nicolae, fila 138; 4. Pentru Grădinaru Elena-Lusiana, (vol. 13, filele 141-175): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 1877, anul 1999, emisă de Fundaţia Europa Ecor U.S. – Universitatea Europa Ecor U.S., Facultatea de Drept pe numele Grădinaru Elena-Lusiana, fila 173; 5. Pentru Goşu Vasile, (vol. 13, Filele 176-239): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. IC , nr. 078, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Goşu Vasile, fila 233; - certificatul de competenţă lingvistică, original, nr. 8 din 18.06.2005, având antetul Facultăţii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 236; - adeverinţă, original, nr. 8/18.06.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 237; - cerificat de naştere, copie legalizată, conform încheierii nr. 12479/11.02.2006, la BNP – Şurubariu Monica, fila 235; 6. Pentru Petre Ion , (VOL. 13, FILELE 240-271) : -adeverin?a, copie,cu nr. 214/23.02.2009,Specializarea Administra?ie Publică,Curs Zi, emisă de Univ. Gheorghe Cristea, fila 266; 7. Pentru Ioniţă Daniel, ( VOL. 13, FILELE 272-308) : - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. 8 C , nr. 1012, anul 2005, emisă de Universitatea Gheorghe Cristea, Facultatea de Drept pe numele Ioniţă Daniel, fila 287; - diplomă de bacalaureat, copie, seria S nr. 0249690 din 12.11.2001 emisă de Grup Şcolar Electronica Industrială Bucureşti, legalizată la BNP Stuparu Daniel sub nr. 2142/16.02.2009 , fila 292; C. Absolvenţii Universită?ii Alexandru Ghica din Alexandria/ Universită?ii Europa Ecor US din Bucure?ti care au sus?inut examenul de licen?ă la Universitatea Valahia din Târgovi?te, jude?ul Dâmbovi?a. 1. Pentru Flutur (Munteanu) Iulia, (vol. 14, filele 1-85): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I C, nr. 015, anul 1999, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Flutur(Munteanu) Iulia, fila 76; - certificatul de competentă lingvistică, original, nr. 15 din 09.09.2005 având antetul Facultăţii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 80; - adeverinţă, original, nr. 15 din 09.09.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 79; - adeverinţă, original, nr. 90 din 16.02.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 78; - certificatul de competentă lingvistică, original, nr. 1809 din 20.02.2007 având antetul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste - Departamentul de Litere, din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte, fila 80; - diplomă de licenţă, original, 2 exemplare, seria Y nr. 0099549, emisă de Universitatea Valahia din Târgovişte, filele 82-83; 2. Pentru Vieru (Dumitrache) Mihaela, vol. 14, filele 128-167): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I C, nr. 059, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Vieru(Dumitrache) Mihaela, fila121; - certificatul de competentă lingvistică, original, nr. 13 din 09.09.2005 având antetul Facultăţii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 124; - adeverinţă, original, nr. 13 din 09.09.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 123; - adeverinţă, original, nr. 91 din 16.02.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila125; - certificatul de competentă lingvistică, original, nr. 1807 din 20.02.2007 având antetul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste - Departamentul de Litere, din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte, fila122; - diplomă de licenţă, original, seria Y nr. 0099558, emisă de Universitatea Valahia din Târgovişte, fila 126; 3. Pentru Coman Petre, (vol. 14, filele128-167) : - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I C, nr. 11, anul 1999, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele Coman Petre Nicolae, fila 159; - certificatul de competentă lingvistică, original, nr. 7 din 09.09.2005 având antetul Facultăţii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila160; - adeverinţă, original, nr. 7 din 09.09.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 162; - adeverinţă, original, nr. 89 din 16.02.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila163; - certificatul de competentă lingvistică, original, nr. 1808 din 20.02.2007 având antetul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste - Departamentul de Litere, din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte, fila 160; - diplomă de licenţă, original, seria Y nr. 0099544 , emisă de Universitatea Valahia din Târgovişte, fila164; 4. Pentru Grecea Florin, (vol. 14, filele 168-202) : - situaţie şcolară, copie, emisă de Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice pe numele Grecea Florin, fila 221; 5. Pentru Anton Ion, (vol. 14, filele 203-224) : - situaţie şcolară, original, extras din registrul matricol, vol. I ,nr. 93, anul 1992 emisă de Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice pe numele Anton Ion, fila 222; - situaţie şcolară, original, extras din registrul matricol, vol. I ,nr. 93, anul 1992 emisă de Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice pe numele Anton Ion , fila 221; 6. Pentru Dascălu Silvia, (vol. 14, filele 225-264): - supliment la diploma de licenţă,original,nesemnat, emis de Universitatea Valahia din târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice pe numele Dascălu Silvia, fila 256; - certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 2752 din 17.12.2008 la BNP Stuparu Daniel, fila 246; - diplomă de bacalaureat, copie legalizată, sub nr. 2753 din 17.12.2008 la BNP Stuparu Daniel, fila 235; - adeverinţă, copie, nr. 3 din 15.01.2003 emisă de Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, fila 237; 7. Pentru Dinescu (Enache) Roxana, (vol. 14, filele 264-289): - situaţie şcolară, original, emisă de Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice pe numele Dinescu Roxana, Fila 257; D. Absolvenţii Universită?ii Spiru Haret din Bucure?ti care au sus?inut examenul de licen?ă la Universitatea Petrol ?i Gaze din Ploie?ti. Vol.15. 1. Pentru Ţuţuian Florentina, (vol. 15,fila 1-94): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr.0301192, anul 2000, emisă de Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea Financiar Contabil, pe numele Ţuţuian Florentina, fila 58; -adeverin?a,original,cu antetul Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea Financiar Contabil, pe numele Ţuţuian Florentina,fără număr ?i fără dată, fila 57; 2. pentru Ţuţuian (Cernat) Irina, , (VOL. 15, filele 95-150): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. XXIV, nr.2765 , anul 1995, emisă de Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management Financiar Contabil, pe numele Ţuţuian Ghe. Irina, fila 107; -adeverinţa, original, nr.575/10.03.2009, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune din cadrul Universităţii Petrol si Gaze din Ploiesti, fila135; - adeverinţa, original, fără număr de înmatriculare,dar ?tampilată la rubrica DECAN, emisă de Universitatea „Spiru Haret”, fila.130; 3.pentru Ciripan Ion, (VOL. 15, filele 151-183) : - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. 4, nr.341, anul 1998, emisă de Univ. „Spiru Haret”, Facultatea de Drept, pe numele Ciripan Ion, fila155; E. Absolvenţii Universită?ii Universită?ii Alexandru Ghica din Alexandria/ Universită?ii Europa Ecor US din Bucure?ti care au sus?inut examenul de licen?ă la Universitatea din Pitesti. 1. Pentru Murgu Ioan, ( vol. 16, filele 1-23): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I C, nr.087, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Alexandria, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, pe numele Murgu Ioan, fila 20; -adeverinţa, original, nr.6/18.06.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, Alexandria, fila 22; -adresa, copie, nr.38/17.07.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, Alexandria, fila 21; 2. Pentru Ghiţă Ştefan, (vol. 16, filele 23-53): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I C, nr. 076, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Alexandria, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, pe numele Ghiţă Ştefan, fila 49; -adeverinţa, original, nr.4/18.06.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii „Alexandru Ghica”, Alexandria, fila 51; -adresa, copie, nr.32/17.07.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, Alexandria, fila 52; -adeverin?a,original, cu nr. 8033/21.08.2007,emisă de Universitatea din Pitesti, fila 50; 3. Pentru Vasile Viorica, vol. 16, (filele 454-81): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol.I C, nr.109, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Alexandria, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, pe numele Vasile Viorica, fila79; -adeverinţa, original, nr.16/18.06.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii „Alexandru Ghica”, Alexandria, fila 80; -adresa, copie, nr.43/17.07.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, Alexandria, fila 81; 4. Pentru Alexe Marian, (vol. 16, filele 82-114): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I C, nr.065, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Alexandria, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, pe numele Alexe Marian, fila 109; -adeverinţa, copie, nr.1/18.06.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii „Alexandru Ghica”, Alexandria, fila 110; -adresa, copie, nr. 23/17.07.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, Alexandria, fila111; 5.Pentru Popa Marius Vasile, (vol. 16, filele 115-140): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I C, nr.042, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Alexandria, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, pe numele Popa Marius Vasile, fila 137; -adeverinţa, copie, nr.17/18.06.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii „Alexandru Ghica”, Alexandria, fila 139; -adresa, copie, nr. 41/17.07.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica , fila 138; 6. Pentru Păun Gheorghe, (vol. 16, filele 141-172): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I C, nr.041, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Alexandria, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, pe numele Păun Gheorghe, fila165; -adeverinţa, copie, nr.18/18.06.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii „Alexandru Ghica”, Alexandria, fila 167; -adresa, copie, nr. 4o/17.07.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, Alexandria, fila166; -adeverin?a,copie, cu nr. 8033/21.08.2007,emisă de Universitatea din Pitesti, fila 155; 7. Pentru Ioniţă Adrian, (vol. 16, filele 173-189): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I C, nr.079, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Alexandria, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, pe numele Ioniţă Adrian, fila187; -adeverinţa, copie, nr.9/18.06.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii „Alexandru Ghica”, Alexandria, fila 189; -adresa, copie, nr. 34/17.07.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, Alexandria, fila 188; 8. Pentru Comărzan Valentin Eugen, (vol. 16, filele 190-219): - foaia matricolă, original, extras din registrul matricol, vol. I C, nr.068, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Alexandria, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, pe numele Comărzan Valentin Eugen, fila 213; -adeverinţa, original, nr. , nr.6/18.06.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii „Alexandru Ghica”, Alexandria, fila 216; -adresa, copie, nr. 29/17.07.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, Alexandria, fila 215; -adeverin?a,copie,nr.25/03.08.2007,emisă de Univ. din Pite?ti, fila 214; -diploma de licenţă, original, seria A 1, nr.0014692, emisă de Universitatea din Pitesti, fila 217; 9. Pentru Barac Florinel Cristinel, (vol. 16, filele 220-239): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I C, nr.066, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Alexandria, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, pe numele Barac Florinel Cristinel, fila 236; -adeverinţa, copie, nr.2/18.06.2005, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii „Alexandru Ghica”, Alexandria, fila 238; -adresa, copie, nr. 24/17.07.2007, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, Alexandria, fila.237; F. Absolvenţii Universită?ii Alexandru Ghica din Alexandria/ Universită?ii Europa Ecor US din Bucure?ti care au sus?inut examenul de licen?ă la Universitatea Petrol ?i Gaze din Ploie?ti. vol. 17 1. Pentru CĂTĂNEA SABINA, (vol. 17 filele1-98): -certificat de na?tere,copie legalizată sub nr. 15413/14.03.2006,de notarul ?urubariu Monica, fila 44; -foaie matricolă, volumul I C, nr. 009/2000 ,emisă de Universitatea Alexandru Ghica, fila 93; - foaie matricolă,(original) volumul I C, nr. 020/2000 ,emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune ,Curs F.R, fila 94; -adeverin?a(original)cu nr. 6/18.06.2005, emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, fila 95; -certificat de competen?ă linvistică(original)cu nr.672/06.07.2006,emis de Univ. de Vest din Timi?oara, fila 96; -diplomă de licen?ă (copie),seria A1 nr.0119814, emisă de Univ. de Vest din Timi?oara, fila 43; 2. Pentru Costache Marius, , (vol. 17, filele 9-163): -diploma de bacalaureat,(copie) seria A nr. 107411, care este legalizată sub nr. 1302/05.04.2008, de notarul Daniel Stuparu, fila 130; - certificat de naştere seria N.2 nr. 246346 (copie), care este legalizată sub nr. 1303/05.04.2008, de notarul Daniel Stuparu , fila 122; -foaie matricolă(original) emisă de Universitatea Europa Ecor U.S, extras din registrul matricol vol. VIII, nr. 018/1999-original, fila 158; -adeverinţă(original) nr. nr.34/12.07.2002 ,emisă de Univ. Europa Ecor US, fila161; -certificat de competenţă lingvistică(original) nr.34/12.07.2003, emis de Univ. Europa Ecor U.S- original, fila 162; 3. Pentru STROICA (GHEORGHE) SABINA, (vol. 17, filele 164-291): -certificat de naştere , copie legalizată sub nr. 2157 din 10.10.2006 de notarul SURUBARIU MONICA, fila 197; -certificat de casatorie, copie legalizată sub nr. 2158 din 10.10.2006 de notarul SURUBARIU MONICA, fila 196; -diploma de bacalaureat (copie),seria C nr. 47842/84/04.07.1984,emisă de Liceul Economic ?i de Drept Administrativ,Ro?iorii de Vede ,jud. Teleorman copie legalizată sub nr. 2159 din 10.10.2006 de notarul SURUBARIU MONICA, fila189; -foaie matricolă,( original )extras din registrul matricol, vol. IV D, nr. 077, anul 2000, emisă de Univ. Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, fila198; -adeverin?a (copie),nr.2727/26.02.2012, emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, filele 240 ?i 253; -diplomă de licen?ă(copie),seria A1 nr.0279427,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 165; vol. 18 4. Pentru Nae Ion, (vol. 18, filele 1-66): - diploma de bacalaureat,(original) seria R nr. 0131778, (nr. matricol 47 din 12.09.1998) ,emisă de Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, fila 62; -certificat de naştere, seria N.k nr. 978459, copie legalizata de notarul public Daniel Stuparu, sub nr. 1277/05.03.2008, fila 21; -diplomă de bacalaureat seria R nr. 0131778(47/12.09.1998), întocmită de Colegiul Tehnic –Dimitrie Leonida-,Bucureşti, copie lagalizată de notarul public Şurubariu Monica,sub nr. 8406/30.06.2008, fila 23; - foaia matricolă,(original) vol. VIII nr. 063/1999, emisă de Fundatia EUROPA ECOR U.S.– Facultatea Managementul Firmei, fila 63; -adeverin?a (original),cu nr. 48/12.07.2002, emisă de Fundatia EUROPA ECOR U.S.– Facultatea Managementul Firmei, fila 64; -certificat de competen?ă lingvistică(original),cu nr. 48/12.07.2002, emisă de Fundatia EUROPA ECOR U.S.– Facultatea Managementul Firmei, fila 65; -adeverin?a (original),cu nr. 348/21.07.2008,emisă de Universitatea Hyperion, fila 66; 5. Pentru Mărşanu (Stoica) Nicoleta , (vol. 18, filele 72-161): -diplomă de bacalaureat,(original) seria R nr. 0643436(265/10.03.1997), întocmită de Liceul Ind. nr. 16 , Bucureşti , fila 157; -certificat de competenţă lingvistică (original) ,cu nr. 799/04.06.2012, emis de Univ. Hyperion, Bucureşti, fila 158; -supliment la diplomă (original), emis de Univ. Hyperion,fără serie şi număr. Bucureşti, fila 159; 6. Pentru Morcoaşe Constantin , (vol. 18, filele 162-224 ): - diploma de bacalaureat(original), seria R nr. 0262184, ce poartă ştampila Grupul Şcolar Agricol, din Mizil, Prahova, fila 218 - diploma de bacalaureat, seria R nr. 0262184 (78/11.09.1999), ce poartă ştampila Grupul Şcolar Agricol, din Mizil, Prahova,copie legalizată sub nr. 1741/11.05.2008, de notarul Daniel Stuparu, fila 167; -certificat de naştere, seria N4, nr. 567516, copie legalizată sub nr. 1766/16.08.2008, de notarul Daniel Stuparu , fila 174; -foaie matricolă (original), emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, extras din registrul matricol vol. IV D, nr. 040/2000, fila 219; - certificat de competenţă lingvistică(original), nr.44/10.09.2005, emis de Univ. Alex. Ghica, fila 221; -adeverinţă(original) nr.44/10.09.2005, emisă de Univ. Alex. Ghica ,fila 220; 7. Pentru Sandu Năstase, (vol. 18, filele 225-267): -diplomă de bacalaureat(copie) seria R nr. 0187071(296/10.09.1999), întocmită de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu - Bucureşti, fila 244; -diplomă de bacalaureat, seria R nr. 0187071(296/10.09.1999), întocmită de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu - Bucureşti, legalizată sub nr. 19828/14.12.2005, de Şurubariu Monica, fila 244; - foaie matricolă(copie) emisă de Universitatea Alexandru Ghica, extras din registrul matricol vol.IVA, nr. 098/2001, fila 265; -diplomă de licenţă (copie), cu seria X nr. 0037173(19300/17.04.2006), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti, fila 225; 8. Pentru Sămpăleanu Andrei Colin, , persoană care nu a putut fi identificată în baza de date si nici prin vreo alta modalitate. (vol. 18, filele 268-361): -diplomă de bacalaureat(copie) seria R nr. 0131771(264/10.09.199), emisă de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Bucureşti , fila 273; -procură specială(original) autentificată sub nr. 4315/28.09.2005, de notarul public Şurubariu Aurelia, fila 357; -foaie matricolă(copie) , extras din registrul matricol vol.VI, nr. 845/1999, emisă de Univ. Alex. Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Inf. de Gestiune,Curs F.R, fila 356; -diplomă de licenţă(copie) cu seria X nr. 0035115(18566/29.09.2005), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti, fila 268; Vol 19 9. Pentru Anghel (Pană) Florentina, (vol. 19, filele 1-78 ): -diploma de bacalaureat (original), seria S, nr. 0253627,nr. matricol 4/ 11.09.2002, emisă de Grupul Şcolar Tehnic Alexandria din Teleorman, fila 73; -foaia matricolă(original) , extras din registrul matricol, vol. III D,nr. 005/2002, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila74; -certificat de naştere seria N.C nr. 0057613, în copie legalizată sub nr. 2189/10.09.2006 de notarul Şurubariu Monica, fila 18; -diplomă de bacalaureat seria S, nr.0253627, (4/02.09.2011),în copie legalizată sub nr. 1104/12.07.2006, de notarul Şurubariu Monica, fila 21; -adeverin?ă(original) nr.103/03.02.2005,emisă de A.S.E-Centrul Teritorial Alexandria, fila 75; -adeverin?ă(original),cu nr. 210/03.03.2008,emisă de Univ. Petrol şi Gaze Ploieşti, fila 76; - diplomă de licenţă(copie) seria A 1, nr.0279405(26343), emisă de Univ. Petrol şi Gaze Ploieşti, fila 1; 10. Pentru Manu Cristinela Daniela, vol. 19, filele 79-139): -foaia matricolă (original) ,extras din registrul matricol, vol. II ,nr. 0301491D/1999, emisă de Academia de Studii Economice, fila 132; -adeverin?ă(original),cu nr. 4196/22.01.2009,emisă de Academia de Studii Economice, fila 135; -certificat de competen?ă lingvistică(original) emis de Academia de Studii Economice, fila 136; -adeverin?ă (original)cu nr. 588/10.03.2009,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 134; 11. Pentru Lungu (Enache) Paula Maria, , (vol. 19, filele 149-221): -diplomă de bacalaureat(original) seria R nr 0270829(87/11.09.1999), emisă de Colegiul Dinicu Golescu din Cîmpulung Argeş, fila 217; -foaie matricolă(original), emisă de Univ. Spiru Haret , extras din registrul matricol , vol I nr. 0301024/1999,Facultatea de Management Contabil, fila 218; -foaie matricolă(original) emisă de Univ. Alex. Ghica, extras din registrul matricol vol.IIID, nr. 082/2000,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, fila 219; -certificat de competenţă lingvistică (original) nr11/10.09.2005, emis de Univ. Alex. Ghica, fila 147; - adeverinţă(original) nr.11/10.09.2005, emis de Univ. Alex. Ghica, fila 148; -certificat de naştere seria N 4 nr. 991515, copie legalizată sub nr.1486/06.05.2008 de notarul public Daniel Stuparu, fila 156; -certificat de căsătorie seria C 8 nr. 139183,copie legalizată sub nr.1487/06.05.2008 de notarul public Daniel Stuparu , fila 157; -diplomă de bacalaureat seria R nr 0270829(87/11.09.1999), emisă de Colegiul Dinicu Golescu din Cîmpulung Argeş, în copie legalizată sub nr. 8403/30.06.2008 de notarul Şurubariu Monica, filele 158-159; 12. Pentru Damian Victor, , (vol. 19, filele 222-299): - foaie matricolă,(original) emisă de Univ. Alex. Ghica, extras din registrul matricol vol.IIIA, nr. 021/2000, fila 298; -diplomă de licenţă(original) cu seria X nr. 0037829(21658/23.02.2007), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti, fila 299; -carte de identitate (copie),având datele de stare civilă ale lui Damian Victor,dar are aplicată o altă fotografie fila 237; 13. Pentru Feraru Mircea Florian, (vol. 19, filele 300-354 ): -diplomă de bacalaureat(copie), seria R nr. 0131730(223/10.09.1999) întocmită de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Bucureşti, fila 310; - foaie matricolă(copie) emisă de Univ. Alex. Ghica, extras din registrul matricol vol.IIIA, nr. 001/2000 , fila 353; - diplomă de licenţă(copie) cu seria X nr. 0034578(19705/03.04.2007), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti, fila 318; 14. Pentru Ivănoiu Nicolae, (vol. 19, filele 354-422): - diploma de bacaluareat(copie) ,seria R, nr. 0271081, nr. matricol 25 din 10.09.1999, emisă de Grupul Şcolar Agricol Mizil , fila 361; - diplomă de bacalaureat seria R nr. 0271081(25/10.09.1999),emisă de Grupul Şcolar Agricol Mizil din Prahova, în copie lezalizată de Stuparu Daniel ,sub nr. 1302/11.06.2008, fila 361; -certificat de naştere seria N nr. 958579,copie legalizată sub nr.1901/11.06.2008 de notarul public Daniel Stuparu, fila 362; - foaia matricolă(original) extras din registrul matricol, vol. III D, nr. 064/2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 422; -adeverinţă(original) nr.5/10.09.2005, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, fila 413; -certificat de competenţă lingvistică(original) nr. 5/10.09.2005, emis de Univ. Alex. Ghica, fila 414; vol. 20 15. Pentru Apostol Urdeş Mariana, (vol. 20, filele 1-100) : -foaia matricolă, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, volumul III A, nr. 095/2000,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, fila 98; -adeverin?ă(copie),cu nr. 3064/18/19.09.2005,emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti , fila 8; -diplomă de licenţă(original) cu seria X, nr. 0037939, (21768/05.03.2007), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti , fila 97; 16. Pentru Voica (Osiac) Marina , (vol. 20, filele 101-158): -foaie matricolă(original) emisă de Univ. Alex. Ghica, extras din registrul matricol vol A 1 nr. 165/2001, fila 186; -diplomă de licenţă(copie) cu seria X nr. 003659(18135), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti, fila102; 17. Pentru Diu (Lipoveanu) Mihaela, (vol. 20, filele 189-243): -diploma de bacalaureat, seria R,nr.0273598,(nr.matricol 32 din 10.09.1999) emisă de Grupul Scolar Electronica Industriala Bucuresti, fila 236; - foaie matricolă(original) emisă de Academia de Studii Economice- Centrul Teritorial Alexandria, extras din registrul matricol , vol. II nr. 0301403 D, anul 1999, fila 237; -adeverinţă(original)emisă de Academia de Studii Economice, cu nr. 4007/14.01.2009, fila 241; -certificat de competenţă linvistică(original) cu nr. 49/12.06.2005 , emis de Academia de Studii Economice, fila 240; - diplomă de bacalaureat, seria R, nr.0273598, nr.matricol 32/10.09.1999, emisă de Grupul Şcolar Industrial Electronică Industrială – Bucureşti,copie lezalizată de Stuparu Daniel ,sub nr. 1905/12.02.2009, fila 231; -certificat de naştere ,seria N nr. 942323, copie lezalizată de Stuparu Daniel ,sub nr. 1519/12.02.2009, fila 232; -adeverin?a(original)cu nr. 586/10.03.2009,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 239; 18. Pentru Păun (Costache) Viorica, (vol. 20, filele 244-304): -diplomă de bacalaureat,copie seria R nr. 0259325(50/13.09.1999), întocmită de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Bucureşti, fila 412; Vol.21 19. Pentru Teodorescu Costică, (vol. 21, filele 1-85): -diplomă de bacalaureat(copie) seria K Nr. 36833(124/15.09.1997,emisă de Grup ?colar Ind. Transport Căi Ferate,Bucure?ti, fila 63; -diplomă de bacalaureat, seria K Nr. 36833(124/15.09.1997 în copie lezalizată de Stuparu Daniel , sub nr. 9554/22.10.2008, fila 63; -foaia matricolă(copie), volumul III D, nr. 109/2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs F.R, . fila 78; -adeverin?ă(original),cu nr. 39/10.09.2005,emisă Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune , fila 79; -certificat de competen?ă lingvistică(original) cu nr. 39/10.09.2005,emisă Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune , fila 80 -diplomă de licenţă (copie), cu seria A 1 nr. 0152468(26155/29.0102008), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti, fila 14; 20. Pentru Constantin Ion Valeriu , - (vol. 21, filele 86-143 ): - diploma de bacalaureat(copie), seria R nr.0268090, nr. matricol 20 din 09.09.1999, pe numele Constantin Ion Valeriu, eliberată de Grupul Şcolar-Anghel Saligny, din Galaţi, fila 99; -foaia matricolă(original), extras din registrul matricol, vol. IVD, nr. 012/2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, în calitate de absolvent al Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 142; 21. Pentru Pascale (Kristiansen) Ana Maria (vol. 21, filele 144-231): -diploma de bacalaureat(copie) seria R nr. 0073193, emisă în numele Grupului Şcolar Agricol Tulcea, jud. Tulcea, fila 218; -foaia matricolă(original) ,extras din registrul matricol, vol. III A, nr.069/2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 228; - adeverinţă(original) nr.792/21.10.2004 emisă de Univ. Alex. Ghica, vol. fila230 -diplomă de licenţă(original), cu seria X nr. 00034607(19759/20.03.2006), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti, fila 229; 22. Pentru Sandu Neculai, (vol. 21, filele 232-334 ): - diploma de bacalaureat(copie) seria R, nr.0187081, nr. matricol 306 din 10.09.1999, emisă de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu Bucuresti, fila 243; - diploma de bacalaureat(copie) seria R, nr.0187081, nr. matricol 306 din 10.09.1999, emisă de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu Bucuresti,copie legalizată, sub nr. 1879/11.06.2008,de notarul public Daniel Stuparu, fila 243; - foaia matricolă (original), extras din registrul matricol,vol. IV D, nr. 069/2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 333; - adeverinţă(original) nr.56/10.09.2005 emisă de Univ. Alex. Ghica, fila 249; - certificat de competenţă lingvistică(original) nr.56/10.09.2006, emis de Univ. Alex. Ghica, fila 250; -adeverin?ă(original),cu nr. 600/10.03.2009,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 248; 23. Pentru Ploscaru Alexandru, (vol. 21, filele 335-376): - diploma de bacalaureat(copie) , seria R nr. 02617860, nr. matricol 80 din 23.09.1999, emisă de Grupul Scolar Tehnic Alexandria, judeţul Teleorman, fila 373; -foaia matricolă(copie) ,extras din registrul matricol,vol.VIII, nr.075/1999, emisă de Universitatea EUROPA ECOR, Facultatea Managementul Firmei, fila 375; - foaie matricolă(copie),emisă de Univ. Alex. Ghica, extras din registrul matricol vol.III D, nr. 069/2000, fila 376; - foaie matricolă(copie) ,emisă de Academia de Studii Economice, nr. 3362, fila 374; -adeverin?a (original)cu nr. 479/10.03.2009,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 356 -carte de identitate, seria RD nr.160439(copie),pe numele de Ploscaru Alexandru,cu datele de stare civilă ale acestuia,dar cu fotografia altei persoane, fila 354; 24. Pentru Arghir Cornel-Dumitru, (vol. 21, filele 377-452) : -foaia matricolă (original) , extras din registrul matricol, vol. III D , nr. 007/2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 450; -certificat de na?tere,copie legalizată sub nr. 8402/14.08.2006,de notarul public Daniel Stuparu, fila 388; -adeverin?a (copie),cu nr.211/03.3.2008,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze ,fila 451; -diploma de licen?ă(copie),seria A1 nr. 0279402/26340, emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 379; Vol.22 25. Pentru Mutulescu C. Flaviu Gheorghe, (vol. 22, filele 1-88): - diploma de bacalaureat(copie) seria G nr. 160072 ,(nr. matricol 838 din 15.09.1988), a fost emisă de Liceul Agroindustrial Târgu Carbunesti, judetul Gorj, potrivit adresei cu nr. 205 din 14.02.2013, fila 22; -foaie matricolă(original), extras din registrul matricol ,vol IIII D, nr. 073/2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, volumul III D, nr. 073/2000, fila 80; -foaia matricolă, emisă de Univ. Alexandru Ghica,extras din registrul matricol,volumul I C, nr. 064/2000, fila 79; -certificat de competenţă lingvistică(original) nr.8/18.09.2006, emis de Univ. Alex. Ghica, fila 81; - adeverinţă(original) , nr.8/18.09.2006 emisă de Univ. Alex. Ghica, emisă de Univ. Alex. Ghica, fila 82; - adeverinţă(original) , nr115/2005 emisă de Univ. Alex. Ghica, emisă de Univ. Alex. Ghica, fila 84; - diplomă de bacalaureat, seria G, nr.160072, nr.matricol 838/15.09.1988, emisă de Liceul Agroindustrial Tg.Cărbuneşti- Gorj, legalizată cu ştampila notar Şurubariu Monica- necompletată, fila 22; -adeverin?a (original),cu nr. 568/03.03.2006,emisă de Univ. Hyperion, fila 83; 26. Pentru Jicman (Mariea) Florica Denisa , ,(vol. 22, filele 89-159): - foaie matricolă(original),extras din registrul matricol, volumul III A, nr. 52/2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, fila 151; - certificat de competenţă lingvistică(original) nr.21/28.06.2005,emis de Univ. Alex. Ghica, fila152; - adeverinţă(original), nr.21/28.06.2005 emisă de Univ. Alex. Ghica,emis de Univ. Alex. Ghica, fila 154; -adeverin?ă (copie),cu nr. 425/11.07.2005,emisă de Universitatea de Vest din Timi?oara,Facultatea de ?tiin?e Economice, fila 153; -diplomă de licenţă(original) cu seria X nr. 0076911(1661/07.12.2009), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti, fila 156; 27. Pentru Cercel Laura , (vol. 22, filele 160-239): -diplomă de bacalaureat(copie), seria T nr. 0214335, nr. matricol 19 din 11.09.2002 ,emisă de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu Bucuresti, fila 164, - foaia matricolă(copie), emisă de Universitatea Alexandru Ghica, extras din registrul matricol, volumul VA , nr. 069/2002, fila 226; - diplomă de bacalaureat, seria T, nr.0214335, nr.matricol 19/11.09.2002, emisă de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu- Bucureşti- copie legalizată sub nr.1250/15.02.2006 de notarul public Şurubariu Monica, fila 164; - diplomă de licenţă(copie), cu seria X nr. 0037820(21649/19.02.2007), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti, fila 161; 28. Pentru Călin Ionuţ, (vol. 22, filele 264-335): - foaie matricolă(original), emisă de Univ. Alex. Ghica, extras din registrul matricol vol. A 1, nr. 089/2001, fila 333; -diplomă de licenţă(original), cu seria X nr. 0033792(18618/05.10.2005), emisă de Univ. Petrol şi Gaze din Ploieşti, fila 334; 29. Pentru Nuţă (Voinea) Anişoara, (vol. 22, filele 336-371): -diplomă de bacalaureat(copie), seria R, nr.0262120, nr.matricol 51/09.09.1999, emisă de Grupul Şcolar Industrial nr. 19 R.AT.B- Bucureşti, fila 362; -diploma de bacalaureat(copie), seria R nr. 0262120,(nr. matricol 51 din 09.09.1999),eliberată de Liceul Nr. 19 Bucuresti, copie legalizată sub nr. 6133/06.11.2008,de notarul public Stuparu Daniel, fila 351; - supliment la diploma, copie, emis de Univ. Valahia din Târgovi?te- FACULTATEA DE DREPT, fila 357; - adeverinta,copie, cu nr. 267/27/06/2008, emisă de Univ. Valahia din Târgovi?te – FACULTATEA DE DREPT , fila 364; - certificat de căsătorie copie legalizată sub nr. 1454/05/03/2008,de notarul public Stuparu Daniel, fila 365; -diploma de licentă, copie, seria A1, nr.0124412 emisă de Univ.Gheorghe Cristea Bucuresti, fila 367; Vol.23 30. Pentru Tucană Ionel, (vol. 23, filele1-47 ): - foaia matricolă(original), extras din registrul matricol , vol III, nr. 175, anul 2000,emisă de Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte Economice , conform adresei cu nr. 1250 din 21.03.2012, eliberata de Univ. din Craiova. filele 44-45; - certificat de competenţă lingvistica(original) ce poartă ştampila Univ. din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, fila 43; - adeverinţă(original) fără număr ce poartă ştampila Univ. din Craiova, Fac. de Ştiinţe Economice(două exemplare ?tampilate ?i unul ne?tampilat ?i nedatat) vol.filele 40- 42; -adeverin?a(original),cu nr.245/10.03.2009 ce poartă antetul Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, (două exemplare), fila 39; 31. Pentru Ene Letiţia Alina, (vol. 23, filele 48-99): -diploma de bacalaureat(copie), seria S 0000801, (nr. matricol 140 din 11.08.1990) , emisa de Liceul Al. Dimitrie Ghica din Alexandria, judetul Teleorman,copie legalizată de notarul public ?urubariu Monica ,sub nr.2182/10.09.2006, fila 51; -certificat de nastere(copie) sub nr. 1942 din 14.12.2006), legalizare care nu a fost efectuată de notarul ?tefan Vergu , fila 93; -situa?ie ?colară(copie),emisă de Academia de Studii Economice, fila 60; -foaie matricolă(original), extras din registrul matricol , vol. I C nr. 035 din 2000, emisă de Univ.Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 99; -adeverin?ă(copie)cu nr.46/19.01.2011,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 96; -adeverin?ă(copie)cu nr.229/03.03.2008,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze Ploie?ti, fila 97; -diplomă de licen?ă(copie),seria A1 nr. 0279411/26349,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 58; 32. Pentru TOADER (DOBRE) MARIA, (vol. 23, filele 100-203): -foaie matricola(original) extras din registrul matricol , vol. II nr. 62 din 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune , filele 201-202; -diploma de licenta(original), seria U nr. 0120619 (13888 din 02.10.2003) emisă de Univ. Petrol si Gaze Ploiesti, fila 203; 33. Pentru GRASA MINUŢA, (vol. 23, filele 204-282 ) : -certificat de căsătorie, sub nr. 8738 din 27.06.2005) legalizată de notarul SURUBARIU MONICA , fila 248; -certificat de nastere sub nr. 7088 din 22.04.2005 legalizată de notarul DANIEL STUPARU, fila 208; -foaie matricolă(original), extras din registrul matricol , vol. III A nr. 37 din 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 276; -certificat de competen?ă lingvistică(original),cu nr. 15/28.06.2005,emis de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea, fila 277; -adeverin?ă(original),cu nr. 15/28.06.2005,emis de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea, fila 278; adeverin?ă(original),cu nr. 425/11.07.2005,emisă de Univ. de Vest din Timi?oara, vol. fila 280 -diplomă de licen?ă(original)seria X nr.0076786/1536/2012 ,emisă de Univ. de Vest din Timi?oara, fila 205; 34. Pentru Pomîrleanu Silviu Cătălin, (vol. 23, filele 284-328): - situatie scolara(original), extras din registrul matricol, vol. II, anul 1997, emisă de Univ. Titu Maiorescu , fila 326; - foaie matricola-supliment la diploma(original)emisă de Univ. Titu Maiorescu,fila 325; -diploma de licen?ă(copie),cu seria A1 nr. 0124452,emisă de Universitatea Română de ?tiin?e ?i Arte Gheorghe Cristea,Facultatea de Drept, fila 304; 35. Pentru Stoichiceanu (Romanu) Patri?a ,, (vol. 20, filele 329-361): -foaia matricolă(copie),extras dinregistrul matricol, vol. I nr. 0300968, anul 1997, ce poartă antetul Univ. Spiru Haret, fila 358; -adeverin?a(original),cu nr. 574/10.03.2009,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 359; Vol.24 36. Pentru Tabacu (Ceparu) Adela , (vol. 24, filele 1-112): -diploma de bacalaureat, seria P, nr. 102778, (nr. matricol 3 din 26.08.1996) emisă de Grup Scolar Industrial Minier „Constantin Brâncusi” din Pestisani, judetul Gorj,copie legalizată sub nr. 2174 din 12.05.2006 de notarul SURUBARIU MONICA, fila 41; -certificat de naştere,seria N6,copie legalizată sub nr. 2175 din 12.05.2006 de notarul SURUBARIU MONICA, fila 42; -certificat de căsătorie,seria CB nr.439495,copie legalizată sub nr. 2173 din 12.05.2006 de notarul SURUBARIU MONICA, fila 43; -foaia matricolă(original), extras din registru matricol IV D, nr. 081, anul 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facult. de Contab.şi Informatică de Gestiune , fila 70; -certificat de competentă lingvistică(original) nr. 40 din 18.09.2006 emis de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 71; -adeverinţă(original) cu nr. 40 din 18.09.2006 emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 72; -adeverin?a(original)cu nr. 589/3.03.2008,emisă de Univ.Hyperion, fila 69; 37. Pentru Manole (Ciobanu) Cristina, (vol. 24, filele 76-112 ) : - foaia matricolă(original) ,extras din registrul matricol, vol.AI, nr.091, anul 2001, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, exemplarul 1, fila 107; foaia matricolă (original) ,extras din registrul matricol, vol.AI, nr.091, anul 2001, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, exemplarul 2, fila 108; -adeverin?ă(copie),cu nr.1862/116/13.09.2004,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 110; -diploma de licenţă(original), seria X nr. 0033798 (18624 din 09.02.2006) emisă de Univ. Petrol si Gaze Ploiesti, fila 111; 38. Pentru Creştin Vasile , (vol. 24, filele 113-142): - foaia matricolă(original) , extras din registrul matricol, vol. I C nr. 137, anul 2001,emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 138; -adeverinţă(original) cu nr. 2 din 13.01.2006, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 139; -certificat de competenta lingvistică(original) nr. 18 din 21.01.2008, emis de Univ. de Vest Timişoara, fila 140; -diplomă de licen?ă(copie),seriaA1 nr. 0119874,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 119; 39. Pentru Ungureanu (Vasile) Elena, (vol. 24, filele 143-176): -diploma de bacalaureat, seria A nr. 164820 (1009 din 19.10.1978) emisa de Liceul Teoretic Nichita Stănescu (fost Industrial Nr. 6) Bucuresti,copie legalizată sub nr.1528 din 11.02.2009 de notarul Daniel Stuparu, fila 148; -certificat de căsătorie,copie legalizată sub nr.1529 din 11.02.2009 de notarul Daniel Stuparu, fila 149; -certificat de nastere,copie legalizată sub nr.1530 din 11.02.2009, de notarul Daniel Stuparu, fila 150; -foaia matricolă(original), extras din registrul matricol vol XIII, nr. 25697281 anul 2002,având antetul Universităţii Ecologice din Bucuresti, fila 173; -certificat de competen?ă linvistică(original),cu nr. 5611/2.01.2009, având antetul Universităţii Ecologice din Bucuresti,Facultatea de Drept, fila 174 -adeverin?a ,copie,fără număr emisă de Univ. Ecologică Bucure?ti, fila 175 Vol.25 40. Pentru Studencu (Matei) Roxana Florica, , (vol. 25, filele 1-94): -foaia matricolă(original), extras din registrul matricol vol A I, nr.129, anul 2001, emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune , fila 92; -adeverin?ă(copie),cu nr. 1862/296/13.09.2004, emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 81; -diplomă de licen?ă(copie),seria X nr. 0033844/18120,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 3; 41. Pentru Morcoaşă (Mutulescu) Zîna, (vol. 25, filele 95-143 ): -diploma de bacalaureat , seria N nr. 001987 nr. matricol 104/1995, a fost emisă de Grupul Şcolar de Chimie Industrială,Tîrgu Jiu,Gorj,copie legalizată sub nr. 1146 din 12.10.2006 de notarul ŞURUBARIU MONICA, fila 95; -foaie matricolă(original) Extras din Registrul Matricol, Vol. III D, nr. 071/2000, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 138; -foaie matricolă(original) Extras din Registrul Matricol, Vol. I C, nr. 060/2000, emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 137; -certificat de competenta lingvistică(original) nr. 7 din 18.09.2006 emis de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 139; -adeverinta(original) nr. 7 din 18.09.2006 emis de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 140; -adeverinta(original) nr. 114 din 2005 emis de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 141; -adeverin?a (original),cu nr. 567/30.03.2008,emisă de Univ. Hyperion, fila 142; 42. Pentru CRESTIN IOAN, , (vol. 25, filele 144-208) : - diploma de bacalaureat(original) seria D nr. 50674 (3297 din 11.03.1985) emisa de Liceul Industrial Negresti Oaş, din Satu Mare, fila 202; -diploma de bacalaureat, seria D nr. 50674 (3297 din 11.03.1985) emisa de Liceul Industrial Negreşti Oaş, Satu Mare, copie legalizată sub nr. 1150 din 03.10.2006, de notarul ?urubariu Monica , fila 163; -foaie matricolă (original) extras din registrul matricol , vol. IV D nr. 008 din 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 203; -certificat de competentă lingvistică(original), nr. 25 din 18.09.2006 emis de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 206; -adeverinţă(original),cu nr. 25 din 18.09.2006 emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 205; 43. Pentru Mişu Stere, , (vol. 25, filele 209-302): -diploma de bacalaureat(original), seria G nr. 58458, (nr. matricol 142 din 30.06.1987), emisă de Liceul de Matematica Fizică Spiru Haret din Tulcea, fila 296; -diploma de bacalaureat seria G nr. 58458 (142 din 30.06.1987) emisă de Liceul de Matematica Fizica Spiru Haret, Tulcea, copie legalizată sub nr. 12481 din 11.02.2006, de notarul ŞURUBARIU MONICA, fila 225; - certificat de naştere , copie legalizată sub nr. 12483 din 11.02.2006 de notarul ŞURUBARIU MONICA, fila 227; -foaie matricola(copie) extras din registrul matricol , vol. I C nr. 047 din 2000, emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, fila 297; - certificat de competentă lingvistică(original) nr. 20 din 18.06.2005 emis de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica, fila 298; -adeverinţă(original) cu nr. 20 din 18.06.2005 emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Univ. Alexandru Ghica , fila 299; G . Absolven?ii fa?ă de care Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti a dispus prin ordonanta cu nr.378/P/2013 solu?ia de neîncepere a urmăririi penale Vol.26 1. Pentru Stanimir Emil Florian, (vol.26, filele 1-195 ): -foaia matricolă(copie)extras din registrul matricol IV A,nr.108,anul 2000,emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, Curs Frecven?ă Redusă, fila 135; -adeverin?a(copie) cu nr. 121/20.01.2006,emisă de ,emisă de Univ de Vest din Timi?oara, fila 109; -diploma de licenţă (copie),seria X, nr.00767,nr.1517/11.10.2007,emisă de Univ de Vest din Timi?oara, fila 111; - diploma de Master,copie, seria G nr. 0168628/2828/26.08.2009,emisă de Univ. Valahia din Târgovi?te, fila 110; 2. Pentru STANCIU MARIAN, , (vol.26, filele 196-229); -foaia matricolă (copie), vol.VIII, nr. 1124, anul 1996,emisă de Universitatea Europa Ecor US,Facultatea de DREPT,Curs Frecven?ă Redusă,vol. fila 228; 3. Pentru IVAN D. ION CLAUDIU (vol.26, filele 230-344); -foaie matricolă (copie) Extras din Registru matricol III A nr. 49 /2000 emisă de Univ. „Alexandru Ghica” Teleorman,Curs F.R, fila 335; -adeverinţă(original) nr. 19 din 28.06.2005 emisa de Univ. „Alexandru Ghica” , vol. fila 331; -certificat competenta lingvistică(original) nr. 19 din 28.06.2005 emisa de Univ. „Alexandru Ghica” fila 330 -certificat de nastere – legalizat , ştampilă original,cu nr. 8745/27.06.2005,ce poartă sigla notarului ?urubariu Monica, fila 231; -adeverinţă(original) nr. 425 din 11.07.2005, emisă de Univ. Vest Timisoara,Facultatea de ?tiin?e Economice, fila 336; -diploma de licen?ă(copie)seria X nr.0076790 emisă de Univ. Vest Timisoara,Facultatea de ?tiin?e Economice, fila 334; 4. Pentru Almăjanu Daniel , (vol.27, filele 1-91 ): -foaia matricolă (copie), vol. I, nr. 0300904D, anul 1999,emisă de Academia de Studii Economice,Centrul Teritorial Alexandria,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs I.D, fila 86; -foaia matricolă (copie) vol I, nr.0301010,anul 1999, emisă de Academia de Studii Economice,Centrul Teritorial Alexandria,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs I.D, fila 87; 5. Pentru Nicolae Cristian (vol.27, filele 92-165 ); -foaie matricola (copie)extras din registru matricol III A nr. 64 din 2000 emisa de Fundatia ERGOROM – Univ. „Alexandru Ghica”,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs F.R , fila 157; -certificat de competenta lingvistica(copie),nr.25/28.06.2005 ,emis de Fundatia ERGOROM – Univ. „Alexandru Ghica”, fila 158; - adeverinta(original) cu nr.25/28-06-2005,emisa de Univ.Al Ghica, vol. fila 160 - diploma de licenta(original) emisa de Universitatea de Vest Timisoara, seria X nr. 0076796 (1546 din 21.09.2006), fila 162 ; 6. Pentru Manta Gheorghe , (vol.27, filele 166-284 ): -foaie matricolă(copie),extras din registrul matricol ,vol.IID,nr.026/2001, emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs I.D, fila 268; -adeverin?ă(original),cu nr. 16/09.06.2006,emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune , fila 280; -diploma de licenta (original)seria Y nr. 0103789 (2089 din 02.10.2007) emisa de U. Vest Timisoara, fila 282; 7. Pentru Călinescu Mihai (vol.27, filele 285- 415); -foaie matricolă(copie),extras din registrul matricol ,vol.I nr. 010, anul 2000 ,emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs Zi, fila 409; - adeverin?ă (copie)cu nr. 455/34/10.03.2005,emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 411; - diplomă de licen?ă (copie) seria X nr. 0034701/1963/03.04.2006, emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 372; - foaie matricolă(copie),extras din registrul matricol ,vol.I nr.0300091,anul 1997,emisă de Universitatea Spiru Haret,Facultatea Management Financiar Contabil; H. Absolven?ii fa?ă de care Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti a dispus prin ordonan?a nr. 5601/P/2013 solu?ia de netrimitere în judecată. Vol.28 1. Pentru Chirigiu Ion (vol 28, filele 1-93 ): -foaie matricolă(copie),extras din registrul matricol IVA nr.018,anul 2000,emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs F.R, fila 90; -adeverin?ă(copie),nr.121/20.01.2006,emisă de Universitatea de Vest din Timi?oara,este un act emis în baza foii matricole , fila 91; -diploma de licen?ă (copie),seria X nr.0076749/1499/2007(potrivit adresei cu nr.24213/07.11.2013,emisă de Univ. de Vest), fila 86; -diplomă de master(copie)seria G nr.0098559/2650/2009,emisă de Univ. Spiru Haret,Facultatea de Drept ?i Administra?ie Publică, fila 92; 2. Pentru Nicula Marius ,(vol 28, filele 93-204 ): -foaia matricolă(original)extras dinregistrul matricol IIInr.028 ,anul 2000,emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs Zi, fila194; -certificat de competen?ă lingvistică(original),nr.11/13.01.2005 emis de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, . fila 197; -adeverin?ă(original),nr.11/13.01.2005 emis de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, fila 96 -adeverin?a (copie) cu nr. 178/29.01.2005, emisă de Univ. de Vest din Timi?oara, fila 136; -diploma de licen?ă(copie)seria nV nr.0050195,emisă de Univ. de Vest din Timi?oara, fila 126; 3. Pentru Popazu Florin Gabriel, (vol 28, filele 205-280 ): -foaia matricolă(copie),emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs Zi, fila 230; -adeverinta (original), nr.19 din 18.06.2004, emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, fila 277; -adeverinta(original) nr.357 din 01.07.2004 avînd antetul Universităţii de Vest din Timisoara,Facultatea de ?tiin?e Economice, fila 276; -diploma de licenta (original) ,seria V, nr.0049871, Universităţii de Vest din Timisoara,Facultatea de ?tiin?e Economice, fila 275; 4. Pentru Rodină Ion Sorin, (vol.28, filele 281-348) -foaia matricolă(copie),extras din Registrul matricol ,vol.IIID,anul 2000, emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs F.R, fila 346; -certificat de Competenta Lingvistica, (original) nr. 37/10.09.2005 – emis de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune fila 345; -adeverinta(copie) nr. 37/10.09.2005 - emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, vol. fila 347 -certificat de na?tere,copie legalizată sub nr. 1911/11.06.2008,de notarul public Daniel Stuparu, fila 344; Vol.29 5. Pentru Chirită Florin, (vol.29, filele 1-82): -foaia matricolă(original) ,extras din registrul matricol , vol VIII/084/1999,emisă de Univ. Europa Ecor,Facultatea de Managementul Firmei,Curs ZI, fila 79; -certificat de Competenta Lingvistica(original), nr. 65/12.07.2003, emis de Univ. Europa Ecor,Facultatea de Managementul Firmei,Curs ZI, fila 81; -adeverinţa (original), nr. 65/12.07.2003,emis de Univ. Europa Ecor,Facultatea de Managementul Firmei,Curs ZI , fila 80; 6. Pentru Zorilă Ion, (vol.29, filele 83-146): -foaie matricolă(copie),extras din registrul matricol,vol.V nr.864/1999,emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs Zi,fila 141; -adeverin?a (copie)nr. 414-208/11.03.2004, emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti , fila 142; -diplomă de licen?ă(copie)seria V nr.0097789/16228/2005, emisă de Univ. Petrol ?i Gaze din Ploie?ti , fila 143; 7. Pentru Ro?u Gil Nelu,(vol.29, filele 147-239): -certificat de na?tere, copie legalizată sub nr. 1150/12.11.2006,de notarul ?urubariu Monica fila 230; -diploma de bacalaureat ,copie legalizată sub nr. 1151/12.11.2006,de notarul ?urubariu Monica fila 231; -foaie matricolă(original),extras din registrul matricol ,Vol.IIID nr.095,anul 2000,emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,fila 235; -certificat de competen?ă lingvistică(original)cu nr. 11/18.09.2006, emis de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, . fila 232; -adeverin?a (original)cu nr. 11/18.09.2006, emisă de Univ. Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, fila 233; -adeverin?a(copie)cu nr.580/03.03.2008,emisă de Univ. Hyperion, fila 234; Vol.30 8. Pentru Anton Costel, (vol.30, filele 1-97): - diploma de bacalaureat seria P nr.164781/31/1997,emisă de Liceul Militar Neagoe Basarab,jud. Buzău,copie legalizată sub nr. 12463/11.02.2006,de notar ?urubariu Monica, fila 89; -certificat de na?tere copie legalizată sub nr. 12464/11.02.2006,de notar ?urubariu Monica, fila 88; -foaia matricolă(copie),extras din registrul matricol ,vol.I C,nr.030,anul 2001,emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune,Curs F.R, fila 86; -adeverin?ă(original)cu nr. 12/18.06.2005 emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, fila 90; -certificat de competen?ă lingvistică(original) cu nr. 12/18.06.2005 emisă de Universitatea Alexandru Ghica,Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune, fila 91; -diplomă de licen?ă(original),seria A1nr.0012136/2896/2008,emisă de Univ.petrol ?i Gaze din Ploie?ti, fila 92; 9. Pentru Io?u Cristinel-Vasile (vol.30, filele 98-238): -duplicat diploma de bacalaureat(copie),seria P nr.007474/358/1998,copie legalizată sub nr.1281/05.03.2008,de notarul public Daniel Stuparu , fila 226; -certificat de na?tere,copie copie legalizată sub nr.1282/05.03.2008,de notarul public Daniel Stuparu , fila 227; -foaie matricolă(original),extras din registrul matricol ,vol.VIII,nr.046,anul 1999,emisă de Univ. Europa Ecor,Facultatea de Managementul Firmei,Curs ZI, vol. fila 228; -adeverin?a (original)cu nr. 65/12.07.2012,emisă de Univ. Europa Ecor,Facultatea de Managementul Firmei, fila 233; -certificat de competen?ă lingvistică(original)cu nr. 65/12.07.2012,emisă de Univ. Europa Ecor,Facultatea de Managementul Firmei, fila 231; -adeverin?a (copie),nr.932/22.07.2008,emisă de Univ. Hyperion, fila 230; -adeverin?a (original),nr.346/21.07.2008,emisă de Univ. Hyperion, vol. fila 232; I. Alte persoane cu privire la care se solicită desfiin?area unor înscrisuri care atestă o situa?ie ?colară nereală: Vol.34 1. Pentru Delcea (Vataman) Mariana, , ( vol. 34, filele 1-108): - foaia matricolă, extras din registrul matricol, vol. VI A, nr. 015 anul 2001, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele DELCEA (VATAMAN) MARIANA, fila 45; - certificatul de competentă lingvistică, original, nr. 31 din 10.09.2005 având antetul Facultăţii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 49; - adeverinţa, original, nr. 31 din 10.09.2005 emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 50; -diploma de bacalaureat, copie legalizată, sub nr. 1889/11.06.2008 la BNP-Stuparu Daniel, fila 46; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 1888/11.06.2008 la BNP-Stuparu Daniel, fila 47; -certificat de căsătorie, copie legalizată, sub nr. 1874/11.06.2008 la BNP-Stuparu Daniel, fila 48 2. Pentru Ungureanu Elena Alina, ( vol. 34, filele 109-138 ): - foaia matricolă, extras din registrul matricol, vol. VI, nr. 135 anul 2001, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele UNGUREANU ELENA ALINA, fila 121; - adeverinţa, original, nr. 40 din 28.06.2005 emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila 123; - adeverinţa, original, nr. 263 din 17.06.2008 emisă de Universitatea Valahia, Facultatea de Studii Juridice, Sociale si Politice, fila 120; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 1456/04.03.2008 la BNP-Stuparu Daniel, fila 124; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 9733/27.06.2005 la BNP-Surubariu Monica, fila 115; -adeverin?a ,original,cu nr. 98/02.02.2005,emia de Universitatea Alexandru Ghica, fila 127; -diploma de licenţă, original , seria X, nr. 0076810, emisă de Universitatea de Vest din Timisoara, fila 126; 3. Pentru Mocanu Georgeta, ( vol. 34, filele 139-165 ): - foaia matricolă, extras din registrul matricol, vol.VI A , nr.030 anul 2001, emisă de Universitatea Alexandru Ghica, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pe numele MOCANU GEORGETA, fila 161; -certificatul de competentă lingvistică, original, nr. 38 din10.09.2005 având antetul Facultăţii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila. 162; - adeverinţa, original, nr. 38 din 10.09.2005 emisă de Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Universităţii Alexandru Ghica, fila.163; - adeverinţa, copie, nr. 382 din 21.07.2008 emisă de Universitatea Hyperion; -diploma de bacalaureat, copie legalizată, sub nr. 1477/06.05.2008 la BNP-Stuparu Daniel, fila. 165; -certificat de naştere, copie legalizată, sub nr. 1476/06.05.2008 la BNP-Stuparu Daniel, fila. 160; 4. Pentru Papadopol Sorin-Claudiu, ( vol. 34, filele 166-182 ): -diplomă de bacalaureat, copie, seria T nr. 0214803 emisă de Grupul Şcolar Industrial Nr. 19 RATB din Bucureşti, fila 168; 5. Pentru Pârvu Mihai-Valentin, ( vol. 34, filele 182-210 ): - foaia matricolă, copie legalizată, sub nr. 4176 din 11.11.2008 la BNP Stuparu Daniel, fila 185; - certificat de naştere, copie legalizată, 2 exemplare, sub nr. 4173 şi 4177 din 10.11.2008 la BNP Stuparu Daniel, filele 186 ?i 189 - diplomă de bacalaureat, copie legalizată, 2 exemplare, sub nr. 4176 şi 4180 din 10.11.2008 la BNP Stuparu Daniel, filele 187-188; - diplomă de licenţă, copie legalizată, sub nr. 4181 din 10.11.2008 la BNP Stuparu Daniel, fila 190; 6. Pentru Dragnea Nicolae-Liviu ,( vol. 34, filele 210- 253 ): -situa?ie ?colară, vol.V, nr.818, anul 1999, ce poartă antetul ,, Funda?ia Ergorom 79 - Universitatea Alexandru Ghica – Facultatea de Contabilitate ?i Informatică de Gestiune- Forma de învă?ământ - zi pe numele Dragnea Liviu Nicoae, fila 237; 7. Pentru Copil Florian, ( vol. 34, filele 254-274 ): - foaia matricolă, copie, extras din registrul matricol, vol. I, nr. 126, anul 1992, emisă de Universitatea Europa Ecor U.S., Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale pe numele Copil Florian, fila 274; 8. Pentru PETRE MARIAN IONEL, (vol. 34 ): -foaie matricolă (copie) , vol. XIII nr. 124, anul 1999, emisă de Fundatia EUROPA ECOR - Universitatea EUROPA ECOR, Facultatea de Drept, fila 294; -adeverinţă (copie) nr. 1008/16.07.2008 emisă de Universitatea Ecologică,fila 398; -diplomă de licentă, (copie) seria Y nr. 0062438/6201/23.11.2009 emisă de Universitatea Ecologică, fila 287. În baza art. 275 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.12.2018
Document: Încheiere finală camera preliminară    18.12.2018

12.12.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C7 PENAL Camera Preliminara
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.12.2018.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    12.12.2018

06.12.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C7 PENAL Camera Preliminara
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 12.12.2018.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    06.12.2018

29.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C7 PENAL Camera Preliminara
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 06.12.2018.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    29.11.2018

27.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C7 PENAL
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.11.2018.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    27.11.2018

20.11.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: C7 PENAL
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 27.11.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    20.11.2018

23.10.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C7 PENAL
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

09.10.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C7 PENAL
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt: Preschimbă termenul de judecată acordat la data de 09.10.2018 în data de 23.10.2018, Complet 7 Penal (fost Complet 6 Penal), ora 08.30.
Document:    


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
27/12/2018 Gheorghe Sabina, Contestaţie(NCPP)
03/01/2019 Costache Marius, Contestaţie(NCPP)
17/01/2019 Nicula Marius, Contestaţie(NCPP)
20/05/2019 Costache Marius, Contestaţie(NCPP)
06/06/2019 Joiţa Daniel-Nicolae, Contestaţie(NCPP)
24/06/2019 Gheorghe Sabina, Contestaţie(NCPP)


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.