Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

   "Taxele judiciare de timbru, precum şi sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum şi sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti pot fi plătite şi prin unităţi bancare în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, costurile operaţiunilor de transfer fiind în sarcina debitorului taxei".
Art.19 din Legea 146/1997 modificată prin OUG 212/2008 aprobată prin legea Nr. 276/2009
 
 Pentru debitorii care domiciliază sau, după caz, au sediul fiscal în municipiul Suceava taxele se achita în:
 
 Cod Fiscal : 4244792
 Cont: RO84TREZ59121070203XXXXX deschis la Trezoreria Suceava
 
 

Formulare